Inchirieri apartamente 2 camere cu loc parcare Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Loc parcare: da
...
550 €

langa padure, Privighetorilor, proprietar comision 0%, complet mobilat si utilat, dressing, terasa 10 mp, 2 aere conditionate, loc de parcare in complex. Costuri mici intretinere,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 23:13
...
650 €

Proprietar, Belvedere Aviatiei, 67mp, 2/10, centrala, incalzire pardos, loc parcare subteran, complet utilat, mobilat, 2 gr.san.,canapea ext spuma memorie, paza24/7, metrou Pipera, liber, prima inchiriere,...

Suprafata 67 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 12:04
...
900 €

etaj 6/10, bloc 2020, mobilat si utilat complet nou, prima inchiriere,2ac, centrala termica,loc de parcare subsol, se ofera factura, pret neg, Comision Agentie 50%, vecinatati: Dinamo,Floreasca, Aviatiei,Pipera

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 13:52
...
390 €

apartament 2 camere cu garaj in Valea Furcii, bloc 2010 cu lift, semimobilat, dormitor mobilat si utilat, vedere dubla, 2 balcoane si Centrala proprie.

Suprafata 100 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat partial M 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:54
...
950 €

Arcul de Triumf, Domenii, Herastrau Apartament 2 camere situat in complexul exclusivist Alia Apartments, 83mp, 2 bai, balcon mare, geamuri panoramice, view superb, mobilat, utilat, loc parcare inclus

Suprafata 83 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 03:45
...
2.000 €

Ultracentral, apartament 2 camere, 60mp, sector 1, et. 1, loc de parcare 20mp privat in curte, mobilat, centrala proprie, internet, camere video, pentru ofice sau locuinta, pret 2000 euro pe luna. Inere...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 08:04
...
530 €

2 camere, bloc nou, centrala proprie, loc de parcare inclus, strada Costin Nenitescu, decomandat, bucatarie inchisa, mobilat si utilat, pret 530 euro + garantie 530 euro.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:03
...
370 €

Ansamblul Primavara LIDL et.1,confort 1 mobilat modern, nou, renovat tot nou, amenajat, electrocasnice, centrala termica proprie, are loc de parcare subteran, staie stb in fata, acces usor metrou.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 09 Mar, 14:08
...
550 €

2 min. metrou Jiului, inchiriez apartament lux 2 camere, bloc 2022, Marmura Residence, B-dul Bucurestii Noi 25E, la 2 min. metrou Jiului, totul nou, prima inchiriere, semidecomandat, suprafata aprox....

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 16 Mar, 20:39
...
500 €

bloc nou 2020 in compexul rezidentiall Afi City, la cateva minute pe jos de metrou Laminorului, etaj 1/11, mobilat ultramodern, lux, utilat complet, centrala proprie de apartament, termopan, ac, masina...

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Mar, 18:21
...
350 €

Ansamblul Primavara Lidl, Prelungirea Ghencea, parter inalt confort 1 decomandat, renovat mobilat, bloc nou, centrala termica, liber, la 4 statii de metrou Raul Doamnei.loc parcare, avans 1luna+1luna

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:55
...
370 €

ap. de 2 camere in incinta hotelului, mobilat, utilat, clima, smart tv, wifi, masina de spalat, aragaz, hota, frigider, termen lung,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 18:43
...
350 €

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere zona intersectiei Calea Rahovei cu Sebastian foarte aproape de Liberty Mall, situat la etajul 2/10 al unui bloc anvelopat termic.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:06
...
530 €

va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Vitan Mall - Timpuri Noi, etaj 5/8, decomandat, mobilat si utilat nou, lux, renovat nou, prima inchiriere, gresie, faianta, parchet,...

Suprafata 64 mp Decomandat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:15
...
350 €

Agentie imobiliara, 2 camere decomandat, 3/14, bloc 2009, baie+grup sanitar, centrala, loc parcare subteran,termopan, parchet, gresie+faianta, usa metalica, mobilat + utilat, aer conditionat, accepta...

Suprafata 74 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Mar, 13:14
...
600 €

apartamente de 2 camere, mobilate si utilate complet,

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 08:54
...
450 €

Inchiriere 2 camere-Theodor Pallady-Astorium My Home(in imediata apropiere de Centrul Comercial Pallady);-Mega Image la parterul blocului -constructie 2021; -8 min mers statia de metrou Nicolae Teclu...

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 19:25
...
380 €

Aleea Mizil nr. 9, bloc 2008, 2 camere la 4/6, 60 mp, mobilat complet, aer conditionat, loc de parcare si boxa in complex (Swiss Cottage). 5 minute de metrou 1 Decembrie 1918, liber, 1+1, plus 50%.

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 14 Mar, 11:39
...
480 €

metrou Saligny Inchiriez apartament 2 camere,bloc 2022, Hils Pallady Residence, B-dul. Theodor Pallady 66,vizavi de statia de metrou Anghel Saligny, Totul nou, prima inchiriere,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 16 Mar, 14:21
...
400 €

confort 1,deocmndat, bloc reabilitat termic, mobilat si utilat, stradal, vedere mixta, liber, merita vazut,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:27
...
629 €

Agentia imobiliara Allimob va prezinta spre inchiriere un apartament cu 2 camere, zona Sisesti. Compartimentare: living, dormitor, bucatarie, baie, hol si 2 balcoane. Situat la etajul 3 al unui bloc...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 11:52
...
450 €

Va oferim un apartament superb, absolut totul nou, primul chirias, mobilier nou si de calitate, dotat cu electrocasnice noi, combina frigorifica, tv smart, plita, cuptor, hota, masina de spalat, aer

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 25 Feb, 17:40
...
450 €

etaj 1/8, decomandat, mobilat si utilat modern, ac, masina spalat, spatii de depozitare, foarte curat, luminos, orientare sud, vedere panoramica superba spre parcul Operei, 5 minute metrou Eroilor,

Suprafata 68 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 17 Mar, 15:55
...
370 €

Apartament 2 camere, 43 mp utili, mobilat si utilat complet, loc de parcare, et. 4, bloc stradal, 10 minute pana la metrou, disponibil imediat.

Suprafata 43 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 12:55
...
400 €

Inchiriez apartament 2 Camere, confort 1, et 3, suprafata 67mp, an 2011, mobilat si utilat, centrala de apartament, blocul de 3 etaje, curte proprie, scara foarte curata cu numai 11 apartamente.

Suprafata 67 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Mar, 08:35
...
400 €

Colentina metroul Obor 7 min. in complexul Rose Garden plan secund, 1/11, beneficiind de liniste, la 7min. de metroul Obor, este mobilat, utilat complet, 2 lifturi, 2 dressinguri, loc de parcare la cerere

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 16 Mar, 11:13
...
480 €

apartament 2 cam. George Bibescu, semidecomandat, 68 mp suprafata totala, bloc-vila, et. 5, loc parcare, 480 EUR. Fara intermediari,

Suprafata 68 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Mar, 23:10
...
750 €

ap. 2 cam., zona Unirii, aproape de Tribunalul Bucuresti, et. 1, confort sporit, decomandat, 70 mp, mobilat, utilat. G, f, p, t, 2 balcoane, termen lung, contract de inchiriere, loc de parcare inclus...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 14 Mar, 09:06
...
300 €

Langa parcul Motodrom, ap. cu 2camere la curte, utilitati separate, centrala proprie, imb., g, f, p, um, termopan, mobilat complet, utilat, accesibil imediat, fara animale de companie, contract legal

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 11:10
...
330 €

Ap 2 camere Militari Residence situat pe str. Tineretului cu 50 mp utili la et.2/8 dispunand de: ac, ct, parcare, complet mobilat si utilat gata pentru mutare imediata.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Mar, 15:47
...
320 €

Drumul Taberei, bulevardul Timisoara,Valea Calmatuiului, cf 1, sdec, etaj 3/6, centrala termica, toate imbunatatirile, mobilat si utilat complet modern, AC, masina de spalat vase,liber, avans 1+1,Agentie

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 13:16
...
450 €

g,f,p,t,um, mobilat si utilat, AC, bloc nou, centrala, liber, mall, Colegiul Economic Viilor, parc, 450 euro/luna + 50 euro parcare

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mar, 21:12
...
800 €

de inchiriat apartament 2 camere, parter, suprafata 75 mp, terasa curte proprie, mobilat si utilat pentru birouri, finisaje de calitate, constructie 2010, loc parcare,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 13 Mar, 08:23
...
350 €

Apartament cu 2 camere mobilat si utilat complet, situat la DEMISOL INALT intr-un bloc D+P+3, la 10 minute fata de Metrou Nicolae Grigorescu. Pretul include locul de parcare. Avans 1+1 garantie

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 15 Mar, 16:29
...
900 €

apartament 2 cam., st.72 mp, et. 4/10, an 2022, mobilat si utilat complet, centrala proprie, prima inchiriere, totul absolut nou, loc parcare subsol,

Suprafata 72 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 15:25
...
400 €

VITAN, proprietar (Confort Park), 2 camere, spate Hotel Rin, decomandat, vedere exterior, 65 mp utili, balcon, etaj 6 din 11, loc parcare in fata scarii, complet utilat si mobilat, complex supravegheat...

Suprafata 66 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 21:38
...
380 €

Parc, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, loc parcare, adiacent Parcul Tineretului, Piata Sudului, Sun Plaza, Oraselul Copiilor, 7 minute metrou Brancoveanu.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 06 Mar, 21:46
...
450 €

stradal, 1/7, cf. 1 sporit, dec., 67 mp, 3 balcoane, vedere pe spate, liniste, mobilat modern, utilat complet, liber, contract la Anaf, zugravit, g+f+p+t, usa metalica, fara animale de companie, avans...

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 16 Mar, 12:42
...
450 €

Sun Plaza, str. Lunca Barzesti, amplasat langa delta Vacaresti, apartament 2 camere, mobilat utilat nou-modern, etajul 2/5, constructie finalizata in 2017, centrala termica, 2 AC, 5 min. metrou,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:20
...
1.090 €

5' Parc Kiseleff, 2 camere,65mp utili, imobil nou 2018, etaj 2/8,inclusiv contract termen scurt 6 luni, mobilat lux, TV-fibraoptica, parcare subterana, acces usor metrou Piata Victoriei/ Grivita; vedere...

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 16:31
...
350 €

Sos. Salaj nr. 2, et. 5/8, an 1988, bloc izolat, centrala proprie, curat, liniste, vedere spre spate catre N-V, vecini civilizati, comision chirias 0%, loc de parcare, avans 2+1, minim 1 an

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 08:42
...
980 €

Agentia imobiliara Allimob va invita sa vizionati un apartament premium situat in Complex Aviatiei. Cu o suprafata utila de 65 mp, confort 1, acest apartament de 2 camere este impartit astfel: living,...

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 15 Mar, 11:51
...
530 €

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 2 camere in Complexul Rezidential Central Park, etj 8/10, mobilat si utilat complet, 2 balc, 2 gr sanitare. A/C. Proprietatea dispune de loc...

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 13 Mar, 10:47
...
1.500 €

Agentia imobiliara Allimob va prezinta un apartament cu 2 camere in zona Arcul de Triumf. Acest apartament are o suprafata generoasa de 70 mp utili, situat la etajul 10 al unui bloc cu 20 nivele, cu vedere...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 15 Mar, 11:52
...
500 €

Nicolae Caramfil, 2 cam, bloc nou, 5/6, 42 mp, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, hota, masina de spalat, ac, centrala proprie, TV, loc parcare, acces facil Pipera, Primaverii, Baneasa,

Suprafata 42 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 19:41
...
600 €

Nou-Prima Inchiriere, loc parcare subteran inclus,3-5 minute Auchan, parc Moghioros, 5-7 minute Metrou, Plaza Mall , tramvai 41,centrala termica,mobilier nou-utilat complet, aer conditionat, liber.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 18 Mar, 12:25
...
450 €

Inchiriez apartament 2 camere dec 60 mp, balcon inchis, 6 min Metrou Timpuri Noi (450m), Tineretului, bloc 1985, str Plugarilor, et 3/4. Toate imbunatatirile, AC, contorizat, mobilat, utilat complet.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 19 Mar, 18:15
...
750 €

apartament 2 cam. 110 mp decomandat, terasa mare 24 mp cu vedere frumoasa catre centrul Bucurestiului, mobilat/ utilat, AC, centrala proprie bloc, loc parcare in complex cu bariera, 7 min. metrou Grozavesti

Suprafata 110 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 10:35
...
420 €

apartament de 2 camere de inchiriat situat 13 Septembrie, stradal, Prosper Center, Drumul Sarii, intr-un bloc construit in 2000 la et. 3/8, 2 balcoane, mobilat, utilat modern, contract ANAF, liber, loc...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, ieri, 15:57
...
500 €

loc de parcare Inchiriez apartament 2 camere zona Eroilor, Facultatea de Medicina, Calea Plevnei, la 5 minute metrou Eroilor, bloc reabilitat termic; renovat recent, semidecomandat, suprafata aprox. 55...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 16 Mar, 19:12
...
350 €

Bazarul Imobiliar va propune spre inchiriere un apartament cu 2 camere in Pallady Green Residence situat la parter, cu balcon, amenajat modern, doar bucatarie mobilata, loc de parcare inclus in pret,

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat partial Neutilat
Bucuresti, 17 Mar, 19:03
...
1.050 €

apartament 2 camere + dining/birou, 2 bai. Particular. Mobilat, utilat lux, mobila Rovere + Delta Design. Loc parcare subteran inclus, etaj 3/12. Fara animale,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 03:10
...
800 €

apartament 2 camere Luxuria Residence. prima inchiriere ! loc parcare subteran ! Decomandat, et. 2/11, SU - 60 mp, complet mobilat si utilat, centrala proprie, incalzire pardoseala

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Mar, 08:12
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 438
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 5.866
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.564