Total Q Arm - certificare sisteme de management Bucuresti

ISO 14001:2005

ISO 14001:2005 este un standard de larga recunoastere internationala care contine cerinte obligatorii referitoare la respectarea legislatiei sau a altor cerinte de reglementare în vigoare aplicabile domeniului de activitate al organizatiei. Reprezinta totodata standardul de referinta pentru certificarea sistemului de management al mediului. Standardul SR EN ISO 14001 acopera o paleta de 5 directii de actiune:

 • Sisteme de management de mediu;
 • Audit de mediu;
 • Evaluarea protectiei comunitatilor umane fata de activitatile industriale cu impact negativ;
 • Clasificarea din punct de vedere al politicii de mediu;
 • Evaluarea ciclurilor de viata ale produselor si serviciilor.

Ghidul de utilizare oferit de ISO 14001 prevede cerintele privitoare la integrarea managementului de mediu în structura generala a managementului organizatiei. Aplicarea concreta a acestuia este în functie de politica de mediu adoptata de organizatie. Politica de mediu se realizeaza prin punerea la punct a activitatilor legate de :

 • Planificarea activitatilor si integrarea acestora în sistemul organizatiei cu evidentierea aspectelor si obiectivelor urmarite prin programul de mediu;
 • Stabilirea cerintelor legale si de reglementare si verificarea gradului de conformitate cu acestea;
 • Implementarea si functionarea sistemului de management cu precizarea structurii organizatorice, a autoritatilor, responsabilitatilor si competentelor necesare, a modului de comunicare, a controlului si prevenirii situatiilor de urgenta care pot aparea în sistem;
 • Verificarea actiunilor corective stabilite, auditarea sistemului de management.

Certificarea conformitatii cu standardul ISO 14001 este aplicabila unei organizatii care doreste:

 • Implementarea, mentinerea si îmbunatatirea unui sistem de management de mediu;
 • Conformitatea cu politica de mediu declarata;
 • Conformitatea cu cerintele legale de mediu;
 • Autoevaluarea propriului sistem de management;
 • Certificarea sistemului de management de mediu de catre un organism de certificare de terta parte.

    Avantajele implementarii Sistemului de Management de Mediu:

 • Îndeplinirea reglementarilor europene si internationale privind preocuparea dezvoltarii performantei de mediu, controlând impactul propriilor activitati/servicii /produse asupra mediului înconjurator;
 • Revizuirea continua a politicii si obiectivelor de mediu pe fondul unei legislatii de mediu tot mai stricte.
Galerie foto
 • ...
Categorii
Date de contact
0216274155
Sos. Berceni, Nr. 96, Bl. B, Turnurile Monaco, Et. 18, Ap. 18.01, Sector 4,
Distribuie