Mihaela Draghici - Cabinet Avocat Bucuresti

Onorariul de Avocat

Biroul nostru de avocatura percepe clientilor sau mandatarilor acestora un onorariu de avocat pentru activitatea profesionala realizata, onorariu care va include si acoperirea tuturor cheltuielilor facute în interesul clientului. Onorariul de avocat se estimeaza si se stabileste cu respectarea Statutului Profesiei de Avocat si în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului. În general, la calculul onorariului de avocat, vom avea în vedere urmatoarele criterii:

 • Timpul si volumul de munca necesar executarii mandatului primit sau a activitatii solicitate de client;
 • Natura, noutatea si dificultatea cazului. Astfel, vom reduce onorariul în cauzele pe care le consideram "repetitive" sau comune.
 • Importanta intereselor în cauza. Dosarele care au ca obiect sume mari de bani sau imobile de mare valoare implica, printre altele, si o responsabilitate mai mare pe care avocatul trebuie sa si-o asume. De aceea, este firesc ca onorariile sa fie mai mari pentru cauze care au ca obiect sume mari de bani sau valori imobiliare importante;

Vom stabili onorariul de avocat în mod liber, de comun acord cu clientul, în limitele legii si ale statutului profesiei de avocat. Cuantumul onorariului de avocat va fi înscris în cadrul contractului de asistenta juridica, la data încheierii lui, dar înainte de începerea asistentei si/sau reprezentarii clientului de catre avocat.În toate situatiile, onorariile vor fi prevazute în contractul de asistenta juridica ce urmeaza sa fie încheiat în forma scrisa. Onorariul de Avocat poate fi stabilit astfel:

 • a) Onorarii orare, stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare, cuvenita avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o presteaza clientului. Pentru clientii care aleg acest tip de onorariu, în masura în care este posibil, vom urmari sa evaluam aproximativ numarul de ore necesar pentru finalizarea serviciilor profesionale. Acest tip de onorariu include facturarea timpului pe care avocatul îl petrece la telefon cu clientul sau, în cazul în care discutia telefonica face obiectul unei consultatii juridice.
 • b) Onorarii fixe sau forfetare, care constau într-o suma fixa cuvenita avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl presteaza sau, dupa caz, le presteaza clientului.
 • Clientul va datora avocatului onorariul orar sau, dupa caz, fix sau forfetar, indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.
 • c) Onorariul de succes.
 • d) Onorarii compuse din oricare dintre criteriile prevazute la literele a), b) si c);
 • e) Onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara. Foarte asemanatoare unui serviciu tip "abonament". Acest tip de onorariu este recomandat în cazul în care un client apeleaza foarte frecvent la serviciile noastre.

Onorariul de avocat se stabileste în mod liber, de comun acord cu clientul, în limitele legii si ale statutului profesiei de avocat. Cuantumul onorariului avocatial va fi înscris în cadrul contractului de asistenta juridica, la data încheierii lui, dar înainte de începerea asistentei si/sau reprezentarii clientului de catre avocat.

Cabinetul nostru de avocatura percepe pentru consultanta juridica, cu titlu informativ, tarife orare incepand de la 200 lei pentru o ora de consultanta, in toate ramurile dreptului civil.Ora initiala de consultanta are o durata medie de pana la 60 de minute (timp indivizibil).

Onorariul unui avocat se calculeaza luand in considerare criteriile generale, insa se are in vedere si domeniul juridic in care se incadreaza cazul dumneavoastra. Astfel, ca exemplu, pentru anumite specializari, tarifele biroului nostru de avocatura pot fi diferentiate, dupa cum urmeaza:

 • Litigii de drept civil – Aceste litigii pot include mosteniri, rezilieri si anulari de contracte civile, raspunderi contractuale, iesiri din indiviziune – onorariu intre 1600 – 4500 lei;
 • Litigii legate de dreptul familiei – In aceasta categorie intra cazuri cum ar fi divortul (cu sau fara minori), partajul, incredintarea de minori, pensia alimentara, tutela, divortul cu reclamant, etc. onorariu – 1100 – 3900 lei;
 • Litigii de munca – onorariu intre 1600 – 2500 lei
 • Litigii ale cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate – onorariul de avocat va fi stabilit de comun acord in functie de natura si complexitatea spetei intre 1600 – 7000 lei.Se vor lua in calcul si eventualele deplasari in tara in interesul clientului si de reprezentare in fata autoritatilor.

În toate situatiile, onorariul de avocat va fi prevazut în contractul de asistenta juridica ce urmeaza sa fie încheiat în forma scrisa.

Galerie foto
 • ...