Vanzari garsoniere Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
...
29.999 €

scara blocului foarte curata, supraf. utila 20, 66 mp+dependinte = 30,61 mp, et. 3/4, nu este racordat la gaze, nu are balcon, plata cash. Nu accepta credit bancar, separat comision Agentie,

Suprafata 31 mp An 1965 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Bucuresti, azi, 10:24
...
59.999 €

Vanzare garsoniera 1Mai - Turda, confort 1, semidecomandat, constructie 1982, etaj 10/10, necesita renovare, bloc reabilitat termic, comision Ag.

Suprafata 36 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 14 min.
Bucuresti, azi, 10:24
...
62.500 €

garsoniera tip C in complex Plaza Residence. Faza 5.

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, azi, 10:24
...
54.000 €

et 8/10,Semidecomandata, recent renovata,pretabil investitie dar si pt locuit, scara foarte curata,2 lifturi, acces facil la Metrou 3-4min, Parcul Moghioros si Auchan 2-3min, toate actele, accepta credit

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 10:14
...
41.500 €

et. 8/10, bloc cu 2 lifturi, 30 mp, fara modernizari, plata cash/ credit, toate actele. Urgent

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 10:14
...
37.000 €

proprietar vand garsoniera aproape de Piata Romana situata in vila situata pe Strada Mihai Eminescu nr. 77 A. Are boxa la subsol, curata, gresie montata, varuita, zona linistita, vecini civilizati.

Suprafata 23 mp An 1920 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 10:12
...
77.000 €

garsoniera cf. 1 decomandata, 42 mp, bloc 1990 reabilitat termic, renovata, schimbat inclusiv instalatia sanitara si electrica, termopan, ac, 5 min. metrou, zona linistita, planul doi de la bulevardul...

An 1990 Decomandat Etaj 8 din 8 M 4 min.
Bucuresti, azi, 10:12
...
36.000 €

Particular serios vand garsoniera langa parcul Morarilor parter cu imbunatatiri,

An 1976 Semidecomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 10:10
...
28.500 €

cf. 2, stradal, etaj 5, complet renovata, g+f+p+t+um, foarte curata, bl. reabilitat termic, scara civilizata, metrou 7-8 minute, aproape Auchan, cadastru, intabulare, pret bun disc.,

Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 10:09
...
47.500 €

Veteranilor (metrou), bloc 1983, cf. 1, semidecomandata, 6/8, g+f+p+t+um, ins, mobilata, utilata, intabulare, cadastru, ideal investitie, accept credit,

Bucuresti, azi, 10:05
...
53.000 €

confort 1, parter cu balcon, bloc mixt, renovat integral, intabulare, cadastru accept credit.

An 1975 Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 10:04
...
56.000 €

bloc reabilitat, confort 1, semidecomandata, 5/9, renovata integral, mobilata, utilata, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 10:04
...
40.500 €

confort 1, semidecomandat, 33 mp, 8/9, curata, accept credit, pret fix .

An 1975 Semidecomandat Etaj 8 din 9 M 1 min.
Bucuresti, azi, 10:04
...
75.000 €

Top Home Advisors va propune spre vanzare o garsoniera amplasata intr-o cladire de referinta pe Bulevardul Calea Victoriei, respectiv imobilul cu teatrul Constantin Tanasa care a fost consolidat in anul...

Suprafata 25 mp An 1935 Semidecomandat Etaj 5 M 6 min.
Bucuresti, azi, 10:01
...
56.000 €

bloc 1990, decomandata, 40 mp, 2/4, g, f, p, t, um, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 40 mp An 1990 Decomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, azi, 10:00
...
72.000 €

decomandata, 6/10, zona verde, bucatarie inchisa, finisaje lux, metroul, statia Lujerului, este la 8-10 minute de mers pe jos, tramvaiul 41 este la 4-5 m intabulare, cadastru, accept credit, pret fix

Suprafata 37 mp An 2020 Decomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi, 10:00
...
46.190 €

garsoniera corp B, Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, complet finisata, comision 0%, direct dezvoltator, utilitati oras, centrala proprie si incalzire prin pardoseala,

Suprafata 35 mp An 2022 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 12 min.
Bucuresti, azi, 09:51
...
47.000 €

garsoniera cf. I, bloc reabilitat termic, scara impecabila, libera, acte la zi, pozitie excelenta, maxim 5 minute metrou, clasa energetica A, negociabil,

Suprafata 31 mp An 1980 Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 09:50
...
41.999 €

garsoniera cf. 1, semidec., 31 mp, bloc 1978, curata cu imbunatatitiri, libera, mobilata si utilata complet, libera, acte la zi, merita,

An 1978 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:50
...
55.000 €

aproape de metrou, confort 1 decomandata, 42 mp, etajul 3/10, bloc 1988, cu gresie, faianta, parchet, termopan, decenta, acte la zi, libera, pozitie excelenta, merita vazuta

M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:50
...
52.000 €

garsoniera cf.I sporit /decomandata,43 mp, etaj 5/10, in bloc mixt,reabilitat termic ,cea mai mare impartire de garsoniera (bloc cu hol in H-pt.cunoscatori), libera, fara imbunatatiri, pret fix, merita

Suprafata 43 mp An 1987 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 09:50
...
22.500 €

garsoniera cf 2 dec, renovata recent, g+f+p+t+ um+ aer conditionat, toate actele, aproape de metrou, Lidl, Kaufland la 5 minute, se vinde mobilata Strada Liniei,metrou Pacii maxim 10 minute

Suprafata 25 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 09:49
...
46.500 €

parter/10, cf. 1, semidec. 31 mp, reamenajata integral 2022, bloc 1979, acte la zi libera, pret fix, nediscutabil, bloc reabilitat, clasa energetica A,

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 09:47
...
48.500 €

cf. I, vedere stradal, intrare stradala, foarte aproape de metrou, libera, acte la zi, libera, negociabil, bloc reabilitat, clasa energetica A, vizite oricand, merita,

Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 09:47
...
45.000 €

cf.I , bloc mixt, reabilitat termic, acte la zi, libera constructie monolit, pozitie excelenta, usor negociabil, urgent merita, fara balcon, 29 mp

An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 09:45
...

Drumul Taberei Favorit Clinica Medlife garsoniera cf1 2/10 libera

Suprafata 31 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 09:40
...
45.000 €

Drumul Taberei, Favorit, Clinica Medlife garsoniera cf. 1, etaj 2/10, cadastru, intabulare, pozitionata pe mijloc, libera

Suprafata 31 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 09:34
...
79.920 €

dezvoltator, garsoniera, etaj 5/14, suprafata 46 mp, decomandata, finisata complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid metrou si STB,

Suprafata 46 mp An 2022 Decomandat M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:30
...
80.059 €

dezvoltator, apartament garsoniera, etaj p/14, suprafata 47 mp, decomandata, finisata complet cu gresie, faianta, parchert obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid metrou

Suprafata 46 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:30
...
87.185 €

dezvoltator, garsoniera, parcare subterana, la cheie, etaj intermediar, sup.54 mp. Acces rapid metrou 3 minute si STB 2 min., crese, gradinite, scoli, licee, Universitati, Plaza Mall si Afi Mall Cotroceni,

Suprafata 54 mp An 2022 Decomandat M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:30
...
79.920 €

Dezvoltator, garsoniera, parcare subterana, la cheie, etaj intermediar, sup.46mp. Acces rapid metrou 3 minute si STB 2min, crese, gradinite, scoli, licee, universitati, Plaza Mall si Afi Mall Cotroceni.

Suprafata 46 mp An 2022 Decomandat M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:30
...
32.500 €

Va propun spre achizitie o garsoniera decomandata, bucatarie inchisa situata pe strada Eclipsei la 500 metri de metrou Leonida. Garsoniera este situat la demisol intr-un bloc construit in anul 2014. Actele...

Suprafata 34 mp An 2014 Decomandat Etaj demisol din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:21
...
63.900 €

Va propun spre achizitie o garsoniera decomandata cu bucatarie inchisa si balcon situata intr-un zona superba langa parcul Tineretului pe strada Piscului. Garsoniera este situata la etajul 7/10, intr-un...

Suprafata 33 mp An 1982 Decomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:20
...
89.993 €

Complexul rezidential de lux Asmita Gardens este aproape de centrul orasului dar ferit totodata de aglomeratie. Aici aveti acces la un o sala de fitness, spa, supermarketuri si spatii verzi. De asemenea,...

Suprafata 42 mp An 2009 Decomandat Etaj 13 din M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:20
...
37.525 €

Vanzare fara comision garsoniera decomandata, cu balcon si centrala proprie in bloc nou, situat la cateva minute de metrou Berceni, intre strazile Biruintei si Miraslau. Pret promotional, plata numerar...

Suprafata 41 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 6 M 16 min.
Bucuresti, azi, 09:18
...
44.850 €

Va propun spre achizitie o garsoniera decomandata, bucatarie inchisa si balcon situata la etajul 1intr-un ansamblu rezidential nou de 3 niveluri situat pe soseaua Leordeni. Apartamentul se va preda la...

Suprafata 39 mp An 2021 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 09:18
...
63.900 €

Va propun spre vanzare o garsoniera perfecta pentru inchiriat la etajul 7 in triunghiul Tineretului - Timpuri Noi - Mihai Bravu pe Strada Piscului intr-un bloc nou din anul 1981 ce urmeaza sa fie renovat....

Suprafata 33 mp An 1981 Decomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:14
...
50.000 €

Probabil una dintre cele mai bune locatii si oferte, in momentul respectiv din sectorul 4, garsoniera decomandata, cu finsaje lux si incalzire pardoseala, in complex rezidential Studio Plus Berceni sector...

Suprafata 40 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 6 M 11 min.
Bucuresti, azi, 09:14
...
67.500 €

Garsoniera mobilata si utilata din blocul construit in 2019 este disponibila pentru vanzare, oferind o vedere panoramica impresionanta spre Lacul Morii. Garsoniera este situata intr-o zona linistita si...

Suprafata 30 mp An 2019 Semidecomandat Etaj 5 din 5 M 17 min.
Bucuresti, azi, 09:10
...
34.900 €

Descopera confortul si stilul de viata modern in aceasta garsoniera situata la etajul 3 din 7, in complexul Avangard, format din 12 cladiri elegante. Beneficiind de toate utilitatile de care ai nevoie...

Suprafata 31 mp An 2021 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 09:10
...
35.900 €

Garsoniere si apartamente de vanzare situate intr-un bloc nou construit in zona Rahova Salaj, la etajul 3 din 4 cu centrala termica, gresie, faianta parchet.

Suprafata 33 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 09:05
...
28.000 €

Garsoniera in Titan pe strada Postavarului cu 0% COMISION PENTRU CUMPARATOR, situata la etajul 6/10, al unui bloc foarte civilizat si curat, monolit, construit la mijlocul anilor '70. Garsoniera de aprox...

Suprafata 18 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 09:05
...
47.620 €

Loc de parcare inclus. Va prezentam la vanzare o garsoniera situata pe Drumul Binelui, la 7 minute de Turnu Magurele si 13 minute de Aparatorii Patriei. Imobilul este in constructie, cu finalizare in...

Suprafata 38 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 6 M 14 min.
Bucuresti, azi, 09:04
...
125.000 €

particular, garsoniera de exceptie , complex Petru Rares nr 1259 , constructie 2021, centrala proprie, incalzire pardoseala , dressing , terasa , 38 mp, etaj 4 , se vinde mobilat si utilat , totul nou,...

An 2021 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 3 min.
Bucuresti, azi, 08:52
...
49.000 €

Garsoniera confort 1, semidecomandat, mobilat 8/10, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie faianta, parchet, termopan

Suprafata 33 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 08:48
...
44.000 €

garsoniera confort 1 semidecomandata, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, semimobilata, cadastru, intabulare, libera,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 08:40
...
55.000 €

ocazie, garsoniera confort 1 decomandata, spatioasa, bloc 1987, are cadastru, intabulare, se accepta orice fel de credit,

Suprafata 41 mp An 1987 Decomandat Etaj 6 din 8 M 5 min.
Bucuresti, azi, 08:40
...
53.000 €

garsoniera confort 1 decomandata, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc 1980, libera, cadastru, intabulare,

Suprafata 35 mp An 1980 Decomandat Etaj 2 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 08:39
...
56.500 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, bloc reabilitat

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 08:36
...
53.000 €

cf. 1, curata, imbunatatiri, are balcon, totul separat, langa scoala 59, toate actele, accept credi,

Suprafata 32 mp An 1981 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 08:36
Articole recomandate
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.237
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.375
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 6.013