Inchirieri apartamente 3 camere mobilate si utilate Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat
...
540 €

Proprietar, inchiriez apartament cu 3 camere in bloc cu 4 etaje, etaj 3 din 4, proaspat renovat, complet mobilat si utilat, centrala termica, aer conditionat, situat la 8 min de statia de metrou Gorjului,...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 21:14
...
550 €

bloc reabilitat, 2 gr sanitare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, liber, termen lung, fara animale, contract

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 20:51
...
1.200 €

Agentia imobiliara Allimob va prezinta spre inchiriere un apartament cu 3 camere in Belvedere Residence. Situat la etajul 3 al unui bloc cu regim inaltime P+10E, suprafata utila 92 mp, bloc finalizat...

Suprafata 92 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 17:11
...
385 €

apartament 3 camere, semidec, 72 mp, et7, mobilat utilat la metrou Lujerului.

Suprafata 72 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 13:41
...
475 €

etaj 7/8, stradal, mobilat si utilat,curat, 2gr sanitare, um,ac, 2 balcoane, spatios,liber,termen lung, avans 1+1, Comision Agentie 50%, vecinatati: Dacia, Eminescu, Obor

Suprafata 85 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:47
...
3.700 €

Agentia imobiliara Allimob va propune spre inchiriere un apartament exclusivist in zona Floreasca. Face parte dintr-un bloc construit la cele mai inalte standarde, intr-o zona cu o panorama deosebita,...

Suprafata 113 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, azi, 17:11
...
1.300 €

Agentia imobiliara Allimob va prezinta spre inchiriere un apartament cu 3 camere zona Baneasa. Compartimentare: living open-space cu bucataria, doua dormitoare, doua bai, hol si 3 balcoane. Are o suprafata...

Suprafata 85 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 17:10
...
550 €

Militari, Gorjului, Moinesti, 74 mp, decomandat mobilat / utilat complet, modern, etaj 4/4, bloc anvelopat, vedere spate, aer conditionat 18000 BTU, scara curata, vecini ok, seriozitate, termen lung,...

Suprafata 74 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 16:30
...
550 €

inchiriez apartament 3 camere, decomandat, mobilat si utilat, et. 6/8, pret 550 euro negociabil. Foarte aproape de metrou, 3 min. mers pe jos. Este supravegheat video si are paznic permanent. Foarte calduros...

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:45
...
450 €

Va oferim spre ichiriere un apartament de 3 camere, 8 minute metrou Dristor, suprafata 75mp, 2 balcoane, decomandat, situat la etajul 2, intru-un bloc reabilitat, situat in zona Piata Alba Iulia,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:23
...
1.000 €

Apartament modern cu 3 camere cu o suprafata de 125mp, la etajul 7, in zona Obor, Stefan Cel Mare, in imediata apropiere de Scoala 307, intr-un bloc construit in anul 2007, mobilat si utilat complet.

Suprafata 125 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 14:18
...
300 €

parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, vedere mixta, strazi amenajate, vis-a-vis metrou, 1+1, decomandat,termen lung

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:05
...
500 €

3 camere, mobiliat, utilat, et. 3/10 bloc stradal, apropiere metrou Brancoveanu,

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:22
...
600 €

langa facultatea de drept, bloc fara risc seismic, renovat integral, prima inchiriere, totul nou, mobilat/ utilat complet, centrala de imobil,liber.

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 13:10
...
599 €

Quadra Place 1, loc de parcare inclus in pret, etaj 1/7, semidecomandat, mobilat/utilat complet, 2 gr. sanitare, 2 balcoane mari, proaspat zugravit, acces securizat, loc de joaca in complex,

Suprafata 95 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:10
...
550 €

Apartament foarte confortabil ptr familie cu doi copii, situat in zona curata /civilizata si vecini de calitate. Acces securizat in scara, renovata recent. Anvelopat la exterior, cu centrala proprie si...

Suprafata 83 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, azi, 12:08
...
450 €

Laptari Tei, Facultatea de Constructii, etaj 2/8, mobilat si utilat modern, liber, 2 gr. sanitare, 3 min. Parc Tei, ideal familie/cuplu, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati: Pipera, Floreasca,...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:04
...
450 €

3 camere cf.1, renovat, mobilat, utilat, totul nou, etaj 3, merita vazut, 450 eur, plata lunar si o luna garantie,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:40
...
400 €

langa scoala Sfantul Andrei, metrou, piata, supermarket, decomandat, etaj 4/10, G, F, P, T, UM, mobilat, utilat, 1 + 1 garantie,

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 11:31
...
350 €

3 camere confort 1 decomandat, mobilat, parter /8, frigider, aragaz, masina de spalat, 2 grupuri sanitare, pentru birou sau locuit

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 11:27
...
500 €

apartament de 3 camere semidecomandat, renovat, geam la baie, foarte spatios, balcon foarte mare. Liber. 7 minute Parc IOR, 7 minute metrou Muncii,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 11:20
...
500 €

Apartament de 3 camere foarte spatios cu suprafata de 72 mp, renovat, gresie, faianta parchet, termopan, usa metalica,

Suprafata 72 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi, 11:19
...
450 €

parcare, etaj 2/10, Str. Constantin Titel Petrescu, scoala nr. 59 (1 Mai, tramvai 41, Kaufland, Auchan, 8-10 minute metrou Favorit), centrala termica, loc parcare Adp, mobilat-utilat complet,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 11:18
...
480 €

la 3 minute de Carrfour Chitila si de Colosseum Park, complex rezidential de lux, 3 camere decomandate toate imbunatatirile centrala, mobilat si utilat lux, parcare subterana, totul nou prima

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:15
...
500 €

inchiriem ap. 3 camere intr-un bloc nou, et. 4/10, mobilat complet, masina spalat, aragaz, frigider, termopan, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, loc parcare subteran, centrala de bloc,

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 10:54
...
420 €

catalina inchiriaza 3 camere, cf. 1 semidec., etaj 5/10, cu imbunatatiri, mobilat si utilat complet, se accepta si anumite categorii de straini, liber, clasa energetica A, vizite urgent sunati acum, merita

Suprafata 77 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:36
...
425 €

Catalina inchiriaza 3 camere, etaj 3/10, imobil reabilitat, gresie integral, faianta, termopan, usa metalica, mobilat modern, utilat complet, liber, clasa energetica A, pt. 2 cupluri, 2 baieti, 2 fete,...

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 10:36
...
320 €

3 camere , semidec,et.3/9, mobilat si utilat clasic, foarte curat, 2 gr.sanitare, termopan, langa liceu si scoala,lift, scara impecabila, internet,liber,accept animalute de companie

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 10:34
...
560 €

3 cam Unirii Camera de Comert, 5/7, 80 mp, 2grs, 5 min metrou Unirii sau Timpuri Noi mobilat si utilat integral, gresie, faianta, parchet, termopan, AC.

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:37
...
400 €

Petre Ispirescu intersectie cu 13 Septembrie, mobilat si utilat modern, loc de parcare, 2 grupuri sanitare, 3 tv, aer conditionat, combina frigorifica, congelator,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 08:43
...
590 €

Apartament 3 camere etaj 4, acces stradal,75 mp, mobilat si utilat modern,camera copil, zugravit, televizoare lCD, termopan, gresie, faianta, imobil izotat termic, acces rapid, 2 balcoane, 3 AC-uri,ideal...

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 08:01
...
300 €

centrala termica, apartament cu geam termopan, gresie, faianta si parchet,

Suprafata 68 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 06:35
...
750 €

Inchiriere apartament 3 camere Romana. Renovat, mobilat si utilat modern, dispune de spatii depozitare, aer conditionat, 3 balcoane. Aproape de Universitate, ASE, Cismigiu, Calea Victoriei

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 18:24
...
650 €

spatios, luminos, dispune de balcon, spatii depozitare, aer conditionat, aproape de Universitate, Cismigiu, Kogalniceanu

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 18:24
...
450 €

Pancota, 4/8, cf 1 sp, dec, 78 mp, 2 bai, hol H, vedere mixta, centrala termica, renovat 2022, prima inch, totul nou, mob, utilat nou, liber, bl reabilitat termic, g, f, p, t, usa metal, instal/ usi int...

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 16:59
...
600 €

Chiar la Mall Park Lake si Parcul IOR, mobilat si utilat, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, fara animale de companie. Liber, termen lung,

Suprafata 72 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:37
...
450 €

la 10 minute de metrou P-ta Sudului si 2 minute de parc, etaj 2/4, decomandat, 2 gr. sanitare, centrala proprie de apartament. In living va fi adus un coltar extensibil si un tv lcd,

Suprafata 76 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:27
...
423 €

inchiriez apartament cu 3 camere decomandat la etajul 3/4, izolat termic, centrala proprie, parcare, aproape de metroul N. Grigorescu, utilat complet. O luna garantie. Nefumatori si fara animale de companie....

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:50
...
900 €

3 cam. complet nou, Piata Victoriei pasaj, acces imediat metrou, mijloace de transport, parc Kiseleff, et. 12/14, bl. reabilitat, g, f, p termopan, ac, logie inchisa cu sticla, panaroama de invidiat

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 15:39
...
1.500 €

Penthouse singur pe nivel bl. 2008 Domenii - Gherghel, finisaje de buna calitate cu 2 grs (cu geam), 2 dormitoare, camera dresing, camera birou, living cu terasa de 50 mp si loc de parcare subteran

Suprafata 160 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, ieri, 15:38
...
430 €

parter/10, bloc solid, reabilitat, fara vecini curiosi. Repartitoare, AC, cablu/net, usa metalica, doua bai. Garantie chiria pe o luna. Liber de la 1 martie. Direct proprietar,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:27
...
500 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere foarte luminos, pozitionat pe Sud-Est, in Pantelimon, reper Orange, confort 1 decomandat, avand suprafata de 83 mp, cu o baie si 2 balcoane genereoase...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:55
...
350 €

10/10, cf.1, 2 bai, centrala termica proprie, bl. 1983, reabilitat termic, mobilat clasic, utilat complet, liber, curat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, zona buna, linistita, contract...

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:52
...
650 €

Vectorial Broker va prezinta spre inchiriere un apartament de 3 camere intr-o zona ultracentrala , reper Sala Palatului, confort 1 decomandat, avand suprafata de 70 mp, cu 1 baie. Locuinta este situata...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:52
...
360 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere mobilat si utilat in TITAN 1 Decembrie, reper Sectia 13 Politie, confort 1 decomandat, avand suprafata de 75 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:48
...
600 €

inchiriere apartament 3 camere Militari Cora Lujerului, 3 minute de metrou, Piata Veteranilor, decomandat

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 14:20
...
550 €

Va propunem spre inchiriere, un apartament cu 3 camere, situat in cartierul Drumul Taberei ,zona Plaza Romania, intr-un bloc, construit in anul 1976, confort 1, semidecomandat, etaj 1 din 9, avand...

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:00
...
550 €

Inchiriere apartament 3 camere str Mugur Mugurel, zona linistita, la 5 min metrou, bloc finalizat 2007, utilat si mobilat complet modern, ac, et. 3/4,

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:41
...
390 €

confort l, decomandat/ circular, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, mobilier de tip nou, utilat complet, situat aproape de Plaza, linia 41, piata, parcul si metrou Moghioros, scoli,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:35
...
350 €

mobilat si utilat, clasic,curat,dotat cu aer conditionat si centrala termica, cheltuieli rezonabile intretinere, balcon inchis in termopan, et 8/8, spatios, 2gr sanitare, pret unic,fix, doar persoane...

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:05
...
490 €

Apartament 3 Camere Greenfield Mobilat si Utilat

Suprafata 80 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:50
...
300 €

broker imobiliar ofer spre inchiriere 3 camere, 2/10, langa parcul IOR,Titan, piata,mall, zona verde, civilizata, pret excelent.

Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:36