Maduta F & D Consulting - Securitatea si sanatatea in munca Bucuresti

Servicii protectia muncii

 

PROTECTIA MUNCII - SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

 

Serviciul extern, in conformitate cu HG 1425 Norme Metodologice si Legea 319 a securitatii si sanatatii in munca care preia toate activitatile urmatoare, obligatorii prin lege

sau

Consultanta pentru oricare din serviciile de mai jos

 

A. Intocmirea dosarului cu documentele cerute conform legii 319/2006 si normelor metodologice, care va cuprinde:

 • Regulamentul de Ordine Interioara, inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile privind securitatea si sanatatea in munca
 • Fisa postului, inclusiv obligatiile angajatului privind modul de insusire si respectare a masurilor de securitate si sanatate la locul de munca
 • Instructiuni specifice de securitate si sanatate in munca pentru fiecare loc de munca
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat (unde este cazul)
 • Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (unde este cazul)
 • Planul de prevenire si protectie
 • Fisele individuale de instructaj privind securitatea si sanatatea in munca

In functie de complexitatea si riscurile activitatilor, pretul dosarului este de 100 Euro si se plateste o singura data, la semnarea contractului.

 

B. Asistenţa lunara, care cuprinde:

 • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire si protectie
 • Tematica anuala pentru toate fazele de instruire si materialele ce vor fi prezentate conform tematicii aprobate
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie
 • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si a modului de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitate si sanatate in munca
 • Evidenta echipamentelor individuale de protectie
 • Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (control sau accident)
 • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor

In functie de numarul de personal, complexitatea si riscurile activitatilor, pretul lunar al asistentei incepe de la 1 Euro / persoana

Galerie foto
 • ...
 • ...