Inchirieri apartamente 2 camere cu balcon Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Balcon: da
...
2.000 RON

Rahova, Barca/ Margeanului, apartament spatios decomandat, cf. 1 sporit, 62 mp, et. 5/8, foarte curat, luminos, imbunatatiri, balcon la bucatarie spatioasa, utilat. Proprietar direct,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Apr 08:01
...
250 €

Romancierilor, 6/10, renovat complet, nemobilat si neutilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi schimbate, balcon, liber,

Suprafata 42 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 3 min.
Bucuresti, 22 Apr 11:38
...
400 €

et. 2/4, complet mobilat si utilat, suprafete mari, canapea extensibila, pat matrimonial, balcon generos, statia de metrou Valea Ialomitei si Kaufland la 5 min., Parcul Brancusi la 2 min, liber

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
450 €

Apartament cu 2 camere 48 mp; prima inchiriere, et. 5/11, complet mobilat si utilat, totul nou, electrocasnice, centrala termica, situat la 3 minute de statia de metrou Anghel Saligny. Contract ANAF

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, azi, 06:15
...
420 €

Apartament spatios cu centrala termica, termopan, parchet, bucatarie mobilata si utilata, masina de spalat, liber. La 5 min. de statia de metrou Timpuri Noi. Exclus animale de companie.Bloc civilizat

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 06:15
...
300 €

inchiriez ap. 2 camere 70 mp sos vergului nr 30, lnga metrou Costin Georgian, et. 8, mobilat si utilat, loc de parcare, aer conditionat, termopan, usa metalica, cabina dus si bideu.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 06:35
...
400 €

Excelent ap. 2 camere, complet mobilat si utilat, confort 1, et. 5/8, gresie, faianta, termopan, bloc linistit cu 1 scara, costuri intretinere mici

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi, 03:30
...
440 €

Apartament de 2 camere renovat, mobilat si utilat. Liber Etajul 9/10. Bloc reabilitat, intretinere mica.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 19 Apr 08:47
...
850 €

Superior 1 Bedroom Apartment. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72,

Tur virtual Suprafata 74 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
700 €

Piata Alba Iulia, Burebista, boiler, masina de spalat vase, AC, contract ANAF. Inchiriez 2 camere decomadat lux 70 mp, cu balcon, bloc 2003, et. 4/8, refacut total de la placa, mobilat, utilat complet

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 21 Apr 18:39
...
550 €

Inchiriez apartament 2 camere Calea Dorobanti, deasupra la BRD, totul nou,prima inchiriere dupa renovare (2023), la 9 minute metrou Stefan cel Mare, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox....

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
450 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Nerva Traian, Str. Logofat Tautu, bloc tip vila an 2010, la 7 minute metrou Timpuri Noi, 10 minute Piata Unirii, semidecomandat, suprafata aprox. 58 mp, etaj 1/2,

Suprafata 58 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 17 Apr 16:10
...
450 €

CF.I , sdec, etaj 10/10 , 56 mp, proaspat zugravit, mobilat complet modern, utilat , aer conditionat, scara impecabila , bloc reabilitat , pentru pretentiosi , merita, clasa en B , liber vizite urgent

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 09:31
...
350 €

Cartierul Latin, et. 3, centrala proprie, loc parcare, 2 bai, dormitor cu pat matrimonial, dressing, spatii de depozitare, living cu canapea extensibila, liber,

Suprafata 85 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 08:51
...
460 €

2 camere confort 1 decomandat, nemobilat, etaj 2/8, pretabil firma sau locuit, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, vedere spate,

Suprafata 70 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial
Bucuresti, 08 Apr 08:04
...
1.800 RON

semistradal, 4/10,cf1, dec, 56mp, vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, mobilat si utilat complet,liber, balcon spatios gresiat, curat, g+f+p+t,usa metalica, aer conditionat, contract la Anaf,av...

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 22 Apr 17:59
...
600 €

centrala, Tineretului, Park Residence, bloc 2024, la 550 metri Metrou Brancoveanu, prima inchiriere, 2 camere 70 mp, centrala proprie, incalzire pardoseala, AC, mobilat, utilat complet, loc parcare, paza...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 21 Apr 12:45
...
999 €

Inchiriez apartament ultralux 2 camere zona Herastrau, Str. Nicolae G. Caramfil 74A, One Herastrau Towers, semidecomandat, suprafata aprox. 60 m2, etaj 6/12, complet mobilat si utilat nou si modern,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 17 Apr 16:09
...
2.000 RON

prima inchiriere Apartament 2 camere modern Super oferta! Sector 4 Grand Arena Apartamentul este la prima inchiriere, mobilat si utilat modern. Dragos

Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Apr 12:54
...
450 €

bd. Unirii, Naturalia, 2 camere, etajul 2/8, decomandat, 2 balcoane, nemobilat, liber, vedere spate, pentru firma sau locuit, termen lung,

Suprafata 60 mp Decomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, 10 Apr 16:19
...
600 €

Asmita Gardens 2015, Centrala Proprie, 2 AC, Parcare 50 eur. Inchiriez apartament 2 camere 90 mp cu 2 terase, renovat, Decomandat, contorizat, mobilat, utilat complet, spatii depozitare multiple, et 7/24

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 21 Apr 17:24
...
570 €

Apartament de 2 camere decomandat vizavi de statia de metrou Mihai Bravu. Etaj 3/8. Centrala termica. Liber.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 19 Apr 08:47
...
400 €

Inchiriez apartament cu 2 camere, mobilat modern, utilat complet (aragaz, frigider, masina de spalat, Ac,) renovat recent, situat intr-o zona linistita, stradal, Contract ANAF inclus in pret.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Apr 10:57
...
450 €

metrou Inchiriez apartament 2 camere zona Dorobanti, Str. Axinte Uricariul, la 5 minute metrou Stefan cel Mare, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 40 mp,etaj 3/10, complet mobilat si...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
450 €

inchiriere 2 camere, metrou 2 minute, 1/6, construit 2013, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, centrala termica, balcon, contorizare totala, loc parcare

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat
Bucuresti, 19 Apr 21:11
...
850 €

Standard 1 Bedroom Apartment. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 70 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
500 €

Proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere, complet mobilat si utilat, in apropiere de statia de metrou Aparatorii Patriei, inclus si loc de parcare. Locatia se afla in zona Metalurgiei,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 13:18
...
1.000 €

Superior 1 Bedroom Apartment. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 81 mp Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
799 €

Inchiriez apartament lux si central 2 camere zona Rond Alba Iulia, Bd. Unirii, renovat, decomandat, suprafata aprox. 60 m2, etaj 6/8 (vedere pe spate), complet mobilat si utilat nou si modern (g+f+p+t+um),

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 16:10
...
380 €

1 Mai (fost Compozitorilor) Hanul Drumetul, 9/10, confort 1 decomandat, mobilat, utilat complet, amenajat, gresie faianta, termopan, balcon, liber, zona buna apropiere Kaufland Auchan, metrou, 1l+1l

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 22 Apr 11:55
...
480 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Decebal, Etaj 5/8, decomandat, mobilat si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber, vedere...

Suprafata 70 mp Decomandat M 15 min.
Bucuresti, 11 Apr 11:45
...
1.950 RON

Iuliu Maniu, Complex Rotar Park 2, et. 5/10, mobilat si utilat complet, bucatarie open space, termopane, parchet, centrala, liber,10 min. metrou, supermarket, avans 1luna+ 1luna garantie,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 17 Apr 15:09
...
300 €

Stadionul Rapid, et. 1/9, semidecomandat, renovat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, apropiere stb, metrou, liber, avans 1 luna +1 luna garantie,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 22 Apr 14:55
...
430 €

aer parcare negociabil Apartament la 10-12min de metrou Aparatorii Patriei. In supermarket-uri, farmacii, spital, gradinite, scoli, crese, frizerie, shaormerie, braserie.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 22 Apr 15:48
...
420 €

apartament situat pe bd. Unirii, intersectia cu str. Traian, renovat complet. Etaj 6/9, mobilat utilat modern si decent, masina de spalat vase, liber,

Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 14 Apr 05:31
...
700 €

Piata Alba Iulia, Bd Unirii, Boiler, AC, masina spalat vase, ctr. ANAF. Inchiriez apartament 2 camere Decomandat, 76 mp, 2 balcoane, Bloc 2003, et 6/8, Refacut Total de la Placa, mobilat, utilat complet,...

Suprafata 76 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Apr 18:21
...
350 €

Bacriului, bloc nou, et. p/4, decomandat, mobilat modern, utilat complet, renovat, centrala termica, contorizat, loc parcare, liber, apropiere Apusului, metrou Pacii, avans 1 luna + 1 luna garantie

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 15:44
...
550 €

1 minut Metrou Mihai Bravu, bloc 2021, paza 24/24, Centrala Proprie, incalzire pardoseala ctr. ANAF. Inchiriez apartament 2 camere 57 mp, mobilat, utilat complet. Sala fitness, net, cablu, gratis. Parcare,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 21 Apr 14:51
...
550 €

Va oferim spre prima inchiriere un apartament de 2 camere, nou, mobilat si utilat complet, cu centrala termica proprie si finisaje de calitate.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 22 Apr 19:21
...
450 €

2 camere, 6/8, constructie 92, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, masina spalat, spatii depozitare, metrou 1 min.,

Suprafata 64 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 21:11
...
1.000 €

One Herastrau, Aviatiei, Aurel Vlaicu. Inchiriez 2 camere dec 59 mp, terasa, centrala incalzire pardoseala, 2 ac, 2 tv smart, masina spalat vase, masina spalat rufe cu uscator, et 6/9 parcare subteran

Suprafata 69 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 21 Apr 15:45
...
430 €

Turda parc, bloc civilizat, et. 3, mobilat, utilat, renovat, strada linistita, locuri de parcare in zona, liber, la un minut de parcul Regina Maria. Ideal locuit, familie, cuplu, mutare imediata.

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 14:18
...
499 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Cismigiu- Piata Kogalniceanu, Calea Plevnei nr. 20, renovat recent, la 5 minute metrou Izvor, decomandat, suprafata aprox. 65 mp,etaj 3/5 cu lift. parcare

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:55
...
600 €

et 4/10, prima inchiriere, totul este nou, apartament pozitionat intre cele 2 Mall-uri (Plaza si Afi) bloc reabilitat, complet mobilat si utilat ultra-modern, dormitor cu pat matrimonial si dressing.Liber

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
350 €

Inchiriez apartament 2 camere, semimobilat, situat la et 8/8, renovat recent. Imobilul este situat aproape de mijloacele de transport. Este dotat cu aer conditionat.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 12 min.
Bucuresti, 19 Apr 20:14
...
500 €

inchiriez apartament in bloc nou, prima inchiriere, mobilat si utilat complet, loc parcare inclus, curte cu acces securizat (bariera), supraveghere video, zona noua, foarte linistita, acces rapid metrou,

Suprafata 63 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:45
...
430 €

Apartament cu 2 camere in Bucuresti,sectorul 4,prima inchiriere ! Agentie va oferim spre inchiriere apartament in Bucuresti. Apartamentul este situat la etajul 2 intr-un imobil nou dispus pe 5 nivele....

Suprafata 54 mp Semidecomandat
Bucuresti, 22 Apr 12:42
...
375 €

8 minute metrou, piata Ambrozie, 10/10, complet mobilat si utilat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalta, aragaz, liber, termen lung

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 22 Apr 17:42
...
750 €

Belvedere Residence, Floreasca, Barbu Vacarescu, metrou 5 minute, apartament 2 camere, totul nou 2022, mobilat si utilat lux, etaj 7/11, bloc 2022,

Suprafata 57 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 19 Apr 11:20
...
500 €

proprietar inchiriez apartament nou, prima inchiriere in bloc nou acces securizat, loc parcare, supraveghere video, apartamentul este mobilat si utilat, nu acceptam animale de companie,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:45
...
600 €

Piata Alba Iulia, Decebal, metrou Piata Muncii, bloc 2002, refacut total de la placa, 2 AC, uscator electric rufe, Loc Parcare. Inchiriez 2 camere 70 mp Decomandat, et 4/5, fara lift et. 5 tehnic nelocuit

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 21 Apr 19:48
...
850 €

Tineretului Park Residence 2024, Metrou Constantin Brancoveanu, prima inchiriere, 3 camere 90 mp, 2 bai, centrala proprie incalzire in pardoseala, mobilat, utilat complet. Loc parcare 60 eur, contract...

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 21 Apr 17:09
...
952 €

inchiriere apartament cu 2 camere situat in complexul rezidential Cloud 9

Tur virtual Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 18 Apr 15:20
...
699 €

apartament cu 2 camere tip penthouse, situat in complexul Rose Garden, vedere spre zona de case et 10/11, bloc 2012, paza 24/7, centrala de imobil, 2 bai, renovat recent, terasa 32 mp, liber imediat

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Apr 10:59
Articole recomandate
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 76.612
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.775
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.834