Am gasit - 65 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
59.000 €

et. 5/9, cf. 1, semidecomandat, imbunatatit minim, pretabil investitie dar si pt. locuit, vedere panoramica, foarte luminos (sud), spatii verzi, apropiere metrou Favorit, se poate achizitiona cu orice...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 5 din 9 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:12
...
94.000 €

et 3/8, cf 1, Decomandat, mici imbunatatiri, posibilitate centrala termica, 2 grupuri sanitare, bucatarie generoasa, pozitionat pe vest, scara curata cu 2 lifturi, toate actele la zi.

Suprafata 69 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 8 M 14 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 06:12
...
55.500 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, bloc reabilitat

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 06:12
...
65.000 €

et. 3/10, cf. 1, semidecomandat, pozitionat langa statia de metrou, spatios si bine compartimentat, bloc reabilitat, zona linistita, toate actele.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 1 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:12
...
158.000 €

ofer spre vanzare vila tip NC in cartierul rezidential Cosmopolis, aflat in partea de nord a Bucurestiului. Casa are o suprafata utila de 75 mp si este pe 2 nivele, parter +etaj+curte de 30 mp

Suprafata utila 75 mp Teren 124 mp An 2013 3 camere La cheie
Vanzari case, vile Ilfov, ieri, 06:11
...
61.200 €

parter/4, cf 1, decomandat, centrala termica si usa metalica in rest fara imbunatatiri,necesita renovat integral, pozitionat stradal pe Soseaua Alexandriei in apropiere de, Lidl, Kaufland, Cora,acte la...

Suprafata 66 mp An 1976 Decomandat Etaj parter din 4
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 06:11
...
73.000 €

et 10, cf 1, Decomandat, 75mp, 2 balcoane, recent renovat, spatios si foarte bine compartimentat, fara probleme cu terasa, vedere panoramica, statia de Metrou Constantin Brancusi langa bloc, accepta credit

Suprafata 75 mp An 1973 Decomandat Etaj 10 din 10 M 1 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 06:11
...
80.000 €

2 camere in Titan, pe str. Gheorghe Patrascu, in apropiere de Parcul IOR, de mijloace de transport in comun,inclusiv de metrou, de Arena Nationala,de Bulevardul Decebal, pretabil investitie, dar si pt....

Suprafata 47 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:11
...
64.000 €

et. 1, 55 mp, semidecomandat, se vinde semimobilat, bloc stradal,reabilitat termic, bucatarie generoasa, balcon+spatii de depozitare, zona foarte buna, acces facil la arterele principale ale orasului,acte...

Suprafata 55 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:11
...
71.000 €

parter cu balcon, la 1 minut de statia de metrou Favorit, bloc tip Z, monolit, 2 lifturi, spatios si bine compartimentat, zona cu spatii verzi, toate actele sunt la zi, se accepta Noua Casa,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj parter din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:11
...
54.000 €

et 8/10,Semidecomandata, recent renovata,pretabil investitie dar si pt locuit, scara foarte curata,2 lifturi, acces facil la Metrou 3-4min, Parcul Moghioros si Auchan 2-3min, toate actele, accepta credit

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 6 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 06:11
...
65.000 €

cf. 1, et 3/4, bucatarie 9 mp, fara balcon din constructie, contor de gaze separat, aprobare debransare, foarte curat, pretabil investitie, dar si pt. locuit, toate actele, accepta credit.

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:10
...
500 €

et 7/8, complet mobilat si utilat, suprafate mari, bucatarie generoasa, echipata complet, 2 paturi matrimoniale, 2 balcoane, acces facil in punctele cheie ale orasului, accept straini,Contract Anaf Inclus.

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 06:10
...
70.000 €

et. 6/10, cf. 1, semidec., recent renovat, centrala termica proprie, se vinde ca in imagini, pretabil investitie dar si pt. locuit, Plaza Mall la 1 min., Piata Moghioros, parcul si metroul la 3-4 min.,

Suprafata 50 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:10
...
69.000 €

et. 5/10, cf. 1, 50 mp, bloc tip Z ,stradal, renovat recent, complet mobilat si utilat,se vinde ca in imagini, toate actele sunt pregatite, accepta credit Noua Casa.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:10
...
58.000 €

cf. 1, stradal pe Bd. Timisoara langa Noul Parc si Afi Cotroceni, vedere sud, fara imbunatatiri, nemodernizat, spatios si foarte bine compartimentat, bloc reabilitat, scara curata, poze pe WhatsApp

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 5 din 10 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:10
...
82.500 €

parter/4, Semidecomandat, bloc reabilitat, pozitionat stradal vis a vis de Afi Cotroceni, 5 min statia de Metrou Orizont, curat cu mici imbunatatiri, pozitie foarte buna, ideal firma dar si pt locuit.

Suprafata 59 mp Semidecomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 06:09
...
54.900 €

et 3/10, decomandat, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, izolat exterior, plase tantari, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit.

Suprafata 34 mp An 1972 Decomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:09
...
80.000 €

et 8/10, cf 1, in spatele parcului Moghioros, nou renovat 2022, baie cu geam, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, vedere panoramica, toate actele, accepta credit.

Suprafata 51 mp An 1972 Circular Etaj 8 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:09
...
59.500 €

Et. 5/10,proaspat renovat,totul este nou si in garantie,nelocuit,instalatii electrice si sanitare schimbate,se vinde ca in imagini,pretabil investitie in vederea inchirierii,toate actele la zi

Suprafata 34 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:09
...
55.000 €

et. 7/10, semidecomandat, complet mobilat si utilat, recent renovat, toate imbunatatirile, bloc fara probleme, fara restantieri, scara impecabila, acces facil la STB si metrou, pretabil investitie, acte...

Suprafata 34 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 06:09
...
35.000 €

et 7/10, nou renovata, se vinde ca in imagini,pretabil investitie in vederea inchirierii (studenti, cadre MAPN, MAI, persoane in varsta), toate utilitatile, gaze, apa rece, apa calda, caldura, acte la...

Suprafata 18 mp Etaj 7 din 10 M 5 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 06:09
...
65.000 €

et. 9/10, cf. 1, circular in bloc tip Z, curat cu imbunatatiri, se vinde semimobilat, baie cu geam de aerisire, scara curata, fara restantieri, teava de gaze, toate actele la zi, pret usor discutabil

Suprafata 60 mp Circular Etaj 9 din 10 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 04 Jun, 10:55
...
68.000 €

et 2/10, cf 1, 49 mp, bloc tip TD, varianta circular, apartament curat recent renovat, stare foarte buna, pretabil pt investitie in vederea inchirierii dar si pt locuit, pozitie foarte buna, toate actele.

Suprafata 49 mp An 1972 Circular Etaj 2 din 10 M 2 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 04 Jun, 08:15
...
103.000 €

spatiu comercial, stradal, 55 mp, intrare din strada, toate autorizatiile la zi primarie, curent 380 w, vitrina 12 m, pretabil notariat, stomatologie, frizerie, pariuri, cabinet vetelinar, etc

Suprafata utila 55 mp Sp. comercial
Vanzari spatii comerciale Bucuresti, 04 Jun, 08:15
...
48.000 €

1 Mai, Compozitorilor, str. Vladeasa, et. 8/10, decomandata, bloc dupa cutremur 1982, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit.

Suprafata 33 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 10 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 04 Jun, 08:15
...
70.000 €

cf. 1, recent renovat, instalatii electrice, sanitare noi, posibilitate centrala termica, bloc reabilitat, scara foarte curata cu vecini civilizati, toate actele pregatite, accepta credit,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 04 Jun, 08:15
...
90.000 €

et 10, semidecomandat, 89 mp, 2 bai, 2 balcoane, recent renovat, suprafete mari, bloc reabilitat, izolat interior, contor separat de gaze posibilitate centrala, terasa renovata la reabilitate, toate actele...

Suprafata 89 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 11 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 03 Jun, 08:05
...
35.000 €

zona Plaza, Piata Moghioros, garsoniera in curs de renovare, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii electrice, sanitare noi, usi interior, pretabil pt. investitie dar si pt. locuit,

Suprafata 19 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 03 Jun, 07:53
...
42.000 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, curata cu imbunatatiri, pretabil investitie, dar si pentru locuit, acces facil la metrou 5-7 min. Parcul Moghioros, Auchan la 5 min.,

Suprafata 31 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 03 Jun, 07:53
...
53.500 €

et 7/10, cf 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, scara foarte curata, 2 lifturi noi, bloc dupa cutremur, toate actele...

Suprafata 31 mp An 1979 Etaj 7 din 10 M 7 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 02 Jun, 10:15
...
70.000 €

et. 5, decomandat, fara imbunatatiri, necesita renovare, bucatarie generoasa, balcon, spatii de depozitare, are doar termopan inclusiv la balcon, toate actele, accept credit,

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 8
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Jun, 09:00
...
400 €

et. 4/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi si in garantie, balcon generos + spatii de depozitare, statia de metrou Favorit langa bloc, contract Anaf, 5 min. Afi Cotroceni,

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 02 Jun, 09:00
...
74.000 €

et 3/8,cf 1, Decomandat,pozitionat in plan secund fata de Bld 1 Mai, complet mobilat si utilat, renovat recent, bloc dupa cutremur, se vinde ca in imagini, toate actele la zi, accepta credit.

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 8 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Jun, 09:00
...
69.000 €

et. 5/10, cf. 1, partial renovat, bloc stradal, pozitionat langa statia de Metrou si Piata Valea Ialomitei, geam la baie, are balcon, acte la zi, accepta credit

Suprafata 51 mp Etaj 5 din 10 M 2 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Jun, 09:00
...
62.000 €

et. 4/10, cf. 1, semidecomandat, 49 mp, curat cu mici imbunatatiri, balcon+debara, pozitie deosebita, apropiere Metrou Favorit, pretabil investitie dar si pt. locuit, toate actele sunt la zi, accepta...

Suprafata 49 mp Etaj 4 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Jun, 09:00
...
67.000 €

et 4/10, cf1, Decomandat, Bloc Tip Z, varianta cu bucatarie de 9m, Reabilitat Termic, curat cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, rulouri exterioare, apropiere Metrou,...

Suprafata 50 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 02 Jun, 08:10
...
49.000 €

et. 4/4, cf. 1, decomandata, 33 mp, termopan si usa metalica, imbunatatiri minime, terasa refacuta 2020, scara curata, fara restantieri, zona verde, acces facil la Metrou Romancierilor, toate actele,

Suprafata 33 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 02 Jun, 08:05
...
500 €

et. 7/10, apartament pozitionat chiar langa Afi Palace, nou renovat, proaspat zugravit, paturi matrimoniale, canapea extensibila, dressinguri, 2 balcoane, contract Anaf inclus, 3-5 min. metrou, liber,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 02 Jun, 08:05
...
44.500 €

parter/8, semistradal pe Vladeasa, imbunatatiri (termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica mai vechi), ideal pt. investitie dar si pt. locuit, toate actele, accepta credit,

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj parter din 8 M 9 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 02 Jun, 08:01
...
53.000 €

cf. 1, curata, imbunatatiri, are balcon, totul separat, langa scoala 59, toate actele, accept credi,

Suprafata 32 mp An 1981 Decomandat Etaj 9 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 01 Jun, 18:05
...
68.000 €

cf. 1, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, pretabil pt. investitie dar si pt. locuit, bloc reabilitat, scara curata, 2 lifturi, toate actele, accepta credit,

Suprafata 50 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 01 Jun, 18:05
...
78.000 €

cf. 1, complet mobilat si utilat, bucatarie pe mijloc, se vinde ca in imagini, pozitie deosebita, toate actele, accepta credit,

Suprafata 50 mp An 1982 Decomandat Etaj 7 din 8 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 01 Jun, 12:45
...
66.000 €

et. 2/4,bloc tip P,50 mp, decomandat,bloc reabilitatat, are balcon, bucatarie 9 m, foarte bine compartimentat, spatii de depozitare, geam de aerisire in grupul sanitar, zona verde, linistita, accepta...

Suprafata 50 mp An 1968 Decomandat Etaj 2 din 4 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 01 Jun, 12:45
...
69.000 €

et 2/4,cf 1, decomandat,bloc reabilitat termic,aflat la 1 minut de statia de Metrou Romancierilor,curat cu imbunatatiri, bucatarie generoasa, Centrala Termica Ariston, pozitie deosebita,accepta credit.

Suprafata 49 mp An 1973 Decomandat Etaj 2 din 4 M 2 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 01 Jun, 08:40
...
300 €

et. 1, nou renovat, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi, se poate inchiria pt. locuit dar si pt. firma. Liber

Suprafata 40 mp Mobilat Utilat M 8 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 31 May, 09:12
...
1.600 RON

parter/10, decomandat, complet mobilat si utilat, foarte curat, dormitor cu pat matrimonial si dressing, living cu canapea extensibila, spatii de depozitare, zona verde, chiar langa statia de metrou,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 31 May, 09:12
...
86.000 €

zona Ghencea, apropiere metrou Favorit, cf. 1, mici imbunatatiri, semistradal, 2 grupuri sanitare, 3 spatii de depozitare, zona linistita, scara curata, fara restantieri, acte pregatite

Suprafata 69 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 10 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 30 May, 12:45
...
37.500 €

et 3/8, complet mobilata si utilata modern,nelocuita de la renovare, totul este nou si in garantie, electrocasnice incorporabile, frigider, centrala termica proprie, masina de spalat, toate actele la...

Suprafata 35 mp An 2021 Etaj 3 din 8
Vanzari garsoniere Bucuresti, 30 May, 08:49
...
53.000 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, bloc de garsoniere, 2 lifturi, statia de metrou Tudor Vladimirescu langa bloc, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, pretabila pt. investitie, dar si pt. locuit,

Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 29 May, 09:25