Servicii profesionale de administrare imobile

Administrare tehnica

Monitorizarea periodica a partilor comune ale condominiului si intocmirea unui raport de monitorizare care va contine problemele constatate si propunerile de remediere a acestora. Acest raport va fi transmis Comitetului Executiv, respectiv Presedintelui.
Centralizarea de oferte pentru investitii tehnice majore si prezentarea acestora Comitetului Executiv spre a le vota in Adunarea Generala;
Supravegherea lucrarilor de reparatii sau investitii si receptia finala a acestora;
Verificarea periodica a contoarelor de apartament si urmarirea lunara a inregistrarii corecte a index-ului conform legislatiei in vigoare;
Verificarea facturilor de la furnizorii de utilitati sau prestatorii de servicii;
Propunerea de solutii optime si personalizate pentru remedierea problemelor tehnice si imbunatatirea confortului.