Inchirieri garsoniere particular / proprietar Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 49 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Text: particular proprietar
Zona: București
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Lacul Tei, Kaufland Floreasca, direct proprietar
+ Schita
290 €

B. Vacarescu, et. 1/ 4, cf. 1, zona linistita, bloc solid, renovat, scara eleganta, curte proprie, g, f, p, um, t, ac, contor apa/gaz, mobilat,...

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 15:45
Mansarda de langa Cismigiu
400 €

Am placerea sa va prezint o proprietate neconventionala, o mansarda cu totul diferita, intr-un bloc vis-a-vis Cismigiu, pe Bd. Schitu Magureanu....

 • 39 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 06 nov, 16:24
Mihail Kogalniceanu, Cismigiu
1.000 Lei

proprietar inchiriez garsoniera, totul nou,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 16:36
Grozavesti, Politehnica Park
355 €

particular, zero comision, inchiriez garsoniera in bloc nou, Economu Cezarescu 52, complet utilata si mobilata, totul nou. 7 min. metrou...

 • 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:43
Plaza, proprietar, optional loc, prima inchiriere
380 €

Garsoniera, prima inchiriere, situata in complexul Plaza Residence, la etajul 8/12. Suprafata de 36 de metri patrati utili, complet mobilata si...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 10:15
13 Septembrie, Parc Sebastian
300 €

Particular, inchiriez garsoniera cf.i, decomandata, imobil bloc mixt, etaj 1 din 8, renovata si utilata complet ultramodern cu parchet, gresie,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:35
Avrig nr. 64
280 €

proprietar, garsoniera cf. 1, et. 2/10, renovata,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 11:48
Zona Piata Iancului, particular
 

inchiriez garsoniera moderna;

 • Mobilat
Bucuresti, 19 feb, 21:22
Raul Colentina, stradal
1.200 Lei

proprietar inchiriez gars. fara intermediari,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 18:23
Alba Iulia/ Moise Nicoara
210 €

libera, 2/4, particular, exclus agentii,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:05
Pucheni, sector 5, proprietar
1.100 Lei

cf. 1, modern, centrala termica, totul nou,

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 21:08
Drumul Taberei - Piata Moghioros
900 Lei

proprietar inchiriez garsoniera amenajata modern.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 17:48
Mosilor
320 €

proprietar, bloc mixt, renovata, moderna, 7/10,

 • 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 15:05
Nerva Traian, inchiriez garsoniera 1991
 

particular, colaborez cu agentii imobiliare;

 • 40 mp
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 12:10
Panduri nr 37
260 €

particular inchiriez garsoniera confort 1, nou renovata, utilata, 4/8, libera incepand cu 15 martie.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 14:45
Alba Iulia/ Moise Nicoara
250 €

finisata, libera, 2/4, particular, exclus agentii, disc.,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 15:30
Pantelimon, proprietar
1.000 Lei

garsoniera in vila, contorizat, intrare separata, termen scurt/ mediu/ lung,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 21:20
Tineretului, Parc
 

garsoniera deosebita, The Park Residence (2010), particular colaborez cu agentii imobiliare;

 • 42 mp
Bucuresti, 24 feb, 13:23
Baneasa, Aeroport
 

proprietar inchiriaza garsoniera deosebita, 1/1, in vila, conditii la standard. Pretul zonei negociabil;

 • 40 mp
Bucuresti, 21 feb, 08:53
Drumul Taberei
 

particular inchiriez garsoniera, confort 1, etaj 4, amenajata nou, proaspat zugravita. Relatii la telefon intre orele 13-16.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:30
Cismigiu
 

proprietar inchiriez 2 garsoniere cf. 2, gresie, faianta, usi metalice, totul nou, 1.000 lei si respectiv 700 lei, neg.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:44
Stefan cel Mare, intersectie Lizeanu (Mega Image)
350 €

et. 2/8, (frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, TV), balcon, acces metrou, tramvai 1,16 (direct proprietar)

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 22 feb, 16:15
Bulevardul Decebal nr. 18
 

adiacent intrare Apostol Margarit nr. 3, particular, garsoniera 1986, et. 1/8, bloc anvelopat, langa metrou Muncii 5 minute, pretul zonei;

 • 41 mp
 • Mobilat
Bucuresti, 21 feb, 13:21
Drumul Taberei
265 €

particular, vis a vis de Plaza, stradal, et. 1, deosebita.

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 12:01
Aleea Banu Udrea
+ Schita
750 Lei

sector 3 proprietar inchiriez garsoniera mobilata. Utilata de preferat pt una sau maxim doua persoane fara copii chiar si din provincie este...

 • 17 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 22 feb, 16:44
Militari Residence
230 €

(langa Lidl), proprietar, contract ANAF, 42,44 mp utili, et 4/6, utilat, mobilat, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, ct, Ratb,...

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 13:45
Nerva Traian, proprietar
380 €

Nerva nr 16 etaj 3, vedere fata chiar pe Bd nu stradute, renovat mobilat nou, clima noua sistem inverter, se poate si pentru o perioada de mai...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 24 feb, 18:34
Drumul Taberei
250 €

Valea Danului, bloc nou, 2/5, 32 mp, semidec., mobilat, utilat, termopan, usa metalica, centrala, ac, cablu, net, balcon, libera, contract, direct...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:29
Bulevardul Basarabia - Metrou Costin Georgian
300 €

particular inchiriez garsoniera foarte spatioasa, 42 mp utili, bloc dat in folosinta in anul 1990, izolat termic, 2 lifturi moderne, curat, utilat,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 23 feb, 19:25
Mall Vitan, Casa de Pensii
310 €

inchiriere garsoniera Vitan Mall (Casa de Pensii) particular, 10/10, mobilata si utilata, stradal Calea Vitan (Casa de Pensii). Garantie

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 22 feb, 01:20
Drumul Taberei, Valea Furcii
1.200 Lei

garsoniera, proprietar, bloc nou- 2007, et. 1/4, ac, um, masina de spalat, centrala de bloc, gresie, fainta, termopan. Zona linistita, libera, 1200...

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 feb, 17:49
Timpuri Noi, Foisorului
270 €

garsoniera decomandata, et. 1/8, mobilata, utilata, aragaz, frigider, masina spalat, centrala termica, proprietar serios, acces facil Tineretului,...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 22 feb, 16:13
Drumul Taberei - Piata Moghioros
1.050 Lei

proprietar, inchiriez garsoniera Drumul Taberei, Plaza Romania piata Moghioros este libera Inchiriez pe termen lung garsoniera, colaborez cu...

 • 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 feb, 17:27
Drumul Taberei, Compozitorilor
240 €

Bloc stradal, reabilitat termic, 33 mp, direct proprietar. Confort 1, semidecomandata, mobilata modern, ac, tv, masina spalat, aragaz. Parchet,...

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:46
23 August, inchiriez garsoniera 250 euro
250 €

particular inchiriez garsoniera mobilata si utilata complet in cartierul 23 August, vis-a-vis de parcul Pantelimon. Chirie 250 euro. Pt. detalii si...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 11:09
Dristor, Ramnicu Sarat
300 €

Proprietar: inchiriez garsoniera moderna pe termen lung, renovata si amenajata, dotata cu toate utilitatile, situata la etajul 2. Metrou Dristor....

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 23 feb, 08:33
Rahova
1.200 Lei

proprietar, bloc nou, garsoniera zona linistita, curte private inchisa, etaj 4/8, 38 mp, mobilat/ utilat complet si nou, centrala termica, foarte...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 10:32
Drumul Taberei
280 €

proprietar, garsoniera Drumul Taberei, bloc Materna, 3/10, complet mobilata si utilata, recent renovata, mobila de bucatarie se monteaza saptamana...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 09:37
Piata Alba Iulia, New City Residence
360 €

Piata Alba Iulia, New City Residence, Piata Alba Iulia inchiriere garsoniera, mobilata si utilata

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 10:45
Cartier Progresului, Ratb Cimitirul Progresului
900 Lei

garsoniera parter vila, Ratb 11/N112/220, izolata termic interior/exterior, usi si geamuri de termopan, incalzire pardoseala, calorifere, renovat...

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 14:40
Panduri
270 €

Proprietar inchiriez garsoniera in cartier Panduri,et 7/8, amenajata modern, birou, aer cond,mas spalat rufe,balcon inchis cu termopan, spatii...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:15
Turda 104, Ion Mihalache
330 €

particular, etaj 3/10, termopan, gresie, faianta, renovata total 2018 si echipata complet (msr, frigider, aragaz, hota, aer conditionat, mobilier...

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 22:20
Natiunile Unite, proprietar, ultracentral
400 €

proprietar, garsoniera, 7/7, 1995, Natiunile Unite, vedere spate, intrare stradala, 40 mp cf. 1, dec., g, f, p, t, mobilat si utilat premium,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:17
Doamna Ghica, Parc Plumbuita, garsoniera moderna
300 €

Proprietar, inchiriez garsoniera in bloc nou, etaj 2/3, 37 mp, mobilata modern si utilata (inclusiv centrala termica, AC si internet wi-fi), la 7...

 • 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 21:55
Turda, Ion Mihalache
330 €

Turda 104, particular, complet renovata 2018, open space, mobilier nou modern: gresie, faianta, termopan, usa metalica, frigider, aragaz, hota,...

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 06:20
Unirii, Zepter, Casa de Pensii
330 €

particular, inchiriez garsoniera in blocul Erbasu, Casa de pensii, et. 7/10, scara pazita cu portar nonstop, foarte curata, vis a vis de Piata...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:51
Studio elegant cu terasa, City Point, Aviatiei
500 €

Va propun spre inchiriere un Studio cochet amenajat, situat in vecinatatea centrului de afaceri Aviatiei, la doar cativa pasi de mijloacele de...

 • 43 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 21 feb, 12:05
Unirii, Alba Iulia, Burebista
470 €

Particular, bloc stradal, vedere spate, et. 4/9 renovat 02.2020, dotarile si finisajele deosebite stil ARTDECO, calitate, mobilat Mobexpert si...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 23 feb, 12:25
Alba Iulia, Burebista particular
470 €

Prima inchiriere, et. 4/9, stradal, lux, renovare 02.2020, superfinisat, design deosebit, mobilat Mobexpert, utilat Whirlpool lux, tv smart cu...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 18:36