Toate anunturile utilizatorului - 48 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
Dorobanti, Radu Beller, Parc Floreasca, adiacent
127.000 €

2/11, cf.1, dec, vedere mixta superba (si pe parc), renovat 2019, la cheie, fara risc seismic, reabilitat termic, 2 lifturi, g+f+p+t+um, instal,...

 • 65 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 20:32
Pantelimon, Spital, Cora, stradal
62.500 €

5/10, cf 1, dec, 72 mp, scara stradala, vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, balcon spatios dispus pe tot ap, geam...

 • 72 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 18:05
Colentina Rau, Mc Donald's, Mr. Bacila, Plumbuita
51.900 €

parc, 4/4, terasa O.K, ocazie, investitie, cf 1, dec, 54 mp, bucatarie mare patrata, pe mijloc, bloc 1986, reabilitat termic, fara imbunatatiri,...

 • 54 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 15:15
Obor, Ferdinand, Gara de Est, parc Titus Ozon
260 €

Gara Obor, 6/8, semidecomandat, bucatarie mobilata, utilata, semimobilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, liber,...

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 12:55
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, parc
300 €

8/10, dec, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizat, bloc reabilitat termic, scara curata,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 12:39
Stefan cel Mare -Mosilor- 3 minute metrou Obor
300 €

10/10, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc reabilitat termic, bloc stradal, vedere...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 12:39
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Sectia 7 Pol
1.500 Lei

10 minute metrou, P/10, dec, mobilata utilata complet, 57 mp, bloc 1986, centrala termica proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal,...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 12:39
Obor, Colentina, 7 minute metrou, Kaufland
350 €

semistradal, 4/10, mobilat modern utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, renovat recent, bloc...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 12:38
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, parc
300 €

8/10, dec, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizat, bloc reabilitat termic, scara curata,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 11:59
Colentina, Fundeni, Parcul Motodrom, stradal
39.800 €

3/10, cf 1, sdec, 34 mp, vedere superba(pe parc), bloc mixt, constructie 1979, reabilitat termic, fara risc seismic, mobilata si utilata,...

 • 34 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 21 iun, 20:29
Lacul Tei, Domino
+ Schita
58.500 €

3/4, dec, bloc mixt, an 1993, mobilata, utilata, g, f, p, termopan, usa metal, usi interioare noi, aer conditionat, instalatii electrice, sanitare...

 • 43 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 21 iun, 17:41
Unirii, bd. Corneliu Coposu, Biserica Sf. Mina
+ Schita
103.000 €

Insp. de Stat in Constructii, Mantuleasa, 3/3+m, dec, 90 mp, 1 baie mare, vedere mixta, centrala termica, garaj, fara risc seismic, luminos, g, f,...

 • 90 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 14:03
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei, Parc Plumbuita
+ Schita
62.500 €

2/10, cf 2, dec, 68 mp, 1 baie, hol locuibil, vedere mixta, balcon, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, loc de parcare ADP, renovat 2015, g,...

 • 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 21 iun, 14:00
Colentina Rau, Mc Donald's, Mr Bacila, semistradal
44.000 €

2/8, cf 1 sporit, dec, 42 mp, pe mijloc, renovata, bucatarie mobilata modern, aragaz, dressing nou, balcon spatios, g, f, p, t, um, bloc nou, 2...

 • 42 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 21 iun, 13:59
Pantelimon, Morarilor, Piata Delfinului, Mega Mall
61.900 €

Sectia 9 de Politie, Parcul Florilor, stradal, 5/10, cf 1, dec, 70 mp, geam la baie, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer conditionat,...

 • 70 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:57
Unirii, Zepter, Piata Alba Iulia, stradal
400 €

7/9, cf. 1, sporit, dec., 70 mp, 3 balcoane, vedere pe spate, liniste, luminos, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:50
Colentina, Doamna Ghica, McDonald's, Maior Bacila
51.900 €

4/4, decomandat, bloc 1986, orientare sud, reabilitat termic, pozitie superba, aproape de mijloacele de transport in comun, parcul Plumbuita, zona...

 • 54 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:48
Colentina, Doamna Ghica, Parcul Plumbuita
+ Schita
67.500 €

11+tehnic, bucataria mobilata, utilata, g, f, p, t, u.m, a.c, geam la baie, parcare ADP, fara probleme cu terasa, reabilitat termic, fara risc...

 • 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 12
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:48
Colentina, Teiul Doamnei, Lacul Tei
64.000 €

Posta, 2/8, decomandat, bloc 1985, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, semistradal, apartament pe mijloc,...

 • 55 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:47
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parc Plumbuita
31.500 €

semistr, ocazie, investitie, P/10, cf1, dec, 30 mp, bl mixt, reabilitat termic, fara risc seismic, mobilata, utilata complet, fara imbunat,...

 • 30 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 21 iun, 13:47
Muncii Piata, Mihai Bravu, 5 minute de metrou
330 €

4/8, dec, cf 1 sp, 42 mp, lux, renovata recent, mobilata modern si utilata complet, loc parcare, prima inchiriere, geam la baie, g, f, p, t, um,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 21 iun, 13:46
Unirii, Nerva Traian
450 €

Alexandru Vlahuta, 6/8, dec, 2wc, mobilat utilat complet, 75 mp, construit 1991, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat,...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:46
Iancului, Dimitrov, Ferdinand, 2 minute metrou
+ Schita
58.000 €

liceul Iulia Hasdeu, Mihai Bravu, stradal, parc, 2 grupuri sanitare, ambele cu geam, vedere mixta, terasa fara probleme, scara civilizata, pozitie...

 • 73 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:46
Colentina, Doamna Ghica, McDonald's, Maior Bacila
64.000 €

decomandat, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, centrala termica proprie, instalatii sanitare si...

 • 60 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:46
Obor, Colentina, Doamna Ghica
60.000 €

5/10, decomandat, 58 mp, constructie 1979, semistradal, apartament pe mijloc, orientare SUD, scara curata, zona linistita, acces rapid la...

 • 58 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:45
Obor, Colentina, Tei, Doamna Ghica, semistradal
+ Schita
76.000 €

semistradal, 4/10, cf. 1, decomandat, 2 bai, 74 mp, 2 balcoane, bucatarie mobilata, orientat pe est-sud, luminos, pozitie superba, geam la baie,...

 • 74 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:45
Colentina, Fundeni, Spital Oncologic
230 €

City Residence, Cartier Dobroesti, 3/6, cf 1, bl mixt, mobilata ultra modern, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 21 iun, 13:45
Mosilor, 2 minute metrou Obor
69.900 €

9/9 cu etaj tehnic, 58 mp, semimobilat, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, aer conditionat, 2...

 • 58 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:45
Obor, Colentina, Kaufland, Mall Veranda
58.000 €

8 min. metrou, Masina de Paine, etaj 9/10, decomandat, pachet masiv, termopan, geam la baie, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, 2 lifturi,...

 • 51 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:45
Floreasca, Dinamo, Regina Maria
+ Schita
75.000 €

5 min metrou Stefan cel Mare, 2/2, sdec, 75mp, 2 wc, centrala termica proprie, boxa 6mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer...

 • 75 mp
 • An 1925
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:45
Obor, Colentina, 2 minute metrou
63.000 €

6/10, decomandat, termopan, usa metalica, balcon pe tot apartamentul, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, vedere parc, cadastru, intabulare,...

 • 70 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 2 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:44
Pantelimon, Biserica Capra
82.000 €

clinica Hiprocrat, 7/8, sdec, 2wc, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, geam baie, bloc fara risc seismic,...

 • 86 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 21 iun, 13:43
Colentina, Fundeni, Avion, Parcul Motodrom
50.000 €

stradal Mc Donald's, confort 1,decomandat,bloc fara risc seismic, bloc reabilitat termic, termopan, usa metalica, pozitie superba, scara...

 • 53 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:42
Obor, Colentina, Doamna Ghica, parc Plumbuita
75.000 €

3/10, mobilat modern utilat complet, dec. cf. 1, 67 mp, 1 balcon mare, bl. fara risc seismic, bl reabilitat termic, geam baie, g, f, p, termopan,...

 • 67 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:41
Obor- Stefan cel Mare- Lizeanu
65.000 €

2 minute metrou, termopan, usa metalica, parchet, bloc stradal, vedere mixta, cadastru, intabulare, ideal investitie, liber, doar cash,

 • 62 mp
 • An 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:41
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parc Plumbuita, BCR
+ Schita
76.500 €

stradal, 8/10, cf. 1, dec, 77mp, vedere mixta superba, intrare stradala, bloc fara risc seismic, bloc reabilitat termic, g, f, p, t, um, aer...

 • 77 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:41
Stefan cel Mare, Lizeanu, Obor, 8 minute metrou
+ Schita
71.000 €

Stefan cel Mare, Lizeanu, Mega Image, 1/8, semidecomandat, 50 mp, bloc 1980, vedere spate, bloc reabilitat termic, bloc fara risc seismic,...

 • 50 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:40
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei, Parc Plumbuita
92.500 €

semistradal, p/10, cf 1, dec, 80 mp, 2 bai, orientat pe Est, bl reabilitat termic, renovat, 2 locuri de parcare, canalizare separata, g, f, p, t,...

 • 80 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 21 iun, 13:39
Pantelimon, Chisinau, Pictor Harlescu
850 Lei

Hipocrat, etaj 7/10, gresie, parchet, termopan, mobilata, utilata partial (frigider, aragaz), bloc reabilitat termic, acces rapid la mijloacele de...

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • 18 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 21 iun, 13:09
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Kaufland
+ Schita
56.000 €

Mall Veranda, 1/10, cf 1, sdec, 52 mp, renovat, pe mijloc, orientat pe Sud, mobilat si utilat complet, investitie, geam la baie, balcon spatios,...

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 12:52
Colentina Rau, Fundeni, Scoala 39, semistradal
+ Schita
61.000 €

3/10, cf 1, circular, asimilat dec, 52 mp, vedere mixta, orientat pe Est, luminos, racoaros vara, reabilitat termic, fara risc seismic, geam la...

 • 52 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 12:51
Obor, Ferdinand, Gara de Est, parc Titus Ozon
58.000 €

Gara Obor, 6/8, semidec, bucatarie mobilata, utilata, semimobilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc fara...

 • 62 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 19 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 12:36
Dorobanti, Amman, 8 minute metrou
62.000 €

2/10, decomandat, confort 2, bloc 1974, bloc fara risc seismic, balcon, pozitie superba, zona linistita, cadastru intabulare, aceept credit, liber,...

 • 38 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 12:28
Pantelimon, Chisinau, Cernauti, Basarabia
300 €

Diham, 6/10, dec, mobilat utilat complet, 2 wc, 56 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, pozitie superba,...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 10:54
Lacul Tei, Domino, Parcul Circului
220 €

4/4, decomandata, mobilata modern, utilata complet (masina de spalat, frigider, aragaz), gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 21 iun, 10:53
Lacul Tei, Facultate de Constructii, Colentina
230 €

6/10, decomandata, confort 1, mobilata, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, acces rapid la mijloacele de transport...

 • 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 19 iun, 14:50
Mosilor, Stefan cel Mare, metrou
69.900 €

2 minute metrou, 9/9 cu etaj tehnic, 58 mp, semimobilat, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, aer...

 • 58 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 19 iun, 14:48
Unirii, Nerva Traian, BRD, semistradal
400 €

P/8, cf 1 sporit, dec, 65 mp, 2 bai, mobilat modern, utilat complet, curat, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 iun, 16:37