Inchirieri garsoniere ieftine Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 134 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: București
Pret: max 250
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Berceni
200 €

Turnu Magurele-Aparatorii Patriei, imediat autobuze 312,102, 232, 125, 74, 73, metrou Aparatorii Patriei 10 min cf 1,et 2/10, mobilata frumos,...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Aparatorii Patriei ...10 min.
Bucuresti, azi, 12:55
Cismigiu
250 €

este o garsoniera cocheta, mobilata modern, pozitie excelenta cu vedere la Parcul Cismigiu, etajul 8 din 10, are aproape 30 mp, cu baie, bucatarie,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M2 Universitate ...9 min.
Bucuresti, azi, 12:36
Inchirieri garsoniere Zona Baicului
700 Lei

colentina, Baicului, str Lunca Floriilor cf. 3, 4/4, 16 mp, ac, boiler apa calda, gaze, mobilat utilat, liber, urgent

 • Suprafata 16 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:25
Drumul Taberei
250 €

Moghioros, zona verde, parc, metrou in curand, Tramvai 41, electrocasnice noi, loc de parcare, bloc izolat, calduros iarna, racoros vara, minim un...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:14
Timpuri Noi
850 Lei

camera la curte reabilitata intrare separata buc utilata, contorizare utilitati, metrou Timpuri Noi 3 min. Tineretului 6 min. in comun buc si baia...

 • Suprafata 22 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:06
Bucur Obor, primarie
220 €

la 2 minute de metrou, stradala, utilata, mobilata modern, g+f+t+um, renovata recent, AC, aragaz, frigider, masina de spalat, contorizata, tv,...

 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...4 min.
Bucuresti, azi, 11:50
Bucurestii Noi, Masca
500 Lei

garsoniera curte, separata,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:46
Berceni
200 €

inchiriez garsoniera zona Berceni Turnu Magurele, complet utilata si mobilata, termopane, usa metalica, bloc reabilitat termic.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:44
Drumul Taberei
210 €

Favorit, 1/9, cf. 1, libera, mobilata si utilata complet, imbunatatiri. Blocul este aproape de st. RATB, viit. st. metrou, AFI Cotroceni, numeroase...

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:39
Drumul Taberei, Plaza Romania, bd. Timisoara
220 €

sector 6, et 3/9, libera, mobilata modern, utilata complet, acces imediat tramvai 41/8/25, STB 137/138, apropiere AFI Cotroceni, Lujerului...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...16 min.
Bucuresti, azi, 11:31
Drumul Taberei, Valea Oltului
230 €

mobilata/ utilata complet, imobil nou, decomandata, loc de parcare, finisaje de calitate. Vecinatati: Militari, Preciziei, Plaza Mall, Afi...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:20
Piata Sudului, 10 min metrou, Sun Plaza
235 €

conf 1, 30 mp, et 1/3, bloc nou 2018. Finisaje: g, f, p, t, usa metalica, usi int lemn. Mobilata, utilata complet modern, totul nou, cent prop,...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Sudului (M2) ...15 min.
Bucuresti, azi, 10:20
Obregia, 7 min metrou Piata Sudului
250 €

cf. 1, dec., 42 mp, 2/3, bl const 2011, finisaje g, f, p, t, usa metalica, usi int noi. mobilata, utilata complet modern, centrala proprie, lcd,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Sudului (M2) ...14 min.
Bucuresti, azi, 10:18
Soseaua Pantelimon, magazin Licurici
1.000 Lei

gars. cf. 1 dec sos. Pantelimon, deasupra magazinului Licurici, stradala, mobilata tineresc, faianta, gresie, parchet, termopan, usa metalica, aer...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Costin Georgian ...15 min.
Bucuresti, azi, 10:06
Tineretului, Timpuri Noi
220 €

Facultati, Calea Vacaresti, bloc stradal, confort 1, mare, spatioasa, balcon inchis, mobilata complet, masina de spalat, aragaz, frigider, parchet,...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...8 min.
Bucuresti, azi, 10:03
Drumul Taberei
250 €

agentie inchiriaza garsoniera, in zona Drumul Taberei, Valea Calugareasca, situata la parter bloc 4 etaje, su. 38 mp, decomandata, mobilata...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:53
Militari, Lujerului, Veteranilor
230 €

Militari, Lujerului, Veteranilor, la 1 min. de metrou, 4/10, mobilata/ utilata, cu imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, ac, usa metalica, bloc...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...9 min.
Bucuresti, azi, 09:51
Militari, zona Pacii
1.100 Lei

direct proprietar, inchiriez camera mobilata, Bloc nou, camera 28 mp, etaj 2, utilitatile intra in pretul chiriei,un loc de parcare. Camera este...

 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Păcii ...7 min.
Bucuresti, azi, 09:25
1 Decembrie stradal pe bulevard 7 minute Metrou
200 €

vis a vis de Posta cf.I, etaj 2/10, bloc mixt mobilata si utilata complet modern, libera vizite urgent sunati acum, merita, ocazie,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...10 min.
Bucuresti, azi, 09:16
Pantelimon, Selgros
1.000 Lei

3/5, lift, bloc 2018, centrala, aragaz, frigider,

 • Mobilat partial
Bucuresti, azi, 09:04
Berceni, Aparatorii Patriei
500 Lei

inchiriez camera la curte mobilata intrare separata, cu baie si bucatarie utilate, unei fete sau doamne singure

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Apărătorii Patriei ...7 min.
Bucuresti, azi, 09:02
Theodor Pallady, Ozana
250 €

va propunem spre inchiriere, o garsoniera cu suprafata de 38 mp, compusa in baie, hol, camera, bucatarie decomandata si balcon.

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...18 min.
Bucuresti, azi, 08:36
Drumul Taberei, Compozitorilor, Auchan
1.000 Lei

garsoniera cf. 1, spatioasa, etaj 7/10. Amenajari: termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica. Mobilata, utilata. Libera. Acces rapid tramvai...

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:47
Drumul Taberei, Bd. Timisoara, Romancierilor
220 €

la 2 statii de Plaza, renovata recent, confort 1, mobila moderna, (aragaz, frig, ms de sp, tv), et 4/4, cu imbunatatiri: g f, p, t, um

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Gorjului ...18 min.
Bucuresti, azi, 05:06
Drumul Taberei
+ Schita
250 €

complex Favorit, apropiere Afi Cotroceni mobilata utilata, tinereasca, aer conditionat, masina de spalat, libera, acces usor RATB, pozitie buna

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:55
Titan metrou 10 minute
220 €

et. 1 / 10, bloc mixt, garsoniera decomandata, mobilata si utilata. Aproape de piata Minis, Auchan, parcul Alexandru Ioan Cuza ( I.O.R ). Este...

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Titan ...11 min.
Bucuresti, ieri, 21:03
Drumul Taberei, Timisoara, Dealul Macinului
250 €

Zona Kaufland Valea Oltului P/4, garsoniera imbunatatita, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata modern, utilata complet, fara...

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:27
Berceni, Drumul Gazarului
250 €

garsoniera confort 1, situata la parter, renovata total si mobilier nou. O luna avans + 300 € garantie.

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:01
Titan, Trapezului
1.000 Lei

str. Prevederii, gars conf 1, p/8, cu imbunatatiri, amenajata recent, mobilata, se utileaza la cerere, bloc reabilitat, aproape de metrou, piata,...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • 1 Decembrie 1918 ...6 min.
Bucuresti, ieri, 16:54
Drumul Taberei
220 €

Favorit, et. 5/ 10, mobilata modern, utilata complet, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, libera,...

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:19
Iancului, metrou
220 €

la 4 minute de metrou, 6/10, utilata mobilata complet, g, f, m, um, renovata acum, A/C, aragaz, frigider, masina de spalat, apometre, repartitoare,...

 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Iancului - M1 ...9 min.
Bucuresti, ieri, 16:09
Obor, Colentina, BCR
+ Schita
200 €

Pancota,P/8,dec,bloc mixt, bucatarie nemobilata, utilata partial, centrala termica proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 15:56
Dristor, Rm Sarat
450 Lei

stradal, dormitor in apartament de 3 camere decomandat, mobilat nou complet, doar fata/domnisoara, bloc anvelopat, cablu tv, internet, apometre,...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dristor ...13 min.
Bucuresti, ieri, 15:29
Banu Udrea, Mall Vitan
250 €

ofer spre inchiriere gars. moderna, faianta, masina de spalat, aer cond., electrocasnice, bloc reabilitat, pret/ luna,

 • Suprafata 42 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40
Lujerului, Veteranilor, 3 min metrou
250 €

garsoniera mobilata si utilata complet si modern, cu imbunatatiri, g, f, p, t, usa metalica, recent zugravita, 3 min metrou Lujerului, etaj 5/10,...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...2 min.
Bucuresti, ieri, 14:31
Drumul Taberei, Auchan, Billa, Moghioros, sector 6
190 €

parter/10, 40 mp, bloc mixt, nemobilata, bucatarie mobilata si utilata, libera, acces imediat tramvai 41, apropiere piata, parc Moghioros, Plaza...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:17
Calea Vitan, Auchan
240 €

garsoniera renovata complet 2018 in bloc mixt, reabilitat termic, stradal, etaj 6, aer conditionat, frigider nou. Este situata in apropiere de...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1-M3 Mihai Bravu ...14 min.
Bucuresti, ieri, 13:30
Rahova, Petre Ispirescu
1.000 Lei

inchiriez garsoniera semidecomandata str Focani, statie tramvai Petre Ispirescu. Legatura Unirea tramvai 32.

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 13:03
Drumul Taberei
900 Lei

Bucla, Argesului, parter/4, confort 1, decomandata, mobilata, utilata complet, gresie, faianta, curata, zugravita, apropiere Ratb, Mega Image,...

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:55
Salaj
250 €

Garsoniera Salaj serg Turturica, etaj 3/5, constructie 2016, bloc caramida, izolat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, centrala gaze,...

 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:19
Mall Vitan/ Zizin
160 €

garsoniera ieftina, P/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aragaz, frigider, masina de spalat,centrala proprie, costuri extrem de...

 • Suprafata 17 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Mihai Bravu ...7 min.
Bucuresti, ieri, 12:16
Drumul Taberei Plaza Romania bd Timisoara sector 6
220 €

et 3/9, libera, mobilata modern, utilata complet, acces imediat tramvai 41/8/25, STB 137/138, apropiere AFI Cotroceni, Lujerului Militari,...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...16 min.
Bucuresti, ieri, 12:11
Berceni, metrou 7 minute
231 €

Dimitrie Leonida, Sud Residence, semidec, mobilata si Utilata complet. Centrala proprie cu ambient, balcon, coltar extensibil, libera. Poze reale....

 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, ieri, 12:08
Vitan mall, Alexandru Moruzzi, garsoniera moderna
250 €

situata intr-un bloc 1984, pozitionat intr-o zona linistita, cu scara curata, perfecta pentru locuinta. Interior renovat, cu finisaje moderne,...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...16 min.
Bucuresti, ieri, 12:06
Secto 6 Bucuresti
250 €

inchiriez garsoniera, termen lung, contract ANAF.

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:56
Pantelimon, Mega Mall, Lidl, Iancului
230 €

semidecomandata, etajul 9, renovata, ac, termopan wenge, dressing pe hol, canapea extensibila, frigider, masina de spalat, balcon inchis, libera,...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:50
Militari
200 €

Lujerului Veteranilor, 3 min metrou, et 5/10, mobilata, semiutilata, mobilata, frumos, liber, sunati acum.

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • Lujerului ...3 min.
Bucuresti, ieri, 11:46
Central Mantuleasa
230 €

prima inchiriere, central, centrala proprie, intrare separata, constructie reabilitata si consolidata 2015, termopan, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Universitate - Spitalul Colțea ...14 min.
Bucuresti, ieri, 11:32
Prelungirea Ghencea
220 €

Proprietar inchiriez garsoniera noua, situata in Prelungirea Ghencea (zona complex Primavara/ Lidl), et. 5/9, balcon,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:05
Dristor metrou
240 €

Garsoniera Dristor metrou, 26 mp, etaj 5/8, bloc 1982 mobilata/ utilata, balcon, pret 240 Euro. Detalii tel.

 • Suprafata 26 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:53