Inchirieri garsoniere decomandate Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 283 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: București
Tip: decomandat
  Salveaza cautarea
Berceni-str Mariuca(sos Oltenitei)
 

Inchiriez gars.cf 1, P/8 , centrala termica, 1000 lei +1000 garantie, garsoniera are finisaje moseste.

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 18:37
Baba Novac
250 €

garsoniera, libera, utilata si mobilata, 10/10, proprietar, chirie 1+1,

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 18:25
Vitan Mall, Casa de Pensii
1.400 Lei

Proprietar, inchiriez gasoniera Mall Vitan, Foisorului - Casa de Pensii, decomandata, stradal, 42 mp, et. 5/8, loc parcare, termen lung.

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 3, azi, 17:55
Palladium Residence
1.500 Lei

bloc 2020, etaj 2/5 (lift), confort 1, mobilata si utilata complet, incalzire in pardoseala, centrala termica proprie, loc parcare privat, balcon,...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 3, azi, 17:46
Splaiul Unirii, vecinatate Camera de Comert
300 €

de la proprietar, parter bine securizat, bloc 1997, termopan, aer conditionat, cablu tv, internet, foarte aproape de zonele de interes Unirea si...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 13:55
Vitan Mall, la 3 minute de mers pe jos
1.200 Lei

Banu Udrea, cf. 1/ sp, dec, 43mp, 4/8, bl.mixt, balcon mare, toate utilitatile, renovata. La 5 minute de statia de metrou Mihai Bravu.

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 11:20
Aviatiei
320 €

Garsoniera e la parter si are o supraf utila de 24 mp utili, 32 mp construiti. Usa intrare de foarte buna calitate. Internet si cablu tv,...

 • 24 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 10:25
Drumul Taberei- Residece 158
350 €

garsoniera mobilata si utilata, etaj 1, decomandata, primul chirias, (metrou, tranvai 41, parc, piata, centre comerciale).

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:55
Unirii , Nerva Traian
300 €

garsoniera Unirii - Nerva Traian. Localizare extraordinara! Str. Stefan Octavian Iosif, an 1984, etaj 4/8, SU - 40 mp, balcon, complet mobilata si...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, azi, 17:54
Pantelimon, Lucian Blaga, Cora Pantelimon
500 Lei

garsoniera cf. 3, renovata, termopane, moderna, total, gaze, caldura radet, libera, nemobilata, termen lung, etajul 2/4, rog persoane serioase....

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 14 min.
Sector 2, azi, 17:04
Unirii
265 €

direct proprietar, zona centrala, foarte spatioasa et 4/8 , bloc 1989, G+F+P, AC, tv, internet, aragaz, frigider, Masina de spalat, libera,

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 3, azi, 16:50
Militari moderna cu loc de parcare, Militari
200 €

Garsoniera mobilata si utilata modern, parter, detine loc de parcare platit in fata blocului, libera. Militari Residence, foarte aproape de statia...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 16:23
Politehnica, Quadra 2
270 €

str. Fabricii, complex rezidential, apropiere metrou, 5 minute, Lujerului, Petrache Poenaru, 47 metri patrati, mobilata, utilata, totul nou, aer...

 • 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 15:53
Nicolae Grigorescu, metrou
1.000 Lei

inchiriez garsoniera, mobilata, utilata complet, mobilier nou, renovata recent, cu toate imb., bloc izolat termic, costuri mici, libera, ocazie,

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 15:45
Drumul Taberei
240 €

garsoniera, parter din 4, prima ocupare dupa ce a fost complet renovata, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, termopan, zona verde,...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 6, azi, 15:20
Militari, Teatrul Masca
220 €

garsoniera, 2/4, renovata,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:17
Drumul Taberei - Auchan
200 €

Drumul Taberei - Bozieni, gars. renovata complet, parter, nemobilata, bucatarie mobilata si utilata, termopan, parchet, gresie, faianta, usi...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 6, azi, 15:00
Dristor MC Donald 2 minute metrou
200 €

Garsoniera confort 1 decomandata ,mobilata ,etaj 1/10,bloc mixt , frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 3, azi, 14:50
Piata Victoriei
360 €

Piata Victoriei- Spring Time (Tarom), garsoniera 42 mp, proprietar,

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 1, azi, 14:45
1 Decembrie 1918, piata Minis, metrou
199 €

garsoniera cf. 1 situata la parter/10, complet mobilat si utilat

 • 29 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 3, azi, 14:32
Vitan
250 €

blocul se afla chiar langa Mall Vitan, etaj 3, amenajata modern, aer conditionat, masina de spalat, libera.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 14:24
Decebal-Th Sperantia
250 €

garsoniera, etaj 3, decomandata, g, f, t, bloc mixt reabilitat, libera,1+1garantie,

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 13:45
Lizeanu intersectie, imediat iesit la tramv. 1,16
650 Lei

garsoniera in Lizeanu cocheta la curtea pt. o fata la parter inalt, solara, centrala proprie, vecini placuti, 5 min. de metrou Obor pe jos, aproape...

 • 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 2, azi, 13:35
Rahova
255 €

inchiriez garsoniera intr-un bloc nou langa Parcul Carol si la 15 min. de Piata Unirii. Garsoniera este mobilata si dotata cu aragaz, aer...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, azi, 13:35
Auchan, Titan
900 Lei

Inchiriez camera sepatata in vila, mobilata, cu electrocasnice, baie si bucatarie, intrare separata, str.Varasti, nr. 6

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 13:27
Titan - Rasarit de Soare
240 €

6/11, mobilata si utilata, ac, termopan, usa metalica noua, balcon spatios, complex 2009, libera, ideala locuit 1-2 persoane.

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 13:15
Bucurestii Noi, Pajura
230 €

1/9, bloc reabilitat termic, mobilata si utilata complet, renovata, termopan, gresie, parchet, usa metalica, ac, libera, zona linistita,

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 13:15
Colentina, Mc.Donald's Rau Bacila
250 €

Rascoala 1907,aproape Parc Plumbuita,etaj 5/8,cf.1 sporit dec.,42mp.,bloc reabilitat termic,baie cu fereastra,orientare...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 13:01
Drumul Taberei, Bulevardul Timisoara
220 €

Drumul Taberei, Bulevardul Timisoara, cf 1, decomandata, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata si utilata complet,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, azi, 12:51
Bucurestii Noi, Pajura, 8 minute de metrou, ocazie
999 Lei

Bucurestii Noi, Pajura, Pecetei, cf.1, 30 mp, et.P/4, dec, proaspat renovat, instalatii noi, complet mobilat si utilat, masina de spalat si...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 12:40
Bucurestii Noi, Pajura, Faurei, ocazie
1.100 Lei

Garsoniere complet mobilata si utilata in zona Pajura (zona linistita) et 3 din 9, Utilata cu : televizor ecran plat, frigider, masina de spalat,...

 • 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 12:29
Tei, Facultatea de Constructii, Spital Emilia Irza
220 €

cf.1, 42 mp, et. 1/8, dec., mob./utilata, imb., AC, ocazie, maxim 2 pers., eventual catel mic,

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 12:06
Floreasca
250 €

strada Rahmaninov renovata recent centrala proprie mobilata utilata etaj p/2 balcon inchis gresie faianta parchet termopan libera

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 11:47
Pantelimon, Delfinului, Mega Mall
230 €

particular, etaj 3/10, recent renovat, complet mobilat si utilat, parchet, gresie, faianta, electrocasnice noi, curat, exclus fumatori si animale...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 11:35
Lacul Tei, Vidin, Domino
280 €

etaj 1/4, mobilata si utilata, curata, doar termen lung, zona linistita, 5 min. parc, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati: Pipera,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 11:33
Timpuri Noi
370 €

particular, inchiriez garsoniera decomandata, 5min metrou, zona Timpuri Noi, bloc 1990, parter, renovata integral, mobilata, utilata, totul nou,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:29
Ion Mihalache
1.200 Lei

Turda, 10 minute Piata Victoriei, etajul 7/ 10, mobilata si utilata, apometre, masina de spalat, bloc reabilitat, vedere spate, balcon inchis,...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 11:25
Unirii Tribunal, 5 minute metrou
400 €

stradal, vedere spate, decomandata, etajul 6 din 8, complet mobilata si utilata, frigider, masina spalat, libera, termen lung

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 3, azi, 11:02
Unirii Bd. intersectie Traian, 5 minute metrou
400 €

stradal, vedere spate, etajul 1, decomandata, complet mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider,...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 11:01
Dristor, 5 minute metrou, pe Drumul Murgului
220 €

parter, bloc mixt, reabilitat, decomandata, geam baie, nemobilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, libera, termen lung

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 3, azi, 11:01
Decebal intersectie Dristorului, 10 minute metrou
300 €

chiar pe Voronet, garsoniera dubla, bloc mixt, parter, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii electrice si...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 3, azi, 11:01
Basarabia vav stadion, 10 minute metrou Muncii
1.000 Lei

stradal, vedere spate, decomandata, etajul 1 din 4, mobilata si utilata partial, gresie, faianta, termopane, curata, libera, termen lung, ideal birou,

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 10 min.
Sector 3, azi, 11:01
Militari, Plaza Residence
310 €

oferim garsoniera 41 mp, etaj 5/11, constructie 2020 izolata termic, finisaje calitate, centrala termica, mobilata, utilata, totul nou, contract...

 • 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 6, azi, 10:53
Nerva Traian Anastasie Panu 5min metrou Timpuri No
180 €

Cf I sporit decomandata 44 mp, toate imbunatatirile mobilata modern utilata complet, libera vizite, urgent merita, clasa energetica A, etaj 4 /10,...

 • 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 3, azi, 10:37
Mihai Bravu- Vatra Luminoasa
285 €

Va propun spre inchiriere o garsonierea decomandata cu o suprafata de 42mp situata la etajul 5/10, bloc 1988, amenajata modern,mobilata-utilata...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 2, azi, 10:33
Vitan, Stadion Olimpia
220 €

Vitan, Mihai Bravu, Mega Image, gars. 5/10, dec., bloc mixt, amenajata modern, mobilata si utilata complet, aragaz, frider, masina spalat, metrou...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 3, azi, 10:28
Lujerului
250 €

agentia imobiliara Randra va prezinta spre inchiriere o garsoniera mare si frumoasa, la numai 5 minute de metrou Lujerului

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 6, azi, 10:28
Pantelimon
169 €

parcul Lac Morarilor, bloc reabilitat, etaj 2/10, renovata total, mobilata si utilata, libera

 • 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 2, azi, 10:20
Prelungirea Ghencea, Mega Image Latin
250 €

garsoniera prima inchiriere, mobilata,utilata,centrala proprie, confort 1/ decomandat, etaj 4/8, st= 42 mp, costuri minime, libera, mijloace...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 10:17
Parcul Carol-ISG Residence III, loc parcare
360 €

Imobiliare Solutions Group va ofera spre inchiriere o garsoniera decomandata, cu o suprafata utila de 32 mp, situata la etajul 5/9 intr-un imobil...

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, azi, 10:07
Unirii, langa Tribunal Bucuresti, str. Negru Voda
1.600 Lei

Unirii langa Tribunalul Bucuresti 1/8, curat, mobilat, echipat, termopan, usa metalica, liber, zona linistita, acces rapid metrou, centru, tribunal...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 3, azi, 10:00
Lacul Tei, Domino
1.000 Lei

garsoniera cf. 1 sporit, mobilata, utilata, renovata, libera, etaj 3/4, acces imediat mijloace de transport, 1.000 Lei, plata lunar si o luna...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 09:56
Bucur Obor, metrou
240 €

garsoniera cf. 1 sporit, libera, renovata, merita vazuta, acces imediat metrou, plata lunar si o luna garantie, merita vazuta,

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 09:55
Militari, Lujerului metrou
180 €

Cora, cf.1, la etaj 2, libera, plata lunar si o luna garantie, acces imediat metrou,

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 09:54