Environment Secure Solutions - Consultanta protectia mediului Bucuresti

Gestiunea deseurilor

...
Gestiunea deseurilor

rvicii oferite privind evidenta gestinunii deseurilor
Environment Secure Solutions vine în sprijinul dumneavoastra oferindu-va posibilitatea externalizarii urmatorului pachet de servicii:
 

 

identificarea tipurilor de deseuri generate;
întocmirea si implementarea unei proceduri de gestionare a deseurilor generate;
încadrarea deseurilor pe coduri conform HG 856/2002, iar acolo unde este cazul intermedierea relatiilor cu laboratoarele acreditate pentru realizarea analizelor necesare încadrarii corecte a deseurilor;
amplasarea în puncte cheie a minipubelelor destinate colectarii separate a deseurilor si etichetarea corespunzatoare a acestora pe tip de material;
consiliere pentru amenajarea spatiilor destinate stocarii temporare a deseurilor;
identificarea solutiilor tehnice pentru colectarea, transportul, valorificarea si/sau eliminarea deseurilor cu ajutorul societatilor de profil;
consiliere pentru întocmirea documentelor de transport aferente tipurilor de deseuri generate conform HG 1061/2008;
întocmirea evidentei gestiunii deseurilor conform HG 856/2002;
întocmirea si depunerea raportarilor catre autoritati (online – pe platforma sistem integrat de mediu SIM – si editat pe suport de hârtie)