Cabinet de avocat Toader Marcel - Bucuresti

Drept civil (comercial)

I. Dreptul societar

înfiintare societate, asociatie, fundatie (inclusiv redactare act constitutiv, contracte de comodat / de închiriere, redactare si certificare declaratii pe proprie raspundere, etc)
modificare si reactualizare a actelor constitutive ale acestora (schimbare sediu social, schimbare denumire, schimbare administrator, deschidere sau radiere punct de lucru, majorare sau reducere capital social, cesiune de parti sociale, intrarea sau iesirea unui asociat, modificare obiect de activitate etc.)
redactare hotarâri asociati, actionari, ale organelor de conducere, etc.
dizolvarea judiciara a societatii pentru sediu expirat, pentru imposibilitate de intrunire a asociatilor, etc.
dizolvare si lichidare voluntara
fuziune, absortie
avizare si autorizare de functionare
alte activitati asociate.

II. Drept civil

revendicare
granituire
evacuarea chiriasului / comodarului/ persoanei tolerate
reziliere / rezolutiune de contract
partaj
daune pentru lipsa de folosinta
daune pentru prejudiciul suferit
daune pentru beneficiul nerealizat
suspendari provizorii ale efectuarii constructiilor
masura provizorie pentru permitere acces în proprietate sau alte locatii.
nerespectarea obligatiilor din contractele de arenda
instituire curatela sau tutela
asistare în cadrul diverselor probleme juridice

III. Drept comercial

recuperare de creante
reziliere/ rezolutiuni de contracte între societati, profesionisti, între si cu autoritati publice
contestarea la C.N.S.C. a licitatiilor publice
litigii între societati / între autoritati publice / între profesionisti/ cu autoritati publice
întocmire, negociere, amendarea contractelor comerciale si a altor acorduri (vânzare-cumparare, închiriere, leasing, distributie, împrumut, comodat, creditare, mandat, ipoteca, cesiune, constructii, întretinere) ;
asistare în alte probleme asociate

Galerie foto
  • ...
Categorii
Date de contact
0213103114; 0213103153; 0723609800
I.C. Bratianu, Nr. 39, ap. 31, sector 3, Bucuresti
Distribuie