Emcost Consultanta Comert - Servicii de consultanta Bucuresti

Consultanta SSM, ISU

SSM – servicii acoperite:

Documentatie SSM si PSI.
Instructiuni proprii de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Instructiuni proprii pentru acordarea primului ajutor la locul accidentului.
Tematici de instructaj privind activitatile de sanatate si securitate in munca.
Decizii de numire in functie a lucratorilor desemnati.
Program de instruire-testare in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Intocmirea normativului cadru intern de acordare a echipamentului individual de protectie (stabilirea tipului de echipament de protectie necesar pe activitati si dotarea lucratorilor cu echipament de protectie).
Intocmirea fiselor de expunere la riscuri, pentru examenul medical de angajare.
Intocmirea fiselor individuale de instructaj in domeniul sanatatii si securitatii in munca.
Organizarea, efectuarea si supravegherea activitatii de instructaj in domeniul sanatatii si securitatii in munca: instructajul general, instructajul la locul de munca, instructajul periodic respectiv instructajul la reluarea activitatii.
Semnalizarea la locul de munca a pericolelor de accidentare, a cailor de evacuare, locatia centrelor de prim ajutor, locatia mijloacelor de interventie etc.
Evidenta accidentelor de munca, a incidentelor periculoase si a bolilor profesionale.
Organizarea comitetului de sanatate si securitate in munca.
Propuneri de masuri cu caracter tehnic, organizatoric si de alt tip, care trebuiesc luate pentru evitarea pericolului grav si iminent, stabilirea zonelor cu risc ridicat si specific.
Reprezentarea companiei in situatii de control ale organelor competente ale ITM.
Consultanta privind Legea 319/2006 si normele de aplicare.
Aprovizionare cu materiale obligatorii: truse sanitare de prim ajutor, stingatoare, echipamente de protectie pentru lucratori.
Planuri de evacuare.
Realizarea lucrarii de evaluarea riscurilor profesionale: 150-350 RON/loc de munca/post de lucru

Identificarea pericolelor si efectuarea evaluarii factorilor de risc în cadrul unitatii dumneavoastra pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru în conformitate cu prevederile legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii în munca, art.7,alin. 4, lit.a în vederea aplicarii masurilor impuse la alin. 4, lit. b,c,d,e, alin. 1,2,3 cât si a HG 1425 din 11 octombrie 2006, art.15, alin. 1, lit. a.
OFERTA DE PRESTARI SERVICII ISCIR:

In conformitate cu Legea NR.64/2008, Ordinului 382/2009, firma noastra este autorizata ISCIR sa execute servicii de:

Reprezentarea cu puteri depline Organizatia in raporturile cu Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat ( I.S.C.I.R ).
Asistenta privind identificarea si inregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR, precum si transmiterea documentatiilor spre inregistrare la ISCIR.
Asistenta privind intretinerea si reparatiile la echipamentele/instalatiile care sunt luate in evidenta de ISCIR.
Intocmirea planului de mentenanta pentru echipamentele/sau instalatiile luate in evidenta la ISCIR.
Intocmirea si completarea instructiunilor specifice privind exploatarea in siguranta si legala a echipamentelor /instalatiilor din domeniul ISCIR pe care le au in evidenta.
Asigurarea existentei instructiunilor de folosire ale fiecarui echipament/fiecarei instalatie.
Asigurarea registrelor privind inregistrarea instalatiilor /echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale fara de care acestea nu pot fi puse in functiune.
Urmarirea realizarii in termenele stabilite a dispozitiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnica din partea organelor de control ISCIR.
Asigurarea prezentei in comisiile de achizitie a echipamentelor /instalatiilor din domeniul ISCIR.

Galerie foto
  • ...