Inchirieri garsoniere mobilate Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 447 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: București
Mobilier: mobilat
  Salveaza cautarea
Inchiriere garsoniera Cismigiu
250 €

spatioasa, luminoasa, dispune de aer conditionat, repartitoare, acces rapid catre punctele de interes ale orasului, Universitate, Romana,...

 • 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 1, azi, 19:01
Universitate, inchiriere garsoniera
250 €

dispune de centrala proprie, aer conditionat, balcon, spatii depozitare, et 2/8, aproape de Cismigiu, Romana, Unirii, Kogalniceanu,

 • 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 19:01
Asmita Gardens, inchiriere garsoniera
400 €

renovata, curata, spatioasa, luminoasa, dispune de terasa, spatii depozitare, aer conditionat. Acces rapid catre punctele de interes ale orasului,

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 19:01
Metrou Titan
260 €

particular inchiriez garsoniera confort 1. Metrou Titan. Liviu Rebreanu nr 15. Mega Image. Etaj 8 din 10. Utilata si mobilata. Bloc reabilitat in...

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 3, azi, 18:40
Palladium Residence
1.500 Lei

bloc 2020, etaj 2/5 (lift), confort 1, mobilata si utilata complet, incalzire in pardoseala, centrala termica proprie, loc parcare privat, balcon,...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 3, azi, 17:46
Splaiul Unirii, vecinatate Camera de Comert
300 €

de la proprietar, parter bine securizat, bloc 1997, termopan, aer conditionat, cablu tv, internet, foarte aproape de zonele de interes Unirea si...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 13:55
Vitan Mall, la 3 minute de mers pe jos
1.200 Lei

Banu Udrea, cf. 1/ sp, dec, 43mp, 4/8, bl.mixt, balcon mare, toate utilitatile, renovata. La 5 minute de statia de metrou Mihai Bravu.

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 11:20
Inchiriere garsoniera Universitate
250 €

Inchiriere garsoniera Universitate. Renovata, dispune de centrala proprie, aer conditionat, balcon. Acces rapid catre punctele de interes ale...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 19:00
Sector 2, Socului, Bucuresti
200 €

proprietar, fara intermediari, inchiriez pe termen lung garsoniera cf. 1,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:58
Sector 6, Bd. Timisoarei, Drumul Taberei
850 Lei

inchiriez gars. 1980, aer conditionat, apa calda, caldura,

 • 21 mp
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 18:44
Drumul Taberei - Materna
250 €

Garsoniera decomandata - 34mp , etaj 3 din 4 , mobilata si utilata complet exact cum se vede in poze . Foarte aproape de mijloacele de transport...

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 18:39
Baba Novac
250 €

garsoniera, libera, utilata si mobilata, 10/10, proprietar, chirie 1+1,

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 18:25
Aviatiei
320 €

Garsoniera e la parter si are o supraf utila de 24 mp utili, 32 mp construiti. Usa intrare de foarte buna calitate. Internet si cablu tv,...

 • 24 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 10:25
Vitan Mall, Casa de Pensii
1.400 Lei

Proprietar, inchiriez gasoniera Mall Vitan, Foisorului - Casa de Pensii, decomandata, stradal, 42 mp, et. 5/8, loc parcare, termen lung.

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 3, azi, 17:55
Drumul Taberei- Residece 158
350 €

garsoniera mobilata si utilata, etaj 1, decomandata, primul chirias, (metrou, tranvai 41, parc, piata, centre comerciale).

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:55
Unirii , Nerva Traian
300 €

garsoniera Unirii - Nerva Traian. Localizare extraordinara! Str. Stefan Octavian Iosif, an 1984, etaj 4/8, SU - 40 mp, balcon, complet mobilata si...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, azi, 17:54
Muncii, Vatra Luminoasa, Iancului,
275 €

2/10, aproape metrou Munciii sau Iancului la 6 minute de Mega Mall, utilata, mobilata modern nou, g, f, p, t, um, renovata recent, ac, aragaz,...

 • 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 17:01
Dristor, Baba Novac, Rond
240 €

Oficiul Postal 77, metrou 5 min., etaj 9/10, intrare stradala-vedere spate, mobilata si utilata, curata, ac, open-space, libera, Contract Anaf,...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 2, azi, 17:01
Iancului- Stefanescu
195 €

6/10 aproape metrou utilata mobilata complet g, f, m ,um renovata recent A/C aragaz frigider masina de spalat apometre repartitoare TV internet 2...

 • 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 17:00
Iancului, Lc. Hasdeu
225 €

1/10 la 5 minute de metrou utilata mobilata modern g f p t um renovata recent aragaz frigider masina de spalat apometre repartitoare bloc...

 • 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 17:00
Unirii
265 €

direct proprietar, zona centrala, foarte spatioasa et 4/8 , bloc 1989, G+F+P, AC, tv, internet, aragaz, frigider, Masina de spalat, libera,

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 3, azi, 16:50
Militari moderna cu loc de parcare, Militari
200 €

Garsoniera mobilata si utilata modern, parter, detine loc de parcare platit in fata blocului, libera. Militari Residence, foarte aproape de statia...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 16:23
Drumul Taberei Favorit
900 Lei

Drumul Taberei Favorit str Sibiu mobilata utilata, libera, 1+1 garantie,

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 6, azi, 16:15
Piata Victoriei- Sos.Nicolae Titulescu
860 Lei

aproape de metrou,gars.vila ,28 de mp2,etajul 2,mobilata complet,utilata 860 de lei cu utilitati incluse pentru o persoana

 • 28 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:10
Politehnica, Quadra 2
270 €

str. Fabricii, complex rezidential, apropiere metrou, 5 minute, Lujerului, Petrache Poenaru, 47 metri patrati, mobilata, utilata, totul nou, aer...

 • 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 15:53
Nicolae Grigorescu, metrou
1.000 Lei

inchiriez garsoniera, mobilata, utilata complet, mobilier nou, renovata recent, cu toate imb., bloc izolat termic, costuri mici, libera, ocazie,

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 15:45
Titan, Postavarului
900 Lei

inchiriez garsoniera apropiere metrou, mobilata, utilata complet, mobilier nou, canapea extensibila noua, renovata recent, cu imb., bloc izolat...

 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 15:44
Piata Alba Iulia, adiacent
210 €

3/4, mobilata si utilata, AC, recent renovata, bloc civilizat, zona verde, libera,

 • 18 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 15:41
Ion Mihalache
+ Schita
290 €

Turda 104, particular, 5/10, complet renovata, open space, mobilier nou modern: gresie, faianta, termopan, usa metalica, frigider, aragaz, hota,...

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 1, azi, 15:21
Drumul Taberei
240 €

garsoniera, parter din 4, prima ocupare dupa ce a fost complet renovata, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, termopan, zona verde,...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 6, azi, 15:20
Pieptanari, Rocar
250 €

garsoniera curte, cheltuieli incluse in pret,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:19
Militari, Teatrul Masca
220 €

garsoniera, 2/4, renovata,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:17
Drumul Taberei, Compozitorilor
1.000 Lei

Compozitorilor -Ghencea, semistradal, garsoniera mobilata si utilata complet, etaj 10/10+ etaj tehnic, 2 lifturi, parchet, termopan, gresie,...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 14:59
Dristor MC Donald 2 minute metrou
200 €

Garsoniera confort 1 decomandata ,mobilata ,etaj 1/10,bloc mixt , frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 3, azi, 14:50
Piata Victoriei
360 €

Piata Victoriei- Spring Time (Tarom), garsoniera 42 mp, proprietar,

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 1, azi, 14:45
Dristor, piata Ramnicul Sarat
1.100 Lei

Va oferim spre inchiriere garsoniera mobilata, utilata complet , in bloc reabilitat, pe str. Drumul Murgului 36, etaj 9 /10. Este libera incepand...

 • 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, azi, 14:41
1 Decembrie 1918, piata Minis, metrou
199 €

garsoniera cf. 1 situata la parter/10, complet mobilat si utilat

 • 29 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 3, azi, 14:32
Unirii-Alba Iulia(rond)-str.Moise Nicoara
900 Lei

Uniri-piata Alba Iulia- str.Moise Nicoara -3/4, confort 2, curata, mobilata si utilata, 18mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • 18 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Sector 3, azi, 14:30
Vitan
250 €

blocul se afla chiar langa Mall Vitan, etaj 3, amenajata modern, aer conditionat, masina de spalat, libera.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 14:24
Drumul Taberei
1.000 Lei

Brasov, Plaza, stradal, linia 41, cf. 1 semidecomandat, etaj 8/9, gresie, faianta, parchet termopan, usa metalica, mobilata, utilata, libera avans...

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 13:53
Decebal-Th Sperantia
250 €

garsoniera, etaj 3, decomandata, g, f, t, bloc mixt reabilitat, libera,1+1garantie,

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 13:45
Lizeanu intersectie, imediat iesit la tramv. 1,16
650 Lei

garsoniera in Lizeanu cocheta la curtea pt. o fata la parter inalt, solara, centrala proprie, vecini placuti, 5 min. de metrou Obor pe jos, aproape...

 • 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 2, azi, 13:35
Rahova
255 €

inchiriez garsoniera intr-un bloc nou langa Parcul Carol si la 15 min. de Piata Unirii. Garsoniera este mobilata si dotata cu aragaz, aer...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, azi, 13:35
Auchan, Titan
900 Lei

Inchiriez camera sepatata in vila, mobilata, cu electrocasnice, baie si bucatarie, intrare separata, str.Varasti, nr. 6

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 13:27
Bucurestii Noi, Pajura
230 €

1/9, bloc reabilitat termic, mobilata si utilata complet, renovata, termopan, gresie, parchet, usa metalica, ac, libera, zona linistita,

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 13:15
Titan - Rasarit de Soare
240 €

6/11, mobilata si utilata, ac, termopan, usa metalica noua, balcon spatios, complex 2009, libera, ideala locuit 1-2 persoane.

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 13:15
Universitate, Magheru, Intercontinental, Batistei
400 €

Agentie imobiliara, garsoniera dubla, 5/8, 45mp, living+bucatarie open space, dormitor, usa glisanta, centrala, complet renovat, mobilat+utilat...

 • 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 2, azi, 13:09
Colentina, Mc.Donald's Rau Bacila
250 €

Rascoala 1907,aproape Parc Plumbuita,etaj 5/8,cf.1 sporit dec.,42mp.,bloc reabilitat termic,baie cu fereastra,orientare...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 13:01
Drumul Taberei, Bulevardul Timisoara
220 €

Drumul Taberei, Bulevardul Timisoara, cf 1, decomandata, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata si utilata complet,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, azi, 12:51
Bucurestii Noi, Pajura, 8 minute de metrou, ocazie
999 Lei

Bucurestii Noi, Pajura, Pecetei, cf.1, 30 mp, et.P/4, dec, proaspat renovat, instalatii noi, complet mobilat si utilat, masina de spalat si...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 12:40
Drumul Taberei, Favorit-langa Metrou,Nou Renovat
1.300 Lei

Et 6/10, langa statia de Metrou, proaspat renovat, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice in garantie,aer conditionat, balcon si spatii...

 • 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 6, azi, 12:29
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor, Drumetul
1.200 Lei

nou renovat, et. 6/10, apropiere statia de Metrou Favorit, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice in garantie, aer conditionat, balcon si...

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 6, azi, 12:29
Bucurestii Noi, Pajura, Faurei, ocazie
1.100 Lei

Garsoniere complet mobilata si utilata in zona Pajura (zona linistita) et 3 din 9, Utilata cu : televizor ecran plat, frigider, masina de spalat,...

 • 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 12:29
Dristor, Adrian Carstea, 7 min metrou, ocazie
999 Lei

Dristor, Adrian Carstea, 7 min metrou, ocazie, cf 1, 30 mp, et. 7/10, sd, mobilat, utilat complet, ac, tv lcd frigider, aragaz si multe alte...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 12:28
Militari Residence, Rezervelor, 2 min. STB, ocazie
850 Lei

Militari Residence, Strada Rezervelor, 2 minute de statia STB, ocazie. Parter inalt, 34 mp, open space, centrala, balcon. Conexiuni autobuze 138,...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 12:28