Inchirieri garsoniere ieftine Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 306 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: București
Pret: max 250
  Salveaza cautarea
Tineretului - Bd. Sincai
220 €

garsoniera, etaj 1, vedere pe spate, 3 minute de metrou Timpuri Noi, linistita, luminoasa, curata, geam la baie, scara curata, gresie, termopan,...

 • 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 18:11
Militari, Veteranilor
200 €

gars. Militari, Iuliu Maniu 55, conf. I, dec.,1974, 50 mp, etaj 11/11, centrala proprie, nemobilat, neutilat, renovat recent, contr peste 2 ani,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 2 min.
Sector 6, azi, 16:50
Drumul Taberei parc Romancierilor metrou, sect 6
1.100 Lei

Garsoniera 34mp decomandata Drumul Taberei, 2 min metrou Romancierilor, parc Moghioros. Bloc 4 nivele mixt linistit, tv lcd,internet, canapea...

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 6, azi, 16:15
Titan - Rasarit de Soare
240 €

6/11, mobilata si utilata, ac, termopan, usa metalica noua, balcon spatios, complex 2009, libera, ideala locuit 1-2 persoane.

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 12:45
Vitan Mall, la 3 minute de mers pe jos
1.200 Lei

Banu Udrea, cf. 1/ sp, dec, 43mp, 4/8, bl.mixt, balcon mare, toate utilitatile, renovata. La 5 minute de statia de metrou Mihai Bravu.

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 11:20
Nicolae Grigorescu,Titan
1.200 Lei

Agentie, Stelian Mihale, p/8, bloc mixt, anvelopat, contract Anaf inclus, mobilata si utilata complet, foarte curata, contorizata, libera, acces...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 16:14
Floreasca
250 €

Rahmaninov, garsoniera, semidec, renovata, mobilata si utilata, bucatarie spatioasa, luminoasa, balcon, centrala proprie, aproape RATB, magazine,...

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 2, azi, 16:00
Titan
250 €

inchiriez garsoniera mobilata si utilata complect g f p t aer conditionat usa metalica foarte curata et 10 /10 ..3 lifturi bloc reabilitat, 3...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 13:30
Costin Gorgian
1.100 Lei

inchiriez garsoniera mobilata si utilata, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, foarte curata, etaj 9/ 9, 3 lifturi,

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 13:25
Colentina
240 €

parter, decomandata, 44 mp, 2 balcoane, nemobilata, pretabil firma, statie STB aproape, langa Penny, vizavi de Kaufland,

 • 44 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 13:22
Iancului- Stefanescu
195 €

6/10 aproape metrou utilata mobilata complet g, f, m ,um renovata recent A/C aragaz frigider masina de spalat apometre repartitoare TV internet 2...

 • 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:50
Iancului, Lc. Hasdeu
225 €

1/10 la 5 minute de metrou utilata mobilata modern g f p t um renovata recent aragaz frigider masina de spalat apometre repartitoare bloc...

 • 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 12:50
Drumul Taberei
1.000 Lei

Hanul Drumetului, mobilat modern, utilata complet, mobila noua, aragaz nou, termopane, parchet. Libera. Sunati acum!

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 6, azi, 12:48
Timpuri Noi
800 Lei

Camera la curte, intrare separata, mobilier modern, bucatarie utilata, contorizare utilitati, dotari multiple, centrala termica, metrou Timpuri Noi...

 • 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 12:45
Bucurestii Noi, Pajura
230 €

1/9, bloc reabilitat termic, mobilata si utilata complet, renovata, termopan, gresie, parchet, usa metalica, ac, libera, zona linistita,

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 12:44
Lacul Tei aproape Parcul Circului
220 €

Zambilelor, 15 minute metrou Stefan cel Mare, etaj 1/4, cf.1 dec., 30 mp, intrare stradala, vedere spate, orientare est, centrala termica,...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 2, azi, 12:09
Titan, Jean Steriadi, Auchan, M. 1 Decembrie 1918
899 Lei

Str. Jean Steriadi, 5 minute de metrou 1 dec. 1918, sector 3, cf. 1, 30 mp, et. 3/10, sd, mobilat, utilat, pat nou, fara balcon, bloc reabilitat, 1...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 11:29
Titan, Barajul Bistritei, sector 3, ocazie
899 Lei

cf.1, 30 mp, et.7/10, sd, mob/utilat, AC, TV, imb., maxim 2 pers. fara animale

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 11:29
Berceni, Turnu Magurele, Mega Image
230 €

10 minute metrou Aparatorii Patriei, bloc reabilitat, etaj 3/10, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, libera,

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 4, azi, 11:26
Floreasca
250 €

strada Rahmaninov renovata recent centrala proprie mobilata utilata etaj p/2 balcon inchis gresie faianta parchet termopan libera

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 11:26
Unirii, Zepter
250 €

gars. parter /8,dec. mobilat modern, utilat complet, libera,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 11:25
Drumul Taberei, B-dul Timisoara, Dealul Macinului
999 Lei

3 min metrou, cf.1, 42 mp, et.P/4, dec, renovata, mob/utilata, imb. majore, fara balcon, maxim 2 pers. fara animale, ocazie!

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 11:24
Mihalache, Turda, Str. Abrud, vila, ocazie
999 Lei

cf.1, 33 mp, et.2/2, dec, mob/utilata, CT vila, pt. tanara nefumatoare, fara animalute

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 11:24
Berceni, Turnu Magurele, cf. 1, et. 6/9, ocazie
1.049 Lei

28 mp, mobilat, utilat complet, foarte aproape de Lidl si de Grand Arena. Max. 2 persoane civiilizate, fara animale de companie,

 • 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 11:24
Teiul Doamnei, Str. Grigore Ionescu, ocazie!
999 Lei

Garsoniera in zona Teiul Doamnei, strada Grigore Ionescu, 28 mp, dec, mobilat, utilat complet, contract anaf inclus, proaspat renovat. Max. 2...

 • 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 11:23
Dristor MC Donald 2 minute metrou
200 €

Garsoniera confort 1 decomandata ,mobilata ,etaj 1/10,bloc mixt , frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 3, azi, 09:37
Schitului, Rm. Sarat
+ Schita
250 €

garsoniera spatioasa, bloc mixt, etaj 3/4, decomandata, mobilata, balcon, zona linistita, detalii, chei agentie,

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, azi, 09:11
Vatra Luminoasa, Maior Coravu
220 €

renovata, mobilata, electrocasnice, a.c., masina de spalat, contorizare apa si caldura, totul nou, 3/4, zona linistita

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 09:11
Trapezului, Titan, Nicolae Grigorescu
1.000 Lei

fara agentie, fara comision, unui cuplu, doua persoane, salariati, este utilata are masina spalat, frigider, tv, este mobilata, incalzire 1.000...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 09:07
Brancoveanu Rezonantei garsoniera mobilata utilata
220 €

Brancoveanu Rezonantei, et.b3/4, garsoniera mobilata, utilata, izolata interior, termen lung, o statie pana la metrou Brancoveanu, fara animale de...

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 08:55
Calea Victoriei
1.000 Lei

proprietar, 6-7 min. de Romana, Cismigiu, etaj 2, renovat, deasupra pod, cabina dus, masina spalat, plita electrica, cuptor microunde, nu are hol,...

 • 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:27
Titan, Postavarului, Auchan
1.150 Lei

libera, superrenovata, baie modernizata, toate obiectele sunt noi, mobilier individual, etaj 4 din 10, bloc curat si ingrijit, lift nou,

 • 18 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 21:51
Berceni, Aleea Terasei
240 €

2 statii P-ta Sudului, confort 1, 1/4, gresie, faianta, t, aer conditionat, tv, complet utilata, modern mobilata, izolata termic, 1+1. Rog sunati...

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 20:30
1 Decembrie 1918- metrou 1 min
250 €

piata, magazine, banci. Bloc reabilitat termic, et. 8/10, decomandata, garsoniera renovata, modern. Bloc mixt.

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 3, ieri, 20:24
Titan - Auchan
230 €

Mobilata, utilata, etajul 8/11, bucataria mobilata si utilata complet. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Dotari: aer...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 3, ieri, 20:19
Giurgiului
200 €

ofer garsoniera curata, mobilata, dotata, decomandata, bl. 4 etaje, parter, curat, linistit, anvelopat, nu este probleme cu caldura si apa calda,...

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 18:40
Titan, Sarica Dornei
1.200 Lei

proaspat zugravita, zona verde, libera, disc.,

 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 18:09
Colentina Doamna Ghica
190 €

Cremenitei 10/10, bloc din 1978, luminoasa, spatioasa, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan. maxim 2 persoane, fara...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 18:00
Fizicienilor Schitului
950 Lei

zona Fizicienilor, la 7 minute de metrou Nicolae Grigorescu, garsoniera confort 1 semidecomandata, St 30 mp, 5/p+9. mobilata si utilata, si este...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 3, ieri, 17:44
Giurgiului, CFR Progresul, 30 min. Unirii, ocazie
650 Lei

24 mp, et. 1/2, ct, modesta. Maxim 2 pers, fara animale. Cost inchiriere: 1.500 lei (chirie, garantie, comision), ocazie!

 • 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 17:36
Drumul Taberei, Bulevardul Timisoara
220 €

Drumul Taberei, Bulevardul Timisoara, cf 1, decomandata, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata si utilata complet,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, ieri, 17:18
Drumul Taberei - Auchan
200 €

Drumul Taberei - Bozieni, gars. renovata complet, parter, nemobilata, bucatarie mobilata si utilata, termopan, parchet, gresie, faianta, usi...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 6, ieri, 17:10
Drumul Taberei, Compozitorilor
1.000 Lei

Compozitorilor -Ghencea, semistradal, garsoniera mobilata si utilata complet, etaj 10/10+ etaj tehnic, 2 lifturi, parchet, termopan, gresie,...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 17:09
Drumul Taberei, Plaza
1.000 Lei

parter/10, renovata recent, mobilata si utilata complet, mobila de bucatarie noua, TV, libera, posibilitate contract Anaf, 1+1 garantie,

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 17:09
Drumul Taberei, 1 Mai
250 €

Hanul Drumetului, Valea Prahovei, etaj 7/10, confort 1, in apropiere sunt: magazine, scoli, gradinite, pret discutabil,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:55
Universitate, Beldiman
250 €

gars. 5/8, renovata, totul nou,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:51
Pieptanari, Rocar
250 €

gars. curte, separata, cheltuieli incluse,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:50
Militari, Teatrul Masca
220 €

gars. 2/4, renovata, balcon mare,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:48
Militari, Gorjului
250 €

garsoniera in zona Militari Gorjului, moderna, et. 3/4, gresie, faianta, parchet, termopan, tv, ac, balcon. Vecinatati Lujerului, Uverturii, Pacii,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 15:28
Berceni - Metrou - contract Anaf
900 Lei

metrou 2 min, mobilata si utilata total, posibilitate contract anaf, garantie+

 • 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 4, ieri, 14:52
Calea Calarasilor, metrou Muncii
250 €

Universitatea Hyperion, garsoniera dubla in vila, la curte, totul nou, se inchiriaza doar la o studenta sau angajata,

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:25
Vitan Mall, ocazie
220 €

Garsoniera, cf. I sporit, decomandata, etaj 2/4, bloc mixt, toate imbunatatirile, mobilata si utilata complet modern, libera, vizite urgent,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 14:20