Eduard Constantin - Cabinet de Avocat Bucuresti

Servicii drept civil

?n materia dreptului civil, cabinetul nostru vă oferă următoarele servicii(*):

? consultanţă juridică la sediul cabinetului sau la distanţă, prin mijloace de comunicare electronică (fax/e-mail/mesagerie privată);

? asistare ?i reprezentare în faţa instanţelor judecătore?ti de orice grad (Judecătorii/Tribunale/Curţi de Apel/?nalta Curte de Casaţie ?i Justiţie), în toate fazele procesuale (Fond/Apel/Recurs/Contestaţie în anulare/Revizuire), în cauze ce vizează revendicarea imobiliară, partajul judiciar, evacuarea, punerea sub interdicţie judecătorească, declararea judecătorească a morţii;

? asistare ?i reprezentare în faţa oricărei persoane fizice sau juridice, în probleme conexe cauzei angajate;

? redactare, semnare acte/cereri, precum ?i comunicare acte/cereri, în procedura judiciară;

? redactarea următoarelor contracte: contractul de vânzare, contractul de schimb, contractul de locaţiune, contractul de antrepriză, contractul de societate, contractul de mandat, contractul de intermediere, contractul de depozit, contractul de împrumut de folosinţă (contractul de comodat), contractul de împrumut de consumaţie, contractul de asigurare, contractul de rentă viageră, contractul de întreţinere, contractul de tranzacţie;

? atestarea următoarelor contracte: contractul de locaţiune, contractul de depozit, contractul de împrumut de folosinţă (contractul de comodat), contractul de împrumut de consumaţie, contractul de întreţinere, contractul de tranzacţie;

? verificarea ?i avizarea contractelor propuse spre semnare, cu menţionarea eventualelor obiecţiuni (modificări/completări);

?asistare ?i reprezentare în faţa oricărei persoane fizice sau juridice, în procesul de negociere a contractelor.

* Competenţă naţională. Putem oferii servicii juridice în orice localitate a ţării.