Garsoniere de vanzare in zonele Drumul Taberei, Ghencea

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 85 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Drumul Taberei, Bd. Timisoara
36.500 €

Ofer spre vanzare garsoniera in bloc nou 2020, se afla in complexul "Avangarde Grande Vilage" din Bd. Timisoara, utilata si mobilata cu totul nou,...

 • 34 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 05:45
Prelungirea Ghencea | Pret pentru cash | STB 3min
32.850 €

Ansamblul este situat intr-o zona linistita verde din cartierul Ghencea, Prelungirea Ghencea la 5 - 10 minute de statiile pentru mijloacele de...

 • 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 02:08
Drumul Taberei, Favorit
41.500 €

Medlife intersectie, et. 1/9, confort 1, sporit, semidecomandata, termopane, parchet, usa met., balcon logie, libera, bloc curat, luminoasa,...

 • 33 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 13:43
Drumul Taberei, str. Latea Gheorghe
+ Schita
34.500 €

Garsoniera confort 1, semidecomandata, etaj 10/10, bloc reabilitat, curat, balcon, libera, acte, ideal investitie, acces facil mijloace de transport,

 • 30 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 13:35
Drumul Taberei, Bld. 1 Mai
+ Schita
41.000 €

Hanul Drumetului, str. Vladeasa, confort 1, etaj 4/10, semidecomandat, curat, balcon, geam la baie, Acces facil Ratb, se accepta credit.

 • 30 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 13:34
Drumul Taberei, Favorit
+ Schita
41.000 €

Drumul Taberei, intersectie cu str. Sibiu, confort 1, semidecomandat, balcon, etaj 1/10, curat, liber, acces metrou, negociabil

 • 29 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 13:34
Drumul Taberei, Timisoara, Sibiu garsoniera
43.000 €

Confort: 1 Compartimentare: semidecomandat Nr. bucatarii: 1 Nr. bai: 1 Nr. balcoane: 1 Tip imobil: bloc de apartamente An constructie: 1975...

 • 32 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 13:17
Drumul Taberei, Favorit, Sibiu
41.500 €

termopan parchet usa metalica etaj 1 confort 1 libera,

 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 13:12
Prelungirea Ghencea
+ Schita
29.000 €

Prelungirea Ghencea, Dr. Valea Larga, ofer spre vanzare garsoniera deosebita situata la etajul 2 al unui bloc finalizat in anul 2014

 • 29 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 13:02
Drumul Taberei
41.500 €

Auchan semistradal, Lasermed, cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, libera, contorizata, balcon, termopan, usa metalica, acc. credit.

 • 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, ieri, 11:32
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
37.000 €

cf. 1 decomandat, gresie, faianta, parchet masiv, usa metalica, partial mobilata, c-tie 1982, acte, acc. credit.

 • 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 11:31
Drumul Taberei, Plaza, investitie sau locuit
26.500 €

et. 5, semidecomandata, curata cu imbunatatiri, se vinde ca in imagini, foarte aproape de Piata Moghioros, tramvai 41, Plaza Mall, parc Moghioros,...

 • 18 mp
 • An 1972
 • Etaj 5 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 09:48
Drumul Taberei, str Sibiu, 3 min metrou Favorit
45.000 €

et 6, cf 1, semidecomandata, renovata acum 2 ani, instalatii electrice si sanitare noi, are balcon, bloc stradal, se vinde ca in imagini, toate...

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:48
Prelungirea Ghencea
31.500 €

garsoniera decomandata! Direct Dezvoltator! comison 0%

 • 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 09:22
Vanzare garsoniera
+ Schita
39.500 €

Prelungirea Ghengea gars sporit, decomandata, utilata mobilata complet, etaj 1/5, lift, cf, centrala de apartament, libera, rog seriozitate.

 • An 2013
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 08:49
Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei
+ Schita
28.500 €

Garsoniere la cheie mutare imediata bloc nou la demisol inalt cu balcon in cartierul Brancusi, Drumul Taberei, la 3 min. de metrou Drumul Taberei,...

 • 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, 22 oct, 20:12
Drumul Taberei, V. Ialomitei, dec, loc parcare
38.500 €

Imobil semistradal, mobilat partial (mobila de bucatarie, dressing hol, biblioteca), loc parcare ADP, bloc mixt, termopan, gresie, faianta,...

 • 34 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 22 oct, 19:54
Dr. Taberei, V. Oltului, Valea Larga
+ Schita
38.200 €

Garsoniera 37 mp, 1/4, finisaje la cheie, centrala, canalizare, apa curenta, bloc nou finalizare martie 2021, dezvoltator, pret pentru avans minim 80%

 • 37 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 22 oct, 17:09
Drumul Taberei, Bld 1 Mai
34.500 €

Mega Image confort 1 semidecomandat etaj 10 terasa refacuta izolat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, negociabil.

 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 22 oct, 16:27
Drumul Taberei, Favorit
46.500 €

confort 1, mobilata si utilata, renovata, et 4/10, foarte aproape de metrou, ideal investitie, zona verde, linistita, acte

 • 34 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 22 oct, 15:10
Drumul Taberei
39.900 €

Valea Oltului-Kaufland, decomandata, p/4, parter inalt, bloc reabilitat, termopan, geam la baie, zugravita, libera, acte.

 • 32 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 min.
Bucuresti, 22 oct, 14:55
Drumul Taberei, Favorit
40.000 €

Favorit, cf 1,stradala, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, instalatie electrica schimbata,...

 • 32 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 22 oct, 13:56
Drumul Taberei, Parc ANL Brancusi
49.500 €

garsoniera 43 mp, decomandata, bucatarie inchisa, balcon inchis cu termopan, etaj 4 din 4, terasa renovata, sector 6, capat STB -168, metrou Valea...

 • 43 mp
 • An 2006
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 22 oct, 13:09
Drumul Taberei, Favorit, metrou
41.000 €

Favorit, etaj 6/10, cf. 1, gresie, faianta, termopan, usa metal, cadastru, intabulare, liber

 • 32 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 22 oct, 12:55
Drumul Taberei
39.000 €

Drumul Taberei, Plazza, confort 1, semidecomandata, etaj 9/10, bloc numeric dupa 1980, parchet, gresie, faianta, termopan. Se vinde partial mobilata.

 • 32 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 22 oct, 12:26
Drumul Taberei, Tip-Top, Parcul Moghioros
31.000 €

renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, se vinde mobilat modern, nou utilat complet, exact ca in poze, 5 minute RATB, 4...

 • 18 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 22 oct, 11:01
Sibiu, 5 min. metrou Favorit, gars., et. 3, 30 mp
44.000 €

Strada Sibiu, zona verde, 30 mp, orientare vest, bloc de garsoniera, etaj 3/10, 2 lifturi, geam bucatarie exterior, gresie, faianta, parchet, usa...

 • 30 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 22 oct, 10:52
Drumul Taberei
27.500 €

Urgent, ocazie, Crinul de Padure, garsoniera cf 2, cocheta, semidecomandata 18 mp, et. 1/10, cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet, pentru...

 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 22 oct, 08:31
Drumul Taberei, Ghencea, bloc mixt, decomandata
41.000 €

et 1, decomandata, bloc dupa cutremur 1982, curata cu mici imbunatatiri, bloc mixt, toate actele, accept credit.

 • 33 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 22 oct, 06:15
Drumul Taberei, Latea Gheorghe nr. 6
+ Schita
40.900 €

Proprietar vand garsoniera decomandata et. 1/8, libera, are termopan, gresie, faianta, parchet, usa lemn masiv, poze reale, acte pregatite pt....

 • 32 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, 22 oct, 04:00
Favorit, Metrou, AFI, Drumul Taberei, proprietar
45.700 €

Proprietar, garsoniera renovata, Drumul Taberei, Favorit, langa metrou, AFI, etaj 4/10, complet utilata si mobilata, termopan, parchet, AC,...

 • 35 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 21 oct, 21:53
Drumul Taberei, complex Favorit
+ Schita
43.500 €

Drumul Taberei, Sibiu vanzare garsoniera, etaj intermediar, bloc monolit de garsoniere cu 2 lifturi, curata, libera, pretabila ca investitie...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, 21 oct, 19:05
Dr. Taberei
43.000 €

Intre Piata Moghioros si Plaza, bloc linistit cu magazin la parter, balcon pe partea cu umbra. Suprafata peste 30 mp. Usa metalica, apometre....

 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 21 oct, 18:15
Garsoniera mobilata, utilata, Dr. Taberei Romancierilor
47.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera cu un design deosebit, la cheie, mobilata si utilata, aflata intr-o locatie linistita, cu acces facil catre...

 • 34 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 6 min.
Bucuresti, 21 oct, 15:27
Garsoniera Drumul Taberei
39.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera la cheie, mobilata si utilata, aflata intr-o locatie linistita, cu acces facil catre mijloacele de transport...

 • 28 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 21 oct, 15:25
Drumul Taberei, Frigocom
46.000 €

se vinde mobilata si utilata, decomandata, et 1/4, confort 1, zona linistita, renovata, acte, ideal investitie

 • 30 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, 21 oct, 15:15
Drumul Taberei
45.000 €

Drumul Taberei, bd. Timisoara, vis a vis de Lukoil, Aleea Dumbravita, decomandata, mobilata si utilata nou, libera, acces rapid metrou max. 10...

 • 38 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 21 oct, 14:56
Bd. Timisoara, Aleea Craesti
 

tot confortul, fara termopane;

 • 33 mp
 • An 1953
Bucuresti, 21 oct, 14:55
Drumul Taberei, Piata Moghioros
25.500 €

Brasov Piata Moghioros, Crinul de Padure, langa metrou si linia 41, confort 2, etaj 4 din 10, gresie, faianta, termopan, usa metalica, libera,...

 • 18 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 21 oct, 13:22
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
43.000 €

garsoniera confort 1, decomandat, et. 1 din 4, suprafata 34 mp, an constructie 1973

 • 34 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, 21 oct, 12:15
Garsoniera noua la cheie, Avangarde Village Drumul Taberei
38.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera cu un design deosebit, la cheie, mobilata si utilata, aflata intr-o locatie linistita, cu acces facil catre...

 • 34 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 21 oct, 11:38
Drumul Taberei
41.000 €

1 Mai -Ghencea scoala 311 vand garsoniera decomandata et. 1/8, bloc mixt,libera, are termopan, parchet, curata, usa lemn masiv, poze reale, acte...

 • 32 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 21 oct, 11:14
Drumul Taberei
34.500 €

1 Mai, Vladeasa, libera, bloc izolat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis, acte.

 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 21 oct, 11:14
Drumul Taberei
41.500 €

Favorit garsoniera cf 1 semidecomandata 1/10 stradala curata, termopan, parchet,

 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 21 oct, 11:11
Drumul Taberei, Favorit
+ Schita
49.500 €

Proprietar vand garsoniera mobilata, utilata in Drumul Taberei, Favorit, langa statie de metrou.

 • 30 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 21 oct, 02:15
Drumul Taberei, vizavi Plaza
42.500 €

Particular, vand garsoniera Drumul Taberei, sector 6 vizavi de Plaza Mall. Etaj 8/10, renovata mobilata modern totul nou (masina de spalat, aragaz,...

 • 32 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 20 oct, 22:05
Drumul Taberei
+ Schita
45.600 €

garsoniera de tip A in complex Plaza Residence - faza 4. Unitatile se predau semifinisate

 • 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 20 oct, 20:48
Drumul Taberei
+ Schita
45.600 €

garsoniera tip A in complex nou faza 4, situat pe bd. Timisoara nr. 16, semifinisate

 • 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, 20 oct, 20:48
Drumul Taberei
+ Schita
52.900 €

garsoniera tip C in complex Plaza Residence. Faza 4.

 • 41 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 20 oct, 20:09
Drumul Taberei
+ Schita
49.900 €

garsoniera de tip B in complex Plaza Residence - faza 4

 • 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 20 oct, 19:57