Servicii profesionale de administrare imobile

Administrare financiar-contabila

Intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari;
Tinerea evidentei complete a documentelor financiare ale asociatiei de proprietari;
Intocmirea listelor lunare de plata in conformitate cu legislatia in vigoare;
Plata facturilor de la furnizorii de utilitati sau alti prestatori;
Incasarea de la proprietari a cotelor de contributie si inregistrarea acestora in contabilitatea;
Inregistrarea contractelor la ITM, inclusiv depunerea declaratiilor fiscale D100 si D112;
Transmiterea prin e-mail a notei de plata catre proprietari;
Intocmirea dosarului lunar cu toate registrele conform legii si predarea acestuia Presedintelui;
Preluarea solicitarilor venite din partea proprietarilor privind calcularea cotelor de contributie lunara si rezolvarea imediata a acestora;
Acces pentru proprietari pe platforma online pentru plati, istoric, vizualizare/ inregistrare/ modificare informatii;
Alte atributii impuse de legislatia in vigoare sau solicitate de asociatia de proprietari;