Garsoniere de vanzare in zonele Colentina, Obor

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 26 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Colentina-Obor
  Salveaza cautarea
Baicului, Colentina
23.000 €

Gars. Gara Obor, baie, bucatarie, centrala gaz pt caldura si apa calda, pat, frigider, masina spalat, aragaz,TV, mobilat, curat G+F+P+T+UM,...

 • 15 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 2, ieri, 15:00
Bucur Obor- Metrou
+ Schita
54.500 €

Acum la vanzare garsoniera, semidecomandata,24 mp, etajul 4/10,bloc 1986, gresie,faianta,parchet, termopane,usa metalica, mobilata si utilata,...

 • 24 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 3 min.
Sector 2, ieri, 13:32
Colentina - Doamna Ghica
+ Schita
62.500 €

Rond Doamna Ghica, stradal cu vedere spate, bloc mixt, reabilitat, curat, garsoniera decomandata, confort 1, etaj 5/10, renovata integral, mobilat,...

 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 00:30
Doamna Ghica, Cremenita
60.000 €

garsoniera spatioasa, 2020,CT, AC, semimobilata, la cheie, disponibila imediat, se accepta plata prin credit, Doamna Ghica.

 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 2, azi, 01:00
Doamna Ghica
44.000 €

parter, zona linistita, toate imbunatatirile, proaspat zugravita,

 • 30 mp
 • An 1975
Bucuresti, 30 nov, 15:40
Colentina. Garsoniera
49.000 €

Garsoniera situata in Bucuresti, Sector 2, Str. Fabrica de Gheata, compus din 1 camera de locuit si dependinte, cu o suprafata utila de 31 mp....

 • 31 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din parter
Bucuresti, 30 nov, 12:54
Baicului
+ Schita
59.000 €

garsoniera, suprafata utila 48 mp, terasa 42 mp, suprafata totala 90 mp, et. 5/5, belvedere, orietare sud, suprafete etajate, centrala termica, AC,...

 • 90 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 30 nov, 12:12
Doamna Ghica
44.000 €

garsoniera, parter, zona linistita, toate imbunatatirile, proaspat zugravita,

 • 30 mp
 • An 1975
Bucuresti, 30 nov, 12:00
Obor, Colentina, Doamna Ghica, parcul Plumbuita
+ Schita
40.000 €

adiacent,2/10,cf. 1,dec.34mp,asimilat bloc mixt,fara risc seismic,constructie 1979,pe mijloc, orientata pe Est,gresie,faianta,parchet,usa...

 • 34 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 2, 30 nov, 11:48
Colentina
49.900 €

Mc Donald's, garsoniera decomandata 41 mp, parter din 10, bloc reabilitat, an 1978, spatioasa si bine compartimentata, balcon, geam la baie, are...

 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, 30 nov, 10:50
Obor, Avrig, Primarie, 7 minute metrou,semistradal
49.900 €

etj.1/10, cf1, dec, 33mp,pe mijloc,bloc mixt,c-tie 1980, reabilitat termic, bucatarie mobilata, aragaz, libera,usi interioare noi, g+f+p+t,usa...

 • 33 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 7 min.
Sector 2, 29 nov, 13:03
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Sectia 7 Politie
42.000 €

Kaufland, stradal,10/10,cf1,sdec, 32mp, bloc de garsoniere, fara risc seismic, 2 lifturi, mobilata si utilata complet, ideala investitie, pe...

 • 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 11 min.
Sector 2, 29 nov, 13:03
Colentina, Rau Mc.Donald's vav Parc Plumbuita
50.500 €

Maior Vasile Bacila,aproape Scola 39,Liceul de informarica, et,3/4,cf,1 semi 42mp., bloc mixt 2008, pe mijloc, orientare S,centrala termica de...

 • 42 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 2, 29 nov, 11:44
Obor, Colentina, Dna Ghica
40.000 €

langa parcul Plumbuita, hotel Sir, str. Cremenita, acces rapid STB, bloc mixt 1980, dec., 34 mp, cadastru, intabulare, curata, se accepta credit,...

 • 34 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 2, 29 nov, 11:30
Obor Colentina Masina de Paine
45.000 €

Metroul Obor la 6 min. Kaufland la 3 min. bloc reabilitat termic, 2 lifturi, 31 mp, orientare sud-est, curata, cadastru, intabulare, energetic, se...

 • 31 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 10 min.
Sector 2, 29 nov, 11:26
Colentina, Doamna Ghica
44.500 €

Colentina intersectie Doamna Ghica, garsoniera cf. 1 sporit, dec. etaj 10/11, bloc 1977, 42 mp, bloc civilizat, reabilitat, merita vazuta, acces...

 • 42 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 2, 29 nov, 10:48
Bucur Obor metrou
65.000 €

Bucur Obor metrou garsoniera cf 1 sporit, decom, etaj 6, cadastru, intabulare, 40mp, merita vazuta, acces imediat metrou,

 • 40 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 2, 29 nov, 10:48
Colentina, sector 2
 

STC Residence Doamna Ghica bloc in constr, S+P+6E, apropiere Mall Veranda si supermarket Kaufland, Penny, gars cf I, dec, su 38mp, et 2/6,...

 • 38 mp
 • An 2022
 • Decomandat
Sector 2, 29 nov, 09:00
Colentina, str. Rascoala, 1907, sector 2
+ Schita
 

New Colentina Residence studio 2 cam, imobil regim inaltime S+P+8E, structura beton, dec, su 34 mp, p/8, finisaje, g, f, p, t, um, lift, utilitati...

 • 34 mp
 • An 2022
 • Decomandat
Sector 2, 29 nov, 08:01
Colentina, Mc Donald's Rau Bacila vav ANL
46.000 €

5 minute Parc/Lac Plumbuita, aproape Scoala 39, Lidl, cf.1 sporit, bloc mixt reabilitat termic, pe mijloc, renovata recent, g, f, p, termopan, um,...

 • 40 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 2, 28 nov, 17:03
Maior Bacila
53.000 €

Proprietar vand garsoniera cf. 1 sporit, 41 mp, et 5/8, decomandata, an 1987. Strada Maior Bacila 29, langa Mega Image, restaurant Margineni.

 • 41 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 28 nov, 12:30
Obor Metrou, Primarie
50.500 €

Chiristigiilor, 2 min metrou/piata/ parc, garsoniera cocheta, etaj 4/10, mobilata si utilata, zona linistita, acte la zi, Comision Agentie 2%,...

 • 25 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 2, 28 nov, 11:30
Fundeni, str. Argedava, vis-a-vis spital
42.000 €

et. 4, sup. 35, an c, tie 2018, semidecomandat, gaze, centrala cu termostat, parchet, bucataria mobilata si utilata, eliberabila imediat

 • 35 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Sector 2, 28 nov, 10:29
Doamna Ghica Propietar vand garsoniera
59.000 €

pod Colentina. Propietar vand garsoniera langa pod Colentina si hotel Sir, renovata, complet utilata, balocn mare, etaj 10, mobilat modern, bloc...

 • 37 mp
 • An 1980
 • Etaj 10 din 10
Sector 2, 25 nov, 09:31
Obor / Ferdinand / Avrig, Primarie, et 3
48.000 €

Garsoniera semidecomandata, curata mici imbunatatiri, bloc reabilitat, situat pe Avrig intersectie cu Ferdinand. Acte efectuate libera. Apropiere...

 • 31 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 2, 24 nov, 13:23
Ferdinand, 3 minute fata de metrou Iancului, garsoniera semidecomandata
49.900 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 1 camere in Iancului, reper Ferdinand, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 31 mp, cu o baie...

 • 31 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 23 nov, 10:49

Articole recomandate

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează succesul sau... insuccesul tranzacției. Iar insuccesul este cauzat de cele mai multe ori de supraevaluare.

29.06.2022 Imobiliare
6.254

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
4.343

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!