Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1430 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
  Salveaza cautarea
Berceni, Emil Racovita
68.800 €

Proprietar, vand apartament confort 1, mobilat si utilat intr-o zona cu foarte multa verdeata, bloc cu 2 lifturi.

 • 52 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 16 min.
Sector 4, ieri, 22:00
Drumul Taberei Afi Cotroceni!
53.500 €

Marcu Mihaela Ruxandra Scoala 193, Orizont, et 8/8, confort 1 semid, balcon logie, termopane tot fara dormitor, bloc de caramida, curat, civilizat,...

 • 50 mp
 • An 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Sector 6, ieri, 21:58
Drumul Taberei 33
62.000 €

Scoala 197, et 4/10, confort 1circular intretinut, zugravit, gresie, parchet,instalatii, termopane, luminos,calduros, acte, bloc curat, 2 lifturii,...

 • 50 mp
 • An 1970
 • Circular
 • Etaj 4 din 10
 • 5 min.
Sector 6, ieri, 21:57
13 Septembrie, vis-a-vis Marriott
+ Schita
136.900 €

ultracental, vedere superba (Marriott, Catedrala), pozitie deosebita, proprietar vand apartament 2 camere cu 2 bai. Living cu bucatarie open space...

 • 62 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Sector 5, ieri, 19:00
Drumul Taberei, Plaza, stradal particular
73.000 €

particular Drumul Taberei- Plaza, semistradal, 1/4, gresie, faianta, termpan, parchet, instalatii sanitare noi, aer conditionat, accept.credit.

 • 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 17:47
Drumul Taberei, Plaza, particular
+ Schita
65.000 €

particular, Drumul Taberei-Raul Doamnei, semistradal, 9/10, gresie, faianta, termpan, parchet, instalatii sanitare noi, aer conditionat, accept...

 • 54 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 4 min.
Sector 6, ieri, 13:40
Sector 6, Militari Pacii, A1 Bucuresti Vanzare 2camere
45.000 €

Va propun spre vanzare un apartament de 2camere deosebit ,situat la etajul 2, intr-un bloc de 5 nivele(cu LIFT) , intr-un ansamblu ce apartine de...

 • 51 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2
Bucuresti, ieri, 10:45
Aparatorii Patriei
67.000 €

2 camere imbunatatiri,

 • 42 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 21:55
Parcul Carol
73.000 €

Apartament situat intr-o zona linistita la 200 m de Parcul Carol, 2 camere 40 mp, etajul 1 vila interbelica, loc parcare, pivnita, izolatie...

 • 40 mp
 • An 1932
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
Sector 4, ieri, 21:03
Militari, Iuliu Maniu, 600 m de metrou Pacii
70.000 €

Direct dezvoltator, bloc p+6, 2 intrari, 2 lifturi, geam tripan Veka, se poate face open-space, STB la 50 m, taxe mentenanta 0, finisaje la...

 • 57 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 20:45
Lacul Tei- Circul de Stat -Domino bl.1978
79.900 €

Etaj 3/1 semidec bloc reabilitat termic. Intrare stradala. Este spatios, are balcon foarte mare. Acte ok, liber. In imediata apropiere se afla...

 • 53 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 2, ieri, 20:45
Calea Giulesti
69.000 €

60 mp, et 6/8, reabilitat, balcon 9 m, parchet masiv neslefuit, lift nou, bloc nou

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 20:34
Vitan, Mihai Bravu, finalizat
97.000 €

dezvoltator, 5 min. fata de metrou Mihai Bravu, 2 camere decomandate 54 mp, parcare subterana contra cost, bloc nou din caramida, centrala proprie,...

 • 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 3 min.
Sector 3, ieri, 09:05
Militari, Iuliu Maniu, A1
42.000 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandat cu bucatarie separata si balcon, preturile...

 • 57 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 6, ieri, 08:37
Militari, Gorjului, Dezrobirii particular
+ Schita
77.500 €

2 minute metrou zona noua, 2 camere, bloc tip P, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica contor gaze, liber, accept credit. Adresa mai...

 • 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, ieri, 08:22
Viilor 15
79.900 €

Vand apartament cu 2 camere, in complex rezidential, situata pe Sos Viilor nr. 15. Accept orice tip de credit. Nu doresc sa fiu contactat de...

 • 52 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 5, 19 ian, 15:10
Plevnei, ARCOM, 2 camere 95 mpu, lift, boxa, parcare subterana
134.000 €

va propunem spre achizitie (investitie imobiliara) un apartament de 2 camere, aflat in demisolul complexului rezidential Arcom, pretabil atat ca...

 • 95 mp
 • An 2000
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 7
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 20:33
Pantelimon Soseaua nr. 245, Delfinului
+ Schita
75.000 €

apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 12, bloc reabilitat termic, 2 balcoane, imbunatatiri, centrala termica, parchet, gresie, faianta,...

 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 12 din 12
Sector 2, ieri, 20:21
Dream Residence
+ Schita
77.900 €

Apartament 2 camere, Dream Residence Rahova, decomandat, in suprafata de 62.75 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 3, bloc in...

 • 63 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 19:45
Drumul Gazarului, Giurgiului, str Baciului
31.000 €

Ap 2 camere cf 2, etaj 3/4, gresie, faianta parchet, termopan, um, termoficare radet, accept credit pret fix,

 • 40 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 5, ieri, 19:39
Militari, zona Uverturii, str. Stupca 25, Lidl
63.000 €

dezvoltator, bloc P+4, finalizare toamna 2022, avans minim 30.000 euro, diverse suprafete, 1,2,3 camere, parcari la demisol, 1 km metrou Gorjului,...

 • 53 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 18 min.
Sector 6, ieri, 19:36
Militari Residence
35.200 €

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro...

Bucuresti, ieri, 19:35
Obor, str. Avrig langa Primaria sector 2
65.500 €

Super pozitionare, metroul Obor 3min. Mall Veranda, piata Obor 3min. Bloc civilizat, reabilitat termic, fara risc, ap. de mijloc, trebuie renovat,...

 • 50 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 2, ieri, 19:28
Brancoveanu - Secuilor
59.900 €

apartament de 2 camere, confort 1, etaj 1/4, amenajat (termopane, gresie, faianta, usa metalica), curat, cadastru si intabulare, bloc civilizat -...

 • 49 mp
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Sector 4, ieri, 19:27
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, renovat, ocazie
60.500 €

cf.1, mobilat si utilat modern, renovat recent, multiple imbunatatiri, AC, 2 statii cu stb de metrou Obor, Penny, Kaufland, Veranda Mall, bloc...

 • 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, ieri, 19:07
Colentina, Rond Doamna Ghica, stradal, ocazie
60.500 €

fara risc seismic, cf.1, 50 mp, et.7/10, decomandat, igienizat, zugravit, necesita amenajare, bloc reabilitat, civilizat, 2 statii cu STB de metrou...

 • 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 2, ieri, 19:04
Drumul Taberei, Bucla, 2 cam ,renovat, amenajat
66.000 €

g,f,p,t, Dr Tab, Bucla,2 cam,et 9/10,cf1, dec, circular, 53 mp, cu Balcon inchis, bloc monolit, hol lung, bloc stradal, amenajat,cu toate...

 • 53 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 0 min.
Sector 6, ieri, 18:56
Militari- Gorjului, Uverturi, particular
77.600 €

Militari, Gorjului, Dezrobirii particular 2 minute metrou zona noua, 2 camere, bloc tip P, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica contor...

 • 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 18:55
Salaj
35.000 €

Humulesti, parc, cf2 , t, um, bl reab, 3/4, acte la zi

Sector 5, ieri, 18:53
Rahova, Barca
+ Schita
64.000 €

Apartament 2 camere, decomandat, in suprafata de 52 mp, situat la etajul 6/8, liber, imbunatatiri, balcon inchis. Particular

 • 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Sector 5, ieri, 18:51
Militari, Iuliu Maniu, 600 m de metrou Pacii
70.000 €

Direct dezvoltator, bloc p+6, 2 intrari, 2 lifturi, geam tripan Veka, pereti zidarie, statie autobuz la 50 m, taxe mentenanta 0, finisaje la...

 • 57 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Sector 6, ieri, 18:48
Titan, Dante Aligheri, scoala 195 Hamburg
66.000 €

3 minute parc IOR si metrou, bloc reabilitat, termopane, scara curata, toate actele, liber

 • 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 6 min.
Sector 3, ieri, 18:32
Nicolae Grigorescu- piata Salajan- parc IOR
83.000 €

bloc retras de la bulevard, 1 minut gura de metrou, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 lifturi.

 • 51 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 6 min.
Sector 3, ieri, 18:31
Campia Libertatii, Baba Novac, parcul IOR
67.000 €

10 minute metrou Muncii, 5 minute parc IOR, vav scoala 75 si parcul Gheorghe Petrascu, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

 • 52 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 18:31
Baba Novac, Dristor metrou
68.000 €

8 minute metrou, 5 minute parc IOR, 10 minute Park Lake, bloc reabilitat, scara curata, termopane, parchet, liber,

 • 50 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 8 min.
Sector 3, ieri, 18:31
Titan, Basarabia, Chisinau, Nicoale Grigorescu
+ Schita
76.000 €

Proprietar vand apartament de 2 camere, decomandat, foarte spatios compus din living cu balcon inchis, bucatarie mare, inchisa, dormitor, baie,...

 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 11 min.
Sector 3, ieri, 17:55
Drumul Taberei, Valea Ialomitei, Kaufland
57.000 €

Drumul Taberei,Valea Ialomitei, Kaufland, la 2 min metrou, cf 1, decomandat, etaj 2/4, bloc reabilitat, se vinde mobilat, parchet, termopan, AC,UM,...

 • 50 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 min.
Sector 6, ieri, 17:54
Dream Residence
+ Schita
77.900 €

Apartament 2 camere, Dream Residence Rahova, decomandat, in suprafata de 62.70 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 2, bloc in...

 • 63 mp
 • An 2022
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 17:54
Metalurgiei 2 camere cu gradina Parcul Arghezi
82.100 €

Apartament cu Gradina Amenajata . Unul dintre cei mai prolifici dezvoltatori din Zona de Sud a Bucurestiului a demarat lucrarile unui nou...

 • 52 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 17:53
Drumul Taberei, Chilia Veche, Liceul Lovinescu
65.000 €

cf.1, circular, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, AC, geam la baie, bloc monolit, 2 lifturi, foarte curat,...

 • 50 mp
 • An 1973
 • Circular
 • Etaj 7 din 10
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 17:53
Drumul Taberei, Favorit
61.800 €

Favorit, Obcina Mare, etajul 3/4, decomandat,bloc reabilitat, gresie,faianta,usa metalica, bloc curat,loc de parcare ADP, zona linistita,aproape de...

 • 50 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, ieri, 17:52
Drumul Taberei, ANL Brancusi
+ Schita
73.900 €

stradal, la 1 minut statia de metrou, la 2 min. de parc, mobilat complet, balcon foarte mare, inchis, centrala de bloc, acte facute, accepta credit,

 • 59 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, ieri, 17:52
Berceni-Giurgiului
62.500 €

Apartament 2 cam , dec , renovat, vedere stradala

 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Sector 4, ieri, 17:50
Militari, Iuliu Maniu, la 600 m de metrou Pacii
75.000 €

Direct dezvoltator, bloc p+6, 2 intrari, 2 lifturi, geam tripan Veka, pereti zidarie, statie autobuz la 50 m, taxe mentenanta 0, finisaje la...

 • 63 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Sector 6, ieri, 17:45
Obor
78.500 €

bloc anvelopat

 • 56 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 17:45
Berceni Apartament 2 camere decomandat - Metrou Berceni
70.800 €

Apartament 2 camere decomandat - Metrou Berceni Apartamentul prezentat la vanzare dispune de o suprafata totala utila de 60 mp si un balcon de 9...

 • 60 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 17:44
Berceni, Mall Grand Arena
+ Schita
57.000 €

super apartament, perfect compartimentat, bransat la toate utilitatile, costuri minime de intretinere, balcon generos, infrastructura completa,

 • 50 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
Sector 4, ieri, 17:41
Berceni, Brancoveanu, Grand Arena
+ Schita
68.500 €

apartament de 2 camere, la etaj 1, ireprosabil construit, finisaje lux la alegere pretul include TVA

 • 56 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1
Sector 4, ieri, 17:41
Theodor Pallady, metrou 1 Decembrie 1918
+ Schita
85.900 €

Trapezului, 2 camere cu curte proprie, spatios, aproape de centrele comerciale, stradal, direct dezvoltator, comision 0%,

 • 90 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 3, ieri, 17:41
Colentina, Obor Vizavis Complex Rose Garden
68.000 €

2 camere 49 mp, cu vedere superba, etajul 10/10, apartamentul este orientat spre Sud fiind foarte luminos, bloc reabilitat termic cu terasa complet...

 • 49 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 19 min.
Sector 2, ieri, 17:28
Rahova Dream Residence, 2 camere
+ Schita
55.900 €

apartament 2 camere, parter superior, Dream Residence Rahova, decomandat, in suprafata de 52.85 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere,...

 • 53 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 17:24
Dream Residence, cartierul nou Rahova, 2 camere
+ Schita
58.900 €

apartament 2 camere, Dream Residence Rahova, decomandat, in suprafata de 47.25 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 5, bloc in...

 • 47 mp
 • An 2022
 • Decomandat
Sector 5, ieri, 17:12
Metrou Mihai Bravu, Delta Vacaresti, decomandat
97.000 €

Apartament de 2 camere - situat intr-o zona centrala, confort 1, total decomandat, compus din: living spatios cu acces la balcon, bucatarie...

 • 55 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 17:03
Titan, aproape de metrou, terasa spatioasa
61.700 €

Studio inteligent compartimentat, astfel viitorii proprietari se vor bucura la maxim se spatiul disponibil. Apartamentul este compus din: living cu...

 • 51 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 17:03
Aparatorii Patriei, Metrou la 5 min, mutare imediata
75.000 €

Apartament 2 camere, total decomandat, aproape de metrou Aparatorii Patriei (5 minute de mers pe jos). Unitatea locativa este compus din: living...

 • 70 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 17:03
Mihai Bravu, metrou la 3-4 min, decomandat
107.460 €

Apartament de 2 camere - situat intr-o zona centrala, confort 1, total decomandat, compus din: living spatios cu acces la balcon, bucatarie...

 • 60 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 17:03
Piata Sudului, Sun Plaza Mall, aproape de metrou
76.749 €

Apartament de 2 camere, compus din: hol de acces cu spatii de depozitare, living spatios bucatarie, dormitor de dimensiuni generoase, baie...

 • 48 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 17:03
Metrou Piata Sudului, Sun Plaza Mall, fara comision
71.667 €

Apartament de 2 camere, compus din: hol de acces cu spatii de depozitare, living spatios bucatarie, dormitor de dimensiuni generoase, baie...

 • 45 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 17:03