Inchirieri garsoniere renovate Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 171 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: București
renovat: da
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Orhideea, bloc nou, Grozavesti
390 €

bloc nou langa Carrefour, Studio cu pat matrimonial, finisare premium, mobila noua, metrou la 5 min. distanta, utilat complet, vesela, lenjerie...

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 23:10
Gorjului, Pacii
299 €

agentia CasaEstate va prezinta apartament 1 camera de inchiriat zona Gorjului, intersectie Apusului, metrou 3 minute, etaj 4/10, pret 299 euro.

 • Suprafata 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Gorjului ...13 min.
Bucuresti, azi, 21:38
Unirii- Timpuri Noi- Camera de Comert, garsoniera
339 €

Exclusivitate. Garsoniera dubla, Timpuri Noi, Splaiul Unirii, et 5/8, an1989, aer conditionat, termopane, usa metalica, balcon, apometre,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • Piața Unirii 2 (M1, M2) ...5 min.
Bucuresti, azi, 20:39
Bucur Obor metrou
230 €

la 2 minute de metrou, 8/10, stradala, bloc mixt, utilata, mobilata modern, g+f+t+um, renovata recent, a/c, aragaz, frigider, masina de spalat,...

 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • Obor ...5 min.
Bucuresti, azi, 20:12
Nerva Traian
280 €

garsoniera 45 mp, etaj 2, bloc 1999, mobilata si utilata, cu balcon, renovata.

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...9 min.
Bucuresti, azi, 20:06
Barbu Vacarescu, Floreasca
400 €

str. Dinu Vintila, IGP, mobilata si utilata complet, 42 mp, 3/10, libera, bloc mixt 1989, reabilitat tertmic, acces rapid metrou Stefan cel Mare,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Ștefan cel Mare ...4 min.
Bucuresti, azi, 19:56
Militari, Lujerului, Aleea Agigea nr. 4
260 €

particular, bloc mixt, et. 3/10, complet mobilat si echipat, parchet, termopan, usa metalica. Garsoniera se afla la 2 min. de metrou, 2 min. de...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...4 min.
Bucuresti, azi, 19:10
Mosilor,metrou Obor,parc,piata,decomandata,et 3
250 €

bl mixt, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata/utilata complet, pat matrimonial, aragaz, frigier, cuptor cu microunde, ac, vedere...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...4 min.
Bucuresti, azi, 18:50
Victoriei
350 €

Titulescu, mobilata nou,renovata nou, cu spatii depozitare multiple.Langa: Romana, Universitate, Unirii, Dorobanti, 1 Mai, Ion Mihalache, Gara de...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 M2 Piața Victoriei ...9 min.
Bucuresti, azi, 18:45
Berceni Metalurgiei Park
214 €

Viva Residence, etaj 3/5, mobilata si utilata complet, Centrala Proprie, foarte aproape de mijloacele de transport in comun. Libera, avans 1+1....

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:48
Unirii, garsoniera de inchiriat
350 €

Unirii. Va propunem spre inchiriere apartament cu 1 camera, decomandat, confort 1, gresie, faianta, masina de spalat, usa metalica, termopan, etc....

 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...12 min.
Bucuresti, azi, 16:29
Kogalniceanu, Cismigiu, Regina Elisabeta
300 €

Izvor, Piata Kogalniceanu, 2 minute Cismigiu, 4 min. Izvor, parter, parcare, doar rezidenta, retras fata de bulevard, multiple posibilitati de...

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:26
Drumul Taberei, Favorit-Sibiu
1.200 Lei

str.Sibiu, 3/10, cf. 1, mobilata, utilata, termopan, parchet, masina de spalat, usa metal, renovata, cu contract Anaf, libera.

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:25
Drumul Taberei
250 €

inchiriez garsoniera p/10, in zona Favorit-34, mobila complet, mobila noua, utilata, igienizata recent. Apropiere de: mijloace de transport in...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:20
Romana, ASE metrou
300 €

garsoniera in vila cocheta, mobilata si utilata lux;

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:06
Vitan, oferim spre inchriere garsoniera
400 €

Vitan. Va propunem spre inchiriere apartament cu 1 camera , decomandat, confort lux, gresie, faianta, masina de spalat, termopan, mobilat si utilat...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1-M3 Mihai Bravu ...13 min.
Bucuresti, azi, 16:01
Militari Rezidence
230 €

mobilata, utilata modern, g, f, p, t, um, centrala, parter inalt, bucatarie inchisa.

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:27
Lujerului, oferim garsoniera de inchiriat
390 €

Lujerului. Va propunem spre inchiriere apartament cu 1 camera, decomandat, confort1, gresie, faianta, masina de spalat, termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...7 min.
Bucuresti, azi, 14:55
Baba Novac, Parc AL. Ioan Cuza, Campia Libertatii
250 €

Metrou Muncii/Dristor 10 min, garsoniera openspace moderna mobilata si utilata complet cu termopan, parchet, aer conditionat, canapea extensibila,...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou M1 Piața Muncii ...15 min.
Bucuresti, azi, 14:49
Universitate, Rosetti
380 €

renovata integral, luminoasa, cu centrala proprie, amenajata pentru a fi un camin confortabil. Se inchiriaza mobilata si utilata complet....

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M2 Universitate ...6 min.
Bucuresti, azi, 14:35
Eroii Revolutiei, Sos. Viilor
300 €

Va propun spre inchiriere o gars. superba, cf. I. dec. etaj 4/5 (cu lift) suprafata 40mp. anul 2016, mobilata modern, utilata complet, 1 luna...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Eroii Revoluției (M2) ...9 min.
Bucuresti, azi, 14:31
Berceni metrou
275 €

garsoniera dubla (primul chirias), in imobil nou 2015, la etajul P/2, supraf. 38 mp, mobilata modern, utilata complet (totul nou), finisaje noi,...

 • Suprafata 38 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • Apărătorii Patriei ...2 min.
Bucuresti, azi, 14:26
Titulescu Metrou Basarab
300 €

Mega Image, decomandata, mobilata modern, utilata, dressing mare, pat, renovata, termopan, parchet, cocheta si calduroasa, 3 minute metrou, 300...

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou Basarab (M4) ...4 min.
Bucuresti, azi, 14:25
Aviatiei, strada Capitan Alexandru Serbanescu
360 €

aproape de mijloace de transport, piata, magazine; pentru locuit sau birou; contract inregistrat la administratia fiscala. Vecin: Aviatorilor,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 14:25
Piata Muncii, Basarabia
250 €

7/10, decomandata, mobilata si utilata nou, renovata recent, termopan, parchet, renovata, impecabila, bloc civilizat, metrou Muncii 7 minute se...

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:24
Piata Alba Iulia, Decebal, Sperantia
300 €

zvon, mobilata modern, utilata, microunde, TV, aer conditionat, pat mijloc, utilata, masina spalat bucatarie Franke, libera, bloc...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:23
Unirii
370 €

Decebal, imobil 2016, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Piata Alba Iulia, Piata Muncii

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou M1 Piața Muncii ...6 min.
Bucuresti, azi, 14:18
Dristor, 5 minute metrou, McDonald's
260 €

mobilata modern, bucataria utilata, masina de spalat, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, acces...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Statie Metrou Dristor 2 M1 ...7 min.
Bucuresti, azi, 14:16
Unirii
350 €

Decebal, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Alba Iulia, Piata Muncii, Calea...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou M1 Piața Muncii ...8 min.
Bucuresti, azi, 14:13
Drumul Taberei
298 €

Grand Via, Plaza, inchiriez garsoniera in bloc nou, suprafata 40mp, etaj 5/11, finisat modern, parchet, gresie, faianta, termopan,usa metalica,...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Gorjului ...19 min.
Bucuresti, azi, 14:12
Militari, Apusului
+ Schita
24.699 €

Gorjului, et. 10, bloc 1986 cu 2 lifturi, acte ok, ideal investitie, se vinde partial mobilata, utilata complet, aer conditionat. Vecinatati:...

 • Suprafata 23 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • Piața Gorjului ...9 min.
Bucuresti, azi, 14:08
Drumul Taberei, Valea Oltului
239 €

mobilata/ utilata complet, imobil nou, decomandata, loc de parcare, finisaje de calitate. Vecinatati: Militari, Preciziei, Plaza Mall, Afi...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:30
Muncii
290 €

Calea Calarasilor, stradal, etaj 6/8, bloc mixt, constructie 1990, vedere spre zona verde, renovata, aer conditionat, termopane, libera, aproape...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Muncii ...13 min.
Bucuresti, azi, 13:19
Grozavesti, garsoniera, lux, totul nou
390 €

Garsoniera este situata in imobil nou, dat in folosinta in iulie 2018, strada Soseaua Orhideelor, vis a vis de BricoDepot. Etaj 1/11, complet...

 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Cale access Statie Metrou Grozăvești - M1 ...8 min.
Bucuresti, azi, 12:44
Berceni, bulevardul Constantin Brancoveanu
300 €

particular, decomandata, aproape metrou Brancoveanu, Balcon, interfon, centrala proprie in bucatarie, mobilata si utilata Nou complet. G, f, p, t,...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:16
Drumul Taberei, Ghencea
250 €

garsoniera de inchiriat, mobilata, utilata, minim un an, oferte serioase.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:08
Militari Uverturii Teatrul Masca la curte
199 €

garsoniera la curte, totul separat, supraveghere video 24/24, balcon + curte utilizabile, RATB la 100m, zona de case linistita, acces Virtutii,...

 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Gorjului ...11 min.
Bucuresti, azi, 12:00
Aviatiei
400 €

Adrese-noi va propune urmatoarea oferta fara comision: Aurel Vlaicu metrou, mobilata modern, bloc nou, centrala imobil, balcon, ac, masina de...

 • Suprafata 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:40
Vitan
350 €

Mall, etaj 3/4, transformata in 2 camere, mobilata si utilata modern, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, dresing mare,apropiere...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dristor ...12 min.
Bucuresti, azi, 11:30
Unirii
350 €

Decebal, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Alba Iulia, Piata Muncii, Calea...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou M1 Piața Muncii ...6 min.
Bucuresti, azi, 11:29
Dorobanti
300 €

Liceul Caragiale, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Floreasca, Piata Romana, Piata Victoriei, Stefan...

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Stația Aviatorilor (M2) ...3 min.
Bucuresti, azi, 11:28
Lacul Tei, Maica Domnului vav Parc Tei
1.000 Lei

Langa Facultatea de Constructii, 5 min parcul Circului, 15 min metrou Stefan cel Mare, et 6/10, cf.1 sporit dec, 42 mp,bloc reabilitat, pe mijloc,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...19 min.
Bucuresti, azi, 11:21
Obor, Lizeanu, Maica Domnului, Grigore Ionescu
220 €

10 min metrou, aproape Colentina, Kaufland, mall Veranda, parc Tei, Facultatea de Constructii, et. 1/10, bloc mixt reabilitat mobilata, utilata,...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...16 min.
Bucuresti, azi, 11:21
Dristor
280 €

Park Lake, garsoniera et 9/10, mobilata si utilata complet, RATB, 2 min Mall, metrou 5 min, magazine,

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dristor ...7 min.
Bucuresti, azi, 11:15
Aparatorii Patriei, metrou
250 €

ofer de inchiriat, garsoniera noua, utilata complet, mobilata. Libera din 25 februarie.

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Aparatorii Patriei ...13 min.
Bucuresti, azi, 11:13
Dristor, Ramnicul Sarat
450 Lei

stradal, dormitor in apartament de 3 camere decomandat, mobilat nou complet, doar fata/ domnisoara, bloc anvelopat, cablu tv, internet, apometre,...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dristor ...13 min.
Bucuresti, azi, 10:58
Calea 13 Septembrie, Drumul Sarii, B-dul Ghencea
+ Schita
260 €

pozitionata in spatele benzinariei Mol, orientare est, disponibila imediat, scara prevazuta cu 2x lifturi, 1+1. Acces facil catre centrele...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:50
Militari Residence, RATB 30 sec, totul nou, liber
+ Schita
260 €

centrala termica, anvelopat, prima inchiriere, totul nou din dec 2018, pat matrimonial, etaj 6/8, 42 mp, garsoniera dubla transformata in...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:32
Berceni, Metalurgiei Park, totul nou
300 €

Prima inchiriere, metrou Aparatorii Patriei, mobilata si utilata nou. Frigider, cuptor, plita, hota, espresor, toaster, aer conditionat, tv, masina...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Aparatorii Patriei ...12 min.
Bucuresti, azi, 09:54
Militari
250 €

Uverturii (Veteranilor), confort 1, decomandata, 40 mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, 1+1...

 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...7 min.
Bucuresti, azi, 09:28