Cabinet de avocat Toader Marcel - Bucuresti

Arii de practica

Executare silita
Asistarea si reprezentarea  în fata executorilor judecatoresti pentru: a) executarea titlurilor executorii (hotarâri judecatoresti, hotarâri arbitrale, CEC, bilet la ordin, contracte de leasing, contracte de împrumut sau alte contracte autentificate ce pot constitui titluri executorii, contracte de închiriere ce au data certa  si alte înscrisuri pe care legea le reglementeaza ca fiind titluri executorii) b) executarea obligatiilor de a face (gen re..
Litigii si arbitraj
Când drepturile nu au fost recunoscute de instantele din România, ne-am adresat instantei comunitare si la solicitarea clientului ne-am deplasat la Strasbourg unde am inregistrat cereri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Domeniile juridice ?n care oferim asistenta si reprezentare ?n fata instantelor de judecata si în arbitraj sunt legate de: neplata facturilor si/sau a altor sume datoratenerespectarea obligatiilor contractualeîncalcarea proprietatiirefuzul de a p..
Drept civil (comercial)
I. Dreptul societar înfiintare societate, asociatie, fundatie (inclusiv redactare act constitutiv, contracte de comodat / de închiriere, redactare si certificare declaratii pe proprie raspundere, etc)modificare si reactualizare a actelor constitutive ale acestora (schimbare sediu social, schimbare denumire, schimbare administrator, deschidere sau radiere punct de lucru, majorare sau reducere capital social, cesiune de parti sociale, intrarea sau iesirea unui asociat, modificare obie..
Drept imobiliar si constructii
Asistând si reprezentând clientii în numeroase litigii, întelegem termenii juridici specifici domeniului avand experienta variata de la pretentii litigioase ale sau împotriva proprietarilor, dezvoltatorilor, antreprenorilor, arhitectilor, etc. tranzactii imobiliareverificarea „due diligence” pentru achizitii imobiliareantecontracte si contracte ( construire, antrepriza, subantrepriza, asociere, închiriere,.. )verificarea actelor care au stat la ba..
Reorganizare si insolventa
deschiderea procedurii de insolventa / de faliment la cererea debitoruluideschiderea procedurii de insolventa / de faliment la cererea creditorului fata de un debitordeclaratii de creanta ( nascute înainte si în timpul procedurii )contestatii la tabelul preliminar al creantelorcontestatii împotriva raportului administratorului/lichidatorului judiciarcontestatii împotriva procesului verbal al adunarii creditorilorcereri pentru atragerea raspunderii personale a persoanelor ..