C&G Auditcont - consultanta fiscala, contabilitate Bucuresti

Contabilitate si analiza financiara

SERVICII DE CONTABILITATE

 •   Evidenta contabila pentru societati comerciale înfiintate în baza legii 31/1990.

 •  Evidenta contabila pentru persoanele juridice fara scop patrimonial înfiintate în baza legislatiei din România: asociatii, fundatii, federatii sau alte organizatii de acest fel cu personalitate juridica, partide politice, patronate, organizatii sindicale.

 •  Evidenta contabila pentru sedii permanente din România care apartin unor persoane juridice cu sediul în strainatate.

 •  Evidenta contabila pentru reprezentantele persoanelor juridice straine, autorizate sa functioneze în România, potrivit legii.

 •  Reflectarea în contabilitate a operatiunlor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor.

 •  Lucrari de verificare sau revizuire a contabilitatii. Rezultatul lucrarilor de verificare sau revizuire poate consta în semnatura de certificare acordata de expertul contabil.

 •  Consultanta în gestiune financiara si în contabilitate.

 •  Asistenta de specialitate necesara pentru înfiintarea si reorganizarea societatilor.

LUCRARI DE EVIDENTA CONTABILA

Ca parte a unui contract de prestari de servicii în domeniul contabilitatii, includ, în principal:

 • Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor economico-financiare cu respectarea legii contabilitatii si a reglementarilor contabile aplicabile.
 • Întocmire situatii financiare interimare, raportari contabile semestriale, situatii financiare anuale.
 • Lucrari cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe si contributii, întocmirea si depunerea de declaratii fiscale si asigurarea reprezentarii clientului în relatia cu autoritatile fiscale.
 • Asistenta pentru inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor propri.
 • Asistenta privind întocmirea, utilizarea si arhivarea documentelor justificative, conform reglementarilor privind documentele financiar-contabile, aplicabile.
Galerie foto
 • ...
Categorii
Date de contact
0213124250; 0733077618
Str. Sevastopol, nr. 13-17, Diplomat Business Center, et 1, ap 304, sector 1,
Distribuie