Cabinet de avocat Toader Marcel - Bucuresti

Arii de practica

...
Executare silita

Asistarea si reprezentarea  în fata executorilor judecatoresti pentru:

a) executarea titlurilor executorii (hotarâri judecatoresti, hotarâri arbitrale, CEC, bilet la ordin, contracte de leasing, contracte de împrumut sau alte contracte autentificate ce pot constitui titluri executorii, contracte de închiriere ce au data certa  si alte înscrisuri pe care legea le reglementeaza ca fiind titluri executorii)

b) executarea obligatiilor de a face (gen refuzul autoritatilor de a respecta o obligatie stabilita de instanta de judecata)

c) evacuari

d) înfiintarea popririlor

f) executarii silite mobiliare si imobiliare

g) participare la licitatiile publice.

‍- formularea cererilor de validare a popririlor si reprezentarea în instanta

- formularea cererilor de conexare a dosarelor de executare silita si reprezentarea în instanta

- formularea cererilor privind recuzarea executorului judecatoresc si reprezentarea în instanta

- reprezentarea în cadrul contestatiilor la executare silita

- plângeri împotriva refuzului executorului judecatoresc.

- solicitarea de penalitati ca urmare a refuzului autoritatilor publice de a respecta o hotarare judecatoreasca

-alte situatii incidente

...
Litigii si arbitraj

Când drepturile nu au fost recunoscute de instantele din România, ne-am adresat instantei comunitare si la solicitarea clientului ne-am deplasat la Strasbourg unde am inregistrat cereri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Domeniile juridice ?n care oferim asistenta si reprezentare ?n fata instantelor de judecata si în arbitraj sunt legate de:

neplata facturilor si/sau a altor sume datorate
nerespectarea obligatiilor contractuale
încalcarea proprietatii
refuzul de a parasi/ evacua proprietatea
refuzul asiguratorilor de a acoperi daunele
revendicarea unor bunuri
anularea unor acte ( inclusiv administrative )
rectificarea cartilor funciare
daune pentru încalcarea unor drepturi, a proprietatii
luarea unor masuri provizorii  pe cale de ordonanta presedintiala / suspendare provizorie  sau administrari de dovezi.
insolventa si reorganizarea judiciara
dizolvarea judiciara
contestarea unor acte de executare silita, a executarii silite, contestatii la titlu.
contestarea licitatiilor publice atat în fata C.N.S.C. cât si în fazele ulterioare.
procedura de legalizare a hotarârilor si a altor titluri executorii  si ulterior punerea lor în executare silita.

...
Drept civil (comercial)

I. Dreptul societar

înfiintare societate, asociatie, fundatie (inclusiv redactare act constitutiv, contracte de comodat / de închiriere, redactare si certificare declaratii pe proprie raspundere, etc)
modificare si reactualizare a actelor constitutive ale acestora (schimbare sediu social, schimbare denumire, schimbare administrator, deschidere sau radiere punct de lucru, majorare sau reducere capital social, cesiune de parti sociale, intrarea sau iesirea unui asociat, modificare obiect de activitate etc.)
redactare hotarâri asociati, actionari, ale organelor de conducere, etc.
dizolvarea judiciara a societatii pentru sediu expirat, pentru imposibilitate de intrunire a asociatilor, etc.
dizolvare si lichidare voluntara
fuziune, absortie
avizare si autorizare de functionare
alte activitati asociate.

II. Drept civil

revendicare
granituire
evacuarea chiriasului / comodarului/ persoanei tolerate
reziliere / rezolutiune de contract
partaj
daune pentru lipsa de folosinta
daune pentru prejudiciul suferit
daune pentru beneficiul nerealizat
suspendari provizorii ale efectuarii constructiilor
masura provizorie pentru permitere acces în proprietate sau alte locatii.
nerespectarea obligatiilor din contractele de arenda
instituire curatela sau tutela
asistare în cadrul diverselor probleme juridice

III. Drept comercial

recuperare de creante
reziliere/ rezolutiuni de contracte între societati, profesionisti, între si cu autoritati publice
contestarea la C.N.S.C. a licitatiilor publice
litigii între societati / între autoritati publice / între profesionisti/ cu autoritati publice
întocmire, negociere, amendarea contractelor comerciale si a altor acorduri (vânzare-cumparare, închiriere, leasing, distributie, împrumut, comodat, creditare, mandat, ipoteca, cesiune, constructii, întretinere) ;
asistare în alte probleme asociate

...
Drept imobiliar si constructii

Asistând si reprezentând clientii în numeroase litigii, întelegem termenii juridici specifici domeniului avand experienta variata de la pretentii litigioase ale sau împotriva proprietarilor, dezvoltatorilor, antreprenorilor, arhitectilor, etc.

tranzactii imobiliare
verificarea „due diligence” pentru achizitii imobiliare
antecontracte si contracte ( construire, antrepriza, subantrepriza, asociere, închiriere,.. )
verificarea actelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de construire.
litigii imobiliare
solicitari privind informatiile de interes public
asistare în alte probleme conexe

DREPT FISCAL SI CONTRAVENTIONAL

contestarea masurilor provizorii luate de organele de control
contestarea proceselor - verbale de control sau contraventie
parcurgerea procedurilor prealabile
asistare în problemele conexe
reesalonarea datoriilor

DREPTUL MUNCII SI ASIGURARILE SOCIALE

litigii cu privire la nerestituirea concediilor medicale de catre Casa de Asigurari.
litigii cu privire la stabilirea si recalcularea pensiilor.
asistenta in problemele de dreptul muncii si asigurarilor sociale

...
Reorganizare si insolventa

deschiderea procedurii de insolventa / de faliment la cererea debitorului
deschiderea procedurii de insolventa / de faliment la cererea creditorului fata de un debitor
declaratii de creanta ( nascute înainte si în timpul procedurii )
contestatii la tabelul preliminar al creantelor
contestatii împotriva raportului administratorului/lichidatorului judiciar
contestatii împotriva procesului verbal al adunarii creditorilor
cereri pentru atragerea raspunderii personale a persoanelor vinovate de ajungerea la starea de insolventa.
suspendarea ( inclusiv provizorie ) executarii sentintei de deschiderii a procedurii de insolventa sau de trecere la faliment
executarea cailor de atac în cadrul procedurii
stramutarea dosarului la o alta instanta
recuzarea judecatorului sau altui membru din completul instantei de judecata

Categorii
Date de contact
0213103114; 0213103153; 0723609800
I.C. Bratianu, Nr. 39, ap. 31, sector 3, Bucuresti
Distribuie