Emcost Consultanta Comert - Servicii de consultanta Bucuresti

Obtinere autorizatii

Autorizatii comert - alimentare
Acord de functionare activitati comerciale (se obtine de la Primarie) Acte necesare: Cerere, formular tipizat;B I./C.I. a administrator firma;Delegatia/ imputernicirea persoanei desemnate – acolo unde este cazul;CUI-ul societatii comerciale;Certificatul constatator pentru punctul de lucru;Dovada inregistrare sanitara – veterinara si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul;Procesul verbal de constatare a conditiilor igienico – sanitare si notificarea certificarii conform..
Autorizatii constructii
Certificat Urbanism Definitie: Certificatul de urbanism este un act public eliberat la cerere de catre Primaria in raza careia se afla terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului informatii despre regimul juridic (situarea in intravilan sau in afara acestuia), economic (destinatia – locuire, comert, etc.) si tehnic (conditiile in care se pot face lucrari de constructii) al imobilului pentru care este solicitat. actul de proprietate,planurile cadastrale,cererea tip,dovada achitarii..
Autorizatii mediu
Autorizatie de Mediu Documente necesare Cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu (2 exemplare);Fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 2 la Ord. 1798/2007 ;Dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. 3 la Ord. 1798/2007 ;Act doveditor pentru detinere spatiu;Contracte pentru asigurarea utilitatilor;Contract/dovada pentru predarea deseurilor rezultate din activitate catre cu o unitate autorizat..