Maduta F & D Consulting - Securitatea si sanatatea in munca Bucuresti

Servicii PSI - situatii de urgenta

 

PSI - SITUATII DE URGENTA

 

A. Intocmirea dosarului cu documentele cerute conform Legii Nr. 307/2006 şi normelor generale din 2007, care va cuprinde :

 • Regulamentul de Ordine Interioara, inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de PSI
 • Fisa postului, inclusiv obligatiile angajatului privind modul de insusire si respectarea masurilor de PSI la locul de munca
 • Instructiuni specifice de PSI pentru fiecare loc de munca
 • Evidenţa zonelor cu risc ridicat de incendiu (unde este cazul)
 • Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta
 • Planul de interventie pentru unitate
 • Planul de evacuare pe fiecare etaj

In functie de complexitatea si riscurile activitatilor, pretul dosarului este de 100 Euro si se plateste o singura data, la semnarea contractului.

 

B. Asistenţa lunarã pentru situaţii de urgenţã (PSI), care cuprinde:

 • Participarea efectivã la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
 • Tematica pentru toate fazele de instruire si fisele individuale de instructaj de PSI
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
 • Emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele PSI, responsabilitati, lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise
 • Evidenţa meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de PSI
 • Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (control sau alte evenimente)
 • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de PSI, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor

In functie de numarul de personal, complexitatea si riscurile activitatilor, pretul lunar al asistentei PSI incepe de la 1 Euro / persoana

 

IMPORTANT PENTRU ANGAJATORI !

Sunt abilitate sa desfasoare activitati de serviciu extern pentru situatii de urgenta (PSI) doar persoanele atestate ca evaluatori de risc la incendiu.

 

NOU !

Evaluarea riscului la incendiu Personalul firmei noastre este atestat si abilitat sa elaboreze evaluari de risc la incendiu pentru cladiri administrative, birouri, depozite, spatii de productie.

 

In functie de complexitatea si riscurile activitatilor, de materialele utilizate in procesul de productie sau depozitate si de structura cladirilor, pretul dosarului de evaluare a riscului la incendiu incepe de la 1 Euro/mp si se plateste o singurã data, la predarea dosarului.

Galerie foto
 • ...