Inchirieri apartamente 2 camere ieftine Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Pret: între - 300
...
270 €

et 4/10, mobilat frumos, utilat complet, metrou Favorit la 5 min, Afi Cotroceni 15 min, zona buna, Auchan Drumul Taberei , Kaufland 1 Mai imediat, Piata Moghioros 10 min. Liber. Sunati Acum

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:58
...
300 €

Drumul Taberei - Prelungirea Ghencea - Sunrise, 2/6, complet mobilat si utilat , aer conditionat, centrala proprie, bloc 2010

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:11
...
300 €

etaj 3, decomandat, balcon, mobilat+utilat, zugravit, canapea si pat noi, aragaz, frigider, masina de spalat neutilizate, termopan, parchet, gresie, faianta, AC, liber,

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:33
...
300 €

Drumul Taberei, Chilia Veche et. 3 decomandat amenajat (gresie, faianta, parchet, termopan, um) mobilat modern, utilat complet, langa metrou, STB-uri, tramvai 41, parc, piata, supermarket-uri, scoli si...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:53
...
300 €

ap. 2 camere 50 mp, decomandat, et. 1/4, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, balcon inchis in termopan, mobilat si utilat, pentru persoane serioase, termen indelungat, fara animale de companie,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 07:42
...
300 €

1/10, circular, bucatarie 9 mp, renovat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, apropiere metrou, piata, stb, avans 1 luna+1 luna garantie,

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 02 Feb, 13:01
...
300 €

Apartament 2 camere cu centrala proprie, decomandat, etaj 2 bloc nou, 1 grup sanitar, prima inchiriere, va asteptam la vizionare!

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 Jan, 20:48
...
300 €

Apartament 2 camere cu centrala proprie 5 minute fata de metrou, decomandat, etaj 2 bloc nou, 1 grup sanitar, prima inchiriere, va asteptam la vizionare!

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 Jan, 20:47
...
1.000 RON

Doua camere, super oferta. Prelungirea Ghencea -Ghidiceni, et 1, bloc tip vila, conditii de bloc totul separat, contorizare individuala, liber sunati acum.

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 30 Jan, 20:31
...
290 €

inchiriere ap. 2 camere, etaj 4, metrou, liber, mutare imediata, mobilat si utilat, etaj 4, zona linistita, acces rapid la mijloacele de transport, metrou, parc, piata agroalimentara, supermarket

Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 30 Jan, 18:54
...
300 €

Drumul Taberei - Chilia Veche, 2 camere, decomandat, etaj 3/8, Liber, mobilat si utilat, aer conditionat, electrocasnice noi, televizor, bloc cu lift, bunatarie inchisa, balcon, acces metrou 5 minute!

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 30 Jan, 12:45
...
300 €

Dr Taberei Raul Doamnei decomandat 9/10 amenajat (gresie faianta parchet termopan um+ac) liber mobilat modern si utilat complet, zona exceptionala 1min metrou, stb-uri, supermarket-uri, scoli, agentie

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 30 Jan, 10:01
...
270 €

la 5 minute Mall Plaza, inchiriem apartament 2 camere, mobilat complet tineresc, et. 4/10, masina spalat, aragaz, frigider, termopan, aer conditionat, gresie, faianta, parchet. Liber

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 27 Jan, 15:50
...
300 €

bloc pozitionat semistradal situat in apropierea mijloacelir de transport, 5 min statie metrou, decomandat, etaj 3, mobilat si utilat, disponibil imediat, contract ANAF.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 Jan, 16:20