Savvy Finance - contabilitate, fiscalitate Bucuresti

Audit

...
Audit

audit intern
Ce este auditul intern?

Este un angajament în urma caruia auditorul intern evalueaza sanatatea operationala a firmei, iar la final emite un raport prin care face cunoscute riscurile, cât si recomandarile potrivite, pentru eliminarea sau diminuarea acestor riscuri.

De ce este nevoie de audit intern?

Auditul intern creeaza premisele de îmbunatatire a proceselor existente în companie, prin selectarea domeniilor unde poate adauga valoare.

Ca si în cazul multor activitati legate de audit, o abordare bazata pe riscuri este cea mai buna modalitate de a selecta domeniile ce pot fi îmbunatatite.

Exista o obligatie legala pentru auditul intern?

Toate businessurile ale caror situatii financiare anuale sunt auditate sau care au obligativitatea de a publica raportul de audit financiar, au de asemenea obligatia de a organiza si exercita activitati de audit intern.

Nerespectarea acestor obligatii cu privire la exercitarea functiei de audit intern se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei pana la 100.000 de lei.

Savvy te poate asista în crearea si documentarea procedurilor de lucru. Compania noastra poate oferi suport echipei manageriale pentru îmbunatatirea proceselor de guvernare, de management al riscurilor si de control.