Garsoniere de vanzare in zonele Drumul Taberei, Ghencea

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 76 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
  Salveaza cautarea
Drumul Taberei Compozitorilor
43.000 €

Drumul Taberei Compozitorilor, cf.1 semidec, et.2/9, bloc reabilitat termic, usa metalica, termopan, parchet, gresie, faianta. Blocul dispune de...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, azi, 00:30
Drumul Taberei, Ghencea
45.000 €

garsoniera, et. 5 din 10, semidecomandata.

 • 32 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 6, ieri, 21:25
Drumul Taberei Metrou Parc Moghioros
25.000 €

Garsoniera cf. 2 sdec., bloc monolit 18 mp,baie separata, apa calda si caldura, fara restante acte intabulate, g,f,p,t,ac,

 • 18 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
Sector 6, ieri, 20:01
Drumul Taberei Favorit
40.000 €

Garsoniera cf.1 semidec., zona Favorit , amenajata , etaj 3/10, acte intabulate, 31 mp,

 • 31 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 6, ieri, 19:51
Drumul Taberei, cartier Constantin Brancusi
55.000 €

“Proprietar Direct”, vand imobilul care este pozitionat excelent langa Parcul ANL - Brancusi, intr-o zona aerisita la numai 50 de metri de...

 • 42 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 10 min.
Sector 6, ieri, 15:20
Drumul Taberei, Favorit, metrou, stradal
41.000 €

gars. cf. 1 semidecomandat, etaj 8/10, libera, fara imb., accept credit, pret fix

 • 32 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, ieri, 15:13
Drumul Taberei
44.500 €

Valea Ialomitei, etajul 24, decomandata, gresie,faianta,parchet, termopan, usa metalica, mobilata si utilata partial, boxa,acte facute, accepta...

 • 32 mp
 • An 1973
 • Decomandat
Sector 6, ieri, 14:34
Drumul Taberei vanzare garsoniera mobilata
39.900 €

Drumul Taberei, garsoniera la parter, bloc de garsoniere, mobilata si utilata complet, disponibila imediat.

 • 31 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 14:21
Drumul Taberei
39.900 €

Favorit cf 1 semidecomandat etaj 3/9 faianta, gresie, parchet, balcon, acte, libera, mobilata acc credit,

 • 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Sector 6, ieri, 11:07
Drumul Taberei
38.000 €

Valea Prahovei, Compozitorilor, gars. 31 mp,et 4/10; nerenovata video interfon, termopan, usa metalica, multa verdeata scoala, supraveghere video,...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 6, ieri, 10:40
Drumul Taberei, Favorit
40.000 €

agentie, ofer spre vanzare garsoniera, Favorit, et. 1, cf. 1, semidecomandata, bloc stradal, 2 lifturi, scara curata. Pretul este fix,

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 6, ieri, 10:32
Drumul Taberei
29.900 €

Piata Moghioros, Tip Top, gars. 21 mp, et. 4, mobilata si utilata, termopan, usa metalica, intretinere mica,

 • 21 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 6, ieri, 10:32
Drumul Taberei Metrou Tudor Vladimiresc
42.000 €

Garsoniera confort 1/semidecomandat,etaj 1/10, 2 lifturi, scara curata, bloc civilizat, st=31mp, libera, metrou, piata, parc, mijloace transport,...

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 10:23
Drumul Taberei, Favorit
39.000 €

confort 1, semidecomandat, 3/10, gresie, faianta, intabulare, cadadstru, accept credit.

 • 33 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 6, ieri, 10:13
Prelungirea Ghencea, garsoniera in bloc Primavara
40.000 €

bloc stradal, garsoniera confort I, decomandata, etaj 3/14, suprafata utila 37,7 mp, baie cu geam, bucatarie open space, balcon spatios, mobilata...

 • 38 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 14
Sector 6, ieri, 09:57
Drumul Taberei, Favorit
41.000 €

garsoniera, cf.1, acte la zi, 2 min. metrou,

 • Etaj 8 din 10
Sector 6, ieri, 09:49
Drumul Taberei, Hanul Drumetului
 

Compozitorilor, anul 1982, gars. cf. 1, se vinde mobilata renovata 2020. Se poate muta imediat, mobila noua, parchet, nou, termopan, instalatii...

 • 33 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
Sector 6, ieri, 03:05
Drumul Taberei, Favorit
39.000 €

Drumul Taberei, Favorit, et. 2/ 10, confort 1 semidecomandata, fara amenajarii, balcon logie , acte libera,bloc curat, linistit, pozitie excelenta...

 • 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 6, ieri, 00:38
Favorit, Drumul Taberei
40.000 €

confort 1, faianta, gresie, parchet, balcon, acte, libera, mobilata, bloc curat, linistit, pozitie excelenta langa stb si metrou,

 • 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 6, 19 oct, 20:10
Favorit, Drumul Taberei
43.900 €

proprietar vand garsoniera superba la Favorit, bar granit, spoturi, gresie Italia, parchet, termopane,usi noi, AC. Vedere spate la zona cu...

 • 31 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 19 oct, 18:20
Drumul Taberei 34, stradal
39.000 €

cf. 1 semidecomandat, etaj 9/9, terasa refacuta, gresie, faianta, geamuri termopan, usa metalica, aer conditionat, senzor gaze, 2 lifturi, bloc...

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Sector 6, 19 oct, 15:13
Drumul Taberei, bloc reabilitat, 1 Mai, stradal
41.500 €

parter/10, stradal pe Bd. 1 Mai, Compozitorilor, imbunatatiri minime (termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica mai vechi), ideal pt....

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 9 min.
Sector 6, 19 oct, 12:52
Drumul Taberei- Favorit
42.800 €

Bd. 1 Mai, fost Compozitorilor, garsoniera cocheta, renovata complet 2016, igienizata anul acesta, partial mobilata si utilata, la cerere. Comision...

 • 30 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Sector 6, 19 oct, 12:49
Drumul Taberei
43.500 €

Drumul Taberei Auchan , gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata si utilata ,ideal investitie pentru inchiriere, libera, acte la zi

 • 31 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 6, 19 oct, 11:52
Drumul Taberei - Valea Ialomitei
39.000 €

Aleea Baiut, garsoniera decomandata, parter, intrare separata fata de scara blocului, fara amenajari, pretabil spatiu comercial, firma, locatie...

 • 34 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 3 min.
Sector 6, 19 oct, 11:20
Favorit, Metrou
39.000 €

Garsoniera mobilata si utilata, acte la zi, bloc cu 2 lifturi, scara renovata, vedere superba, 2 minute pana la statia de metrou Favorit, 9 minute...

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Sector 6, 19 oct, 11:05
Drumul Taberei, Favorit, Medlife
41.000 €

Drumul Taberei, Favorit, Medlife 4/10, pozitionata pe mijloc, curata, cadastru+intabulare, libera

 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 6, 19 oct, 10:58
Drumul Taberei
40.000 €

et. 1, cf. 1, semidecomandata, fara imbunatatiri, bloc de garsoniere, toate actele,

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 6, 19 oct, 10:51
Drumul Taberei Favorit metrou
42.500 €

Gars cf 1 semidecomandat etaj 8/10 fara imbunatatiri libera toate actele metrou in fata blocului

 • 32 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 19 oct, 10:22
Drumul Taberei Favorit metrou
42.000 €

Gars cf 1 semidecomandat etaj 8/10 gresie faianta parchet termopan um toate actele accept credit

 • 32 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 19 oct, 10:15
Prelungirea Ghencea, Funigeilor
+ Schita
54.500 €

garsoniera Ghencea, superba, curte proprie 25 mp, 46 mp utili, optional doua locuri de parcare, decomandata, mobilata, utilata, centrala, apropiere...

 • 46 mp
 • An 2013
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Sector 5, 19 oct, 09:40
Drumul Taberei, Residence Brancusi
49.900 €

Garsoniera 2021 Drumul Taberei Residence Brancusi, Drumul Valea Doftanei 121-125, Corp 4 Tronson 1. Toate utilitatile. Complet mobilata si utilata,

 • 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 14 min.
Sector 6, 18 oct, 21:22
Drumul Taberei
39.000 €

Atentie, cu intrare separata, Valea Ialomitei - libera, bloc mixt, balcon inchis, intrare separata. Pretabil firma, acte,

 • 32 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 3 min.
Sector 6, 18 oct, 16:07
Drumul Taberei
+ Schita
39.000 €

Plaza et.1 dec bloc 1978 amenajata cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, semimobilata modern, tineresc, toate actele pt vanzare,...

 • 27 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, 18 oct, 15:34
Drumul Taberei, Favorit
34.000 €

garsoniera, cf. 1 semidecomandata, bloc de garsoniere, et 9, 9, stradala, s. utila = 33 mp, fara imbunatatiri, necesita renovata, balccon inchis in...

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Sector 6, 18 oct, 14:35
Drumul Taberei, Brasov, Plaza
42.500 €

linia 41, stradal, cf. 1, termopan (balcon), parchet masiv, usa metalica, contorizata, acte, acc. credit,

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
Sector 6, 18 oct, 13:32
Drumul Taberei
48.500 €

Brasov stradal linia 41, Plazza Romania, cf 1, semidecomandat, etaj 2/9, renovat sept 2021, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
 • 3 min.
Sector 6, 18 oct, 13:31
Drumul Taberei
43.500 €

Auchan- Lasermed cf 1 semidecomandat p/9 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat contorizat libera toate actele acc credit

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
Sector 6, 18 oct, 13:31
Drumul Taberei
39.900 €

Auchan semistradal, Lasermed, cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, libera, contorizata, balcon, termopan, usa metalica, acc. credit.

 • 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Sector 6, 18 oct, 13:30
Drumul Taberei
48.500 €

Brasov stradal -Plazza Romania parc sahisti linia 41 cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, gresie faianta parchet, termopan, instalatii noi, renovat oct...

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Sector 6, 18 oct, 13:30
Drumul Taberei,1 Mai, Compozitorilor
48.500 €

Bloc mixt cf 1, decomandat, etaj 7/10, gresie faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata utilata, ctie 1982 geam la baie, toate actele, acc...

 • 35 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 9 min.
Sector 6, 18 oct, 13:30
Drumul Taberei
46.500 €

Auchan -Bozieni cf 1 decomandat etaj 5/10 gresie faianta parchet termopan jaluzele exterioare bloc reabilitat ctie 1982 geam la baie libera...

 • 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 9 min.
Sector 6, 18 oct, 13:29
Drumul Taberei, Drumetul, bloc mixt, decomandata
48.500 €

1 Mai, Compozitorilor, str. Vladeasa, et. 7/10, decomandata, bloc dupa cutremur 1982, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit, chei in...

 • 33 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Sector 6, 18 oct, 13:15
Drumul Taberei
42.000 €

- Valea Ialomitei - acces metrou Drumul Taberei si Constantin Brancusi, bloc mixt, parter/10 nivele, spatioasa, decomandata, 35 mp, imobil din...

 • 35 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 6, 18 oct, 12:21
Prelungirea Ghencea, Sector 6, Sere
+ Schita
41.905 €

garsoniera decomandata, finisata la cheie (finisaje la alegere), zona Sere, Lidl, statie STB, comision 0% cumparator,

 • 45 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 6, 18 oct, 12:10
Drumul Taberei Valea Ialomitei
43.000 €

Valea Ialomitei, cf. 1, decomandata, parter inalt/4, gresie,faianta, usa metalica, foarte curata, bloc mixt, acte, la 4 minute de metrou. Ideal...

 • 34 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, 18 oct, 11:19
Drumul Taberei, Favorit
43.500 €

garsoniera semidecomandata, et. 7/10, cf. 1, 30 mp, totul este nou, spatii de depozitare, zona verde, linistita, 3 min. Favorit, 10 min Afi...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 7 min.
Sector 6, 18 oct, 09:20
Drumul Taberei, zona Piata Moghioros
26.500 €

proprietar, vand garsoniera in str Crinul de Padure nr 3, bl G6, sc A. Pentru mai multe detalii va rog sunati de luni pana vineri intre orele 10.00...

 • 18 mp
 • An 1966
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 6, 18 oct, 00:09
Drumul Taberei, B-dul Timisoara, CET Vest, ocazie
19.999 €

Situata pe B-dul Timisoara, CET Vest, la capatul liniilor STB 136 si 221, cf.2, 21 mp, et. P/4, dec, stare buna, AC, boiler nou, blocul nu este...

 • 21 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, 16 oct, 14:28
Drumul Taberei
+ Schita
52.900 €

garsoniera tip C complex faza 4, semifinisate.

 • 41 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
Bucuresti, 16 oct, 06:15