Inchirieri apartamente 3 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 155 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: București
Renovat: da
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Tineretului
+ Schita
500 €

Tineretului, Visana, 3 camere dec, 2/8, un grup sanitar, 3 balcoane, bloc anvelopat, renovat nou, liber de persoane, bucataria mobilate

 • 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 11 min.
Bucuresti, 18 ian, 13:27
Drumul Taberei, Favorit, str Sibiu
450 €

et 1/4, cf 1, decomandat, 90mp, renovat complet, mobilier Mobexpert in living, dormitoare Neoset, bucatarie Ikea, aer conditionat, loc parcare,...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 14 ian, 08:30
Drumul Taberei
260 €

Valea Argesului, etajul 8/10, decomandat, renovat, toate imbunatatirile, aer conditionat, se inchiriaza nemobilat, bucatarie mobilata, liber, 1+1...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 16:37
Titan, particular inchiriez ap. nou, decomandat
+ Schita
410 €

Particular inchiriez apartament nou 3 camere decomandat et. 1, cu garaj la subteran bloc nou finalizat 2020. Apartamentul se inchiriaza pe termen...

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 01:55
Crangasi, la sosea, pod Grand, metrou, linia 41
350 €

Particular, 3 camere complet mobilat, 3 balcoane inchise, Crangasi, pod Grand, la sosea, langa parc Crangasi, linia 41, metrrou, CT, AC, masina...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:10
Lujerului
550 €

primul locator, mobilat, utilat nou,

 • 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 16:30
Unirii, Unirii Piata, Optinova
610 €

particular ap. trei camere decomandate, stradal, renovat recent, modern, 610 Euro/luna,

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 20:30
Calea Calarasilor, stradal, 5 minute metrou Muncii
399 €

Apartament 3 camere decomandate in zona Calea Calarasilor, etaj 2/8, suprafata utila 83 mp, apartamentul este complet mobilat si utilat.

 • 83 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 17 ian, 15:45
Stefan cel Mare, Dinamo
450 €

3 camere Stefan cel Mare -Barbu Vacarescu, bloc 1982, proaspat zugravit si finisat, decomandat, etaj 2/10, 2 bai, balcon mare inchis, termopan, aer...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 05 ian, 20:24
Obor, Iancului, Ferdinand, Avrig, Dimitrov, metrou
330 €

parter/8, stradal, vedere spate, mobilat, utilat complet, 2 grupuri sanitare, balcon, centrala termica,gresie, faianta, parchet, termopan, usi...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:51
Aparatorii Patriei, vis a vis de Univ. Spiru Haret
430 €

Proprietar ap. 3 cam, semidec. 4/10, utilat, mobilat complet modern, balcon inchis, termoizolat interior si exterior, 2 bai, ac, net 1GB, g, f, p,...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 17 ian, 20:50
Victoriei Guvern
630 €

oferta, langa Louis Blanc Offices, 86 mp amenajat si mobilat nou pentru birouri, toate imbunatatirile, 2/8, stradal, aer conditionat, pretabil...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 15 ian, 12:47
Piata Romana la rond
550 €

Direct proprietar inchiriez ap. cu 3 camere, etaj 5/9, nemobilat, situat in Piata Romana.

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 18 ian, 18:10
Universitate, Piata Rosetti
+ Schita
450 €

3 camere, hoch parter, circular, renovat recent,bucatarie mobilata, 2 grupuri sanitare, centrala proprie, ac, disponibil imediat,

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 15 ian, 15:00
Pasajul Marasesti, Panait Cerna
+ Schita
550 €

Panait Cerna, pasajul Marasesti inchiriere apartament 3 camere, decomandat, et. 5/8, centrala termica, 3 dormitoare, 1 balcon, bucatarie, 2 bai,...

 • 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 06 ian, 13:49
Sebastian, Calea Rahovei
300 €

Intersectie Sebastian, Calea Rahovei, particular inchiriez ap. 3 camere, decomandate, mobilat complet modern, et 4/10, stradal, 320 e + 1 luna avans.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 04:40
Sisesti, 3 camere, parter inalt, 2 terase, garaj!
765 €

agentia imobiliara Proestate va prezinta in exclusivitate o proprietate deosebita ce se incadreaza in segmentul premium pe piata chiriilor. Se...

 • 105 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 ian, 10:33
Rond Doamna Ghica Colentina Tei
425 €

Proprietar inchiriez apartament Doamna Ghica. Statia STB vis-a-vis metrou Obor la 5 minute. In imediata apropiere gasim parcuri, scoala,...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 21:00
Unirii, Tribunal
+ Schita
580 €

K imobiliare, va propune pentru inchiriere un apartament renovat recent, cu centrala proprie, ac in 2 camere, situat in spatele magazinului Unirea....

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 06 ian, 07:59
Baba Novac stradal, ap 3 cam modern
+ Schita
450 €

Particular ofer inchiriere ap. 3 cam Baba Novac, 3/10, mobilat modern, spatios, utilat, 2 balcoane, termopan, apometre, repartitoare, parchet,...

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 15 ian, 09:35
Drumul Taberei
300 €

Liceul Lovinescu, 6/10, semidecomandat, mobilat si utilat complet, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat,...

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:35
Bucurestii Noi, parc Bazilescu
550 €

ap. 3 cam., decomandat, dresing, 2 bai (dormitor matrimonial cu baia), 2 locuri de parcare, curte proprietate

 • 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 10:35
Baneasa Felicity Residence
420 €

Housexpert Consulting va supune atentiei un apartament deosebit, cu loc de parcare subteran inclus in pret.

 • 75 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 14 ian, 12:47
Universitate, Balcescu Industrial
550 €

Confort I, semidecomandat, etaj 6 din 6, cladire consolidata, fara risc seismic, 58 mp, doua grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 18 ian, 09:30
Colentina, Rau, Fundeni, Spital
300 €

3 cam. 2/2, etaj in vila, 70mp, mobilata/nemobilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, velux, centrala termica proprie, intrare...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:45
Floreasca, Aviatiei, Belvedere Residence, lux
1.100 €

Direct proprietar, de inchiriat unul dintre cele mai frumoase apartamente din Bucuresti, langa Promenada si aproape de lacul Herastrau.

 • 92 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 18 ian, 21:55
Giulesti, Stadionul Rapid
310 €

apartament 3 camere, mobilat si utilat, etaj 7/8, doua balcoane, bloc reabilitat termic, parcare ADP, piata, mijloace transport, adiacent Podul Grand,

 • 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:16
Metrou Dristor
500 €

ap. 3 cam., 67 mp, parc, mob, util, totul nou, dotari lux, 5 min. metrou Dristor

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 19:50
Dacia, Eminescu, Mosilor, Pizza Hut
500 €

3 camere in vila pe bd. Dacia, parter inalt cu curte in indiviziune 2 gr sanitare, bucatarie mobilata, inclusiv masina spalat vase, camera bonus la...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 15 ian, 14:59
Berceni, str. Samoila Dumitru, oficiul postal nr 8
500 €

ap. 3 cam, 7/8, complet mobiltat, utilat, tv, msr, msv, frigider, instalatii noi Grohe, renovat, net, cablu tv, loc parcare, CCTV scara, piata...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 14 ian, 05:25
Str. Mihai Eminescu, Calea Dorobantilor
530 €

Particular, 3 camere Mihai Eminescu intersectie cu calea Dorobantilor (ASE), mobilat si utilat, renovat complet, etaj 1, 2 bai, lift, balcon....

 • 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 13:54
Baneasa, Sisesti prima inchiriere 3 camere lux
755 €

agentia imobiliara Proestate va prezinta in exclusivitate o proprietate deosebita ce se incadreaza in segmentul premium pe piata chiriilor. Se...

 • 105 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 10:42
Iancului, Aleea Lunguletu
400 €

2 min. metrou, etaj 8/10, cf. 1, bloc reabilitat termic, renovat recent, nemobilat/ utilat, termen lung, ideal familie, avans 1+1, Comision Agentie...

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:15
1 Decembrie 1918 intersectie Liviu Rebreanu
280 €

Auchan, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, etajul 8 din 8, complet mobilat si utilat, 2 gr. sanitare, liber, termen lung

 • 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:30
Decebal, prima inchiriere, bloc nou 2020
500 €

3 camere decomandate, 2 grupuri sanitare, balcon inchis, centrala proprie, costuri mici de intretinere (100 Lei/ luna). Prima inchiriere, pretabil...

 • 78 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 9 min.
Bucuresti, 18 ian, 01:45
Cotroceni
+ Schita
525 €

inchiriez ap.3 camere, proaspat renovat, semidecomandat, nemobilat, et.3, 80 mp, balcon, bucatarie complet utilata, incalzire centrala,...

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 18 ian, 16:55
Bucurestii Noi, Podul Constanta, Pajura
+ Schita
650 €

Proprietar inchiriez ap. 3 cam in complex Metropolis Residence, 118 mp, decomandat, parcare subterana inclusa, constructie 2008, renovat 2020,...

 • 118 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 18 ian, 13:50
Cotroceni, Carol Davila renovat recent
550 €

proaspat renovat nou in vila, acces separat ca la bloc, etaj 1/2, conf. 1, sdec, imbunatatiri: g, f, parchet lemn masiv, t. Centrala de apartament....

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 19 min.
Bucuresti, 15 ian, 12:47
Floreasca, Parc
450 €

Floreasca, Chopin, lux, langa Barbu Vacarescu, zona superba, 2 dormitoare, frumos, foarte spatios, nou amenajat, nou mobilat modern, utilat,...

 • 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 12:14
Drumul Taberei
350 €

Valea Argesului, etajul 1/4, semidecomandat, renovat total, mobilat si utilat complet,dormitor nou mobilat, curat, loc de parcare ADP, liber, 1+1...

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:51
Sos. Oltenitei, sector 4, Berceni
370 €

Proprietar, ofer spre inchiriere ap. 3 cam, conf.1, mobilat si utilat, semidecomandat, pe Sos. Oltenitie la 5 min. de statia de m. Piata Sudului si...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 16 ian, 13:25
Piata Unirii, Sitraco
+ Schita
500 €

Cantemir, etaj 2, imobil impecabil, mobilat minimalist, utilat complet, termen lung, fara animale, chiriasi de calitate, agentie, chei

 • 66 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 07:06
Plaza, Drumul Taberei
490 €

modern, imobil nou, parter/4, decomandat, centrala proprie, loc de parcare,gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, ac, tv. Vec: Afi...

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 18 ian, 10:17
Drumul Taberei
320 €

Valea Argesului, etajul 1/4, decomandat, prima inchiriere, mobilat si utilat nou, 2 aparate ac, izolat exterior, bloc curat si civilizat, contract...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:54
Calea Mosilor
450 €

Calea Mosilor, Burebista cu loc de parcare ADP Renovat acum, ft bine intretinut, mobilat, utilat complet, modern, bucatarie noua, gresie si...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 18 ian, 06:10
13 Septembrie, Prosper, Dorneasca
300 €

Inchiriez apartament 3 camere, mobilat si utilat complet, etaj intermediar, loc parcare propriu, doua grupuri sanitare, multiple spatii depozitare,...

 • 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 ian, 18:15
Drumul Taberei, Favorit
450 €

mobilat si utilat nou Ikea, decomandat, et 1/4, foarte spatios,gresie ,faianta, aer conditionat, repartitoare, apometre, loc parcare, renovat...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 18 ian, 10:45
Militari, Lujerului
310 €

Lujerului, etajul 1/10, decomandat, mobilat si utilat complet, aer conditionat, liber, curat, 1+1 garantie.

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:55
Primaverii, Dorobanti, Televizune
900 €

inchiriez apartament trei camere, str. Pictor Negulici, singur pe etaj, loc parcare propriu, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 12 ian, 23:30
Baneasa
1.100 €

imobil 2016 Straulesti, Romatsa, locatie buna. Apartamentele au suprafete intre 130 mp, 160 mp, pe un singur nivel sau tip duplex, finisari lux, se...

 • 135 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 05 ian, 20:24
City Residence Mosilor
650 €

3 camere lux, bloc nou, prima inchiriere, situat in aproprierea B-dului Dacia cu Calea Mosilor, zona linistita, etaj4/5, parcare subterana, ac,...

 • 97 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 05 ian, 20:24
Decebal, rond Alba Iulia, 5 minute metrou Muncii
450 €

stradal, etajul 5, 3 balcoane, vedere mixta, 2 gr sanitare, centrala, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:30
Universitate, Rosetti, ANAF, J.L.Calderon
590 €

apartament foarte cochet, ultracentral, renovat recent, cu finisaje deosebite, utilat si mobilat foarte modern, situat la doua minute de TMB....

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 08 ian, 20:00
Costin Georgian metrou, parc Morarilor, Pantelimon
+ Schita
1.980 Lei

Costin Georgian metrou, parc Morarilor, Pantelimon, 100 mp, 2 lifturi, renovat recent, mobilat utilat complet, termen lung, 600 m pana la metrou,...

 • 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 07 ian, 03:35