Code Name - Traduceri si servicii conexe Voluntari

Vizari acte de studii

Pentru ca actele de studii sa poata fi apostilate pe original la Prefectura, sau vizate pe original prin Ministerul Afacerilor Externe (în functie de tara în care sunt folosite), acestea în prealabil trebuie vizate la Inspectoratul Scolar Judetean (valabil pentru actele de studii preuniversitare) sau la Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor - CNRED - (în cazul actelor de studii universitare si postuniversitare).

Puteti apela la serviciile noastre pentru vizarea actelor de studii dupa cum urmeaza:

La INSPECTORATUL SCOLAR BUCURESTI va putem reprezenta, pe baza de procura notariala, pentru vizarea actelor de studii preuniversitare emise în Bucuresti:Certificat de absolvire a 8 clase
Diploma Bacalaureat
Diploma / Certificat studii postliceale
Foi matricole aferente, etc.
Important: Vizarea la Inspectorat este posibila doar daca actul de studii este însotit de o Adeverinta de autenticitate eliberata de scoala/liceul care a emis actul. Acolo unde este posibil, va putem reprezenta si la institutiile de învatamânt respective (atât în Bucuresti, cât si în alte orase) pentru obtinerea acestei Adeverinte de autenticitate.

În cazuri exceptionale, intermediem vizarea la inspectoratele scolare din alte judete ale tarii, pentru actele de studii care nu au fost emise în Bucuresti.


La CENTRUL NATIONAL DE RECUNOASTERE SI ECHIVALARE A DIPLOMELOR - CNRED - va putem reprezenta pentru vizarea actelor de studii universitare emise în orice oras al tarii:Diploma Licenta
Diploma Master
Diploma Doctorat
Adeverinta nominala de înlocuire a diplomei
Foi matricole aferente
Suplimente la diplome
Programa analitica, etc.


Pentru recunoastere în tarile semnatare ale Conventiei de la Haga, dupa vizarea prin institutia din cadrul Ministerului Educatiei, conform informatiilor de mai sus, actul de studii urmeaza a primi Apostila care se emite în cadrul Prefecturii, apoi se realizeaza traducere autorizata în limba tarii în care vor fi folosite, semnatura traducatorului se legalizeaza notarial, iar la final traducerile se supralegalizeaza prin aplicarea Apostilei la Tribunalul competent.
O situatie aparte o reprezinta Italia, unde în general este necesara Declaratia de Valoare.

În cazul în care urmeaza sa folositi actele de studii într-o tara care nu este semnatara a Conventiei de la Haga dupa vizarea prin institutia din cadrul Ministerului Educatiei, conform informatiilor de mai sus, actele originale urmeaza a fi vizate prin Ministerul Afacerilor Externe, apoi se realizeaza traducere autorizata în limba tarii în care vor fi folosite, semnaturile traducatorilor se legalizeaza notarial, iar la final traducerile se supralegalizeaza prin Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Externe si sectia consulara/ambasada tarii respective în România.

URGENTE
Biroul nostru va ofera aceste servicii complete cu cel mai scurt timp de predare posibil, fara aplicarea unor taxe de urgenta pentru serviciile de apostilare si supralegalizare.