Environment Secure Solutions - Consultanta protectia mediului Bucuresti

Acte de reglementare: autorizatie, aviz, acord de mediu

ACTE DE REGLEMENTARE
 

 

 

Conform definitiei de la art. 2 pct. 2. din OUG 195/2005 privind protectia mediului act de reglementare înseamna "decizia etapei de încadrare, aviz de mediu, acord de mediu, autorizatie de mediu, autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic".


Autorizatia de Mediu
Autorizatie de mediu înseamna "actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare al unei activitati existente sau al unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în functiune". 

Acord de mediu
Acord de mediu înseamna "actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate în cazul realizarii unui proiect".

Aviz de mediu
Aviz de mediu înseamna "actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului în planul sau programul supus adoptarii".

Autorizatia de gospodarire a apelor
Potrivit Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare apele subterane pot fi utilitate si în alte scopuri decât alimentarea cu apa a populatiei si animalelor numai în baza autorizatiei de gospodarire a apelor. 

Acord de preluare ape uzate
În conformitate cu art. 7 din anexa nr. 2 din Hotarârea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate -  "Evacuarea apelor uzate în retelele de canalizare sau în statiile de epurare se face în baza acceptului de evacuare dat în scris de operatorul de servicii publice care administreaza si exploateaza reteaua de canalizare si statia de epurare, precum si a contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, încheiat cu acesta.".

 


Environment Secure Solutions SRL va ofera suport pentru a identifica necesitatea detinerii actelor de reglementare, iar ulterior va asigura intocmirea documentatiei tehnice si depunerea acesteia la autoritatile competente în vederea emiterii actelor de reglementare.