Eduard Constantin - Cabinet de Avocat Bucuresti

Servicii drept penal

?n materia dreptului penal, cabinetul nostru vă oferă următoarele servicii(*):

? consultanţă juridică la sediul cabinetului, la locul de deţinere (Centrele de arestare preventivă din cadrul unităţilor de poliţie/Penitenciare), la domiciliu (numai in cazul arestului la domiciliu) sau la distanţă, prin mijloace de comunicare electronică (fax/e-mail/mesagerie privată);

? asistare ?i reprezentare în faţa organelor de urmărire penală ( Unităţi de poliţie/Parchete) ?i a instanţelor judecătore?ti de orice grad (Judecătorii/Tribunale/Curţi de Apel/?nalta Curte de Casaţie ?i Justiţie), în toate fazele procesuale (Cameră preliminară/Fond/Apel/Contestaţie în anulare/Recurs în casaţie/ Revizuire), în cauze ce vizează traficul de droguri, traficul de persoane, infracţiunile informatice, evaziunea fiscală, accidentele rutiere, infracţiunile privind circulaţia rutieră, infracţiunile contra integrităţii corporale, malpraxisul medical, dar ?i alte infracţiuni reglementate în Codul penal sau în legi speciale;

? asistare ?i reprezentare în faţa organelor de urmărire penală ( Secţii de poliţie/Parchete) ?i a instanţelor judecătore?ti (Judecătorii/Tribunale/Curţi de Apel/?nalta Curte de Casaţie ?i Justiţie), în toate fazele procesuale (Fond/Contestaţie), în cauze ce vizează luarea, prelungirea, menţinerea, înlocuirea, revocarea unor masuri preventivereţinere/control judiciar/control judiciar pe cauţiune/arest la domiciliu/arestare preventivă;

? asistare ?i reprezentare în faţa instanţelor judecătore?ti (Judecătorii/Tribunale/Curţi de Apel/ ?nalta Curte de Casaţie ?i Justiţie), în toate fazele procesuale (Fond/Contestaţie), în cauze ce vizează contestaţia la executare, contopirea pedepselor, întreruperea pedepsei, liberarea condiţionată;

? asistare ?i reprezentare în faţa instanţelor judecătore?ti (Judecătorii/Tribunale/Curţi de Apel/ ?nalta Curte de Casaţie ?i Justiţie), în procedura plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată;

? asistare ?i reprezentare în faţa oricărei persoane fizice sau juridice, în probleme conexe cauzei angajate;

? asistare în procedura percheziţiei domiciliare;

? negocierea condiţiilor de soluţionare pe cale amiabilă a laturii civile în cadrul procesului penal;

? redactare, semnare acte/cereri, precum ?i comunicare acte/cereri, în procedura judiciară.

* Competenţă naţională. Putem oferii servicii juridice în orice localitate a ţării.