Inchirieri apartamente 3 camere mobilate Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: București
Mobilier: mobilat
...
500 €

aproape Parc Tei/Plumbuita,etaj 5/10,cf.1 semidec., 70mp., bloc reabilitat termic,baie cu fereastra, vedere pe trei laturi, orientare S-E, bucatarie patrata, mobilat,uti., imb.,g,f,p,termopan,um,av 1+1,liber

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, ieri, 11:04
...
500 €

inchiriere apartament 3 camere Universitate. Dispune de terasa, centrala proprie, bloc consolidat, et. 5. Acces rapid catre Unirii, Romana, Cismigiu. Agentia House Advisers,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Feb 12:20
...
400 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere situat la etajul 2/8, semidecomandat, 62 mp, mobilat intre clasic si modern, utilat cu: aragaz, frigider, masina de spalat rufe,...

Suprafata 62 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 13 Feb 16:07
...
480 €

centrala la 3 minute de Carrfour Chitila si de Colosseum Park, complex rezidential de lux, 3 camere decomandate toate imbunatatirile centrala, mobilat si utilat lux, parcare subterana, totul nou

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 18:48
...
450 €

inchiriez apartament cu 3 camere renovat total, instalatie electrica si sanitara noi, mobilier nou, totul este nou (gresie, parchet, mobilier, etc.). zona auchan titan strada postasului 6, bl9, sc2, et3/8.

Suprafata 80 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 23:25
...
650 €

Particular, bloc p+4 din '98, recent anvelopat primarie fonduri europene, scara renovata incl pardoseala, camere video, curte spate, parcare et. 4/4, 80mp, 2 balcoane, 2 dormitoare, dressing separat,...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 01:30
...
750 €

Metrou Piata Muncii, an constructie 1990, 3 camere, et. 4/9, decomandat, 3 balcoane inchise, 2 bai, reabilitat termic, renovat, mobilat, utilat, Centrala Termica, vedere mixta

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 19:00
...
850 €

Zona Centrala Localizare: Strada General Nicolae Dona nr. 2, in apropiere de Ambasada Macedoniei, intr-o zona cu paza 24/7. Caracteristici generale: Suprafata totala: 90 mp. Etajul 2 din 3 Decomandat

Suprafata 89 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 31 Jan 13:20
...
650 €

3 camere renovat complet Iancului, 68 mp, situat la 3 minute de mers de metrou Piata Iancului, mobilat, utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, balcon inchis, nelocuit dupa renovare.

Suprafata 68 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 20 Feb 18:42
...
399 €

inchiriez apartament 3 camere, Drumul Taberei, Bld. Timisora 79, la 5 min. metrou Valea Ialomitei, decomandat, suprafata aprox. 70 mp, etaj 4/4, complet mobilat si utilat modern, bloc reabilitat termic,

Suprafata 66 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 20 Feb 13:45
...
590 €

Piata Victoriei 3 cam. 2 bai, mobilat, 3 Aer, masina de rufe cu uscator, buc de comanda, baie lux, cablu, HBO, bloc cu sec. video, lift nou, parchet , debara, frigider nou, proprietar, colab.cu agenti

Suprafata 73 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Feb 13:45
...
450 €

chiar la gura de metrou, apartament 3 camere, etajul 1/10, mobilat si utilat, bloc reabilitat, vedere mixta, bucatarie mare open space, liber, boiler, Mega Image, Penny, Lidl, IKEA,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 12 Feb 15:05
...
400 €

renovat complet, mobilat si utilat modern, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, spatii de depozitare

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Feb 11:45
...
400 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere situat la etajul 2/8, semidecomandat, 62 mp, mobilat intre clasic si modern, utilat cu: aragaz, frigider, masina de spalat rufe,...

Suprafata 62 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 07 Feb 11:11
...
475 €

K Imobiliare propune 3 camere, decomandat, et. 8/10, renovat, mobilat si utilat complet, aflat la 100 m de metrou Lujerului, in randul 2 de blocuri (fara zgomotul starzii). Loc de parcare. Contract ANAF,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 19 Feb 09:55
...
450 €

10 minute de metrou si Oraselul Copiilor apartament 3 camere, semidecomandat, recent renovat, mobilat, utilat complet, apropiere liber, termen lung 550 euro plus garantie,

Suprafata 67 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 29 Jan 13:23
...
400 €

Giurgiului Pta Progresul 3 camere cf.1 decom, mobilata, utilata, centrala proprie, plata lunar si o luna garantie,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:17
...
700 €

Inchiriere apartament 3 camere, complet mobilat si utilat, semidecomandat, spatios, 2 balcoane, la doar 7-8 minute de metrou. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 100 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Feb 11:30
...
650 €

Inchiriere apartament 3 camere, complet mobilat si utilat, modern,spatios, luminos, balcon deschis mare, centrala proprie, 1 dormitor principal si unul mic.2 debarale. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 90 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 16 Feb 08:01
...
350 €

Raul Doamnei, etajul 7/10, mobilat si utilat, aer conditionat, aproape de metrou, mijloace de transport in comun,

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 12 Feb 11:53
...
800 €

Piata Alba Iulia, duplex vedere bulevardul Unirii, mobilat, utilat complet, aer conditionat, adiacent Decebal, Mall Vitan, Burebista

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 20 Feb 08:01
...
650 €

5/8, mobilat si utilat, 2 balcoane, aer conditionat, loc parcare in curtea imobilului, reabilitat termic,

Suprafata 90 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 20 Feb 22:36
...
549 €

inchiriez apartament de 3 camere proaspat renovat, cu o suprafata utila de 66 mp, pe Calea 13 Septembrie, mobilat si utilat, cu centrala proprie, etaj 4/8, an 1990, prima inchiriere dupa renovare,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 19 Feb 09:15
...
390 €

inchiriez apartament 3 camere semidec., in Berceni, etaj 3/4. Apartamentul este mobilat, utilat (masina de spalat, frigider, aer conditionat, 2 tv etc.). O luna chirie + 1 luna garantie,

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:30
...
700 €

Alexandru Bugheanu ^ Global Home Romania ^ Agentie Imobiliara ofera spre inchiriere: Apartament 3 camere situat in zona Parcul Circului, la 10 minute de metrou Stefan Cel Mare, zona linistita, rezidentiala....

Suprafata 74 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:20
...
600 €

aproape de metrou, centrala proprie de apartament, semidecomandat, etaj 2/4, living cu acces in balcon inchis, spatii pentru depozitare,

Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 21 Feb 13:25
...
599 €

Inchiriez apartament de 3 camere proaspat renovat, suprafata 78 mp, Calea 13 Septembrie, mobilat si utilat complet, centrala proprie, 2 bai, prima inchiriere, an 1990, etaj 8/8, pret negociabil.

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 17 Feb 17:15
...
650 €

Rond Baba Novac, 5 min metrou Dristor. Inchiriez apartament 3 camere Decomandat cu 2 bai, Refacut Total de la Placa in August 2023, Bloc 1992, Traian Popovici, et 1/8, mobilat, utilat, ctr. Anaf in Lei

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 20:18
...
500 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere situat in zona Drumul Sarii- Sebastian- Lidl. Apartamentul este la P/4, decomandat, 80 mp, mobilat si utilat complet cum se vede...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 13 Feb 16:10
...
620 €

de inchiriat apartament 3 camere decomandat, 1 loc parcare, suprafata totala 76 mp (70 mp utili + 6 mp terasa), bloc 2018, et 4/4, lift, 2 grupuri sanitare,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Feb 11:23
...
650 €

mobilat/ utilat complet, decomandat, etaj 4/8, bucatarie mare, patrata, 2 gr sanitare, vedere mixta,disponibil imediat.

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 21 Feb 13:26
...
850 €

3 min. Metrou Dristor, New Town Residence 2012, paza 24/24. Inchiriez 3 camere 108 mp, dec., terasa, 2 bai, 2 debarale depozitare, centrala proprie, 3 AC, TV Smart, sauna, sala, loc parcare subteran,...

Suprafata 108 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 19:33
...
599 €

Inchiriere apartament 3 camere Nerva Traian, Bucuresti Va propunem spre inchiriere un apartament cu 3 camere, decomandat tip hol H, situat in cartierul Nerva Traian, pe strada Panait Cerna, intr-un imobil...

Suprafata 73 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 10 Feb 08:01
...
1.000 €

Vectorial Broker va prezinta spre inchiriere un apartament de lux de cea mai inalta calitate si dotari, de 3 camere in zona Unirii, reper rond Alba Iulia, confort 1 decomandat, avand suprafata de 83 mp,...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Feb 13:27
...
550 €

Va propunem spre inchiriere un apartament de 3 camere localizat in imobilul cu Magazinul BUCUR OBOR langa intrarea la METROU situat la etajul 4/10 cu o compartimentare decomandata in suprafata de 75...

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:12
...
599 €

Inchiriez apartament 3 camere zona Calea Calarasilor-Foisorul de Foc,Str. Visinilor,renovat complet,circular,suprafata aprox. 65 mp,etaj 2/2,complet mobilat si utilat nou si modern (g+f+p+t+um).

Suprafata 65 mp Circular Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Feb 13:45
...
1.000 €

Piata Alba Iulia, bd Unirii, Centrala Proprie, AC, Masina Spalat Vase, Loc Parcare, ctr ANAF. Inchiriez apartament 3 camere lux 90 mp, 2 balcoane, Bloc 2003, Geamuri Tripan, et 5/10, Mobilat Utilat Complet

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:30
...
470 €

7/9, decomandat, 2 wc, mobilat utilat complet, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metallica, aer conditionat, loc parcare ADP, contract ANAF, liber,

Suprafata 72 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:11
...
650 €

K Imobiliare propune spre inchiriere in imobil nou , apartament 3 camere, etaj 2 bloc cu lift, mobilat si utilat complet totul nou, centrala propie si loc de parcare.

Suprafata 100 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Feb 09:55
...
630 €

centrala Inchiriez apartament ultracentral 3 camere zona Unirii, Piata Natiunile Unite, renovat,la 5 minute metrou Piata Unirii, semidecomandat, suprafata aprox. 61 mp,etaj 17/17+2 terase suprapuse.

Suprafata 61 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 19 Feb 19:13
...
500 €

3 camere confort 1, renovat, nou, mobilat modern, utilat complet arag, frig, mas de sp, tv, etaj 3/4, imbunatatiri: g, f, p, t, um, contract inclus.Acces imediat metrou, Mall Afi palace.

Suprafata 85 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 19 Feb 17:57
...
600 €

6/8, cf. 1 sporit, dec., 80 mp, 2 bai, vedere mixta, hol H, bloc reabilitat termic, mobilat, utilat complet, liber, zugravit recent, usi interioare noi, g+f+p+t,usa metalica, aer conditionat, contract...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:12
...
415 €

particular, inchiriez apartament de 3 camere in vila, constructie noua,

Suprafata 80 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Feb 11:05
...
600 €

ap. 3 camere, decomandat, complet mobilat si utilat, et. 2/3, bloc 2020, centrala proprie. Agentia ABB United Tineretului,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 05 Feb 11:17
...
475 €

particular, etaj 1/8, 75 mp, mobilat si utilat ultramodern, finisaje lux, confort 1, decomandat, termopan, gresie, faianta, parchet, usi din lemn, hota, aragaz inox, tv, masina de spalat, aer conditionat

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Feb 11:40
...
750 €

Va prezentam un apartament generos cu camere inalte dispuse circular, mobilat si utilat, dotat cu centrala termica proprie, cu vedere stradala, iar scara este una impozanta cu aer aristrocrat. Accesul...

Suprafata 109 mp Semidecomandat Mobilat Neutilat M 16 min.
Bucuresti, 20 Feb 19:45
...
950 €

str. Ardeleni, etaj 5/6, cf.1 dec., 86 mp, bloc 2008 prevazut cu lift, centrala termica, 2 bai, balcon spatios, bucatarie inchisa, mobilat, utilat, masina de spalat rufe cu uscator, imb., g, f, p, t,...

Suprafata 86 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, ieri, 11:04
...
460 €

13 Septembrie - intersectie Drumul Sarii, 3 camere decomandate, 6/8, 2 balcoane, 2 bai, mobilate si utilate complet, termopan, parchet, gresie, faianta, loc parcare, liber, contract Anaf, 1+1 garantie

Suprafata 82 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:36
...
850 €

Locuinta luminoasa cu acces la piscina si parcare rezervata, in apropiere de Pipera

Suprafata 114 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, 20 Feb 12:05
...
1.400 €

imobil 2016 Straulesti, Romatsa, locatie buna. Apartamentele au suprafete intre 130 mp, 160 mp, pe un singur nivel sau tip duplex, finisari lux, se mobileaza la cerere, paza 24 h, garaj subteran,

Suprafata 135 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 16:29
...
448 €

Oferim spre inchiriere un apartement deosebit in zona Rahova- Liberty Center, pe str. Nasaud, decomandat, suprafata 70mp, etaj 3/8, finisat modern, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat...

Suprafata 68 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40
...
850 €

Piata Muncii, Decebal, Global City Residence 2018, paza, centrala proprie, ac. Inchiriez apartament 3 camere dec., 2 bai, 90 mp utili, cu balcon, et. 1/8, mobilat, utilat, loc parcare subteran, sala fitness

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:09
...
360 €

Va propunem spre inchiriere un apartament de 3 camere, etaj 6/8, decpmandat, 65 mp, 1 gr sanitar, mobilat clasic, utilat, intrare/vedere stradala. Termen minim de inchiriere 12 luni, avans 1+1 garantie....

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 07 Feb 10:08
...
600 €

apartament cu 3 camere de inchiriat situat pe Sos. Oltenitei in superbul Complex Rezidential Jupiter la etajul 9/12, langa Sun Plaza si Parcul Tineretului, mobilat, utilat, loc de parcare,

Suprafata 85 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 07 Feb 12:05
Articole recomandate
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.144
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 1.472
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 4.808