Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1271 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Rahova
23.500 €

Margeanului, 2 camere, g, f, p, t, um, gaze, etaj 3, acte la zi, merita vazut

Bucuresti, azi, 03:15
Militari, metrou Gorjului, piata Veteranilor
+ Schita
66.999 €

pozitionat intre principalele artere din Militari: b-dul Iuliu Maniu si bd. Uverturii, la doar 500 m distanta de metrou si piata Gorjului si 600 m...

 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 01:35
Berceni, 5 min. metrou Aparatori, st. 59 mp
+ Schita
55.000 €

an 1978, semistradal Turnu Magurele-zona foarte aerisita, liniste, metrou doar la 1km, stb, parc, lidl, etc, parcare ADP, boxa, zona foarte...

 • 55 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 00:40
Militari, langa Auchan, str. Weiner Palada 62G
+ Schita
55.000 €

langa Metro, bloc d+p+7, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la...

 • 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 02:45
Militari, langa Auchan, str. Weiner Palada 62G
+ Schita
53.000 €

langa Metro, dezvoltator, d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, optional finisaje la...

 • 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 02:45
Camil Ressu
+ Schita
79.000 €

metrou Nicolae Grigorescu, bloc 2009, semidecomandat, et 7/7, 116 mp (din care 58 mp apartamentul si 58 mp terasele), gresie, faianta, centrala...

 • 116 mp
 • An 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 20:30
Matei Voievod, Iancului
+ Schita
63.900 €

vand apartament 2 camere parter in strada Matei Voievod, semidecomandat, fara imbunatatiri, bloc construit 1965, exclus agentii de intermediere.

 • 51 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:28
Vitan Mall
98.000 €

proprietar vand apartament in str Branduselor, langa Mall Vitan, pret,

 • 68 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 00:15
Militari
+ Schita
68.000 €

particular, apartament 2 camere, la 10 min de metrou Gorjului. multiple imbunatatiri, loc parcare.

 • 52 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 22:45
Aparatorii Patriei
72.000 €

Proprietar vand apartament 2 camere mobilat si utilat. Pretul este negociabil. Se poate vinde si gol caz in care se diminueaza pretul.

 • 54 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 22:38
Promotie Prima Casa, ap. 2 camere, metrou Leonida
51.000 €

Va ofer spre vanzare apartament 2 camere, balcon inchis, centrala proprie, gaze, canalizare, finisaje incluse, usi Bella Casa, situat in apropiere...

 • 60 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 22:17
Bucurestii Noi
58.500 €

dezvoltator apartamente 2 camere 62-72 mpc, bloc finalizat si totul cu foarte bun gust, marmura casa scarii, curtea imobilului inchisa, interfon,...

 • 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 22:14
Metrou Grigorescu sau 1 Decembrie la 3 minute
69.000 €

Pallady stradal, cf. 1 sporit decomandat, 58 mp, bloc reabilitat 1976, toate imbunatatirile, se vinde mobilat si utilat complet, aer cond, boxa...

 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:42
Titan, Auchan, ocazie
66.000 €

str. Jean Steriade, etaj 5/10, bloc 1975, 56 mp, instalatii el. si sanitare noi, pereti refacuti de la placa, usi interior noi, gresie, faianta,...

 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:20
Lacul Tei - Domino
51.000 €

strada Grigore Moisil, etaj 8/10, cf. sporit cu hol locuibil 44 mp, curat, termopane integral usi interior schimbate, usa metalica, parchet,...

 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 13:15
Dristor, Piata Matei Ambrozie
69.500 €

Strada Lotrioara, 5/10, imobil monolit 1977 reabilitat, toate imbunatatirile decente, liber, bucataria ramane mobilata si utilata cu aragaz, aer...

 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 13:10
Rahova
48.999 €

Confort Urban, apartament 2 camere, lux, cf. 1, dec, gresie, f, parchet, t, um, centrala, bloc 2014, parter, mobilat, ocazie, acte la zi.

 • An 2014
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 22:10
Auchan Militari, apt 2 cam, loc parcare cvc
+ Schita
65.912 €

Auchan Militari, loc parcare cvc, fatada ventilata StacBond, vata minerala bazaltica Rockwool 10 cm, baie cu geam exterior, beton B400 Heidelberg...

 • 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 22:10
Podul Giurgiului nr. 8
40.000 €

bl. 5, et. 3, ap. 21, sc 5, apartament 2 camere, cf. 2,

 • 38 mp
 • An 1975
Bucuresti, ieri, 21:31
Drumul Taberei, Romancierilor
53.000 €

reabilitat, etaj 10, 2 lifturi, bucatarie patrata, fereastra baie, debarale,

 • 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 21:25
Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
53.350 €

ap. 2 camere tip studio 76.4 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 76 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 20:51
Baba Novac ocazie
63.000 €

vis a vis de Rucar, cf.I sdec, 53 mp, termopane, reabilitat, cadastru intabulare, curat, fara imbunatatiri.

 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:05
Chisinau stradal, ap. Miramar
77.000 €

2/10, bloc 1985, cf. 1, sporit, semidec., 55 mp, toate imbunatatirile, renovat integral acum un an, se vinde mobilat si utilat precum in imagini,...

 • 55 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 13:05
Basarabia, Chisinau apartament superb
63.000 €

Situat la etajul 8/8, in bloc rusesc cu 2 lifturi, reabilitat termic, terasa refacuta garantie 20 de ani, scara impecabila, reamenajat integral,...

 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 13:00
Piata Muncii la 5 minute metrou
70.800 €

zona superba strada Gheorghe Petrascu, cf.I decomandat, la parter, 52 mp, bloc reabilitat din 1980, instalatii el. si sanitare noi, apartament...

 • 52 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:00
Titan, Ozana, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
68.800 €

apartament 2 camere, decomandat, 57.35 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai,...

 • 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:48
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
61.130 €

apartament 2 camere, decomandat, 61.13 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai,...

 • 61 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:48
Theodor Pallady, metrou Nicolae Teclu, Titan
+ Schita
72.000 €

decomandat cu 2 balcoane, bucatarie inchisa cu iesire la terasa generoasa, finisaje de calitate la alegere, centrala cu incalzire in...

 • 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 20:36
Vitan, metrou Mihai Bravu
+ Schita
87.566 €

apartament 2 camere decomandat, 61.45 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC,...

 • 61 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 20:33
Titan, Theodor Pallady, metrou Nicolae Teclu
57.380 €

apartament 2 camere 60.4 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 20:21
Militari, Apusului 5 min metrou Pacii
52.000 €

10 min piata Gorjului, str. Barsanesti, cf 1 dec, situat la P/10, intr-o zona linistita, vedere spate, cadastru, inabulare, energetic, accept...

 • 57 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:00
Dristor, la 2 minute metrou
66.000 €

strada Complexului, etaj 1/10, cf. 1, semidec., 54 mp, bloc reabilitat termic din 1974, termopane integral, usa metalica, aer conditionat, liber,...

 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 13:00
Titan Auchan, strada Jean Steriade
61.000 €

cf. 1, decomandat, situat la parter/4, in imobil reabilitat, instalatii el. si sanitare noi, refacut integral, toate imbunatatirile, ramane mobilat...

 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 12:55
Metrou Pacii, Rotar Park, ultima faza
92.000 €

bloc nou terminat, gata de mutat, stradal langa statia de metrou Pacii, etaj 1/11, vedere sud, stradal pe Iuliu Maniu, loc de joaca pentru copii,...

 • 73 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:59
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
72.250 €

apartament 2 camere 72.25 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 72 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 20:21
Titan, metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
81.800 €

apartament 2 camere 73.8 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 74 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:18
Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
84.950 €

apartament 2 camere, decomandat, 100.05 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare,...

 • 100 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 20:12
Brancoveanu- Grand Arena, sect. 4, credit, parcare
52.500 €

Turnu Magurele - Dacia meridian, 1 min RATB, bloc nou, stradal, apartamente 2 camere, spatioase, finije de calitate, predare la cheie, centrala...

 • 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:09
Berceni-Leonida, ap spatios, 65 mp, parcare
48.900 €

Promotie! Promo!!! Berceni - metrou Leonida, apartament spatios, 65 mp, decomandat, predare la cheie, finisaje moderne, centrala termica, parcare....

 • 65 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 20:09
Mosilor, Mihai Eminescu
88.000 €

Mosilor, Mihai Eminescu apartament cu 2 camere decomandat, etaj 6 din 8, central. Dotari: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Ideal...

 • 55 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:17
Drumul Taberei, vis a vis parc
48.000 €

apartament decomandat, mobilat si renovat lux, et 7/10, zona apropiere parc, piata, metrou, conf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc...

 • 35 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 10:57
Drumul Taberei, Bucla
56.000 €

confort 1, renovat, curat, spatios, et 6, apropiere metrou, semidec., termopan, gresie, faianta, construit 78, scara civilizata, acte

 • 51 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 10:55
Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin
+ Schita
41.900 €

direct dezvoltator vindem apartamente cu 2 camere, comision la vanzare 0, loc de parcare inclus in pret, se acepta credit prima casa, imobiliar...

 • 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 10:50
Vitan, metrou Mihai Bravu
+ Schita
86.939 €

apartament 2 camere decomandat, 61.01 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC,...

 • 61 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 20:09
Titan, Metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
73.910 €

apartament 2 cam+gradina 117 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 117 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 20:03
Titan, metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
51.410 €

apartament 2 cam tip Studio 53.1 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 19:45
Titan, Theodor Pallady, metrou Nicolae Teclu
+ Schita
70.000 €

apartament 2 camere 63.25 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 19:39
Berceni, Metalurgiei
+ Schita
56.900 €

stradal Metaurgiei, 2 camere decomandate, constructie noua, etaj 3/8, lift silentios, finisat, centrala termica proprie, contorizare separata,...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 19:33
Titan, metrou Nicolae Teclu, sector 3
59.090 €

apartament 2 camere 62.2 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 19:27
Pallady, metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
59.755 €

apartament 2 camere 65.88 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 66 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 19:27
Vitan, metrou Mihai Bravu
+ Schita
95.347 €

apartament 2 camere decomandat, 66.91 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC,...

 • 67 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 19:15
Pallady, metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
50.440 €

apartament 2 cam tip studio 51.9 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 52 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 19:15
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
55.400 €

apartament 2 camere, decomandat, 55.4 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai,...

 • 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:12
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, Auchan, sector 3
+ Schita
61.110 €

apartament 2 camere 64.25 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 64 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, ieri, 19:09
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
49.800 €

apartament 2 camere, decomandat, 49.8 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai,...

 • 50 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:03
Ozana, Pallady, metrou 1 Decembrie 2019, sector 3
+ Schita
55.290 €

apartament 2 camere, decomandat, 51.5 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare,...

 • 52 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 19:00
Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
53.659 €

apartament 2 camere, decomandat, 57.42 mp, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, usa...

 • 58 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:57
Titan, Theodor Pallady, metrou 1 Decembrie 1918
+ Schita
62.140 €

apartament 2 camere, decomandat, 62.14 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai,...

 • 62 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:57
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
55.550 €

apartament 2 camere, decomandat, 55.55 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare,...

 • 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:54
Titan, Auchan Pallady, metrou Nicolae Teclu
+ Schita
66.405 €

apartament 2 camere 69.71 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 18:54
Titan, metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
66.405 €

apartament 2 camere 69.71 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 18:51
Prelungirea Ghencea, Lidl, bloc nou
+ Schita
51.900 €

Mutare imediata, decomandat, lift, STB 122, 222, metrou, zona verde, civilizata, finisaje de lux, baia utilata, centrala proprie, contorizare...

 • 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 18:50
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
74.800 €

apartament 2 camere, decomandat, 90.35 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare,...

 • 90 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:48
Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
58.200 €

apartament 2 camere 54.25 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 18:45
Teiul Doamnei Sectia 7
59.000 €

10 min metrou si Piata Obor, intrare si vedere stradala, imbunatatiri, um, 2 ac, partial mobilat/utilat, acte la zi, doar cash, comision agentie...

 • 51 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 18:44
Ozana, Pallady, metrou 1 Decembrie 2019, sector 3
+ Schita
57.277 €

apartament 2 camere 57.42 utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 18:42
Berceni Piata Covasna
59.000 €

Apartament decomandat, parter, approape de piata Covasna. Merita vizionat, zona verde, pret negociabil. Se accepta credit.

 • 48 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 18:38
Titan, Theodor Pallady, metrou 1 Decembrie 1918
+ Schita
70.700 €

apartament 2 camere, decomandat, 62.1 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai,...

 • 62 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:33
Decebal, Calarasilor, finalizat
99.000 €

cu lift - constructie noua, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program...

 • 59 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:30
Basarabia
68.000 €

5 minute metrou Costin Georgian, etajul 4/9, liber, parchet, faianta, gresie, termopan, baie cu geam, blocul curat si civilizat, ideal locuit,...

 • 55 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 18:29