Garsoniere de vanzare in zonele Drumul Taberei, Ghencea

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 75 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
  Salveaza cautarea
Cartier Brancusi, Drumul Taberei, Valea Oltului
52.000 €

proprietar, vand garsoniera, rog seriozitate

 • 43 mp
 • An 2006
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, ieri, 17:55
Drumul Taberei
28.700 €

Moghioros garsoniera cocheta, gresie faianta, parchet termopan, 8/10, libera, toate actele pregatite pt vanzare, cadastru intabulare, acces rapid...

 • 18 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, ieri, 16:35
Drumul Taberei, bd. Timisoara
56.500 €

2 garsoniere situate intr-un bloc nou finalizat, finisate la cheie libere se poate muta imediat, acces rapid transport STB, zona aerisita curata,...

 • 41 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 14 min.
Sector 6, ieri, 16:35
Drumul Taberei, Favorit
44.500 €

Strada Sibiu, et. 4/9, garsoniera cf. 1 semidecomandata, libera, termopane, balcon logie, geam la bucatarie afara, gresie, faianta, curata, acte,...

 • 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 16:30
Drumul Taberei, Tip-Top
27.500 €

garsoniera etajul1/10, semidecomandata, suprafata de 18 mp, in spatele cofetariei Tip-Top, igienizata recent, cadastru si intabulare, superpozitie,...

 • 18 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 16:00
Drumul Taberei Metrou Tudor Vladimirescu
+ Schita
37.000 €

Garsoniera Drumul Taberei 9/9 Metrou Tudor Vladimiresc an 1970, libera, apropiere metrou 31 mp, Bloc cu 2 lifturi, vedere panoramica

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 15:00
Valea Oltului
44.000 €

etajul 2/3, intr-un bloc construit in anul 2011, semidecomandata, confort 1, cu o suprafata utila de 37 mp,usa metalica, centrala termica proprie,...

 • 37 mp
 • An 2011
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 19 min.
Sector 6, ieri, 14:20
Drumul Taberei- Hanul Drumetului Bd 1 Mai
42.000 €

Garsoniera luminoasa, aerisita, mobilata si utilata, gata de mutat, balcon inchis, cu vedere spre zona verde. Aer conditionat, electrocasnice:...

 • 31 mp
 • An 1978
 • Etaj 7 din 9
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 13:35
Cartierul Drumul Taberei Vanzari Garsoniere
18.700 €

Drumul Taberei Bulevardul Timisoara,garsoniera confort 3 etaj 2/4, garsoniera se vinde mobilata si utilata ca in poze.Gresie, faianta, parchet,...

 • 15 mp
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 12:36
Drumul Taberei
69.900 €

Proprietar, vand garsoniera superba, bloc nou 2021, mobilata si utilata complet, Plaza Residence, Lujerului, parter, vedere partial libera, 8...

 • 35 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 11
Sector 6, ieri, 11:50
ANL Brancusi Valea Oltului Kaufland
54.000 €

proprietar vand garsoniera dubla cartier ANL BRANCUSI Valea Oltului, cartier Drumul Taberii, 48 mp utili, garsoniera dubla, renovata, utilata...

 • 48 mp
 • An 2006
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, ieri, 11:45
Drumul Taberei, zona Romancierilor, Pret Imbatabil
36.500 €

et 4/4, cf 1, Decomandata, 34mp, termopan si usa metalica, imbunatatiri minime, terasa refacuta 2020, scara curata, fara restantieri, zona...

 • 34 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 6 min.
Sector 6, ieri, 11:00
Drumul Taberei
28.500 €

Piata Moghioros, Tip Top, gars. 21 mp, et. 4, mobilata si utilata, termopan, usa metalica, intretinere mica,

 • 21 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 6, ieri, 10:55
Drumul Taberei, Mall Plaza
43.500 €

Garsoniera confort 1/ semidecomandata, etaj 5/10, st=31mp, libera, intabulata, metrou, piata,parc, mall, mijloace transport.

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 6, ieri, 10:15
Drumul Taberei
+ Schita
43.500 €

Favorit Str.Sibiu Bdul 1Mai, garsoniera, semidecomandata cu balcon, bloc de garsoniere, monolit cu 2lifturi, ghena pe exterior, imbunatatiri medii,...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 1 min.
Sector 6, 30 nov, 15:27
Drumul Taberei, 4 minute de metrou Favorit, ocazie
38.500 €

cf. 1, 31 mp, et. 8/9, semidec., imbunatairi, boiler la baie pt. a nu astepta apa calda, caldura Termoenergetica, libera

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Sector 6, 30 nov, 13:04
Drumul Taberei Valea Ialomitei
36.000 €

5 minute metrou, confort 1, decomandata, 4/4, termopan, fara alte imbunatatri, intabulare, cadastru, ideeal investitie.

 • 35 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 2 min.
Sector 6, 30 nov, 11:49
Drumul Taberei, zona Plaza
33.000 €

ofer spre vanzare garsoniera, zona Plazza et. 4, cf. 1, semidecomandata, zona verde, linistita, toate actele la zi, Urgent

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, 30 nov, 11:40
Drumetul Drumul Taberei
40.500 €

Ofer spre vanzare gars renovata gresie, faianta, parchet, termopane, balcon inchis in termopan, usa metalica, usi interioare noi, are AC, 2...

 • 32 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, 30 nov, 11:27
Drumul Taberei, Compozitorilor bloc anul 1982
40.500 €

Ofer spre vanzare gars renovata gresie, faianta, parchet, termopane, balcon inchis in termopan, usa metalica, usi interioare noi, are AC, 2...

 • 32 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Sector 6, 30 nov, 11:27
Drumul Taberei Parc Brancusi, Valea Oltului
52.500 €

10 minute distanta de statia de metrou Valea Ialomitei. 2 minute pana la statia de STB - autobuz 168 - cu traseu pana la Piata Romana.Bloc...

 • 43 mp
 • An 2010
 • Etaj 1 din 4
 • 11 min.
Sector 6, 30 nov, 10:53
Drumul Taberei, Favorit
52.000 €

et. 4/10, cf. 1, semidecomandata, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, renovata anul trecut, toate actele, pretabil pt....

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 1 min.
Sector 6, 30 nov, 09:00
Drumul Taberei
+ Schita
62.500 €

garsoniera tip C in complex Plaza Residence. Faza 5.

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 6, 29 nov, 20:30
Drumul Taberei, Brancusi Metrou, garsoniera, comision 0%
46.500 €

Se vinde garsoniera in Drumul Taberei, langa metrou Constantin Brancusi, semistradala pe Ale. Campul cu Flori, situata la parterul unui bloc mixt...

 • 33 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 29 nov, 17:18
Drumul Taberei
+ Schita
67.000 €

garsoniera tip B in complex nou faza 5, situat pe bd. Timisoara nr. 14, semifinisate

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 6, 29 nov, 14:45
Drumul Taberei
+ Schita
62.500 €

garsoniera tip C complex faza 5, semifinisate.

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
Sector 6, 29 nov, 14:21
Drumul Taberei
+ Schita
62.500 €

garsoniera de tip C in complex Plaza Residence - faza 5. Unitatile se predau semifinisate

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 29 nov, 13:54
Drumul Taberei
+ Schita
67.000 €

garsoniera de tip B in complex Plaza Residence - faza 5

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 6, 29 nov, 12:27
Drumul Taberei - Valea Furcii
+ Schita
55.000 €

Garsoniera confort 1, etaj 1/3, amenajata, curata, mobilata, balcon, loc parcare suprateran inclus, acte, se accepta credit.

 • 36 mp
 • An 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 6, 29 nov, 11:45
Drumul Taberei, Metrou Tudor Vladimirescu
47.000 €

et 8/10,Semidecomandata, recent renovata,pretabil investitie dar si pt locuit, scara foarte curata,2 lifturi, acces facil la Metrou 3-4min, Parcul...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Sector 6, 29 nov, 08:57
Drumul Taberei Complex Comercial
51.500 €

Timisoara 59, Sandulesti, parter inalt, confort 1 sporit, garsoniera in bloc mixt, balcon logie, renovata nou, libera, negociabil.

 • 35 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 5 min.
Sector 6, 28 nov, 22:42
Drumul Taberei, Favorit!
45.500 €

1Mai, Strada Sibiu, et 4/10,confort 1 semidecomandata, renovata,gresie, faianta, termopane,parchet, bloc civilizat,acte facute, zona buna,pret usor...

 • 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 7 min.
Sector 6, 28 nov, 17:15
Drumul Taberei
51.000 €

Valea Ialomitei, stradal Valea Oltului, Kaufland, garsoniera, cf. 1, bloc ANL, renovata complet, mobilata si utilata, bloc izolat termic, balcon...

 • 43 mp
 • An 2006
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, 28 nov, 14:55
Drumul Taberei - garsoniera, mobilata si utilata
57.000 €

garsoniera, in Drumul Taberei langa parcul Moghiros, la 6 minute fata de statia de metrou Romancierilor, ce se vinde mobilata si utilata, comision 0%,

 • 35 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 6, 28 nov, 13:08
Drumul TabereI Str Sibiu -1 Mai
43.500 €

Drumul Taberei Favorit str.Sibiu garsoniera cf1 etaj 2/10 smidecomandata, cad+intabulare libera,

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 6, 28 nov, 12:34
Prelungirea Ghencea, Bucuresti, garsoniera
39.000 €

Buna ziua. Concept Imobiliare va propune spre cumparare o garsoniera confort unu, situata la etajul 3 din 4 niveluri intr-un bloc construit in anul...

 • 33 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 28 nov, 12:26
Drumul Taberei
43.800 €

Drumul Taberei strada Sibiu, etajul 6 din 10, doua lifturi, bloc din 1979, imbunatatiri, gresie, faianta parchet, la 5 minute mers pe jos de metrou...

 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 8 min.
Sector 6, 28 nov, 11:49
Drumul Taberei, Favorit
43.500 €

Drumul Taberei, Favorit, garsoniera cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare libera,

 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 1 min.
Sector 6, 28 nov, 11:28
Drumul Taberei, Favorit
44.500 €

strada Sibiu, intersectie cu bd. 1 Mai, etajul 3 din 10, doua lifturi, construit 1978, mobilata, utilata, mobila cu factura, nefolosita

 • 31 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 7 min.
Sector 6, 28 nov, 11:28
Drumul Taberei, bd. 1 Mai, Hanul Drumetului
36.500 €

vanzare garsoniera in Drumul Taberei, confort 1 semidec. situata la etajul 8/10 cu 2 lifturi, suprafata de 31 mp cu balcon. Fara imbunatatiri....

 • 31 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 28 nov, 10:31
Drumul Taberei, Mall Plazza
43.000 €

semidec, et 7/9, fara modificari, oportunitate investitie, luminoasa, cf 1, vis a vis de Mall, balcon inchis in termopan, usa metalica,

 • 30 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 9 min.
Sector 6, 27 nov, 11:36
Drumul Taberei, parc Brancusi garsoniera
60.000 €

bucatarie inchisa, bloc nou,, garsoniera, parter inalt, metrou,

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 13 min.
Sector 6, 26 nov, 12:07
Drumul Taberei
44.900 €

pers. fizica, vand garsoniera cf.1, etaj 1/4, balcon (logie), renovata, mobilata, utilata, posibilitate centrala.Este inchiriata...

 • 30 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, 26 nov, 05:51
Drumul Taberei
57.900 €

garsoniera lux, complex nou, complet mobilata/utilata, cu loc de parcare,

 • 41 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
Sector 5, 25 nov, 20:50
Drumul Taberei
44.500 €

Favorit metrou garsoniera cf 1 semidecomandata bloc cu 2 lifturi,termopan,gresie,faianta,curata,acte

 • 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 1 min.
Sector 6, 25 nov, 15:41
Drumul Taberei, garsoniera, 57 mp, la cheie
+ Schita
64.000 €

garsoniera, 57 mp, decomandata, cu terasa, bucatarie inchisa si baie cu geam, bloc de 6 etaje, comision 0%, finisata la cheie, centrala proprie,...

 • 57 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 6, 25 nov, 13:30
Prelungirea Ghencea garsoniera 46 mp, balcon
+ Schita
45.715 €

Garsoniera, 46 mp. utili, decomandata, bucatarie inchisa, geam la baie, centrala proprie, contorizare individuala. Garsoniera se preda complet...

 • 46 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Sector 6, 25 nov, 13:23
Drumul Taberei, studio, 56 mp, etajul 2 din 6
+ Schita
68.570 €

Oferta promotionala: pretul afisat este pentru un avans de minim 85% din valoarea apartamentului! Esti in cautarea unui apartament modern?...

 • 56 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
Sector 6, 25 nov, 13:21
Garsoniera, bloc nou, Drumul Taberei, Comision 0%
+ Schita
60.952 €

Garsoniera Spatioasa, 60 mp, 20 mp Terasa, Bucatarie Inchisa, Bloc Nou, Finisata Complet, Comision 0%

 • 60 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 6, 25 nov, 13:21
Prelungirea Ghencea garsoniera 47 mp balcon
+ Schita
45.714 €

garsoniera, etaj 2, decomandata, 47 mp, bucatarie inchisa, balcon Prelungirea Ghencea, langa Sere. Sector 6 Comision 0%

 • 47 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Sector 6, 25 nov, 13:20

Articole recomandate

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează succesul sau... insuccesul tranzacției. Iar insuccesul este cauzat de cele mai multe ori de supraevaluare.

29.06.2022 Imobiliare
6.254

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
4.343

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!