Promoterm - Service si mentenanta centrale termice

Asistenta in proiectare

Vă putem pune la dispozi?ie documenta?ia completă pentru toate echipamentele distribuite de compania noastră.

Tipurile de documenta?ii se înscriu în:

argumentare;prospecte comerciale;prospecte tehnice;scheme electrice;scheme dimensionale;instruc?iuni de instalare ?i montaj;scheme pentru panoul de automatizare.

?tim că procesul de modelare a aerului cald sau rece nu începe în momentul în care alege?i una din solu?iile noastre de H.V.A.C.. Adevărata provocare începe în momentul în care aceasta trebuie pusă în practică astfel încât să se potrivească cât mai bine exigen?elor spa?iului dumneavoastră.

 

De aceea venim în întâmpinarea dumneavoastră cu serviciul de asisten?ă în proiectare, care vă vor transforma cerin?ele ?i reglementările legale în vigoare, în documente de proiectare, gata pentru a fi utilizate în procesul de execu?ie.

Documentele pe care le primi?i furnizează informa?ii despre: echipamentele care pot fi folosite, detaliile de execu?ie, caracteristicile de func?ionare ale instala?iilor, cerin?ele de protec?ie a mediului, etc., astfel încât să fi?i sigur că ve?i beneficia de cel mai eficient rezultat.

Ajutorul nostru merge mai departe de întocmirea documenta?iei. Vă suntem alături pe parcursul fazelor determinante ale proiectului, dar ?i la recep?ia finală a instala?iei.