Inchirieri apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Pret: între - 300
...
270 €

et 4/10, mobilat frumos, utilat complet, metrou Favorit la 5 min, Afi Cotroceni 15 min, zona buna, Auchan Drumul Taberei , Kaufland 1 Mai imediat, Piata Moghioros 10 min. Liber. Sunati Acum

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:58
...
300 €

Drumul Taberei - Prelungirea Ghencea - Sunrise, 2/6, complet mobilat si utilat , aer conditionat, centrala proprie, bloc 2010

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:11
...
1.400 RON

str. Resita, nr. 17, ap. 2 camere liber, decomandat, pret negociabil,

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:55
...
250 €

Inchiriez apartament pe termen lung, de preferinta angajati din Ministerul Justitiei, cadre militare sau cadre medicale. Zona super-linistita, fiind la demisol, aveti garantia costurilor de incalzire...

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:15
...
280 €

Margeanului stradal, decomandat, mobilat, utilat , doua balcoane, etajul 7 din 10.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:41
...
300 €

confort 1,1/3, complet mobilat si utilat modern, centrala proprie, loc de parcare, zona linistita,

Suprafata 57 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:09
...
1.400 RON

langa Kaufland/ Mall Veranda, etaj 2/10, cf.1 dec., 55mp, intrare/ vedere stradala, mobilat, utilat, revovat, gresie si parchet noi, termopan, um, orientare vest, vedere deschisa, liber,av 1+1

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 13:08
...
300 €

etaj 3, decomandat, balcon, mobilat+utilat, zugravit, canapea si pat noi, aragaz, frigider, masina de spalat neutilizate, termopan, parchet, gresie, faianta, AC, liber,

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:33
...
300 €

1/8, dec., langa magazin Profi si Mega Image, dec., balcon inchis, mobilat si utilat, curat, termopan, 2 AC, gresie, faianta, parchet, liber, ideal locuit,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:10
...
300 €

Drumul Taberei, Chilia Veche et. 3 decomandat amenajat (gresie, faianta, parchet, termopan, um) mobilat modern, utilat complet, langa metrou, STB-uri, tramvai 41, parc, piata, supermarket-uri, scoli si...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:53
...
1.200 RON

Brancoveanu, metrou Piata Sudului, STB 381 direct in centru, cf.1, 48 mp, et. 2/4, dec., mobilat, utilat, fara balcon, bloc reabilitat, maxim 2 persoane civilizate fara animale, ocazie

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:02
...
1.400 RON

cf. 1, 52 mp, et. 4/9, semidec. mobilat, utilat, ac, bloc reabilitat, 1 persoana sau cuplu, fara animale

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:02
...
300 €

mobilat si utilat modest, curat, termopan, decomandat, pozitie excelenta (vezi harta), liber, et. 5, lift, termen lung,

Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 10:49
...
240 €

chiar la gura de metrou si piata Trapezului, renovat complet, bloc reabilitat, mobilat partial, liber, termen lung

Suprafata 37 mp Semidecomandat Mobilat partial Neutilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 10:10
...
300 €

stradal pe Theodor Pallady, vedere spate, etaj 6/10, bloc reabilitat, renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, temopane, usa metalica, liber, termen lung, 1 luna +1 luna garantie, agentie

Suprafata 53 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, azi, 09:21
...
300 €

Liceul Tudor Vladimirescu, Scoala de muzica, apropiere Politehnica, 2/4, parchet, termopan, tv, masina spalat, aragaz, frigider, cablu si internet active, curat, liniste,

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 08:45
...
300 €

ap. 2 camere 50 mp, decomandat, et. 1/4, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, balcon inchis in termopan, mobilat si utilat, pentru persoane serioase, termen indelungat, fara animale de companie,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 07:42
...
285 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Titan, reper Parcul IOR, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 54 mp, cu balcon. Locuinta este situata la etajul 1, intr-un imobil tip...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 19:50
...
300 €

decomandat, et. 8, centrala termica, loc parcare, mobilat si utilat modern, doua lifturi, curat, liber

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:05
...
1.400 RON

bd. Cantemir, 2 camere, etaj 1/7, decomandat. Disponibil imediat, pretabil birou/ locuit,

Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 2 min.
Bucuresti, 04 Feb, 22:50
...
200 RON

de 2 camere in incinta hotelului, mobilat modern, clima, tv,wifi. masina de spalat, aragaz, hota, frigider,200 Lei/zi sau termen lung,370 euro/ luna.WhatsApp,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 04 Feb, 19:11
...
1.000 RON

Valea Lunga, apropiere bulevard, 3/4, semimobilat, masina de spalat, curat, parchet, liber

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial
Bucuresti, 04 Feb, 15:08
...
70 €

Proprietar inchiriez foarte avantajos apartament 2 camere, confort 2, etaj 3/4. Solicit avans pe 10-12 luni. Astept persoane serioase si linistite. Accept agentii.

Suprafata 40 mp Mobilat partial Utilat
Bucuresti, 03 Feb, 20:41
...
260 €

Rahova, Sebastian, Telita, apartament 2 camere, decomandat, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, contorizat, reabilitat, toate facilitatile, foto reale. Pret 260 euro.

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 03 Feb, 16:39
...
300 €

langa Oficiul Postal 38, aproape Facultatea de Constructii, etaj 8/8, cf.1 semidec., 60 mp.,2 bai, balcon/bucatarie mare, vedere deschisa, orientare est, mobilat, utilat,imb.,termopan, um, av 1+1, Contract...

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 03 Feb, 15:07
...
280 €

et. 1/8, confort 1 decomandat, mobilat si utilat complet, electrocasnice, curat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, liber, acces usor linia 32, magazine, piata, avans 1 luna+1 luna,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 03 Feb, 14:18
...
270 €

Tineretului Residence, et. 5, semidecomandat, mobilat si utilat modern nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber , apropiere Ratb, supermarketuri, 1l+1l.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 03 Feb, 14:18
...
1.400 RON

2/10, cf.1, decomandat, 54mp, pe mijloc, mobilat modern, utilat, liber, curat, g+f+p+t, usa metalica, scara si vedere stradala, balcon spatios, zona verde, contract la Anaf, avans 1+1.

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 03 Feb, 13:39
...
250 RON

Oferim BOXE pentru depozitare de diferite dimensiuni astfel: - 4 m (L) x 2 m (l) x 2,5 m (h): 490 lei/luna (intra mobila si bunuri din 2-3 camere) - 2 m (L) x 2 m (l) x 2,5 m (h): 250 lei/luna (intra...

Bucuresti, 03 Feb, 13:35
...
300 €

intrare si vedere strada, stare buna, liber, bloc curat din 1987,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 03 Feb, 12:08
...
300 €

2 camere confort 1, etaj 5/10 mobilat utilat 300 euro chirie+ 300 garantie.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Feb, 19:55
...
300 €

Laptari Tei, langa Scoala 30, aproape Parc Plumbuita/Tei, Facultatea de Constructii, etaj 8/10, dec.,45mp., pe mijloc, orientare S-E, vedere deschisa ,mobilat, utilat, imb., g,f,p termopan, um,ac, liber,...

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Feb, 18:46
...
1.450 RON

mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, centrala proprie, ac, lcd, liber,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Feb, 16:20
...
200 €

2 camere + balcon spatios, etaj 4, in zona foarte linistita. Este in curs de amenajare, se inchiriaza asa cum este la 200 euro sau complet mobilat si utilat nou la 350 euro,

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Feb, 15:05
...
1.300 RON

ap. 2 camere in vila, et. 1,

Suprafata 50 mp
Bucuresti, 02 Feb, 14:14
...
300 €

1/10, circular, bucatarie 9 mp, renovat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, apropiere metrou, piata, stb, avans 1 luna+1 luna garantie,

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 02 Feb, 13:01
...
299 €

2 camere, str. Secuilor, 10 minute metrou Piata Sudului, et. 4/4, mobilat, utilat, AC, usa metalica, gresie, parchet, termopan, scara curat, suprafata mare, liber imediat

Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 02 Feb, 12:01
...
300 €

Inchiriez ap 2 cam decomandat, mobilat si utilat complet, cablu, internet, g, f, p, t, usa metalica, curat et 4 /10

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Feb, 10:35
...
300 €

metrou 3 minute, inchiriem ap. 2 cam. mobilat complet, et. 2/4, tv, utilat: masina spalat, aragaz frigider, termopan, gresie, faianta, parchet,

Suprafata 48 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 02 Feb, 10:13
...
298 €

Oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere pe Soseaua Pantelimon vav de Mega Mall,cu o suprafata de 54mp,etaj 9/10,finisat modern,parchet,gresie,faianta,termopan,usa metalica,mobilat si utilat modern,aer...

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 01 Feb, 10:01
...
300 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Tei, reper Posta Teiul Doamnei, confort 2 decomandat, avand suprafata de 37 mp. Locuinta este situata la etajul parter, intr-un imobil tip bloc...

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 01 Feb, 09:09
...
300 €

Proprietar inchiriez ap. 2 cam., bld Basarabia 78, bl 36 B, et. 7/10, zona verde (vizavi de Parc), linistita, la 5 min. de Metroul Piata Muncii, liber, complet mobilat si utilat, bl solid.

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 31 Jan, 21:00
...
300 €

Apartament 2 camere cu centrala proprie 5 minute fata de metrou, decomandat, etaj 2 bloc nou, 1 grup sanitar, prima inchiriere, va asteptam la vizionare!

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 Jan, 20:52
...
300 €

Apartament 2 camere cu centrala proprie, decomandat, etaj 2 bloc nou, 1 grup sanitar, prima inchiriere, va asteptam la vizionare!

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 Jan, 20:48
...
300 €

Apartament 2 camere cu centrala proprie 5 minute fata de metrou, decomandat, etaj 2 bloc nou, 1 grup sanitar, prima inchiriere, va asteptam la vizionare!

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 Jan, 20:47
...
300 €

apartament 2 camere cu centrala proprie, 5 minute fata de metrou, decomandat, etaj 3, bloc nou, 1 grup sanitar, prima inchiriere, va asteptam la vizionare,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 Jan, 20:00
...
300 €

apartament 2 camere cu centrala proprie, 5 minute fata de metrou, decomandat, etaj 2 bloc nou, 1 grup sanitar, prima inchiriere, va asteptam la vizionare,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 Jan, 19:39
...
300 €

apartament 2 camere cu centrala proprie, 5 minute fata de metrou, decomandat, etaj 2 bloc nou, 1 grup sanitar, prima inchiriere, va asteptam la vizionare,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 Jan, 19:37
...
300 €

apartament 2 camere cu centrala proprie, 5 minute fata de metrou, decomandat, etaj 2, bloc nou, 1 grup sanitar, prima inchiriere, va asteptam la vizionare,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 Jan, 19:18
...
300 €

apartament 2 camere cu centrala proprie, 5 minute fata de metrou, decomandat, etaj 1 bloc nou, 1 grup sanitar, prima inchiriere, va asteptam la vizionare,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 Jan, 19:09
...
300 €

apartament 2 camere cu centrala proprie, 5 minute fata de metrou, decomandat, etaj 1 bloc nou, 1 grup sanitar, prima inchiriere, va asteptam la vizionare,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 Jan, 18:42