Total Q Arm - certificare sisteme de management Bucuresti

Certificare SA 8000:2008

...
SA 8000:2008

CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RESPONSABILITĂŢII SOCIALEStandardul SA 8000:2008 se bazează pe o serie de standarde internaţionale existente în domeniul drepturilor omului, inclusiv standardele Organizaţiei Naţiunilor Unite, fiind în deplină concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia ONU privind drepturile copilului. SA 8000:2008 conferă transparenţă, stabileşte obiective măsurabile, verificabile şi permite măsurarea performanţei companiilor în nouă domenii esenţiale:  

  • Munca copiilor. Împiedică munca copiilor (sub 16 ani, în majoritatea cazurilor). Companiile trebuie să aloce fonduri pentru educaţia cipiilor care ar putea pierde locurile de muncă ca urmare a respectării şi aplicării acestui standard.
  • Munca forţată. Lucrătorii nu pot fi obligaţi să plătească „depozite”, ca o condiţie de ocupare a locului de muncă.
  • Sănătate şi siguranţă. Companiile trebuie să îndeplinească standarde de bază pentru un mediu de lucru sigur şi sănătos, incluzând printre acestea apa potabilă, toaleta, instalaţii şi echipamente de securitate aplicabile conform cerinţelor SR OHSAS 18001:2008.
  • Libertate de asociere. Protejează drepturile muncitorilor de a forma sindicate şi a se afilia la acest tip de organizaţii, precum şi de a iniţia şi participa la negocieri colective, fără teama de represalii.
  • Discriminare. Nici o discriminare pe bază de rasă, castă, origine naţională, handicap, sex, orientare sexuală, apartenenţă sindicală sau apartenenţă politică.
  • Practici disciplinare. Interzice pedepsele corporale, coerciţia mentală, fizică şi verbală şi abuzurile asupra lucrătorilor.
  • Program de lucru. Prevede un maxim de 48 de ore de lucru săptămânal, cu un minim de o zi pe săptămână şi un plafon de 12 ore pe săptămână suplimentare remunerate la o rată de primă.
  • Despăgubiri. Salariile minime plătite trebuie să îndeplinească toate normele juridice şi să asigure venituri suficiente pentru satisfacerea nevoilor de bază.
  • Management. Defineşte procedurile de gestionare eficientă de punere în aplicare şi de revizuire a standardului SA 8000; stabileşte respectarea cerinţelor standardelor, de la desemnarea personalului responsabil cu ţinerea evidenţelor până la aplicarea măsurilor corective

Categorii
Date de contact
0216274155
Sos. Berceni, Nr. 96, Bl. B, Turnurile Monaco, Et. 18, Ap. 18.01, Sector 4,
Distribuie