Inchirieri garsoniere ieftine Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
Pret: între - 250
...
1.000 RON

stradal, cf.1, 30 mp, et. 4/4, dec., mobilata, utilata, zugravita acum, centrala termica de bloc, fara lift, 1-2 fete sau cuplu, persoane civilizate, fara animale, exclus pretentiosi, ocazie, agentie,

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 00:20
...
1.200 RON

cf.1, 32 mp, et.10, sd., mobilata, utilata, bucatarie deschisa, maxim 2 pers., eventual animalut, agentie,

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 00:20
...
250 €

garsoniera et. 2/10, 20 mp, renovata, bloc reabilitat, utilata si mobilata modern, g, f, usa met., aragaz, frigider, masina spalat, a.c., cablu TV, internet, 10 min. de metrou,

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Apr 23:05
...
1.200 RON

cf.1, 32 mp, et.6/10, sd., mobilata, utilata, tv, maxim 2 pers. eventual animalut. agentie

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 20 Apr 18:45
...
1.200 RON

garsoniera in vila, Et. 2/M, mobilata, utilata complet, suprafata totala, 30 mp, apropiere mijloace transport, metrou, piata, centre comerciale, Mega Image, Lidl, Kaufland,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 20 Apr 18:05
...
250 €

Particular, exclus agentii imobiliare, inchiriez garsoniera cf 1, etaj intermediar, mobilata si utilata, zugravita recent, garantie 1+1. Zona si bloc linistit. Foarte aproape de Piata Drumul Taberei si...

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 20 Apr 13:57
...
185 €

Garsoniera in vila,complet mobilata si utilata,cablu, internet, masina de spalat, terasa, locatia la 800 m dupa Lidl Uverturii, chiria 1 luna +1 luna garantia, libera, direct proprietar.

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Apr 12:45
...
1.100 RON

Berceni, Brancoveanu inchiriez garsoniera, etaj 1/5, mobilata, utilata, statie RATB apropiata - 116, 141, 216 linii.

Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 20 Apr 12:20
...
250 €

cf. 1, 30 mp, et. 1/10, dec, mobilata, utilata, tv, maxim 2 pers. fara animale, agentie

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 20 Apr 12:18
...
200 €

25 mp, et. 2/2, dec., mobilata, utilata, contorizare separata, 1-2 fete, sau cuplu, fara animale, agentie, plata in euro,

Suprafata 25 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 20 Apr 11:41
...
1.100 RON

cf.1, 34 mp, et.6/10, sd., mobilata, utilata, tv, ac, 1 doamna / fata, cu job, fara animale, nefumatoare, agentie

Suprafata 34 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 20 Apr 11:41
...
250 €

De inchiriat garsoniera confort 1 decomandata, mobilata, utilata, situata la et. 5/8, in vecinatatea parcului Sebastian 250 euro, av. 1 luna + 1 luna garantie;

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Apr 10:34
...
250 €

adiacent, bloc civilizat, 1+1 garantie, comision agentie

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 20 Apr 09:55
...
250 €

particular, garsoniera, 1 min. metrou, 8/8, utilata si renovata, aragaz, frigider, masina de spalat, g, f, p, t, ac, um. Vecinatati: Lujerului Veteranilor, Uverturii, Virtutii. Proprietar.

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 20 Apr 09:45
...
249 €

strada Hatisului nr 10, parter, superba, bloc anvelopat, parc, scoala, mijloace de transport, dorim chirias pe termen lung, ocazie.

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 20 Apr 09:23
...
240 €

Drumul Taberei, o statie de Favorit, la intersectie Str. Sibiu cu B.dul 1 Mai, etajul 5 din 10, doua lifturi, mobilata, utilata, proaspat zugravita, pat nou si saltea noua, gresie pe jos in camera,

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 19 Apr 18:25
...
1.200 RON

garsoniera confort 1, utilat si mobilat, balcon, masina de spalat, tv si internet, situata in apropiere de mijloacele de transport in comun, scoala si gradinita, Piata Minis

Suprafata 36 mp Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 19 Apr 17:50
...
200 €

garsoniera 2/8, dec, curata, g, f, nemobilata. Parchet, usa metalica,

Nemobilat
Bucuresti, 19 Apr 17:40
...
250 €

Stradal, comfort 1, bloc mixt, curata, mobilata modern, utilata, apropiere autobuze; 226,139,acces usor centru, magazine, termen lung, disponibila imediat, avans o luna plus garantie, 50% comision agentie.

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 15:59
...
230 €

Inchiriere o camera intr-un apartamenti de 4 camere. Blocul se afla pe strada Uranus aproape de 13 Septembrie. Apartamentul este amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. In proximitate...

Suprafata 17 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 13:00
...
1.100 RON

20 mp, et. 9/10, mobilata, utilata, tv, ac cu convector, boiler, aeroterma, microunde, familie de angajati, eventual copil, fara animale. Garantia este de 1.650 Lei

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 19 Apr 11:39
...
1.150 RON

19 mp, et. 5/10, mobilata, utilata, maxim 2 pers., eventual animalut,

Suprafata 19 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 19 Apr 11:39
...
1.200 RON

cf.1, 40 mp, et. 2/6, dec., lift, balcon, centrala termica, AC, TV, mobilata, utilata, maxim 2 pers. fara animale, agentie,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 11:38
...
800 RON

ofer chirie camere la curte, la 10-12 minute de metrou ozana

Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 11:00
...
230 €

Inchiriere o camera intr-un apartamenti de 4 camere. Blocul se afla pe strada Uranus aproape de 13 Septembrie. Apartamentul este amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. In proximitate...

Suprafata 17 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 09:49
...
250 €

Metrou Aparatorii Patriei, Obregia, Grand Arena, garsoniera confort1, cocheta, renovata modern, et. 5, mobilata/ utilata, cu balcon inchis, liniste, civilizat, parc, metrou, pt. termen lung.

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 00:47
...
1.200 RON

CEC Bank, 6/10, cf. 2, semidec., 20 mp, fara balcon, bloc reabilitat termic, renovata recent, mobilata modern, utilata, libera, usi int. si instal. noi, g, f, p, t, usa metalica, zona linistita, contract...

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 18 Apr 16:00
...
250 €

4/4, terasa OK, cf 2, semidec, 20 mp, fara balcon, bloc reabilitat termic, renovata, mobilata modern, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, zona linistita, avans 1+1,...

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 18 Apr 15:52
...
800 RON

Str Apusului, proprietar inchiriez garsoniera, mobilata si utilata, etaj 1, relatii la telefon.

Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Apr 15:40
...
250 €

Str. Soldat Tudor Ion, garsoniera situata la etajul 7/10, semidecomandata, bloc izolat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata si utilata, aer conditionat, curat, termen lung.

Suprafata 17 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 18 Apr 13:19
...
250 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf. 1 decomandata, etaj 7/10.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Apr 12:44
...
250 €

inchiriez garsoniera in zona Vitan, stadion Olimpia etaj parter din 4,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat partial M 4 min.
Bucuresti, 18 Apr 12:08
...
230 €

cf. 1, 35 mp, dec. et. 1/8, bloc reabilitat, mobilata, utilata, 1-2 fete sau cuplu, fara animale, exclus pretentiosi, agentie; plata in euro

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 18 Apr 10:17
...
250 €

ASE, Dorobanti, garsoniera in vila, centrala proprie, termopan, parchet, gresie, complet mobilata si utilata

Suprafata 28 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Apr 10:15
...
250 €

Drumul Taberei,Valea Ialomitei, la 5 min metrou, cf 1, decomandata, etaj 4/4,40 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um, mobilata si utilata complet, libera, avans 1+1, agentie

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 18 Apr 10:14
...
1.100 RON

de inchiriat garsoniera confort 3, semidecomandata, situata la etajul 1/4, cu o suprafata de 15 mp, constructie 1973. Este prima inchiriere dupa revonare, semimobilata, complet utilata,.

Suprafata 15 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat
Bucuresti, 18 Apr 06:46
...
230 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf. 1 decomandata la Piata Delfinului, Pantelimon, etaj 5/8,

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 20:20
...
250 €

garsoniera utilata,

Suprafata 39 mp
Bucuresti, 17 Apr 18:20
...
200 €

zugravita recent, o luna + o luna garantie,

Bucuresti, 17 Apr 13:45
...
900 RON

Proprietar garsoniera in vila cu intrare separata, baie proprie, bucatarie contorizare la utilitati, 1/2 pers. relativ tinere cu serviciu, fara copii sau animale de companie.

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 12:25
...
200 €

garsoniera 2/8 dec. curata, g.f, nemobilata. Parchet, usa metalica,

Decomandat Nemobilat
Bucuresti, 17 Apr 11:48
...
900 RON

Cactusului, Strada Cactusului nr. 10, 3/3, decomandata, 37 mp fara balcon, fara lift, curata, mobilata,utilata, centrala gaze, intretinere mica, fara animale, 1+1 garantie, 50% comision,

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 10:36
...
250 €

Iancului metrou la 2 minute, garsoniera confort 1 spatioasa, 35 mp, renovata, mobilata si utilata complet, contorizata, Agentie,

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 17 Apr 09:59
...
800 RON

metrou Eroii Revolutiei, in minibloc, mobilata si utilata, baie, bucatarie, 1 luna + 1 (2 rate in anumite cazuri). Maxim 2 persoane.Metrou la 3 statii de STB. Exclus persoanele pretentioase

Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 09:52
...
250 €

Garsoniera Titan Piata Minis, cf 1 sdec, 32 mp, renovata total, nemobilata, neutilata, gresie, faianta, termopan, usa metalica, AC.

Suprafata 32 mp Semidecomandat Nemobilat Neutilat M 10 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:05
...
1.200 RON

20 mp, et.5/10, sd., mobilata, utilata, tv, renovata, bloc reabilitat, maxim 2 pers. fara animale, agentie

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 16 Apr 15:37
...
1.000 RON

Garsoniera situata la 5 min Metrou p/4 mobilata si utilata gresie faianta parchet termopan 24 mp fara balcon costuri mici la intretinere .Disponibila imediat

Suprafata 24 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 21:44
...
200 €

pret 200 euro/ luna cu contact de inchiriere inregistrat pe o perioada de 3 ani. Chiriasul va amenaja si mobila garsoniera dupa propriul gust

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat partial Neutilat M 16 min.
Bucuresti, 15 Apr 21:23
...
1.100 RON

Ofer garsoniera pentru inchiriere foarte curata, central, Unirii- Alba Iulia. Etj 1/4, bloc reabilita termic, zona linistita

Suprafata 22 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 18:17
...
220 €

centru, particular, exclus agentii,utilate, mobilate, conditii bune, zone linistite, g, f, termopan, ac, aproape de transport, net, frigider, usa metalica, poze pe facebook: bnbn10, 1+1+utilitati,

Suprafata 23 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 15 Apr 17:05
Articole recomandate
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 75.861
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.523
Ce poți închiria cu maximum 200 de euro în București

Garsoniere mici cu chirii sub 200 de euro în București - pe Anunțul Telefonic

22.03.2023 Anunturi pe bune 5.726