Inchirieri apartamente 2 camere cu balcon Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Balcon: da
...
350 €

Agentia Militari Residence va ofera spre inchiriere apartament 2 camere, Chiajna, complex Pollux Residence, etaj 2, decomandat, suprafata utila 41 mp, mobilat si utilat. Centrala proprie si aer conditionat....

Suprafata 41 mp Decomandat M 19 min.
Bucuresti, 21 Feb, 21:14
...
350 €

semistradal, 8/8+ et.tehnic, cf1,dec, 56mp,bl 1982, reabilitat termic,curat, mobilat decent, utilat complet, liber,vedere superba, luminos, geam la baie, g+f+p+t, usa metal,aer condit, zona linistita,av...

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 16 Mar, 15:36
...
400 €

6/6, cf1, sdec,85mp, balcon mare tip terasa, vedere stradala, fara risc, nemobilat, bucatarie mobilata si utilata, curat,liber, g+f, parchet din lemn masiv, partial termopan, usa metal, contract la Anaf,...

Suprafata 85 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat partial M 8 min.
Bucuresti, 16 Mar, 14:56
...
390 €

apartament 2 camere cu garaj in Valea Furcii, bloc 2010 cu lift, semimobilat, dormitor mobilat si utilat, vedere dubla, 2 balcoane si Centrala proprie.

Suprafata 100 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat partial M 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:54
...
950 €

Arcul de Triumf, Domenii, Herastrau Apartament 2 camere situat in complexul exclusivist Alia Apartments, 83mp, 2 bai, balcon mare, geamuri panoramice, view superb, mobilat, utilat, loc parcare inclus

Suprafata 83 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:45
...
425 €

proprietar 2 cam. dec., bd. Tineretului nr. 55, 1/8, vedere spate, vav de Palatul Copiilor, mobilat, utilat, 12 min metrou Tineretului, 14 min. metrou Timpuri Noi, termopan, g, f, p, um, ms, frigider,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 23:15
...
449 €

Alexandru Bugheanu ^ Global Home Romania ^ Agentie Imobiliara ofera spre inchiriere: Apartament 2 camere situat in zona Floreasca, Barbu Vacarescu, la 2 minute de Pescariu Sport and Spa , zona linistita...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 13 Mar, 16:02
...
800 €

de inchiriat apartament 2 camere, parter, suprafata 75 mp, terasa curte proprie, mobilat si utilat pentru birouri, finisaje de calitate, constructie 2010, loc parcare,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 13 Mar, 08:23
...
400 €

strada Rahmaninov nemobilat bucatarie mobilata renovat recent decomandat etaj 2/2 gresie faianta parchet termopan liber

Suprafata 50 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:49
...
350 €

Sos. Salaj nr. 2, et. 5/8, an 1988, bloc izolat, centrala proprie, curat, liniste, vedere spre spate catre N-V, vecini civilizati, comision chirias 0%, loc de parcare, avans 2+1, minim 1 an

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 08:42
...
350 €

la 5 minute metrou si mijloace de transport, bloc din 1978, et. 5/10, mobilat si utilat, bloc reabilitat, contorizare, baie cu ferestra si boiler electric, ac, balcon inchis, spatios,

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Dec, 09:12
...
390 €

apartament renovat cu centrala proprie situat la etajul 4/6 al unui bloc situat pe Maria Rosetti, cu suprafata de 52mp, balcon, camere nemobilate, bucatarie mobilata si utilata, birouri sau locuinta

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat M 11 min.
Bucuresti, 12 Mar, 20:52
...
350 €

apartament proasptat renovat, mobilat ultramodern, utilat cu doua aere cond., tv plasma, aragaz, frigider, cuptor cu microunde. Marmura pe jos, g, f, p, t, um,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 06 Mar, 08:05
...
380 €

Aleea Mizil nr. 9, bloc 2008, 2 camere la 4/6, 60 mp, mobilat complet, aer conditionat, loc de parcare si boxa in complex (Swiss Cottage). 5 minute de metrou 1 Decembrie 1918, liber, 1+1, plus 50%.

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 14 Mar, 11:39
...
390 €

Biserica, Ap 2 camere mobilat, utilat, renovat proaspat, cu finisaje de calitate, parchet, gresie, faianta, termopan, tapet, AC, bar in sufragerie, ideal pentru locuit, et 4/8, liber.

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 09 Mar, 08:01
...
400 €

2 camere confort 1 decomandat, nemobilat, etaj 2/2 plus mansarda , renovat recent, bucatarie mobilata,aragaz, balcon spatios,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:45
...
400 €

Foarte curat, nou renovat, dec., balcon la sufragerie, et. 8, mobilat si utilat (plita, frigider, masina spalat rufe, fara cuptor, fara televizor), inchiriere termen lung,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:02
...
400 €

va oferim un apartament 2 camere, confort 1, renovat nou, mobila moderna, utilat complet (aragaz, tv, frigider, masina de spalat, ac), cu imbunatatiri (marmura pe jos, faianta, parchet, t, um).

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 05 Mar, 18:25
...
380 €

Agentie imobiliara, 2 camere, semidecomandat, 6/8, balcon mare, renovat, termopan integral, gresie+ faianta, parchet, mobilat+utilat modern, aragaz, frigider, masina de spalat rufe, microunde, televizor,...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 22 Feb, 12:41
...
380 €

Parc, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, loc parcare, adiacent Parcul Tineretului, Piata Sudului, Sun Plaza, Oraselul Copiilor, 7 minute metrou Brancoveanu.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 06 Mar, 21:46
...
350 €

2 camere la 1 minut de mers de metrou Lujerului.. Etajul cel mai cautat. Etajul 1. Pretul este usor negociabil. Strada Aleea Zorelelor nr. 4A, centrala termica, apartamentul este izolat, pret usor negociabil,

Suprafata 49 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 09:30
...
350 €

str. Vladeasa, et. 3/10, cf. 1, decomandat, complet mobilat si utilat modern, pat matrimonial, canapea extensibila, dressing, balcon, alte spatii de depozitare, posibilitate contract, liber,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 09:22
...
350 €

Ansamblul Primavara Lidl, Prelungirea Ghencea, parter inalt confort 1 decomandat, renovat mobilat, bloc nou, centrala termica, liber, la 4 statii de metrou Raul Doamnei.loc parcare, avans 1luna+1luna

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:55
...
400 €

Colentina metroul Obor 7 min. in complexul Rose Garden plan secund, 1/11, beneficiind de liniste, la 7min. de metroul Obor, este mobilat, utilat complet, 2 lifturi, 2 dressinguri, loc de parcare la cerere

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 16 Mar, 11:13
...
350 €

Bazarul Imobiliar va propune spre inchiriere un apartament cu 2 camere in Pallady Green Residence situat la parter, cu balcon, amenajat modern, doar bucatarie mobilata, loc de parcare inclus in pret,

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat partial Neutilat
Bucuresti, 17 Mar, 19:03
...
400 €

inchiriez apartament 2 camere zona Coletina, Teiul Doamnei, Str. Nada Florilor, renovat recent, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 56 mp, etaj 2/8,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 17:00
...
630 €

Etaj 1 din 2 in vila, str. Virgiliu, balcon, centrala proprie, liniste. Locuinta sau birou. Nu ofer comision agentiilor.

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 14 Mar, 13:55
...
500 €

loc de parcare Inchiriez apartament 2 camere zona Eroilor, Facultatea de Medicina, Calea Plevnei, la 5 minute metrou Eroilor, bloc reabilitat termic; renovat recent, semidecomandat, suprafata aprox. 55...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 16 Mar, 19:12
...
350 €

Apartament doua camere, centrala termica, etaj 3/4, bloc 1989, vecini discreti, curat, zona linistita, doar la familie, persoane serioase, exclus agentii.

Suprafata 68 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:15
...
380 €

ap. 2 camere decomandat, complet mobilat si utilat, et. 3/8, bloc 1987, su 62 mp, termopan, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, Marius R ag. ABB United Ghe Sincai nr. 9, sc. C, ap. 4.,

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 15 Mar, 13:06
...
370 €

2 camere dec Pantelimon, Lidl, renovat, 57 mp, etaj 7/10, 1982, mobilat, utilat, totul nou, reabilitat, bucatarie 12 mp, scara impecabila, lift nou, la 14 min de mers de metrou, nelocuit dupa renovare

Suprafata 57 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 14 Mar, 12:04
...
380 €

Mall et 8/10,confort 1 semidecomandat, mobilat modern renovat electrocasnice ,balcon liber acces usor stb etc.

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 07 Mar, 16:10
...
500 €

Nicolae Caramfil, 2 cam, bloc nou, 5/6, 42 mp, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, hota, masina de spalat, ac, centrala proprie, TV, loc parcare, acces facil Pipera, Primaverii, Baneasa,

Suprafata 42 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 19:41
...
399 €

Alexandru Bugheanu ^ Global Home Romania ^ Agentie Imobiliara ofera spre inchiriere: Apartament 2 camere situat in zona Floreasca, Compozitori , la 3 minute de Piata Dorobanti , zona linistita , rezidentiala....

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 16:02
...
490 €

strada Brinduselor renovat recent finisaje de calitate mobilat nou prima inchiriere centrala proprie etaj 3/4 gresie faianta parchet termopan liber pret negociabil

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 14 Mar, 20:57
...
350 €

stradal, 8/8,cf1, semidec,54mp, vedere stradala,bl. reabilitat termic, luminos, mobilat modern, utilat,curat, gresie,faianta, parchet,termopan,usa metalica, aer conditionat, contract la Anaf, avans 1+1,...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 16 Mar, 14:43
...
350 €

Ag. imobiliara, mobilat/utilat modern, apartamentul este renovat recent, mobila si electrocasnicele sunt noi, balcon la dormitor inchis cu termopan, vedere mixta, bl. 78,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 15 Oct, 12:22
...
350 €

et10. Titan J.Steriadi, langa zona comerciala de pe Bd. 1 Decembrie (Auchan Titan, etc), recent renovat, decomandat,et.10/10, nemobilat,cu exceptia bucatariei,nou mobilata si partial utilata. Chirie+...

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 9 min.
Bucuresti, 19 Mar, 11:40
...
330 €

Inchiriere 2 camere conf l decomandate, st 54mp, cu balcon inchis cu termopan si bloc reabilitat, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilat si utilat. Liber

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Mar, 08:01
...
550 €

Inchiriez apartament spatios 2 camere (modificat din 3 camere) zona Aviatiei, Str. General Stefan Burileanu, la 8 minute de mers pe jos metrou Aurel Vlaicu, semidecomandat, suprafata aprox. 70 mp, etaj...

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Mar, 18:39
...
1.100 €

Va prezentam un apartament cu 2 camere, decomandat, cu balcon situat la mansarda unei vile P+1+M. Apartamentul este mobilat si utilat modern si nou, fiind la prima inchiriere. Acesta este foarte spatios...

Suprafata 85 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:30
...
400 €

Calea Vacaresti nr. 278, 2 camere, la 10 min. de Metro Tineretului, Timpuri Noi, sau Mihai Bravu, la 5 minute de Parcul Tineretului, 55 mp utili,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 19 Mar, 18:00
...
400 €

2 camere confort 1 decomandat, mobilat modern, etaj 16/17, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilatat

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 14 Mar, 11:20
...
350 €

Parc Moghioros, Romancierilor, et. 2, confort 1 sporit lux, ultramobilat modern, renovat nou, reabilitat termic, toata gama de electrocasnice, vesela etc., 2 ap. de aer conditionat, prima inchiriere,metrou!

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 13 Mar, 17:40
...
300 €

Doamna Ghica, mobilat modern, utilat complet, adiacent Kaufland, Lacul Tei, Veranda Mall, Teiul Doamnei 15 minute metrou Obor

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 08 Mar, 17:54
...
350 €

proprietar, renovat lux 2021, parter din 4, frigider, tv+ internet, aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, 2 balcoane sparte inchise termopan, vezi filmul pe Youtube,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Mar, 13:00
...
450 €

Va oferim un apartament superb, absolut totul nou, primul chirias, mobilier nou si de calitate, dotat cu electrocasnice noi, combina frigorifica, tv smart, plita, cuptor, hota, masina de spalat, aer

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 25 Feb, 17:40
...
430 €

et. 4/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi si in garantie, balcon generos + spatii de depozitare, statia de metrou Favorit langa bloc, contract Anaf, 5 min. Afi Cotroceni,

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 08:01
...
350 €

bloc 1980, decomandat, etaj 2, renovat integral, mobilat utilat modern, 1+1 garantie, pret fix,

Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:50
...
550 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Barbu Vacarescu-Floreasca, Str. Pepelea, la 2 minute clubul Pescariu Sports & Spa, bloc 2017, semidecomandat, suprafata aprox. 45 mp,etaj 1/5 cu lift

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Mar, 14:09
...
420 €

apartament de 2 camere de inchiriat situat 13 Septembrie, stradal, Prosper Center, Drumul Sarii, intr-un bloc construit in 2000 la et. 3/8, 2 balcoane, mobilat, utilat modern, contract ANAF, liber, loc...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, ieri, 15:57
...
300 €

Drumul Taberei, Chilia Veche et. 3 decomandat amenajat (gresie, faianta, parchet, termopan, um) mobilat modern, utilat complet, langa metrou, STB-uri, tramvai 41, parc, piata, supermarket-uri, scoli si...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 17:00
...
400 €

metrou, 1/4, bloc 1984 reabilitat termic, g, f, p, termopan, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, usa metalica, balcon mare inchis, vecinatati Barbu Vacarescu, Floreasca, Dorobanti,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Mar, 18:00
Articole recomandate
Unde gasesti chirii ieftine in Bucuresti dupa ce preturile au crescut?

Prețul chiriilor din București a crescut și cu 30-40% în septembrie 2022, iar motivul principal este...

28.09.2022 Imobiliare 5.295
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 436
Impozitul pe chirii, de la 1 ianuarie 2023 – tot ce trebuie să știi și mai ales să plătești

Cum calculezi impozitul pe venit din chirii; De ce e bine să declari la ANAF contractele de închiriere;...

25.11.2022 Imobiliare 52.264