Inchirieri garsoniere Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: garsoniera
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
240 €

Drumul Taberei, o statie de Favorit, la intersectie Str. Sibiu cu B.dul 1 Mai, etajul 5 din 10, doua lifturi, mobilata, utilata, proaspat zugravita, pat nou si saltea noua, gresie pe jos in camera,

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 19 Apr 18:25
...
200 €

garsoniera 2/8, dec, curata, g, f, nemobilata. Parchet, usa metalica,

Nemobilat
Bucuresti, 19 Apr 17:40
...
350 €

Drumul Taberei, AFI Cotroceni, garsoniera cf. 1 decomandata, 42 mp, balcon inchis in termopan, renovata recent, mobilata, utilata complet, garantie, fara animale companie, et. 4/5, blocuri rusesti, pret...

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 19 Apr 14:22
...
310 €

Garsoniera decomandata,etaj parter din 9,deosebit de curata, frumos amenajata. Libera, situata pe Bulevardul 1 Mai, langa Hanul Drumetului.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 19 Apr 12:30
...
1.250 RON

cf. 1, 32 mp, et.5/9, sd., mobilata, utilata, biblioteca se va goli, maxim 2 pers. eventual animalut, agentie,

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 19 Apr 11:38
...
1.500 RON

cf.1, 32 mp, et. 8/9, mobilata, utilata, tv, ac, maxim 2 pers. fara animale, agentie,

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 19 Apr 11:38
...
260 €

Drumul Taberei, Compozitorilor Favorit, metrou, garsoniera cf. 1, mobilata, utilata, balcon, g, f, t, masina de spalat, tv, libera,

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 19 Apr 10:13
...
300 €

parter/8, zona Valea Oltului, 10 min. statia de Metrou Valea Ialomitei, centrala proprie, pat matrimonial si canapea extensibila, balcon, spatii de depozitare, posibilitate parcare, liber

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 19 Apr 07:34
...
447 €

Oferim spre inchiriere o garsoniera deosebita in zona Drumul Taberei Timisoara -Plaza Romania intr-un complex rezidential exclusivist Exigent PLaza Faza 4, suprafata 41mp, etaj 10/11, decomandat, mobilat...

Suprafata 41 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 19 Apr 07:12
...
300 €

La o distanta de 1 minut pana la metrou, va oferim spre inchiriere garsoniera, cf 1 dec. libera, bloc mixt. mobilata modern, utilata P/10. Are gresie, faianta, parchet, termopan. Blocul reabilitat.

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 18 Apr 18:30
...
1.400 RON

Liceul Moisil, et 4/9, mobilata si utilata complet, libera. Vecinatati: Cora Lujerului Militari, piata si parcul Moghioros, Afi Cotroceni, Auchan, Lidl, plata anticipat 1+1

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 18 Apr 12:30
...
500 €

stradal, parter, cu acces din exterior, centrala termica, alarma, reclama luminoasa, spatiu comert/ servicii, birou amenajat, mobilat sau nemobilat. Chiria+garantie+utilitati in avans,

Suprafata 42 mp Mobilat Neutilat M 2 min.
Bucuresti, 18 Apr 11:52
...
250 €

Drumul Taberei,Valea Ialomitei, la 5 min metrou, cf 1, decomandata, etaj 4/4,40 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um, mobilata si utilata complet, libera, avans 1+1, agentie

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 18 Apr 10:14
...
300 €

particular, garsoniera amenajata lux, mobilata, utilata, cablu, poze reale, bloc civilizat, statie autobuz 10 m, metrou, magazine, scoli. Doresc inchiriere minim 1 an si multa seriozitate. Doresc chiria...

Suprafata 34 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Apr 09:33
...
400 €

AFI Cotroceni, complex Exigent Plaza etaj 1, totul nou mobilata, utilata, aer conditionat, avans 1+1 garantie,

Suprafata 39 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 17 Apr 17:28
...
270 €

Direct proprietar, renovata mobilata, utilata, ac, etaj 7/10, Drumul Taberei, Drumetului, linia 41, metrou Tudor Vladimirescu, 32 mp

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 17 Apr 15:49
...
200 €

garsoniera 2/8 dec. curata, g.f, nemobilata. Parchet, usa metalica,

Decomandat Nemobilat
Bucuresti, 17 Apr 11:48
...
900 RON

Cactusului, Strada Cactusului nr. 10, 3/3, decomandata, 37 mp fara balcon, fara lift, curata, mobilata,utilata, centrala gaze, intretinere mica, fara animale, 1+1 garantie, 50% comision,

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 10:36
...
300 €

Inchiriez garsoniera bloc 2008,Complex ANL zona Drumul Taberei,Drumul Valea Doftanei,12 minute metrou Valea Ialomitei,decomandata,suprafata aprox. 37 m2,Parter/4.

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
370 €

Va prezint spre inchiriere o garsoniera situata in Drumul Taberei in zona Valea Oltului- Brancusi in anamblul Ideal Residence. Ansamblul este finalizat in anul 2019. Garsoniera este situata la etajul...

Suprafata 43 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:50
...
400 €

Contract Anaf garsoniera situata la etajul 1 amenajata lux asa cum reiese din poze dotari premium mobilata utilata complet centrala proprie libera primul chirias Facilitati tramvai 41 metrou parc

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 16 Apr 11:40
...
290 €

Daca iti doresti o garsoniera pozitionata intr-o zona foarte buna, cu acces la multiple zone comerciale si mijloace de transport in comun, aceasta este proprietatea ideala pentru tine! Garsoniera poate...

Suprafata 27 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 10:15
...
350 €

garsoniera este situata intr-un bloc nou, mobilata si utilata complet, dispune de centrala termica proprie, etaj 5, aproape de metrou, libera. Zone adiacent Lujerului,Grozavesti, Politehnica

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 16 Apr 09:32
...
280 €

Mall Plaza et 4/10, confort 1, renovat mobilata, utilata complet, balcon, libera, zona buna acces usor piata, parc metrou, avans 1+1 l garantie.

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 15 Apr 15:43
...
300 €

Drumul Taberei, zona policlinicii Cet. Histria garsoniera renovata, mobilata si utialata. Blocul este mixt, vedere spate, spatioasa si luminoasa, acces rapid la mijl de transport.

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 15 Apr 15:24
...
300 €

cf. 1, 6/10, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, ac, mobilata si utilata (masina spalat, aragaz, aspirator, frigider, internet- tv), metrou 3 min. direct proprietar,

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 13:08
...
400 €

et. 5/7, decomandat, 40 mp, balcon terasa, centrala termica, mobilat si utilat modern, nou, loc parcare, fara fumatori si animale de companie, aproape mijloacele de transport, scoli, gradinite, centre...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:58
...
260 €

langa metrou, bloc stradal, etaj 1/9, 5 min. Afi Cotroceni, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, libera. Acces facil STB, metrou, tramvai,

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:10
...
270 €

garsoniera 7/10 cocheta, renovata in ntotalitate aer conditionat mobilata utilata in totalitate aragaz frigider masina de spalat Tv libera zona foarte linistita acces facil tramvai 41 metrou Moghioros

Suprafata 34 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:10
...
270 €

bloc 2009, 2/5, mobilat, utilat, usa metalica, termopan, balcon, cablu + net, centrala, direct proprietar, contract, 1+1 garantie,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 15 Apr 09:58
...
300 €

garsoniera nou renovata, mobila noua, instalatii schimbate, aer conditionat, masina de spalat, chirie negociabila, etaj 6/10,

Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 14 Apr 18:50
...
280 €

Drumul Taberei, Bulevardul 1 Mai, str. Vladeasa decomandata, etaj 1, garsoniera decomandata, mobilata, utilata, libera,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 13 Apr 13:30
...
1.500 RON

cf.1, 32 mp, semidec., mobilata, utilata, ac, maxim 2 pers. fara animale, agentie,

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 13:30
...
350 €

et. 9/10, complet mobilat si utilat ultramodern, totul este nou, electrocasnice noi si in garantie, pat matrimonial si dressing, bloc stradal, 5 min. Auchan si parc Moghioros, 7-10 min. metrou Favorit,...

Suprafata 35 mp Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
250 €

str. Dealul Macinului, etaj 3 din 4, langa statia de metrou si Kaufland, complet mobilata si utilata modern, pat matrimonial, spatii de depozitare. Liber,

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
250 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf 1 decomandata, etaj 310, pe Sibiu

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Apr 08:01
...
295 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf 1 bulevardul Timisoara etaj 4/4

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Apr 19:45
...
230 €

Piata Moghioros- Tip Top, gars et4/10 , mobilata si utilata complet, frigider, masina de spalat ,ac, tv, termopan; usa metalica piata, metrou 2 min., tramvai 41

Suprafata 21 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 11 Apr 10:31
...
250 €

bd. 1 Mai, (fosta Compozitorilor), 5/10, mobilata, utilata, parchet, termopan, libera

Suprafata 42 mp Decomandat Nemobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 09 Apr 07:46
...
320 €

Dr. Taberei, 1 Mai, garsoniera cf. 1 semidecomandata, et. 1/9, sup. 32 mp, balcon inchis, renovata, mobilata, utilata complet, garantie, fara: studenti, straini, animale de companie, stradala, libera,...

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 08 Apr 10:38
...
1.200 RON

Bd. Timisoara intersectie cu Valea Oltului, garsoniera mobilata, centrala termica proprie, balcon inchis, aragaz, frigider, masina de spalat, parchet, termopan, usa metalica

Suprafata 33 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 05 Apr 09:57
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.502
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 6.003
Ce poți închiria cu maximum 200 de euro în București

Garsoniere mici cu chirii sub 200 de euro în București - pe Anunțul Telefonic

22.03.2023 Anunturi pe bune 5.717