Inchirieri apartamente 2 camere mobilate si utilate Colentina - Obor

Subrubrica: 2 camere
Zona: Colentina-Obor
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat
...
1.600 RON

agentia imobiliara va ofera spre inchiriere un apartament de 2 camere in zona Baicului - Doamna Ghica, stradal, confort 1, semidecomandat, cu suprafata totala de 70 mp, situat la parter/4, loc parcare

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:00
...
1.600 RON

cf. 1 sporit, et. 2/8, dec. mobilat, utilat, bloc reabilitat, vedere catre zona verde, statie STB 282 la 1 minut, maxim 4 persoane, familie, eventual animalut, agentie

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Apr 13:29
...
380 €

Teiul Doamnei, et. 8/10, bloc stradal, mobilat si utilat complet, renovat gresie, faianta, termopan, usa metalica, contorizat, liber, zona excelenta, apropiere STB, sau metrou la 10 minute, 1 l+1 l,

Suprafata 55 mp Circular Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 12 Apr 17:09
...
350 €

P/4, cf. 1 sporit, dec, 64 mp, balcon spatios, centrala termica proprie, mobilat modern, utilat complet, liber, renovat, g+f+p+t, usa metalica, zona linistita, contract la ANAF, avans 1+1, agentie.

Suprafata 64 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Apr 17:06
...
400 €

7/10, cf. 1, dec, 55 mp, bl reabilitat termic, renovat, mobilat modern, utilat complet, liber, orientat pe est, vedere/ scara stradala, g, f, p, isn, t, usa metal, aer condit, calorifere si usi int. noi,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Apr 17:06
...
380 €

Str. Sinaia, plan 2, zona linistita, bloc curat, scara curata, parc plumbuita la 5 min., tramvai 21 la 5 min., et 1/10, decomandat, mobilat si utilat, renovat recent, balcon in living, liber, av. 1+1,

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Apr 16:18
...
450 €

bloc monolit, izolat, pozitie excelenta, impecabil, mobilat si utilat, termen lung, contract, agentie/ chei,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Apr 15:44
...
480 €

inchirez apartament cu 2 camere, confort 1 vizavi de kaufland Colentina renovat de curand, mobilier nou, bloc reabilitat curat, 3 minute de mall Veranda

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Apr 13:55
...
350 €

Pescarilor, aproape Scoala 39, Parc Plumbuita/ Motodrom. parter inalt/4 cu balcon, centrala termica, mobilat, utilat, cf.1 sporit dec., 65 mp, bloc reabilitat termic, pe mijloc, vedere mixta, orientare...

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Apr 14:57
...
520 €

Metroul Obor la 8min., Pipera 10min.bloc nou 2009, cu multe spatii verzi, paza non stop BGS, 4/11, 2 lifturi, imb., ac, centrala de bloc, mobilat complet, utilat, loc de parcare subteran inclus.

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 11 Apr 11:00
...
350 €

Maior Bacila, langa Parcul Plumbuita, bloc reabilitat termic, et. 2/4, dec., 55 mp, imb. g, f, p, ac, mobilat-utilat, apartamentul se inchiriaza impreuna cu un loc de parcare platit la ADP, accesibil...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Apr 11:00
...
699 €

apartament cu 2 camere tip penthouse, situat in complexul Rose Garden, vedere spre zona de case et 10/11, bloc 2012, paza 24/7, centrala de imobil, 2 bai, renovat recent, terasa 32 mp, liber imediat

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Apr 10:59
...
400 €

Bucur Obor - Aleea Avrig, apartament 2 camere, semidecomandat, etaj 6/10, mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata complet, finisaje de buna calitate, zona verde si linistita.

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 10 Apr 14:26
...
350 €

inchiriez apartament 2 camere Colentina, Obor, situat la etajul 6 din 10, foarte bine compartimentat - decomandat, in suprafata de 53 mp, cu imbunatatiri,

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 09 Apr 15:25
...
340 €

str Piatra Mare aproape Scoala 39, Parc Plumbuita/ Motodrom, etaj 4/4,cf.1 dec.,55mp., bloc 1986,pe mijloc,v edere mixta,orientare S,baie cu fereastra, bucatarie spatioasa, mobilat, utilat,imb.,g,f,p,t,um,ac

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 09 Apr 10:31
...
410 €

apartament 2 camere, stradal soseaua Fundeni, etaj 1, sector 2, recent renovat, centrala noua, canapea noua, saltea noua, interfon, aer conditionat, cablu tv, frigider nou, masina de spalat

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 09 Apr 10:21
...
380 €

M 061 Apartament 2 camere, Lacul Tei, confort 1, semidecomandat, 55mp,bloc 1989, etaj 4/4, aer conditionat, mobilat si utilat complet, living cu cu bucatarie openspace, proaspat zugravit, instalatie...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 09 Apr 06:15
...
350 €

apartament 2 camere, mobilat, utilat, situat la et. 5/10,2 balcoane, in proximitate Piata Obor, Veranda Mall, mijloace de transport (metrou Obor 3 minute).

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 04 Apr 09:37
...
390 €

inchiriez apartament 2 camere zona Colentina, Str. Doamna Ghica, langa Parcul Plumbuita (200 metri), renovat, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 55 m2, etaj 7/10,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Apr 19:27
Articole recomandate
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 6.364
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.408
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 73.774