Inchirieri garsoniere decomandate Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
Tip: decomandat
...
300 €

5/8, 40 mp, dec, mobilata si utilata complet, renovata, AC termopan, gresie, parchet, bloc 1990 reabilitat termic, libera, ideal locuit, fara animale de companie.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 09:05
...
300 €

Catalina inchiriaza garsoniera decomandata, etaj 4/4, cu toate imbunatatirile, mobilata modern, utilata complet, libera, clasa energetica A,

Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi, 08:57
...
300 €

parter/8, zona Valea Oltului, 10 min. statia de Metrou Valea Ialomitei, centrala proprie, pat matrimonial si canapea extensibila, balcon, spatii de depozitare, posibilitate parcare, liber

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi, 08:56
...
310 €

particular, 30 mp utili, decomandata (camera, bucatarie, hol, baie - toate sunt separate si spatioase) situata P/4. Bloc termoizolat 2022. Renovata recent - termopane, parchet, gresie, faianta, lavabil,...

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 06:10
...
420 €

Victoriei Piata, direct proprietar, metrou, impecabila, super curata, proaspat zugravita, lux, bloc mixt, termoizolat, etaj 3, liniste, vedere spate, complet mobilata si utilata, ac, decomandata.

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 06:00
...
390 €

Unirii, direct proprietar, decomandata, lux, complet mobilata si utilata, f. calduroasa, bloc 1988, termoizolat, AC. Pentru o singura persoana, nefumatoare, fara animale de casa,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 05:55
...
300 €

Catalina inchiriaza cf. I, etaj 2/10, bloc mixt, cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet libera, clasa energetica A, vizite urgent, merita,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 08:54
...
280 €

Catalina inchiriaza gars. la parter/10, 40 mp, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica mobilata complet, liber, clasa energetica A, libera, bloc reabilitat, 6 minute metrou obor 1 statie cu...

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 08:50
...
300 €

Campia Libertatii, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Mihai Bravu, Bd. Basarabia, 12 minute metrou Piata Muncii

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 17 Apr 23:19
...
400 €

Piata Alba Iulia, imobil 2018, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Calea Calarasilor, Decebal, Mall Vitan

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 23:19
...
330 €

Mall Vitan, mobilata modern, utilata complet, pozitie deosebita, aer conditionat, adiacent Nerva Traian, Timpuri Noi, 10 minute metrou Mihai Bravu

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 17 Apr 23:13
...
400 €

Plaza Residence, imobil 2022, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Militari, Iuliu Maniu, Grozavesti, Afi Cotroceni, metrou Lujerului,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 17 Apr 23:13
...
350 €

Campia Libertatii, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Mihai Bravu, Basarabia, 15 minute metrou Piata Muncii

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 17 Apr 22:49
...
300 €

Tineretului/ Visana, garsoniera decomandata, mobilata, etajul 10/10, lift, bloc anvelopat, terasa refacuta, aer conditionat, mobilata, utilata, termen lung. Contract ANAF, oferta Agentie imobiliara,

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 20:30
...
230 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf. 1 decomandata la Piata Delfinului, Pantelimon, etaj 5/8,

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 20:20
...
330 €

stradal, etajul 7, vedere spate, bloc mixt, reabilitat, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, libera, termen lung, agentie

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 20:12
...
250 €

De inchiriat garsoniera confort 1 decomandata, mobilata, utilata, situata la et. 5/8, in vecinatatea parcului Sebastian 250 euro, av. 1 luna + 1 luna garantie;

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 19:19
...
450 €

Tineretului Park Residence, 550 metri metrou Constantin Brancoveanu, prima inchiriere, studio 40mp cu balcon, centrala proprie incalzire in pardoseala, ac, loc parcare, mobilat, utilat, paza, ctr. ANAF

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 17 Apr 19:06
...
350 €

garsoniera 35 mp, et 1/2 in vila, mobilata, utilata complet, p, g, f, t, ac. Proaspat zugravit. Acces imediat la metrou, STB, anvelopata. Internet inclus. Termen lung. Libera. Urgent,

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 17 Apr 18:42
...
310 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf. 1 decomandata, etaj 5/10, constructie 2015, bloc mixt,

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 18:39
...
260 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf. 1 decomandata, p/4, Piata Veteranilor,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 18:35
...
350 €

Piata Muncii, Dristor, Decebal, str 7 Drumuri. Inchiriez Garsoniera 40 mp Dec, cu balcon, Renovata, Mobilata, Utilata complet 2022, planul 2, verdeata, Mall Park Lake, Parc IOR, et 10/11 (tehnic) LEI

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 17 Apr 18:21
...
300 €

situata langa rond Fantana Florilor/Nitu Vasile,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 17 Apr 17:39
...
350 €

bloc nou libera, mobilat lux utilat, et. 6/7, s-42 mp vedere la lac si pozitia blocului terminare pod nou la Lacul Morii, loc parcare,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 17:37
...
400 €

AFI Cotroceni, complex Exigent Plaza etaj 1, totul nou mobilata, utilata, aer conditionat, avans 1+1 garantie,

Suprafata 39 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 17 Apr 17:28
...
430 €

Tineretului Park Residence la 550 metri Metrou Brancoveanu, Prima Inchiriere Studio 40 mp, Centrala Proprie Incalzire in Pardoseala, AC, mobilat, utilat complet. Loc parcare, paza 24/24, contract Anaf,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 17 Apr 16:39
...
425 €

Inchiriez garsoniera Novum Politehnica Residence bloc 2019, zona Regie-Grozavesti, Splaiul Independentei 313B, la 8 minute metrou Grozavesti-Petrache Poenaru, decomandata, suprafata aprox. 44 mp,

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 17 Apr 16:11
...
415 €

Inchiriez garsoniera zona Grozavesti,Politehnica Park Residence, Str. Economu Cezarescu 52, bloc 2018, la 7 minute metrou Grozavesti-Politehnica, decomandata, suprafata aprox. 39 mp, etaj 1/8.

Suprafata 39 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 17 Apr 16:10
...
279 €

inchiriez garsoniera Sos. Colentina nr. 55, rond Doamna Ghica, decomandata, suprafata aprox. 32 mp, etaj 9/12, renovata, complet mobilata si utilata modern (g+f+p+t+um),

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 16:10
...
375 €

Garsoniera de inchiriat renovata total, mobilata, utilata nou, la 100 ml de Vian Mall, situata la etajul 1/8, libera.

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 17 Apr 15:54
...
400 €

9 minute Decebal, Metrou Dristor, Rond Baba Novac, Piata Alba Iulia, Mall Vitan, Park Lake Inchiriez Studio 40 mp Dec, Balcon, Debara, AC, TV Smart, wifi, Renovat Total de la Placa, Mobilat Utilat 2022

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 17 Apr 15:42
...
1.000 RON

stradal, cf.1, 30 mp, et. 4/4, dec., mobilata, utilata, zugravita acum, centrala termica de bloc, fara lift, 1-2 fete sau cuplu, persoane civilizate, fara animale, exclus pretentiosi, ocazie, agentie,

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 15:13
...
200 €

25 mp, et. 2/2, dec., mobilata, utilata, contorizare separata, 1-2 fete, sau cuplu, fara animale, agentie, plata in euro,

Suprafata 25 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 17 Apr 14:49
...
425 €

1 minut metrou Mihai Bravu, bloc 2021, centrala proprie, ctr. Anaf. Inchiriez garsoniera dec., 40 mp, balcon, paza, et. 4/11. Contorizat, ac, mobilat, utilat, loc parcare, sala fitness, net, cablu gratis

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 17 Apr 14:48
...
280 €

Garsoniera Aparatorii Patriei /Berceni

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 13:40
...
360 €

Va propunem spre inchiriere o garsoniera superba situata intr-o zona linistita, chiar langa parcul Tei si la 2 min. de Facultatea de constructii, foarte aproape de mijloacele de transport in comun Garsoniera...

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 13:37
...
330 €

Campia Libertati Cf 1 decomandata mobilata, utilata, la 10 minute de Metrou Piata Munci. 1+1 Garantie.

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:30
...
250 €

Drumul Taberei,Valea Ialomitei, la 5 min metrou, cf 1, decomandata, etaj 4/4,40 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um, mobilata si utilata complet, libera, avans 1+1, agentie

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:26
...
1.750 RON

Se inchirieaza garsoniera in complex de blocuri noi Hils Pallady cu loc de parcare, la 2 minute de metrou. Garsoniera se afla la prima inchiriere, mobilata si utilata complet modern,

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:00
...
340 €

proprietar, inchiriez garsoniera decomandata, Banul Udrea, la 8 min de mers pana la metrou Mihai Bravu, 42 mp, bloc 1992, etaj 2 din 8, bloc reabilitat termic. Garsoniera va fi disponibila din jurul datei...

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 17 Apr 12:32
...
900 RON

Proprietar garsoniera in vila cu intrare separata, baie proprie, bucatarie contorizare la utilitati, 1/2 pers. relativ tinere cu serviciu, fara copii sau animale de companie.

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 12:25
...
330 €

proprietar inchiriez garsoniera, 42 mp, etaj 1/3, balcon, mobilata si utilata, centrala proprie, contorizata separat, bloc nou, 5-7 min. metrou Aparatorii Patriei, disponibila imediat, 1+1 garantie;

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 17 Apr 12:00
...
450 €

Prima inchiriere, renovat 2024. Mall Vitan 6 min. Metrou Mihai Bravu, Proprietar, Prima Inchiriere Studio 44 mp, renovat total de la placa, instant, AC, Smart TV, masina spalat cu uscator, Mobilat Utilat...

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 17 Apr 11:57
...
200 €

garsoniera 2/8 dec. curata, g.f, nemobilata. Parchet, usa metalica,

Decomandat Nemobilat
Bucuresti, 17 Apr 11:48
...
310 €

Garsoniera decomandata,etaj parter din 9,deosebit de curata, frumos amenajata. Libera, situata pe Bulevardul 1 Mai, langa Hanul Drumetului.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 17 Apr 11:17
...

Drumul Taberei- Ghencea, etajul 1/10, confort 1, decomandata, mobilata si utilata, bloc mixt, imbunatatiri-geamuri de termopan, gresie, faianta, parchet, usi schimbate, balcon mare, geam la baie,

Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 17 Apr 11:13
...
900 RON

zona de vile, garsoniera, et. 3/3, decomandata, 37 mp, fara balcon, fara lift, curata, mobilata, utilata, centrala gaze, intretinere mica, aproape STB 485, fete, cuplu, persoane salariate, fara animale,...

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 10:36
...
260 €

Garsoniera Aparatorii Patriei - Samoila Dumitru, confort 1, decomandat, etaj p din 4, suprafata 34 mp, an constructie 1983. Are ferestre cu geam termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica. Fara...

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Neutilat M 11 min.
Bucuresti, 17 Apr 10:35
...
399 €

Proprietar, studio de lux, mobilat, disponibil. Zona foarte buna, linistita, Nerva Traian, Foisorului, et. 3/8, balcon, stradal, doua lifturi, renovat recent. Vizionari L-V intre 18-21 si in weekend

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 10:27
...
350 €

inchiriez garsoniera confort 1 in Pajura, zona verde, linistita, la 5 minute de metrou, Kaufland, Penny, etc. Garsoniera este nou echipata, nou zugravita, bucatarie separata, mobila noua, spatii ample...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 09:10
...
425 €

1 minut metrou Mihai Bravu, Centrala Proprie, ctr ANAF. Inchiriez Garsoniera Dubla 42 mp, Bloc 2023, paza 24/24, et. 1/5. Mobilat, utilat. Gratis: Parcare, Net, Cablu, Sala Fitness, Terasa, Spalatorie

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 17 Apr 09:03
...
399 €

Inchiriez apartament 1 camera, ultracentral zona Piata Victoriei-Dorobanti, Str. Grigore Alexandrescu, complet renovat si igienizat, la 8 minute metrou Piata Victoriei-Stefan cel Mare, decomandat,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
440 €

Inchiriez garsoniera bloc 2022, Exigent Plaza Residence (faza 4), zona Lujerului, Bd. Timisoara, totul nou, prima inchiriere, la 700 metri Plaza Mall, la 15 minute metrou Favorit, decomandata,

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:01
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.474
Ce poți închiria cu maximum 200 de euro în București

Garsoniere mici cu chirii sub 200 de euro în București - pe Anunțul Telefonic

22.03.2023 Anunturi pe bune 5.696
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 74.990