Inchirieri apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 304 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
Pret: max 300
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

IOR parc, Lotrioara
260 €

10/10, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, mobilat, utilat, zona parc, metrou Nicolae Grigorescu.

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 13:39
Militari, Metro
270 €

Rezidential Apusului, 2 str Acvilei nr 42, etaj 5/6, mobilat si utilat complet, loc parcare, 1 luna chirie +1 luna garantie, liber

 • 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 13:39
Drumul Gazarului
1.200 Lei

apartament cu 2 camere, decomandat, etaj 4/10, Giurgiului, Drumul Gazarului, bloc reabilitat, mobilat si utilat. Lift. Interfon, apometre, ac. Pret...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:35
Drumul Taberei, Calatis
1.000 Lei

bloc reabilitat termic, etaj 2/4, complet, lcd, ac, masina de spalat, combina frigorifica, termopan, parchet, gresie, faianta, ideal familie, liber.

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:25
Militari Residence
1.000 Lei

1 minut statie STB, mobilat si utilat, centrala proprie, constructie 2015, balcon separat, liber.

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:25
Confort City, Splaiul Unirii
+ Schita
280 €

contract Anaf inclus, cf. 1, etaj 9/10, constructie 2009, loc parcare, totul nou, balcon 16 mp, centrala proprie, statie autobuz, liber,

 • 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:25
Floreasca, Barbu Vacarescu
270 €

1/3, semidec. mobilat si utilat complet, termopan, gresie, parchet, usa metalica, liber, ideal locuit, zona llinistita.

 • 44 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 12:45
Bulevardul Chisinau
1.100 Lei

stradal, linia 335, 101, 2 statii pana la metrou Titan, 1 statie pana la Piata Delfinului, masina spalat, curat, termopan,

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:29
Ion Mihalache, Racota Nicolae
275 €

Apartamet de 2 camere, complet mobilat si utilat in zona Ion Mihalache, strada Racota Nicolaela doar cateva minute de parcul Kiseleff. Apartamentul...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 13:24
Drumul Taberei, apartament 2 camere
290 €

Valea Ialomitei, et. 1/4, confort 1 semidecomandat, mobilat tineresc, centrala termica, tv, electrocasnice, liber, contract Anaf, loc de parcare...

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:45
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
1.200 Lei

stradal cf 1, semidecomandat, etaj 8/9, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer cond, mobilat, utilat, liber, contorizat, toate actele,...

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:16
Apusului
230 €

6/10, 2 camere, mobilat si utilat, masina spalat,

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:14
Complex Felicity, Baneasa Shopping Center
290 €

particular, Complex Felicity, mobilat si complet utilat, parcare, teresa 50mp, CT propie, masina spalat rufe, uscator rufe, aer conditionat...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:34
Bulevardul Timisoara, Frigocom
230 €

4/10, mobilat si utilat, g, f, p, t, um, ac, liber

 • 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:14
Doua camere in zona Pacii, Militari
300 €

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 12:05
Drumul Taberei, Aleea Compozitorilor, ocazie
199 €

Drumul Taberei, Aleea Compozitorilor, 38 mp, et. 8/10, dec., mob, utilat, imb. fara balcon, ocazie Maxim 3 persoane fara animale

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:04
Brancoveanu, Izvorul Oltului, renovat, ocazie
1.200 Lei

Brancoveanu, Izvorul Oltului, 40 mp, et. 10/10, sd, mob, utilat, renovat, izolat termic, imbunatatiri, ac, ocazie. Maxim 3 persoane fara animale.

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:04
Militari, Cora Lujerului
250 €

sect. 6, et. 2/10, liber, 4 min. de metrou, zona linistita, scoala aproape, proprietar, mobilat modern, curat, zugravit, gresie, faianta, termopan,...

 • 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:52
Vacaresti- Pridvorului
300 €

vedere la parc, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, parcare platita, de preferat familie sau cuplu,...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 11:45
Drumul Taberei, Latea Gheorghe, Ghencea, Sibiu
280 €

Compozitorilor, Serele MAPN, capat tramvai 41, decomandat, bloc 1982, etaj 3, mobilat si utilat modern, liber, fara animale de companie, pe termen...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:33
Drumul Taberei
250 €

ap. de 2 camere, cf. 2, et. 1, bloc reabilitat, metrou in fata scarii, vis a vis de intrare parc Moghioros, suprafata 37 mp. Exclus agenti...

 • 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:22
Theodor Pallady, metrou 1 Decembrie 1918
+ Schita
250 €

va oferim spre inchiriere imobil de 2 camere,situat la demiso intr-un ansamblu rezidential nou de p+3e, in sectorul 3, Theodor Pallady la mai putin...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:18
Baba Novac, Mihai Bravu, Rond Baba Novac
300 €

Apartament 2 camere decomandat in zona Baba Novac, Mihai Bravu, Rond Baba Novac, adiacent situat la etajul 2/8, su. 56 mp, bloc anvelopat termic,...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:50
Obor
280 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere, Stefan cel Mare/ Obor, semidecomandat, 9/9, termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica, complet...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 10:38
Titan metrou
300 €

Barajul Lotru, 2 camere renovat complet, mobilat si utilat, balcon tip terasa, spatii de depozitare, geam la baie, 5 minute reale metrou/ parc IOR

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:38
Metrou Aparatorii Patriei
1.300 Lei

str. Mariuca, 5 min. pana la metrou, apt decomandat, et. 4/8, imbunatatiri, complet mobilat si utilat, liber, termen lung

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:57
Drumul Taberei, Cartierul Latin
300 €

Agentie inchiriaza apartament cu 2 cam, bloc nou, mobilat/ utilat modern, centrala proprie, loc parcare, gresie, faianta, parchet, termopan, usi...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:46
Berceni
1.200 Lei

2 camere Berceni, Cultural, str. Covasna, bl semistradal, cf. 1 dec, et. 1/10, complet mobilat si utilat, imbunatatiri, liber, clasa energetica B,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:45
Apartament 2 camere in zona Pantelimon
260 €

PYF REAL ESTATE este agentia imobiliara ce strabate piata de mai bine de un deceniu. Acest lucru, face posibil gasirea locului potrivit, pentru...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 09:33
Militari, Gorjului
275 €

5 minute metrou, 2 minute piata, 3 camere la pret de 2, masina de spalat, aragaz, frigider, gresie, faianta, termopan, usa metalica, balcon inchis

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:28
Iancului, mobilat complet, metrou, centrala bloc
300 €

Ap. 2 cam. la et. 7/9, bloc anvelopat. Bucataria este dotata cu toate electrocasnicele, este inchisa si are geam. Din living se face accesul catre...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 09:23
Drumul Taberei, zona Ghencea, Totul Modern
300 €

str. Vladeasa, et. 3/10, cf. 1, decomandat, complet mobilat si utilat modern, pat matrimonial, canapea extensibila, dressing, balcon, alte spatii...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:07
Drumul Taberei, Ghencea, str Vladeasa
300 €

Prima Inchiriere, et 2, modern, bucatarie generoasa, spatii de depozitare, balcon inchis, pat matrimonial, dressing, canapea extensibila, aer...

 • 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 09:07
Drumul Taberei, Drumetul, Favorit
290 €

et. 3/10, semidecomandat, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi, aer conditionat, canapea extensibila, pat matrimonial, spatii de...

 • 44 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:07
Jiului, Parc Bazilescu, bloc reabilitat termic, spatios, 4 min metrou
290 €

Avem placerea sa va prezentam un apartament de 2 camere, situata pe strada Crinului nr. 22-24, intre statia de metrou Jiului si Parc Bazilescu,...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 06:10
Titan
300 €

Nicolae Grigorescu, langa statia de metrou, apartament cochet, curat, mobilat si utilat, totul nou, etaj intermediar - 2, bloc reabilitat termic,...

 • 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 04:35
Crangasi
300 €

Crangasi, 2 camere, semidecomandat, Bulevard Constructorilor, et 3 /4, complet mobilat, utilat, foarte aproape de magazinele Auchan, Profi, Piata...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 02:25
Militari Rezidence
300 €

5 minute statie STB, bloc 2016, et. 2/7, lux, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, lcd, ac, centrala proprie, liber

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:27
Titan
300 €

Apartament de inchiriat in zona Titan, et 7/10, modern, bucataria mobilata si utilata complet.

 • 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 20:56
Teiul Doamnei, Lacul Tei, Colentina, Obor
300 €

Proprietar, ofer spre inchiriere apartament de 2 camere, zona Tei, bloc 1986, et. 2/8. Apartamentul este liber, utilat, mobilat, cu imbunatatiri si...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:50
Berceni, str. Resita
200 €

2 camere confort 2 decomandat, mobilat, etaj 8/10, frigider, aragaz, masina de spalat,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:43
Pajura, Piata Presei
275 €

apartament 2 camere, etajul 7/P+10, imobil reabilitat termic, 46 mp, balcon inchis in termopan, baie, este mobilat clasic, are parchet masiv,...

 • 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:48
Militari, Lujerului, Virtutii
275 €

mobila noua, renovat recent, g, f, p, t, um, aer cond., bloc nou, stradal, curat, langa SIR,

Bucuresti, ieri, 18:25
Militari
300 €

langa sediul BMW, Auchan, Jysk, Decathlon, West Gate Business Park, acces din Iuliu Maniu, la 500m de bulevard, in complexul Envogue (dat in...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:24
Apusului, Militari Residence 1
250 €

recent cumparat, mobila noua lux, g, f, t, um, aer cond., 2/3,

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 18:21
Militari, Gorjului
300 €

stradal, mobila Neoset noua, g, f, p, t, um, ac, masina de spalat, renovat recent, 3/10, disc.,

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 18:19
Crangasi, str. Ceahlau
250 €

ap. 2 camere, cf. 1, et. 1/8, renovat, g, f, p, t, um, balcon inchis, contract ANAF, plus garantie,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:57
Drumul Taberei, Valea Argesului
250 €

Valea Argesului, stradal, decomandat, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, mobilat modern si utilat...

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:33
Balcescu, Magheru, 1/8, dec, 60 mp, modern, liber
300 €

ocazie cel mai mic pret din centru orasului, exact intre toate obiectivele principale, et 1, acces rapid orice, spatios, modern liber si foarte...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 17:10
Piata Sudului metrou 8 minute 2 camere decomandate
280 €

Soseaua Berceni vav Spitaul Obregia et. 8/10, 56 metri patrati, renovat recent mobilat modern utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 16:04
Berceni, Gornesti acces metrou Brancoveanu 10 min
300 €

et 1/4, mobilat si utilat, centrala termica proprie, aer conditionat, gresie faianta parchet, usi noi de interior, termopan, usa metalica, loc...

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:04
Costin Georgian, metrou, Diham, Basarabia
199 €

apartament primitor, spatios, artistic, terasa, parc, loc parcare, liniste, mobilat, utilat, foarte frumos, seriozitate, termen lung, 4/4, verdeata,

 • 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 14:33
Stefan cel Mare, Dorobanti, Dinamo, 2 min metrou
1.400 Lei

semistradal, 7/8, cf 1, dec, 54mp, bl reabilitat termic, 2lifturi modernizate, mobilat, utilat complet, pe mijloc, curat, contorizat, g+f+p+t, usa...

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 14:18
Drumul Taberei
220 €

Argesului, Posta, 8/10, decomandat, mobilat tineresc, utilat complet, renovat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, apropiere...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:18
Titan, Auchan
250 €

1 Decembrie 1918, str Jean Steriadi, etaj 1/10, cf 1, sdec, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat recent, acces rapid multiple mijloace...

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 14:10