Inchirieri garsoniere particular / proprietar Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Text: particular proprietar
Zona: București
...
310 €

particular, 30 mp utili, decomandata (camera, bucatarie, hol, baie - toate sunt separate si spatioase) situata P/4. Bloc termoizolat 2022. Renovata recent - termopane, parchet, gresie, faianta, lavabil,...

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:35
...
450 €

Direct proprietar, Mall Vitan, 6 minute metrou Mihai Bravu. Prima inchiriere Studio 44 mp Decomandat, Renovat Total de la Placa 2024, Instant, AC, Smart Tv 4k, Masina Spalat cu Uscator, Mobilat Utilat,...

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 18 Mai 10:24
...
250 €

ASE, Dorobanti, garsoniera in vila, centrala proprie, termopan, parchet, gresie, complet mobilata si utilata

Suprafata 28 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mai 11:25
...
400 €

et. 5/7, decomandat, 40 mp, balcon terasa, centrala termica, mobilat si utilat modern, nou, loc parcare, fara fumatori si animale de companie, aproape mijloacele de transport, scoli, gradinite, centre...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 13 Mai 20:09
...
450 €

Asmita Gardens, Proprietar, inchiriez studio, 42mp cu terasa de 10 mp, renovat, mobilat si utilat, pat 140x200, spatiu pentru depozitare, etaj 11/25, panorama fantastica !

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mai 18:35
...
400 €

Garsoniera dubla (dormitor separat de living), living cu zona generoasa de birou, bucatarie inchisa, et. 7/9, 44,2 mpu + balcon 6 mpu, stradal - plan 2, la 400 metri de metrou 1 Decembrie.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 17 Mai 09:45
...
425 €

6 minute Decebal, Muncii, 3 min Metrou Dristor, Direct Proprietar Inchiriez Studio 42 mp Refacut Total de la Placa, mobilat, utilat, Pat Matrimonial si Canapea, Instalatii, Net, Nou 2023, et10/11, Parcare

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 18 Mai 14:54
...
250 €

particular, garsoniera, 1 min. metrou, 8/8, utilata si renovata, aragaz, frigider, masina de spalat, g, f, p, t, ac, um. Vecinatati: Lujerului Veteranilor, Uverturii, Virtutii. Proprietar.

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 15 Mai 19:35
...
349 €

proprietar, Pantelimon, Mega Mall, decomandata, mobilata modern Ikea, 2/10, dubla - 44 mp, renovata recent, finisaje de lux, izolata termic interior, utilata complet, 10 min metrou Iancului, 349 e x 2...

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mai 22:15
...

inchiriez garsoniera 3/4, Bucuresti, particular;

Bucuresti, 17 Mai 12:21
...
290 €

proprietar direct inchiriez garsoniera confort 1, et. 1 din 10,

Mobilat
Bucuresti, 15 Mai 13:30
...
300 €

proprietar inchiriez garsoniera conf. 1, 2/4,

Decomandat
Bucuresti, 15 Mai 16:45
...
1.000 RON

Str Apusului, proprietar inchiriez garsoniera, mobilata si utilata, etaj 1, relatii la telefon.

Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Mai 09:36
...
1.300 RON

proprietar, garsoniera cf. 2, mobilata, utilata nou, renovata, curata, chiriasi seriosi, responsabili, solavabili,

Bucuresti, 10 Mai 16:48
...
250 €

proprietar inchiriez garsoniera cf. 2, et. 2/4. Curat, mobilat. 5 minute metrou C. Georgian. Termen lung. Fara intermediari, 1+1

Suprafata 22 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mai 23:32
...
400 €

proprietar, inchiriez garsoniera in zona Piata Alba Iulia - bulevardul Burebista, mobilata, utilata complet, etaj 1 din 4. Relatii la tel., Mihai

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 16 Mai 11:20
...
1.300 RON

proprietar, inchiriez garsoniera, zugravita proaspat, decomandata, mobilata si utilata. Lunar 1.300 Lei, sau regim hotelier 100 lei /zi

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Mai 13:05
...
160 €

garsoniera, Pantelimon, Lic. Lucian Blaga, termopan, usa metalica, televizor, internet, frigider, aragaz, masina de spalat, inchiriere termen lung, proprietar,

Suprafata 24 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mai 08:46
...
275 €

Proprietar inchiriez gars.32 mp 5-10 min metrou mobilata, utilata, et. 1, aer conditionat, dressing spatios. Nu ofer comision agentiilor. Plata se face 1 luna + 1. Loc de parcare Disponibila 25 mai

Suprafata 33 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, ieri, 09:45
...
1.500 RON

garsoniera- 2 camere, la cuplu, la o familie, la 2 persoane, fara garantie, particular, fara intermediar, este utilata are masina spalat, frigider, tv, este mobilata, pentru vizionare sunt pozele

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 17 Mai 08:29
...
1.300 RON

garsoniera- 2 camere, la cuplu, la o familie, la 2 persoane, fara garantie, particular, fara intermediar, este utilata are masina spalat, frigider, tv, este mobilata, pentru vizionare sunt pozele

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 08:33
...
400 €

Proprietar inchiriez garsoniera,chiar vis a vis de Mega Mall, in blocul Turn cu vedere la Mall. Etaj 3 Plita, frigider, masina de spalat Tramvai,autobuze, piata, banci, etc langa bloc Chiria 400€ pe...

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 14 Mai 13:36
...
1.300 RON

metrou 1 Decembrie inchiriez garsoniera mobilata. Termen lung

Suprafata 20 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mai 09:52
...
270 €

bloc 2009, 2/5, mobilat, utilat, usa metalica, termopan, balcon, cablu + net, centrala, direct proprietar, contract, 1+1 garantie,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 16 Mai 09:38
...
1.300 RON

garsoniera, 2 camere, la cuplu, la o familie, la 2 persoane, fara garantie, particular, fara intermediar, este utilata are masina spalat, frigider, tv, este mobilata, pentru vizionare sunt pozele

Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 15 Mai 08:33
...
330 €

garsoniera zona Teiul Doamnei, utilat si mobilat complet, renovata,

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, azi, 10:35
...
240 €

Piata Delfinului, proprietar, garsoniera cf. 1, etaj 1/10, mobilata, utilata, masina de spalat, bloc reabilitat, gresie, faianta, usa metalica, termopan, contoare, repartitoare,

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:31
...
1.250 RON

Proprietar inchiriez garsoniera 23 mp, 2 min metrou 1 Dec. 1918, mobilata si utilata, proaspat renovata, canapea noua, televizor, frigider, masina de spalat, bloc anvelopat, cheltuieli mici de intretinere....

Suprafata 23 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 16 Mai 22:01
...
320 €

proprietar inchiriez garsoniera confort 1 decomandat, chiar la gura de metrou Costin Georgian. Nu se accepta fumatori si animale de companie. Nu platesc comision,

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 18 Mai 12:35
...
290 €

proprietar inchiriez garsoniera in bloc stradal, et. 6/10, dotat si utilat modern, g, f, t, aer conditionat. Garsoniera este libera,

Suprafata 42 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Mai 21:55
...
250 €

Proprietar inchiriez garsoniera libera complet utilata si renovata in 2024. Pret usor negociabil.

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Mai 09:40
...
1.000 RON

Proprietar ofer pentru inchiriat garsoniera, etaj 1/3, mobilata, utilata, apa calda, caldura, bloc anvelopat termic, nu are gaze, se foloseste butelie. Doresc doar persoane serioase. Chiria se plateste...

Suprafata 22 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 15 Mai 15:39
...
330 €

Oferim spre inchiriere garsoniera spatioasa, confort 1, luminoasa, mobilata si utilata, proaspat renovata, are nevoie doar de putina iubire si un touch personal. La 3 minute de metrou Dristor. 36 mp,...

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 05 Mai 21:25
...
900 RON

proprietar garsoniera in vila cu intrare separata, baie proprie, bucatarie contorizare la utilitati, 1/2 pers. relativ tinere cu serviciu, fara copii sau animale de companie,

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:30
...
370 €

direct proprietar, dec., Banu Manta, adiacent P-ta Victoriei, Divan Ikea nou, ac nou, proaspat zugravit, mobilat si utilat, 9 min. metrou (P-ta Victoriei/ Basarab), 5 min. Parc Kiseleff, garantie 1 chirie...

Suprafata 33 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mai 10:56
...
400 €

imobilul complet mobilat si utilat modern. Suprafata utila 31 mp + balcon 8 mp, et. 1. Dotari: aer conditionat, centrala proprie, masina de spalat rufe , TV, Smart, hota, frigider, cuptor electric, plita...

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, ieri, 14:25
...
1.500 RON

inchiriez garsoniera confort 1, 40 mp, vis-a-vis de spitalul Marie Curie, in apropiere de metrou Brancoveanu si Piata Sudului. Etaj 4 din 4, echipata si mobilata complet: apometre, frigider, aragaz, masina...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 18 Mai 21:30
...
370 €

proprietar, inchiriez garsoniera, 7 min. metrou Nicolae Grigorescu, sector 3

Suprafata 33 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 10:50
...
195 €

Libera, metrou. Garsoniera, Drumul Taberei, Parc Moghioros, etaj 3/10, 18 mp, cu imbunatatiri:gresie, faianta, se vinde mobilata si utilata, mutare imediata, zona linistita, acces metrou 4 minute, comision...

Suprafata 23 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:05
...
299 €

direct proprietar, inchiriez garsoniera mobilata si utilata, et. 2, decomandata, 45 mp, foarte spatioasa situata pe str. Viorele la 1 minut de mers pe jos pana la statia de metrou Timpuri-Noi,

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 15 Mai 15:00
...
1.300 RON

particular, inchiriez garsoniera open space, stradal, etaj 1, complet mobilata, utilata, curata si libera. Vis a vis de plazza Romania, blvd Timisoara

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 18 Mai 19:49
...
450 €

Proprietar. Studio disponibil din 23 mai. Pret fix. Studio in complexul Soho (v. harta), etaj 1, amenajat in 2020 cu mobilier si electronice/ electrocasnice noi. Suprafata utila: 46 mp + 9 mp balcon.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 17 Mai 14:10
...
1.200 RON

acces rapid spre Unirii cu stb 32, statie stb la 2 minute, rute: 139 si 226, cf.1, 32 mp, et.2/8, mobilata, utilata, masina spalat noua, boiler pt. siguranta apei calde, zugravita acum 3 ani, agentie,

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:38
...
350 €

36 mp, dec., cf. I, balcon, 3/4 bloc mixt, reabilitat termic, linistit, renovata, mobilata si utilata complet, fara mucegai sau insecte, Proprietar, contract ANAF zona sigura si linistita

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 13 Mai 09:50
...
320 €

Proprietar garso TITAN renovata, complet utilata masina de vase, de rufe, cuptor,plita, aspirator, TV led, frigider, 3 dresinguri, 2 canapele, moderna, locatie de exceptie

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:00
...
370 €

Unirii, P-ta Alba Iulia, direct proprietar, decomandata, lux, complet mobilata si utilata, f. calduroasa, bloc 1988 termoizolat, ac. Pentru o singura persoana, nefumatoare, fara animale de casa.

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 05:55
...
650 €

Double studio. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un studio dublu, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 51 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Mai 19:48
...
350 €

Direct proprietar, zero comision, mobilata si utilata, zona Lujerului, Politehnica. Bloc mixt, reabilitat, parter inalt / 4, cf. 1, 1+1 garantie, max. 2 persoane nefumatoare, fara animale de companie.

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 18 Mai 10:25
...
400 €

1 minut Metrou Mihai Bravu, Bloc 2021, centrala proprie, ctr. ANAF. Inchiriez garsoniera open space 33 mp, balcon, AC, mobilat, utilat, etaj 6/11. Gratis: sala fitness, parcare, net, cablu, spalatorie,

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 18 Mai 15:24
...
450 €

Tineretului Park Residence, 550 metri metrou Constantin Brancoveanu, prima inchiriere, studio 40 mp cu balcon, centrala proprie incalzire in pardoseala, AC, loc parcare, mobilat, utilat, paza, ctr. ANAF,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 18 Mai 12:30
Articole recomandate
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 82.697
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 18.074
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 6.543