Promoterm - Service si mentenanta centrale termice

Automatizare şi B.M.S.

Tablourile de automatizare sunt o metodă rapidă, eficientă ?i integrată de a controla întreg sistemul de încălzire ?i climatizare prin interconectarea echipamentelor.

În tabloul electric se pot monta:

 • liniile de alimentare;
 • protec?ie ?i comandă pentru fiecare consumator (pompe, ventilatoare, etc.);
 • regulatorul care controlează sistemul;
 • lămpile de func?ionare ?i avarie a echipamentelor;
 • convertizoarele de frecven?ă pentru alimentare;
 • alte elemente.

 

În grupul PROMOTERM, compania TEHNOTERM GRUP proiectează, execută şi pune în funcţiune:

• Tablouri electrice de forţă şi automatizare pentru:• Centrale termice şi instalaţii de încălzire;• Instalaţii de ventilare – climatizare;• Module încalzire / ACM cu schimbătoare de căldură în plăci;• Module de menţinere a presiunii în instalaţii de încălzire şi răcire.• Tablouri electrice de distribuţie pentru birouri, spaţii comerciale, vile, etc. după proiecte existente.Tablourile electrice de forţă şi automatizare sunt realizate utilizând componentele Schrack Technik-Austria şi sunt livrate însoţite de un proiect tehnic, cuprinzând un memoriu tehnic, jurnalul de cabluri şi schema electrică.La realizarea tablourilor electrice sunt folosite echipamente de automatizare marca Regin sau Honeywell.TEHNOTERM GRUP are atelier propriu de tablouri electrice – 60 mp

Toate aceste elemente pot fi integrate într-un sistem B.M.S. (Building Management System) de gestiune centralizată a clădirii, pentru a asigura cea mai bună metodă de control ?i supraveghere a solu?iei de climatizare.

Sistemele B.M.S. gestionează controlul parametrilor unei clădiri (de ex.: temperatura, umiditatea, închis/deschis, activ/inactiv). Acest tip de sistem este foarte avantajos în cazul gestionării clădirilor mari (centre comerciale, hoteluri, supermarketuri, depozite, show-room-uri, ateliere, sec?ii de produc?ie, bănci ?i clădiri de birouri), prin posibilitatea de a coordona dintr-o singură loca?ie to?i parametrii, indiferent de distan?a fa?ă de punctul de comandă.

Un sistem B.M.S. asigură următoarele func?ii:

 •  urmărirea stării sau a valorilor tuturor parametrilor din sistem;
 •  controlul acestora ?i posibilitatea modificării lor;
 •  crearea de istorice ale stării echipamentelor;
 •  alarmarea ?i ac?ionarea asupra unor echipamente specializate.

Sistemul B.M.S. poate gestiona următoarele aplica?ii:

 •  controlul zonal al temperaturii, preparării apei calde menajere sau reci;
 •  managementul sistemelor de iluminat;
 •  controlul zonal al securită?ii;
 •  protec?ia în caz de incendiu.

Un sistem B.M.S. oferă o instalare flexibilă care poate fi modificată ?i extinsă într-un mod eficient. La sistemele existente pot fi adăugate unită?i noi, de asemenea putând fi integrate cu sisteme făcute de al?i producători, cu standarde diferite.

Compania Regin a dezvoltat conceptul mai larg de pia?ă pentru automatizarea clădirilor, bazat pe TCP / IP ?i Internet. Prin Internet, clădirile pot fi monitorizate dintr-o altă loca?ie. EXO4 este un soft de proiectare SCADA (imagine activă pe calculator), oferindu-vă controlul complet ?i imaginea de ansamblu a uneia sau a mai multor clădiri. Ave?i posibilitatea să vizualiza?i alarme ?i să ave?i acces direct la to?i parametri importan?i: func?ii, date, consum de energie, etc.

Este foarte u?or de folosit, putând să se creeze imagini cu un design prietenos pentru utilizator.

Pe ecran se poate vizualiza:

 • dinamica func?ionării echipamentelor;
 • grafice ?i curbe în timp real;
 • program orar;
 • alarme, bază de date cu istoricul func?ionării stării echipamentelor.