Inchirieri garsoniere particular / proprietar Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 46 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Text: particular proprietar
Zona: București
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Nerva Traian
270 €

particular inchiriez garsoniera in zona,

 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 14:20
Baba Novac, Parc, proprietar
250 €

gars. cf. 1, ultracurat,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:20
Zona Militari, Dealul Tuguiului
 

proprietar, inchiriez garsoniera, detalii la tel.;

Bucuresti, azi, 11:55
Pantelimon, proprietar
900 Lei

garsoniera in vila, contorizat, intrare separata, termen scurt/ mediu/ lung,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 mar, 20:41
Titan, Billa
270 €

particular, fara comision, fara agentie, masina spalat, demisol,

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:41
Rahova
900 Lei

Magurele - Teius, bloc nou, centrala, termopan, libera, intretinere foarte mica, direct proprietar,

 • Suprafata 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 mar, 09:59
Crangasi
280 €

Crangasi garsoniera decomandata, mobilata, utilata, etaj 6/10. Proprietar. Pret 280 euro negociabil.

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:08
Drumul Taberei, Parc Moghioros
200 €

P/4, curata, aragaz, frigider, masina spalat, termopan, usa metal, particular,

 • Mobilat
Bucuresti, 15 mar, 21:41
Titan, Billa
270 €

particular, fara comision, fara agentie, masina spalat, demisol,

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 mar, 09:17
Luica - Soseaua Giurgiului
 

garsoniera confort I, balcon mare, direct proprietar, chirie negociabil. Tel. fix 021.332.35.23 (dupa ora 18.00). Telefon mobil;

 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 13 mar, 15:48
Centru, Armeneasca
320 €

inchiriez garsoniera mobilata modern si utilata complet. Zona ultaracentrala si linistita, cu acces rapid catre orice mijloace de transport....

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Universitate - Spitalul Colțea ...10 min.
Bucuresti, 15 mar, 15:11
Tineretului
240 €

Particular inchiriez garsoniera Tineretului-Sincai, spatioasa, curata, mobilata, utilata, usa metalica, aer conditionat, gresie, faianta, 6/8,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Tineretului (M) ...6 min.
Bucuresti, ieri, 15:05
Favorit, Drumul Taberei, stradal
230 €

Proprietar, Drumul Taberei, Favorit, stradal, inchiriez garsoniera curata, complet mobilata si utilata, etaj 1/8, scara de bloc ingrijita, zona...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:10
23 August
800 Lei

Proprietar garsoniera in vila la parter. Intrare separata, mobilat tv frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, usa metalica. Garsoniera...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Republica ...19 min.
Bucuresti, ieri, 00:04
Veteranilor, particular, garsoniera
230 €

Particular, gars. et. 1/8, complet utilata si mobilata, frigider, LED, mas spalat, cablu, aragaz, termopan, foarte curata, vedere spate, zona...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...7 min.
Bucuresti, ieri, 22:15
Mall Vitan, Casa de Pensii
320 €

inchiriere garsoniera Vitan Mall (Casa de Pensii) particular, 10/10, mobilata si utilata, stradal Calea Vitan (Casa de Pensii). Garantie

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi ...15 min.
Bucuresti, ieri, 08:50
Prelungirea Ghencea
220 €

Proprietar inchiriez garsoniera noua, situata in Prelungirea Ghencea (zona complex Primavara/ Lidl), et. 5/9, balcon,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:05
Iancului, Pantelimon, Mega Mall
250 €

proprietar, renovata cf 1, 6/10, masina spalat repartitoare, mobila, covor, fotolii, detector gaze, apometre, aragaz -noi, canapea extensibila tv,...

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 mar, 09:41
23 August inchiriez garsoniera
240 €

particular, oferte garsoniere, confort 1, mobilate, utilate ultramodern, termopan, usa metalica, centrala, contorizare proprie

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 mar, 09:20
Tineretului, Aleea Trestiana 4
1.300 Lei

Particular, inchiriez unei persoane nefumatoare, et 9/10, loc parcare inclus, mobilat complet clasic dar decent, g, f, ms, apom, minim 1 an. Pentru...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...10 min.
Bucuresti, azi, 10:31
Calea 13 Septembrie, sector 5
300 €

proprietar, inchiriez cu contract de inchiriere garsoniera et. 5, bloc nou, paza, camere de luat vederi, 2 lifturi

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 mar, 10:33
Militari, zona Pacii
1.100 Lei

direct proprietar, inchiriez camera mobilata, Bloc nou, camera 28 mp, etaj 2, utilitatile intra in pretul chiriei,un loc de parcare. Camera este...

 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Păcii ...7 min.
Bucuresti, 13 mar, 09:19
Grigorescu, proprietar, garsoniera
280 €

Proprietar, 6 min. pana la metrou Grigorescu, libera din 24 martie, aer conditionat, aragaz, hota, frigider, tv, cablu, net, termopane, confort 1,...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, azi, 10:31
Vitan Mall
1.300 Lei

Proprietar ofer spre inchiriere garsoniera etaj 1/4, G+F+P+T, mobilata si utilata complet, pat+canapea, scara de bloc monitorizata video, situata...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1-M3 Mihai Bravu ...12 min.
Bucuresti, 17 mar, 22:49
Drumul Taberei, Romancierilor
230 €

Proprietar inchiriez garsoniera, etaj 2/4, cf. 1, gresie, faianta, termopan, usa metalica, plase tantari, mocheta camera, mobilata nou, aragaz,...

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 07:35
Pantelimon, Mega Mall
+ Schita
299 €

particular inchiriez pe termen lung, garsoniera moderna, lux, mobilata si utilata complet. Bloc nou, etaj 2/5. Detalii dupa 18.00. Fara intermediari.

 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Iancului - M1 ...16 min.
Bucuresti, 16 mar, 17:25
Bucurestii Noi, Bazilescu metrou, lux
340 €

Gars noua, echipare lux, et. 2/3, balcon. Contorizat, centrala proprie, electrocasnice Indesit/ Bosch. Liber incepand de pe 1 Aprilie. Proprietar,...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Parc Bazilescu ...12 min.
Bucuresti, 16 mar, 11:43
Berceni, Bulevardul Constantin Brancoveanu
300 €

particular, decomandat, bulevardul Constantin Brancoveanu, renovat, mobila noua, la comanda. mobilat si utilat complet. masina spalat, frigider,...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:15
Vitan Mall
400 €

proprietar inchiriez garsoniera lux Vitan Mall, bloc mixt, etaj 6/8,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1-M3 Mihai Bravu ...12 min.
Bucuresti, 17 mar, 13:01
Drumul Taberei
200 €

Billa, Drumetul, va oferim spre inchiriere, garsoniera, confort 1, bloc stradal, 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:36
Pantelimon, Piata Delifinului
220 €

proprietar, gars. cf. 1, et. 1/10, zona excelenta (piata, STB, vedere parc), mobilata modern, utilata complet-frigider, aragaz, masina spalat, TV,...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 mar, 23:19
Stefan cel Mare metrou, vis-a-vis de IGP
320 €

garsoniera la gura de metrou Stefan cel Mare (Dinamo), spatioasa, luminoasa, renovata modern, mobilata, utilata complet nou, pat+ canapea...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Ștefan cel Mare ...1 min.
Bucuresti, 17 mar, 16:45
Vitan Mall, Vecinatati: Unirii, Nerva Traian
340 €

particular, prima inchiriere, renovata, mobilata si utilata complet, spatioasa, acces metrou Mihai Bravu (6 min.), renovata, spatioasa, tv lcd,...

 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1-M3 Mihai Bravu ...7 min.
Bucuresti, 15 mar, 22:55
Metrou Piata Sudului, garsoniera, proprietar
247 €

metrou Piata Sudului (magistrala albastra directa spre centru). Renovata recent, et. 7/10, masina de spalat, aragaz, frigider, aer conditionat,...

 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Sudului (M2) ...6 min.
Bucuresti, 15 mar, 14:27
Strada Mieilor, Vatra Luminoasa, Mihai Bravu
320 €

proprietar inchiriez garsoniera strada Mieilor (Tepes Voda/ Agricultori) complet mobilata/ utilata etaj 6 din 10. Este libera si se poate viziona...

 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piata Muncii ...8 min.
Bucuresti, 13 mar, 09:24
Vitan, strada Foisorului nr. 13
350 €

proprietar, gars. cartierul Vitan, str. Foisorului nr. 13, et. 3/8, bloc 1990, reabilitat termic. Recent renovata, mobilata modern, aer cond,...

 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...12 min.
Bucuresti, azi, 09:07
Calea Vitan, Auchan
240 €

garsoniera renovata complet 2018 in bloc mixt, reabilitat termic, stradal, etaj 6, aer conditionat, frigider nou. Este situata in apropiere de...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1-M3 Mihai Bravu ...14 min.
Bucuresti, azi, 13:30
Theodor Pallady, Ozana
250 €

va propunem spre inchiriere, o garsoniera cu suprafata de 38 mp, compusa in baie, hol, camera, bucatarie decomandata si balcon.

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...18 min.
Bucuresti, 11 mar, 18:05
Titan, Lucretiu Patrascanu, metrou Costin Georgian
230 €

Particular inchiriez garsoniera 4/9 mobilata mobexpert, utilata, wifi, aer conditionat, parcare. Se inchiriaza pentru cuplu salariati sau 2...

 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Titan ...13 min.
Bucuresti, 17 mar, 20:55
Inchiriere garsoniera Tineretului, Baladei, bloc mixt
250 €

OFERTA EXCLUSIVA. AVEM CHEILE PROPRIETATII. Inchiriere garsoniera, bloc mixt zona TINERETULUI (Baladei, Palatul Copiilor, vav Parcul...

 • Suprafata 26 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...14 min.
Bucuresti, ieri, 15:17
Piata Gorjului Militari
230 €

Proprietar inchiriez garsoniera piata Gorjului (nu colaborez cu agentii imobiliare), confort 1 sporit, decomandata, 35 mp, parter/4, bloc mixt,...

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Gorjului ...11 min.
Bucuresti, 17 mar, 20:56
Central, Unirii, Nerva Traian, Vlad Dracu nr. 1
300 €

particular, renovata acum, instalatii noi, mobila Ikea noua, utilata, masina spalat automata noua, parchet, termopan, ac, spoturi, jacuzzi, tv led...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...9 min.
Bucuresti, 14 mar, 18:40
Politehnica
400 €

De inchiriat garsoniera in Complex 21 Residence, complet mobilata si utilata.

 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...10 min.
Bucuresti, azi, 09:49
Titan, parc IOR Aleea Rotunda
350 €

garsoniera tip apartament 2 camere, luminoasa, spatioasa si confortabila, intr-o superba zona verde, cu o vedere panoramica a orasului si a...

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Nicolae Grigorescu ...10 min.
Bucuresti, ieri, 11:11
Unirii, Nerva Traian
299 €

particular, renovata acum, instalatii noi, mobila Ikea noua, utilata, masina spalat automata noua, parchet, termopan, AC, spoturi, jacuzzi, Tv LED...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...11 min.
Bucuresti, 14 mar, 18:10
Unirii, Nerva Traian, modern, utilat
350 €

1994 anul constructiei, oferta inchiriere garsoniera pe Strada Dimitrie Anghel, etaj 3/8, 44 mp, reabilitat termic, modern, utilat, mobilat, bloc...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...9 min.
Bucuresti, azi, 13:10