Inchirieri apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 204 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
Pret: max 300
  Salveaza cautarea
13 Septembrie, Sebastian, apartament inchiriere
300 €

13 Septembrie, Sebastian, apartament 2 camere , confort 1, p/10, decomandat, spatios, 60mp, mobilat si utilat complet, termopan, internet, liber,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 5, azi, 19:39
Cismigiu
300 €

renovat, pretabil doar pentru firma, aer conditionat, spatii depozitare, etaj 1/3, aproape de Romana, Sala Palatului, Universitate, Cismigiu

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 19:01
Colentina
+ Schita
300 €

Colentina 81 et 2 din 10 mobilat si utilat. Renovat curat gresie faianta balcon inchis aer conditionat aragaz frigider masina spalat etaj 2 din 10...

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 18:55
Doamna Ghica
200 €

apartament situat pe strada Sinaia, renovat in anul 2014, mobilat complet, liber;

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:28
Militari Residence
300 €

1 minut statie Stb, bloc 2020, et. 2, mobilat si utilat modern, lcd, ac, centrala proprie, liber,

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 09:58
Militari, Gorjului, 5 minute metrou
280 €

cf. 1, renovat recent, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat,centrala proprie, liber.

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 09:58
Metrou Piata Sudului, Sun Plaza, proprietar
300 €

nu ratati, 2 cam., Alex Obregia, recent reabilitat, pozitie excelenta, 5 min. metrou Piata Sudului si Sun Plaza, renovat, mobilat si utilat modern,...

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:05
Pantelimon, Iancului, Mega Mall
250 €

apartament la etajul 1, in bloc anvelopat si complet contorizat, intretinere buna, situat la bulevard, liber, mobilat/ nemobilat si utilat clasic

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 2, azi, 18:50
Alexandru Obregia
200 €

Aleea Somesul Cald, ap. 2 camere cf. 1 semidec., parter/4, mobilat, utilat, liber, termen lung, la 5 min. de mijloace de transport, piata, banci,

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 4, azi, 17:34
Rahova
250 €

Calea Rahovei intersectie cu Petre Ispirescu, Liceul Bolintineanu, gresie, faianta, termopan, balcon inchis, liber,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, azi, 16:56
Berceni, Brancoveanu, Lamotesti
250 €

bloc 4 nivele, renovat, termopan, parchet, gresie, faianta, usi interior schimbate, mobilat si utilat, mobila Casa Rusu, liber, acces imediat la...

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 16:55
Sector 3, Titan, langa Clubul Sportiv Scolar nr. 4
+ Schita
260 €

ap 50 mp sector 3, Titan,doua camere, baie, bucatarie si un balcon, utilat, mobilat, dar fara TV. Spre inchiriere cu contract, pentru minim un an....

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Sector 3, azi, 16:40
Pantelimon, Spitalul Pantelimon
250 €

inchiriez ap. 2 camere, curat, bucatarie mobilata, aragaz, frigider, masina de spalat, gresie, faianta, apartament semimobilat, termen nelimitat,...

Bucuresti, azi, 15:19
Brancoveanu, Lamotesti
230 €

2 camere, 2/4, imbunatatiri,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:16
Giurgiului
250 €

Drumul Gazarului strada Podul Giurgiului apartament 2 camere confort 2 semidecomandat suprafata 37 mp mobilat utilat decent intretinut liber bloc...

 • 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:05
Drumul Taberei, Romancierilor
290 €

confort 1, decomandat, etaj 7/10, mobilat modern, utilat complet, masina de spalat, geam aerisire la baie, stradal pe Drumul Taberei, 2 lifturi,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 14:49
Drumul Taberei, Bucla, Cetatea Histria
280 €

2 camere 2/10, mobilate si utilate modern, termopan, parchet, gresie, faianta, usi interior schimbate, balcon, 2 minute metrou, liber, 1+1 garantie,

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, azi, 14:48
Crangasi, Nicolae Oncescu
290 €

proprietar,contorizat, parter bloc, tv, net, masina spalat, frigider, familie, angajati, 1+ garantie,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 14:25
Prelungirea Ghencea
250 €

Particular, inchiriez apartament 2 camere, zona Prelungirea Ghencea -Avangarde Rezidence ,etaj 5. Apartamentul este mobilat, utilat, nou, liber.

 • 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 14:20
Piata Sudului, str. Straja
260 €

Proprietar, inchiriez ap. 2 camere, decomandat, proaspat renovat, utilat si mobilat, 10/10, loc de parcare. Bloc reabilitat. Distanta STB 1 min.,...

 • 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 14:00
Titan- Salajan- Supeco-Str.Pl.Petre Ionescu
300 €

Conf 2 dec sp. 5/10, Curat, Mobilat, Utilat, G, F, T, UM, AC, P, Masina de spalat, 1+1 (de preferat familie)

 • 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 13:50
Militari
1.250 Lei

Rasaritului, et.5/10, decomandat, mobilat complet, utilat, renovat, centrala termica, termopane, parchet, usa metalica, liber apropiere metrou,...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 6, azi, 13:28
Piata Sudului Metrou Apartament 2 Camere Renovat
300 €

De inchiriat un partament cochet de doua camere, situat pe Sos Oltenitei, la doar 4 minute de metrou Piata Sudului. Locuinta a fost renovata...

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 13:25
Calea Grivitei, 1 Mai
280 €

5/7, semidec., bloc reabilitat termic, mobilat si utilat complet, renovat, termopan, gresie, parchet, usa metalica, liber, ideal locuit,

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 13:20
Berceni, Aleea Dorohoi, 47 mp, et. 10/10, ocazie
849 Lei

cf. 1, dec., ac, ocazie. Se accepta maxim 3 persoane civilizate,

 • 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 12:29
Drumul Taberei, Prel. Ghencea 32, stradal, ocazie
1.200 Lei

43 mp, et. 8/10, dec., mob./utilat, imb. majore, ocazie,

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 12:28
Drumul Taberei Favorit
300 €

La 3 minute metrou inchiriem ap mobilat complet tineresc cf 1 decomandat etj 3/10,tv masina spalat aragaz frigider termopan aer conditionat gresie...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, azi, 12:27
Colentina, Teiul Doamnei
1.100 Lei

2 camere la curte, separate, incalzire centrala, baie, bucatarie, impreuna sau independent, tv si utilitati incluse,

Bucuresti, azi, 11:47
Pantelimon, Cimitirul Armenesc
300 €

termen scurt, etaj 2/10, mobilat si utilat, curat, disponibil pentru termen scurt de 6-7 luni, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati...

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 2, azi, 11:21
Dacia
300 €

Romana/ Bd Dacia 2 camere confort 1 decomandat, etaj 4 mobilat utilat, centrala proprie, 90 mp,

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 11:05
Iancului piata
300 €

Mihai Bravu, stradal, 2 minute de metrou Iancului, etajul 8/9, amenajat modern, liber chirie 1+1, preferabil cuplu, fara animale de companie,

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 10:30
Drumul Taberei, 2 minute metrou Raul Doamnei
300 €

prima inchiriere, apartament de 2 camere, 8/10, renovat complet, instalatie sanitara schimbata, gresie, faianta, parchet nou, usa metalica,...

 • 51 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:28
Piata Sudului metrou 8 minute 2 camere decomandate
270 €

soseaua Berceni vav Spitaul Obregia et. 8/10, 56 mp, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, masina de spalat,...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:22
Nicolae Grigorescu, Prevederii
1.300 Lei

2 camere cf. 1, etaj 5/10, mobilat, utilat, liber, foarte curat, 1300 ron, plata lunar si o luna garantie, acces imediat metrou, merita vazut, tel:...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, azi, 09:55
Bucur Obor metrou
300 €

2 camere cf. 1 , mobilat, utilat, etaj 3/10, bloc reabilitat, plata lunar si o luna garantie, acces imediat metrou, merita vazut,

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 2, azi, 09:54
Titan, policlinica
300 €

2 camere cf. 1, dec., mobilat, utilat, etaj 1/4, liber, foarte curat, merita vazut, plata lunar si o luna garantie,

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 09:53
Aparatorii Patriei. Studio de inchiriat. Bloc nou- 10 min metrou Ap.Patriei
300 €

Prima inchiriere ! Studio - 10 min de metrou Ap.Patriei Va pun la dispozitie un studio , mobilat/utilat, Etaj 4 din 7 Aprope de centrele...

 • 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:20
Drumul Taberei, Prel Ghencea
250 €

Inchiriez 2 camere dec 8/10, curat imbunatatiri, mobilat utilat., Prelungirea Ghencea M7. Rog seriozitare, chiria lunar plus garantie.

 • 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 09:10
Drumul Taberei, Favorit
1.350 Lei

7/10, str. Sibiu 17, 2 camere, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, mobilat-utilat, zona metrou,

 • 51 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 08:46
Muncii, Basarabia, la 7 minute de metrou Muncii
220 €

vis-a-vis de Stadionul National Arena, utilat, mobilat clasic, g, f, p, t, um, renovat recent, aragaz, rigider, masina de spalat, apometre,...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 08:21
Tineretului
300 €

apropiere Palatul Copiilor, acces rapid Facultati Timpuri Noi, 5/8, curat, masina de spalat, tv, gresie, faianta, aer conditionat, balcon inchis

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 08:07
Cismigiu
250 €

strada Ioan Slavici, 8-10 minute metrou Izvor, etaj 6, centrala termica proprie, aer conditionat, masina de spalat, parchet, termopan, cablu si...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 07:51
Dristor
250 €

Apartament 2 camere, decomandat, cu bucatarie separata, intr-o zona excelenta: langa gura de metrou Dristor. Apartamentul se afla la etajul 4 si...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 05:50
Militari inchiriere apartament 2 camere
300 €

Militari zona Pacii cf.1,decomandat,et.9/10,bloc construit in 2020, mobilat nou, centrala proprie pe gaz, utilat cu toata aparatura electrocasnica...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 02:10
Berceni - Aleea Ucea
250 €

Ofer spre inchiriere apartament 2 camere, semidecomandat, mobilat si utilat complet, parchet, gresie, faianta , usa metalica, termoficare, et 2 /4.

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 22:59
Universitate
300 €

Cismigiu, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Kogalniceanu, Calea Victoriei, Regina...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 22:34
Pantelimon
235 €

Proprietar. Inchiriez apartament 2 camere zona Spitalul Pantelimon (cu vedere spre Parcul Morarilor), etaj 9, mobilat/utilat recent, balcon 3 m pe...

 • 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 22:26
Piata Victoriei, Titulescu
300 €

imobil reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern utilat complet, aer conditionat, adiacent, Banu Manta, 1 Mai, Ion Mihalache, Piata Romana,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 22:09
Militari, Piata Veteranilor, Lujerului
275 €

9/10, semidec., mobilat, zugravit, aer, masina spalat, frigider, aragaz, hota, usa metalica, termopan, TV, internet, contract, 1+1, liber,...

 • 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, ieri, 20:45
Emil Racovita/ Berceni
270 €

Apartamentul cu doua camere semidecomandat, este situat la etajul 4/4, este mobilat si utilat modern, renovat recent, gresie, faianta, parchet,...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 4, ieri, 19:24
Giurgiului, ocazie
280 €

apartament 2 camere, decomandat, etajul 3/7, stradal, cu vedere pe spate, mobilat si utilat, masina de spalat, A/C, renovat recent, gresie,...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 19:17
Salajan, Piata si Metrou
250 €

Agentie imobiliara, Salajan metrou si piata, 6/10, confort 1, semidecomandat, vedere fata, bloc reabilitat termic, parchet, termopan, mobilat, utilat,

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 18:42
1 Decembrie 1918, metrou
270 €

2/10 decomandat, 42mp, balcon, mobilat, aragaz, frigider, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, la 5 min metrou,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 18:35
Berceni, Drumul Jilavei,10 min. metrou, an 2021
299 €

acces metrou ,statie Stb, Profi, bloc nou, prima inchiriere, decomandat, fara balcon, confort 1, 45 mp, centrala termica, parcare in contract,...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 11 min.
Sector 4, ieri, 17:14