Garsoniere sector 2 de inchiriat

Subrubrica: garsoniera
Sector: Sector 2
...
300 €

metrou la 2 minute, cf. 1, etaj 3, balcon, 35 mp, mobilata si utilata complet, renovata, g, f, p, t, um, bl. civilizat, zona linistita si verde, merita vazuta 1+1 garantie

Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 21:00
...
220 €

Etaj 2/10 decomandata, proaspat renovata. Este mobilata partial ca in foto. Bucatarie utilata. Intrare stradala, vedere spate, spre parc. Bloc linistit, scara foarte curata. Distanta pana la metrou 3...

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat partial Utilat
Bucuresti, ieri; 19:15
...
350 €

ctie 1980, 3-4 minute de metrou Obor, cf. 1, bl. mixt, decomandata, parter innalt, complet, renovata, mobilata si utilata modern, g+f+p+t+um, bloc reabilitat termic scara curata, 1+1 garantie,

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 19:06
...
290 €

3 minute Metrou Obor, Soseaua Stefan cel Mare, Studio 38 mp, Aer Conditionat, Contorizat, bloc 1983. Pat dublu 160x200 si saltea, Noi Nefolosite. Inchiriez Studio 38mp cu balcon, in bloc construit in...

Suprafata 38 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri; 18:48
...
400 €

Proprietar, ofer spre prima inchiriere o garsoniera complet renovata, decomandata, utilata cu mobila si electrocasnice noi, situata intr-un bloc linistit la etajul 10/10 pe Bd. Mihai Bravu langa magazinul...

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri; 17:18
...
833 €

inchiriere studio modern situat in complexul rezidential Cloud 9, Vino sa vezi noua ta locuinta in nordul Bucurestiului! Adresa: Bucuresti, Sos. Pipera nr. 61, bloc 1 Suprafata utlila: 46.5 mp Etaj:...

Tur virtual Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, ieri; 15:33
...

Garsoniera, fara balcon, etaj 9/10,an constructie 1979, complet utilata, mobilata modern,contract minim 1 an.

Suprafata 22 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri; 10:39
...
300 €

et. 5/10, bloc din 1979, reabilitat termin, baie cu instant si fereastra, proaspat zugravita si mobilata modern, aragaz nou, bloc curat, vedere parc,

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri; 08:27
...
300 €

Barbu Vacarescu, bloc reabilitat termic, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, adiacent Dorobanti, Aviatiei, Lacul Tei, Primaverii,

Suprafata 26 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 14 Iun. '24 (20:36)
...
450 €

Barbu Vacarescu, bloc 1990, renovata recent, mobilat modern, pozitie deosebita, adiacent Parcul Circului, Dorobanti, Floreasca, Metrou Stefan cel Mare,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 14 Iun. '24 (20:36)
...
300 €

Colentina, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, decomandata, adiacent Stefan cel Mare, Calea Mosilor, Mihai Bravu, 5 minute metrou Obor,

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 14 Iun. '24 (20:35)
...
365 €

Universitatea de Constructii, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Teiul Doamnei, Parcul Circului, Barbu Vacarescu

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 14 Iun. '24 (20:35)
...
399 €

Situata stradal pe Mihai Bravu, la 3 min de metrou Obor, Scoala 307 si piata obor, bloc reabilitat termic, etaj 10/10, fara probleme cu terasa, renovata complet recent, mobilata si utilata integral, decomandata,...

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 14 Iun. '24 (17:53)
...
300 €

Garsoniera ne/mobilata, parter/10, ideal birou sau locuit, libera stradal. Mijloace de transport, 335,55. metrou la 10 minute

Suprafata 37 mp Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 14 Iun. '24 (17:53)
...
299 €

Facultatea de Constructii, etaj 8/10, mobilata si utilata, um, ac, curata, spatioasa, libera, doar termen lung, avans 1+1, Comision Agentie 50%, vecinatati: Pipera, Floreasca, Stefan cel Mare. Lacul Tei...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Iun. '24 (13:14)
...
250 €

garsoniera cf. 1, parter din 10 cu balcon, mobilata, utilata, str. Maior Ion Coravu, libera de la 1 iulie, 1+1 garantie,

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 14 Iun. '24 (11:33)
...
280 €

Ferdinand, langa Liceul Iulia Hasdeu, parter inalt/10, cf.1 semidec., 33 mp, bloc reabilitat termic, pe mijloc, imb., g, f, p, termopan, um, mobilata, utilata, libera, av. 1+1. Contract Anaf;

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 14 Iun. '24 (10:51)
...
250 €

str. Brasoveni, aproape Parc Tei, Facultatea de Constructii, etaj 8/8, cf.1 semidec., 28 mp, bloc mixt 1985 reabilitat termic, pe mijloc, vedere deschisa, mobilata, utilata, imb., g, f, termopan, um,...

Suprafata 28 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Iun. '24 (10:43)
...
275 €

Piata Iancului - Avrig, et. 10, decomandata, renovata, mobilata, utilata, 3 minute de metrou,

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 14 Iun. '24 (09:19)
...
340 €

garsoniera decomandata, 42 mp, mobilata, aer conditionat, masina spalat, balcon, vedere pe spate, zona linistita, 3 min. metrou Piata Muncii,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 14 Iun. '24 (08:13)
...
250 €

Oferta reala! Pantelimon, Ritmului, 5 min. metrou Iancului, stradal, vedere spate, liniste, garsoniera confort 1, decomandata, bloc izolat termic, parter inalt, in bloc mixt, pt. locuit, dotata cu electrocasnice,...

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Iun. '24 (23:25)
...
320 €

stradal pe Magura Vulturului, metrou Iancului la 10 min., scoala 49 la 5 min., bloc reabilitat termic, an 1980, et. 7/10, mobilata si utilata, semidec., 30 mp, balcon spatios, avans standard, libera imediat,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Iun. '24 (16:53)
...
350 €

garsoniera complet mobilata si utilata, 10 minute metrou, statie autobuz, tramvai , parter, la bulevard, urgent, liber, direct proprietar, 350 euro/luna + o luna garantie. Situat aproape de Mega Mall,

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Iun. '24 (15:48)
...
300 €

Garsoniera situata in zona Floreasca - str. Rossini, recent renovata, mobilata si utilata, etaj 2 din 3, bloc reabilitat termic, zona linistita, in apropiere de parc. Chirie /luna, o luna avans si chiria...

Suprafata 25 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 13 Iun. '24 (13:38)
...
530 €

Studio modern, nou, situat in complexul Cortina North Residence, et. 3/11, bloc 2023, paza 24/7 cu bariera de acces, facilitati de lux, mobilat si utilat, terasa mare, loc parcare inclus, liber, Complexul...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Iun. '24 (12:24)
...
1.300 RON

Argedava, 3/4,cf1, dec, 32mp,bloc mixt, constructie 2017, centrala termica proprie, mobilata modern, utilata complet, libera, g+f+p+t, usa metalica,aer conditionat, zona linistita, contract la Anaf,avans...

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Iun. '24 (11:39)
...
250 €

4/10, confort 2,fara balcon, semidec, 24mp, bloc mixt, reabilitat termic, 2lifturi, mobilata modern (pat matrimonial), utilata,libera, renovata, gresie,faianta, parchet, termopan, usa metalica, av 1+1,agentie....

Suprafata 24 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 13 Iun. '24 (11:38)
...
300 €

Bucur Obor metrou, garsoniera cf.1 sporit, decom, renovata, mobilata, utilata,libera, etaj 6, 300 eur, plata lunar si o luna garantie

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Iun. '24 (11:06)
...
240 €

etaj 2 /4, decomandata 34 mp, bloc mixt cu imbunatatiri multiple, mobilata complet, utilata, libera, clasa en B

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Iun. '24 (09:13)
...
360 €

Oferta Elogy Imobiliare. Rams Residence studio 47 mp, bloc nou vizavi de Cora Pantelimon, metrou la 2 min., incalzire prin pardoseala, centrala termica, aer conditionat, mobilat, utilat, Rams Residence...

Suprafata 47 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Iun. '24 (13:46)
...
350 €

Confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat modern si utilat complet, recent renovat, zona linistita, apropiere metrou, zona verde, negociabil.

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Iun. '24 (11:36)
...
1.500 RON

cf.1, 32 mp, et.1/10, sd., mobilata, utilata, renovata, ac, tv, maxim 2 pers. fara animale, nefumatori, cu job, termen lung, agentie

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 12 Iun. '24 (11:18)
...
300 €

Maica Domnului, etaj 5/10, cf. I sporit decomandata, 42 mp, bloc mixt, curata, mobilata modern, utilata complet libera, clasa en. B, fara fumatori, vizite urgent, merita,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 12 Iun. '24 (10:59)
...
300 €

Catalina inchiriaza cf. 1, semidec. 36 mp, 6/10, bloc reabilitat, toate imbunatatirile noi, mobilata si utilata complet, libera vizite urgent clasa energetica A, sunati acum pt programare. Gars. are pat...

Suprafata 36 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Iun. '24 (09:53)
...
300 €

Catalina inchiriaza cf. I, etaj 2/10, bloc mixt, cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet libera, clasa energetica A, vizite urgent, merita, NU DATI MESAJE NICI PE SITE NICI PE TELEFON NICI PE WHATSAPP...

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Iun. '24 (09:49)
...
280 €

Catalina inchiriaza gars. la parter/10, 40 mp, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica mobilata complet, liber, clasa energetica A, libera, bloc reabilitat, 6 minute metrou obor 1 statie cu...

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Iun. '24 (09:49)
...
280 €

Catalina inchiriaza garsoniera cf. I sporit, decomandata, 42 mp, toate imbunatatirile, mobilata si utilata complet, libera, vizite urgent, merita, clasa energetica A, Nu dati mesaje nici pe site nici...

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Iun. '24 (09:49)
...
320 €

etaj 7/10, cf. 1, semidec., 36 mp, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, mobila noua, utilata complet, pt. pretentiosi, vizite urgent, sunati acum merita, pret fix

Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 12 Iun. '24 (09:49)
...
300 €

Inginerilor Tei, etaj intermediar, cf. I sporit decomandat, 43, cu imbunatatiri, mobilata si utilata, libera vizite, urgent, merita.

Suprafata 43 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Iun. '24 (09:48)
...
380 €

garsoniera de inchiriat in zona Colentina - Doamna Ghica, pe Str. Cremenita, la etajul 10, confort I, decomandata, mobilata si utilata modern, aer conditionat, contorizata,

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Iun. '24 (17:45)
...
600 €

birou open space cu o suprafata de 48 m si cu o terasa de 80 m la etaj 4 in Ara Business Center, imobil exclusiv birouri. Pretul include chirie, mentenanta, utilitati

Suprafata 45 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial M 17 min.
Bucuresti, 11 Iun. '24 (13:42)
...
400 €

bloc 1990, reabilitat termic, garsoniera spatioasa, renovata, mobilata si utilata complet, h, f, p, t, ac, contorizat, liniste priveste in spate, luminoasa, aproape metrou si parc. Nu se accepta animale...

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 11 Iun. '24 (13:34)
...
240 €

La o distanta de 3 minute pana la metrou, va oferim spre inchiriere garsoniera sd, mobilata modern, utilata, etaj 9/10. Garsoniera este curata, are gresie, faianta, parchet, termopan, AC. Ideal cuplu....

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Iun. '24 (12:16)
...
300 €

5/10, 5 minute metrou Iancului, bloc anvelopat, proaspat zugravita, mobilata, utilata, instant la baie, contorizare, balcon inchis, contorizare apa si caldura, vedere parc,

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 10 Iun. '24 (15:32)
...
330 €

Proprietar ofer spre inchiriere garsoniera soseaua Fundeni, vis a vis de parcul Motodrom, cu toate utilitatile pe termen lung (minim 1 an) fara animale de companie, etaj 6 din 10. Avans pe 2 luni (1+...

Suprafata 33 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 10 Iun. '24 (15:30)
...
300 €

mobilata modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conD., aragaz, frigider, LCD, masina de spalat, termen lung, avans 1 l+1 l,

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 10 Iun. '24 (12:48)
...
350 €

36 mp, dec., cf. I, balcon, 3/4, bloc mixt, reabilitat termic, linistit, renovata, mobilata si utilata complet, fara mucegai sau insecte, proprietar, contract ANAF, usor negociabil,

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 10 Iun. '24 (12:21)
...
270 €

agentie imobiliara! Garsoniera pt. inchiriat pe str. Herta. Este libera, se accepta si cu catel de companie. Este mobilata utilata complet, bloc anvelopat. Costuri mici la intretinere. Chirie 280€ Garantie280€...

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 10 Iun. '24 (10:17)
...
350 €

et. 4, curata, libera, moderna, 2 lifturi, foarte aproape metrou

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 09 Iun. '24 (23:43)
...
310 €

Studio multifunctional cu zona living si dormitor la 8 min mers pe jos de metrou Iancului. 6/10, decomandat, mobilat nou, utilat complet, multiple spatii de depozitare Inchiriat direct de proprietar....

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 09 Iun. '24 (23:15)
Articole recomandate
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 18.327
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 11.480
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 6.603

Descopera cele mai recente anunturi cu oferte inchirieri garsoniere din sector 2

Cauti garsoniere de inchiriat in sectorul 2 din Bucuresti? Aici poti gasi numeroase oferte direct de la proprietari sau agentii imobiliare. Situat in partea de nord est a capitalei, acesta cuprinde zone rezidentiale renumite precum: Colentina - OborIancului - Mihai BravuMosilor - DaciaStefan cel Mare - Tei sau Pantelimon.

Nu ai gasit ce cautai in acest sector? Extinde cautarea, vezi toate ofertele de inchirieri garsoniere din Bucuresti.