Inchirieri apartamente 3 camere renovate Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 115 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: București
Renovat: da
  Salveaza cautarea
Universitate, 3 camere et. 3, birouri sau locuit
590 €

Calea Victoriei, Hotel Novotel, spatiu birouri/locuit, renovat, instalatii electrice si sanit noi,ac, centrala, 5 min metrou Universitatii, vedere...

 • 87 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 7 min.
Bucuresti, 17 ian, 12:30
Vitan, Dristor, Ramnicu Sarat
350 €

3 camere, 2/10, renovat, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, masina spalat, AC, TV, acces facil Mihai Bravu, Tineretului, Nerva Traian,...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 3, 11 ian, 19:19
Tineretului
449 €

5/7, stradal, vedere parc, 5 min metrou, liber, mobilat utilat complet, se poate viziona oricand, ocazie,

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 19 ian, 09:30
Domenii, Kiseleff, Aviator Popisteanu 32
+ Schita
1.000 €

etaj 1 vila, superb amenajat, 2 dormitoare, 1 living, 1 dinning, 2 bai, bucatarie, 5 min. Metrou sau Piata Presei, 10 min. Piata Victoriei. Liber,...

 • 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 1, ieri, 23:30
Zona Piata Sudului, Cartier Berceni
+ Schita
490 €

Direct proprietar, inchiriez apartament cu 3 camere, 74mp utili, situat stradal, in Berceni, la 10 minute de metrou Piata Sudului si la 3 minute...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 4, ieri, 22:05
Unirii
625 €

Piata Unirii , Optinova, apt. trei camere decomandate, stradal renovat recent modern, 625/lunar, particular.

 • 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 4, ieri, 21:15
Tineretului, Piata Norilor
350 €

Tineretului, proprietar, Piata Norilor, apartament 3 camere 73 mp, bl.1980, g, f, p, t, aer cond., mobilat si utilat complet, 2 gr. sanitare, zona...

 • 73 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 4, ieri, 04:40
Unirii
500 €

Ap 3 camere decomandat, spations, utilat, centrala si aer cond, vedere ambele parti, etaj 1,intre bdul Unirii si Casa de Pensii. Foarte aproape...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Sector 3, 14 ian, 19:05
Universitate, Coltei
800 €

Ultracentral, deosebit, ap. 3 cam mobilat modern, etaj 1/7, 110 mp, fiecare dormitor are baie si dressing, zugravit proaspat, parchet, gresie,...

 • 110 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 17 ian, 17:48
Drumul Taberei, Romancierilor
300 €

langa statia de metrou inchiriem un apartament de 3 camere la prima inchiriere mobilat complet, et. 10/11, aragaz, frigider, termopan, aer...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 11 ian, 12:30
Berceni, Brancoveanu, Huedin
300 €

bloc reabilitat, proaspat zugravit,termopan, gresie, faianta, parchet nou, 2 aparate aer conditionat, mobilat si utilat, acces imediat la mijloace...

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 12:21
13 Septembrie, Drumul Sarii
410 €

3 camere decomadate, bloc nou, etaj 2, mobilat, utilat, foarte linistit, curat, renovat, luminos, liber imediat,

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 14 ian, 13:36
Piata Sudului, Aparatorii Patriei, Berceni Sector
400 €

Apartament cu 3 camere, luminos, open space mansarada duplex, etaj 5 si 6, cu loc de parcare, centrala proprie, aer conditionat, internet, cablu...

 • 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 4, ieri, 16:25
Militari,Lujerului
400 €

Langa metrou,vedere mixta,mobilat si utilat nou,Et 4/8,reabilitat termic ,fara probleme cu caldura,liber,pret negociabil

 • 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 23:16
Sebastian, BRD
1.500 Lei

proprietar zona Sebastian BRD, ofer apartament 3 camere confort 1 decomandat, etaj 6/8, proaspat zugravit, mobilat, gresie, faianta, parchet, usa...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 08:40
Grozavesti Politehnica prima inchiriere
+ Schita
700 €

buna ziua, va oferim spre inchiriere un inedit apartament de 59 mp, decomandat, cu o vedere superba catre parcul Politehnica, este situat la etajul...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 18 ian, 10:48
Sebastian, Dumbrava Noua
330 €

3 camere, 3/8, 70mp, Dumbrava Noua, mobilat, utilat, centrala termica, balcon, doua dormitoare, 2 balcoane

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:25
Tineretului, Vacaresti
500 €

bloc 2009, Pajistei-Rezidence, langa The Park, confort 1 sporit, etaj 1/6, mobilat si utilat modern, 2 grupuri sanitare, liber, apropiere Mall Sun...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 17 ian, 11:44
Stefan cel Mare metrou, Parcul Circului
450 €

proprietar, et. 4/8, lux, renovat recent, bucatarie open space, electrocasnice incorporate in mobila, intrare stradala, vedere spate, jacuzzi,...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Vezi pagina:
Real Translations
Sector 2, 17 ian, 20:25
Vitan, zona Olimpia
350 €

apartament cu 3 camere, dotat cu gresie, faianta, parchet, 2 balcoane, proaspat zugravit.

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 15 ian, 18:20
Baneasa, renovat, mobilat si utilat, pret excelent
550 €

etaj 1/3, living de 20 mp, bucatarie de 16 mp, dormitor matrimonial de 20 mp, dormitor 12 mp, centrala termica, aer conditionat, baie cu geam cu...

 • 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 05 ian, 04:15
Floreasca, Barbu Vacarescu
700 €

Mall Promenada, inchiriem ap 3 camere, prima inchiriere, et. 1/3, design tineresc, mobilat nou, masina spalat, aragaz, frigider, termopan, aer...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 10 ian, 12:45
Mosilor
500 €

apartament 3 camere, Cal Mosilor, central, ideal pentru birou/cabinet etc. Inchiriere pe termen lung. Etaj 2/10, disponibil imediat,

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 19 ian, 13:50
Decebal, stradal
+ Schita
450 €

3 cam.+receptie, et. 1/10, 2 grupuri sanitare, decomandat, vedere si intrare stradale, pretabil birou sau salon cosmetica, termen lung, contract ANAF,

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 3, 17 ian, 10:08
Universitate, Balcescu Industrial
625 €

confort I, semidecomandat, etaj 6 din 6, cladire consolidata, fara risc seismic, 58 mp, doua grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 11 ian, 22:35
Titan, la 5 min. de metrou Titan
1.800 Lei

particular, etaj 6/ 7, 2 grupuri sanitare, mobilat, frigider, aragaz, masina de spalat, balcon, cu loc de parcare, liber, pret negociabil

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 3, 19 ian, 15:10
Piata Alba Iulia, Burebista, mall Vitan
750 €

inchirere apartament de 3 camere, 70mp utili + terasa de 52mp, potrivit pentru birou, sediu firma, situat la parter/P+7, bucatarie mobilata si...

 • 122 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 3, ieri, 14:30
Piata 1 Mai, Clucerului
550 €

ap. 3 camere confort 1 decomandat, etaj 5/8, mobilat, utilat, renovat proaspat, parchet, gresie, faianta, termopan, AC, bloc reabilitat termic,...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 17 ian, 17:47
Drumul Taberei, Romancierilor
300 €

Parc Moghioros, et. 10, confort 1 semidecomandat, mobilat tineresc, electrocasnice, balcon, liber, zugravit, contorizat, bloc curat cu 2 lifturi,...

 • 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 11 ian, 14:19
Aviatiei, Herastrau, nord
+ Schita
450 €

proprietar inchiriez ap. 3 cam., Aviatiei, et. 1/3, proaspat renovat, prima inchiriere, nemobilat, Mall Promenada, metrou Aurel Vlaicu, parc...

 • 83 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Sector 1, 18 ian, 10:15
Berceni, Oltenitei, Stadion, Romprim
430 €

mobilat nou, prima inchiriere, loc de parcare, etaj 8/8, aer conditionat, 2 lifturi, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan,

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 19 ian, 20:00
Baneasa / Somesul Rece
400 €

particular, ap 3 camere, utilat, mobilat, anvelopat, loc parcare. Contract inchiriere la cerere. Prefer cadre militare.

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:00
Uverturii, 3 camere decomandat renovat negociabil
400 €

Inchiriez apartament 3 camere decomandat zona Uverturii - Gorjului.Situat la etajul 4 din 4, proaspat renovat si utilat complet pe strada Intrarea...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 6, 18 ian, 14:05
Dorobanti, Floreasca
680 €

apartament in vila p+1 renovata interior/ exterior, parter inalt, un singur apartament pe nivel, mobilat/ utilat complet, semidecomandat, 2 gr....

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 1, ieri, 11:28
Romana, inchiriere apartament 3 camere
550 €

curat, decomandat, spatios, luminos. Dispune de spatii depozitare, 2 dormitoare, balcon. Acces rapid catre punctele de interes ale orasului,

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 1, 14 ian, 09:28
Goga, centrala proprie si parcare, Unirii
575 €

mobilat complet, etaj 4, vedere mixta, centrala apartament, parcare, 2 bai, termen lung, contract, seriozitate, agentie/chei,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 06:50
Obor, Colentina stradal, langa complex RoseGarden
330 €

Colentina stradal, Metroul Obor la 10 min. Dna Ghica, langa parcul Plumbuita, bloc reabilitat termic, dec, 2/10, imb. G, f, p, UM, mobilat...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 10:51
Iuliu Maniu, Piata Veteranilor
320 €

apartament 3 camere Bd. Iuliu Maniu nr. 94-100 (Veteranilor), blocul nr. 18,

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, 17 ian, 20:45
Fundeni spital ap. 3 cam. lux, curte
500 €

3 loc parcare Fundeni, Spital, apartament 3 camere, curte proprie, centrala proprie, g, f, p, t, um, isn, ien, decomandat, 2 grupuri sanitare,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 dec, 07:50
Militari, Apusului, Roz Cafe
310 €

cf. 1 decomandat, etaj 4/4 renovat recent, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, obloane 2 gr. sanitare, 2 balcoane mobilat utilat nou...

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 19 ian, 13:53
1 Mai, Ion Mihalache
+ Schita
520 €

apartament curat, varuit in 2019, mobilat si utilat modern, ac in 3 camere, complet utilat si mobilat, et. 8/10, lift imbunatatit, langa Piata 1...

 • 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 1, 17 ian, 12:35
Romana, Ateneul Roman
590 €

K Imobiliare propune str. Georges Clemenceau, etaj 4/5 cu lift, apartament 3 camere, suprafata 90 mp, renovat recent, mobilat si utilat complet,...

 • 90 mp
 • Circular
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 14 ian, 09:36
Ion Mihalache, Domenii
600 €

zona exclusivista, ap. decomandat in vila, et. 1/3, mobilat, utilat, centrala, recent renovat, plata 1+1 garantie.

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 1, 17 ian, 18:25
Crangasi, Calea Giulesti, Podul Grant, Rapid
400 €

apartament 3 camere Crangasi, Calea Giulesti, stadionul Rapid si Mega Image, etajul 3/7, bloc 1968, S=85 mp, confort 1 semidecomandat, cu multiple...

 • 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 6, 07 ian, 11:55
Berceni, Piata Sudului, Brancoveanu, Huedin
350 €

bloc reabilitat, termopan, gresie, faianta, parchet, AC, mobilat si utilat modern, acces imediat la mijloace de transport,

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 12:20
Dorobanti
1.100 €

apartament de lux de inchiriat 3 camere, zona Dorobanti Mario Plaza 90 mp utili, bloc an 2000, etaj 1/4, doar sedii birouri, ac, parchet, balcon,...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 14 min.
Sector 1, 17 ian, 12:10
Tineretului, Tohani
449 €

loc parcare ADP, 3 cam., etaj 7/10, un grup sanitar, mobilat, amenajat, liber de persoane, contract Anaf,

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 4, 17 ian, 10:08
Herastrau - Soseaua Nordului stradal
1.100 €

Agentie imobiliara - 4/5 - parcare subsol, imobil 2009, stradal, vedere spatele blocului - liniste, verdeata, ferit de zgomotul stradal, terasa cu...

 • 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 09 ian, 12:30
Aviatiei, Baneasa
625 €

ap. nou lux, 2007, str. Pechea, langa spitalul Medicover. Mobilat complet Mobexpert, utilat complet inclusiv masina spalat vase (Bosch, Samsung,...

 • 98 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 19 ian, 11:05
Unirii Bulevard, Piata Alba Iulia, Decebal
700 €

Apartamentul de 3 camere este complet renovat si este localizat pe bulevardul Unirii cu vedere stradala, la etajul 2/7. Are doua bai, 2 dormitoare...

 • 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 3, ieri, 14:20
Tineretului
350 €

Metrou Eroii Revolutiei, bloc 1992, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Oltenitei, Brancoveanu,...

 • 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 18 ian, 22:18
Drumul Taberei, Orizont, Afi Cotroceni
320 €

agentie imobiliara, etajul 4/4, semidecomandat, bloc reabilitat, foarte curat, proaspat renovat, prima inchiriere dupa renovare, termopan, parchet,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 09 ian, 05:40
Baneasa
1.000 €

imobil 2016 Straulesti, Romatsa, locatie buna. Apartamentele au suprafete intre 130 mp, 160 mp, pe un singur nivel sau tip duplex, finisari lux, se...

 • 135 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:56
Obor, sos. Colentina, complex Rosegarden
450 €

metrou Obor 7 min., mall Veranda 5 min. Pipera 10min. in planul 2, bloc nou 2010, 2/9 paza BGS 24/24, un loc de parcare, mobilat, utilat, 2...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 10:53
Pache Protopopescu
550 €

K Imobiliare propune in bloc deosebit, etaj 1, apartament 3 camere decomandat, suprafata 85 mp, renovat recent, mobilat si utilat complet, centrala...

 • 1.978 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 10 ian, 09:01
Parcul Sebastian
500 €

Nicolae Popovici, confort 1 decomandat, mobilat complet si utilat, situat la etajul 6/8, finisaje de calitate, parchet, gresie, faianta, termopan,...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 19 ian, 14:15