Inchirieri garsoniere ieftine Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 111 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: București
Pret: max 250
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Drumul Taberei
1.100 Lei

Favorit, etajul 4/10, mobilata si utilata complet, curata, aer conditionat, contract ANAF, libera, 1+1 garantie.

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:24
Drumul Taberei, 1 Mai
250 €

5/9, mobilat si utilat complet, libera, stradal, acces imediat STB, hipermarket, negociabil

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:20
Unirii
230 €

Alba Iulia adiacent, 2/4, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, usa metalica, masina de spalat, libera....

 • 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:19
Militari Residence
230 €

Garsoniera mobilata si utilata modern, parter, detine loc de parcare platit in fata blocului, libera. Militari Residence, aproape de statia autobuz...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:10
Militari
250 €

Residence 3 minute statie STB, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, lcd, masina de spalat, libera.

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:50
Piata Romana
30 Lei

Ofer spre inchiriere spatiu in zona Piata Romana, ultracentral, la 3 minute de metrou. Pretul este de 30 RON pe ora iar spatiul este ideal pentru...

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:35
Armeneasca
250 €

Ultracentral, Biserica Armeneasca, ofer spre inchiriere garsoniera deosebita situata la etajul 2 din P+5+M. Garsoniera este proaspat renovata,...

 • 24 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:56
Pantelimon, Delfinului
230 €

parter, bloc izolat termic, spatioasa, libera

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 09:09
Obor metrou
210 €

etaj 3, la 10 minute de metrou, mobilata, utilata, foarte aproape de piata Obor, libera.

 • 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:08
Iancului
250 €

6 minute metrou Piata Iancului, modern, bucatarie-bar, masina spalat, termopan, gresie, faianta, tv, cablu, internet, negociabil,

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 06:55
Berceni, Brancoveanu
800 Lei

5 minute de metrou Brancoveanu, confort 1, tv, bloc mixt, fara imbunatatiri, fara masina de spalat, libera

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 06:54
Drumul Taberei
250 €

Drumetului, Bdul 1 Mai, semistradal, mobilata utilata, masina de splatat tinereasca, recent renovata, primul chiriasi, (1+1), libera.

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:57
Militari, Apusului Residence
220 €

bloc nou 2016, mobilat nou, utilat (aragaz, frigider, masina de spalat, tv-led), centrala proprie, in apropiere Auchan, Metro, STB, metrou Pacii,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:58
Giurgiului
210 €

Sos Giurgiului, P-ta Progresul, confort 1, particular, semidecomandata, mobilata, utilata, masina de spalat, parchet, gresie, faianta, usa...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:34
Costin Georgian, metrou
1.050 Lei

gars. cf. 1 semidec., la 1 minut de metrou, renovata recent, g, f, p, t, um, ac, foarte curata, mobilata si utilata complect cablu, internet, tv,...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:51
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
200 €

garsoniera cf 1, semidecomandat, etaj 5/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, libera, avans 1+1.

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:45
Drumul Taberei, Romancierilor, 3/4, 167 euro
167 €

Drumul Taberei, Romancierilor, 3/4, confort 2, 28 mp, amenajata, g, f, p, t, um, mobilata si utilata complet, disponibila imediat, se solicita 1...

 • 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:40
Vitan Mall, strada Banu Udrea
220 €

particular inchiriez garsoniera, ocazie, renovata recent, totul nou, masina de spalat, libera, centrala termica, 1 luna avans +1 luna garantie,

 • 17 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:06
Stefan cel Mare, Mega Image, Lizeanu
250 €

5 minute metrou, Fainari, 7/8, dec., bloc mixt, 38 mp, mobilata utilata complet, bloc 1984, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:05
Colentina, Fundeni Spital
1.150 Lei

2/6, mobilat ultra modern, utilata complet,bl.mixt, nou constructie 2010, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, centrala...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:04
Prelungirea Ferentari
150 €

Zetari, cf 3, gresie, f, parchet, t, um, 1/4, gaze in interior, boiler, mobilata, utilata, aproape de mijloacele de transport in comun, 1+1

Bucuresti, ieri, 14:38
Berceni, sos. Giurgiului, str. Luica
850 Lei

garsoniera in vila la curte 30 mp, intrare separata, mobilata complet, canapea extensibila, toate utilitatile si conditiile, contor de curent,...

 • 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:27
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, vav Sectia 7
240 €

10 min. metrou, 5 min. Kaufland, Mall Veranda, etaj 5/10, cf. 1 bloc reabilitat, orientare sud, vedere deschisa, 2 lifturi, mobilata, utilata,...

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 14:25
Drumul Taberei, Plaza Mall
200 €

super oferta, renovata, confort 1, canapea noua mobilier modern, utilata cu masina de spalat, aragaz, frigider, tv), etaj 3. Cu imbunatatiri:...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 14:22
Iancului, aproape metrou
250 €

9/10, totul modern cu imbunatatiri, g, f, p, t, um, renovata recent, aragaz, frigider, masina de spalat, hota bucatarie, apometre repartitoare, tv,...

 • 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 14:11
Pantelimon
1.000 Lei

900 m de Cora, zona linistita, mobilata modern, etaj 2, aragaz, frigider, masina spalat, gresie, faianta, baie cu cada, termopane, loc parcare...

 • 29 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 14:02
Drumul Taberei, Favorit
250 €

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovata recent.

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:49
Morarilor parc
900 Lei

inchiriez garsoniera, mobilata, utilata complet, renovata recent, cu toate imb., apropiere Mega Mall si metrou Costin Georgian, bloc izolat termic,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 13:47
Drumul Taberei Favorit
250 €

Drumul Taberei, zona Favorit, 2/10, confort 1, mobilata si utilata complet, amenajata decent (gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:38
Pantelimon, Cimitirul Armenesc, Elev Stefanescu
250 €

7/10, cf. 1, semidec., 32 mp, pe mijloc, bloc garsoniere, 2 lifturi modernizate, zugravita, contorizata, luminoasa, mobilata modern, utilata...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 12:48
Drumul Taberei - Romancierilor
900 Lei

confort ll, etaj 2/4, libera, 22 m, amenajata cu gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, mobilier de tip nou, utilata complet, aproape de...

 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 12:23
Rahova, garsoniera
250 €

oferta de inchiriere de 1 camere confort 1, decomandat, cu suprafata utila de 33 mp. Este situat in bloc, la etajul 9 din p+ 10 in zona Rahova....

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:15
Iancului, colegiul Iulia Hasdeu
250 €

acces usor metrou, confort 1, bloc reabiltat termic, etaj 4/10, foarte curata, mobilata si utilata, ac, g, f, p, t, um, balcon inchis, apometre,...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:52
Drumul Taberei, Hanu Drumetului, 1 Mai
850 Lei

Dr.Taberei, Hanu Drumetului, 1 Mai, aproape de linia 41, Auchan, Kaufland, cf.1, sdec, etaj 7/10, gresie, faianta, termopan, usa metalica,...

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 10:43
Militari Residence
250 €

garsoniera confort 1, mobilata si utilata complet. Situata intr-un imobil nou la 2 min. de mijoacele de transport

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:29
Iancului vis a vis Mega Mall ocazie
207 €

garsoniera cf .I sporit decomandata 40 mp, toate imbunatatirile imobil reabilitat termic, libera, mobila moderna utilata complet vizite urgent

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:48
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
250 €

particular inchiriez garsoniera Drumul Taberei - Valea Ialomitei 3/10, complet mobilata si utilata, balcon termopan, renovata luna aceasta, bloc...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:51
Militari Residence
230 €

(langa Lidl), proprietar, contract ANAF, 42,44 mp utili, et 4/6, utilat, mobilat, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, ct, Ratb,...

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:50
Titan
750 Lei

metrou bd. N. Grigorescu, stradal, cf. 2, balcon mobila clasica, utilat, anvelopat, radet, butelie, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 08:42
Militari, str. Valea Lunga, Gorjului
235 €

Militari, Gorjului va oferim la inchiriere pe str. Valea Lunga, Biserica o gars. cf. 1 sporit, 37 mp, dec., la et. 7/8 in bloc mixt, renovata...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 05:20
Baba Novac 5
+ Schita
230 €

proprietar, 3/3, recent renovat, mobila moderna, AC, mas spalat, faianta, gresie, bloc curat+linistit, SmartTV, exclus intermediari, stradal, 10...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 26 feb, 22:24
Titan
250 €

Policlinica Titan, strada Prisaca Dornei, chiar langa Parculetul Titanii, zona superba, verde, 2/10, cf.1, bloc mixt, mobilata si utilata complet,...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 26 feb, 19:59
Militari, Rezidential
230 €

gars. 4/6, renovata, 42,44 mp,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 26 feb, 16:45
Metrou Nicolae Grigorescu
200 €

gars. 9/10, renovata,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 26 feb, 16:44
Dristor metoru
1.200 Lei

Langa Rompetrol, etaj 9/10, confort 1, decomandat, 32 mp, mobilata modern (cu pat), utilata complet, toate imbunatatirile, ac, proprietar ok.

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 26 feb, 16:05
Militari Residence
250 €

superba, luminoasa, mobilata, decorata bun gust, apropiere hypermarket, linii autobuze, sala sport. Contract 1 an + garantie, ideal tanar angajat,...

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 26 feb, 13:49
Drumul Taberei, Drumetului, etaj 9, 220 euro
220 €

Drumul Taberei, Hanul Drumetului, etaj 9, amenajata, g, f, p, t, um, ac, mobilata si utilata complet, contract ANAF inclus, 220 Euro, 1 + 1.

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 26 feb, 13:36
Dristor, Park Lake, IOR
240 €

chiar la gura de metrou, geam la baie, gresie, faianta, parchet, termopane, open space, liber, termen lung.

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 26 feb, 13:29
Berceni, Aparatorii Patriei metrou
220 €

Turnu Magurele, Grand Arena, bloc stradal, confort 1, mare, spatioasa, balcon inchis, renovata, mobilata tineresc, masina de spalat, aragaz,...

 • 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 26 feb, 13:06
Drumul Taberei, Plaza, Moghioros, 6/10,160 euro
160 €

Drumul Taberei, Plaza, Moghioros, confort 1, 6/10, fara imbunatatiri, mobilata clasic, utilata, disponibila imediat, 1+1.

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 26 feb, 13:06
Bd. Basarabia, Arena Nationala
980 Lei

Spate Spital Ilfov, amenajata, renovata, mobilata recent, totul nou, et 1/3, Confort 3, civilizat, plita electrica, boiler apa calda, incalzire...

 • 24 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 26 feb, 12:36
Colentina
800 Lei

garsoniera utilata complet, cap tramvai 21 Colentina (zona Europa),

 • 25 mp
Bucuresti, 26 feb, 12:05
Drumul Taberei, Plaza, Moghioros
170 €

Drumul Taberei, Mall Plaza, confort 2, etaj 7, amenajata, g, f, p, t, um, ac, mobilata si utilata complet, disponibila de sambata, 29.02.20.

 • 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 26 feb, 11:56