Am gasit - 65 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
1.250 RON

parter inalt/4, decomandata, proaspat zugravita, electrocasnice relativ noi, canapea extensibila noua, spatii de depozitare, foarte calduroasa, intretinere mica, acces facil la STB si metrou. Libera

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 11:34
...
56.500 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, bloc reabilitat

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 07:19
...
39.500 €

et. 10, bloc reabilitat, fara probleme cu terasa, recent renovat, foarte curat, foarte aproape de statia de metrou Favorit, costuri mici intretinere, fara probleme cu apa calda si caldura, actele sunt...

Suprafata 34 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 07:19
...
53.000 €

cf. 1, curata, imbunatatiri, are balcon, totul separat, langa scoala 59, toate actele, accept credi,

Suprafata 32 mp An 1981 Decomandat Etaj 9 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 07:19
...
53.000 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, bloc de garsoniere, 2 lifturi, statia de metrou Tudor Vladimirescu langa bloc, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, pretabila pt. investitie, dar si pt. locuit,

Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 07:18
...
430 €

et. 4/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi si in garantie, balcon generos + spatii de depozitare, statia de metrou Favorit langa bloc, contract Anaf, 5 min. Afi Cotroceni,

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 07:18
...
75.000 €

zona Ghencea, apropiere metrou Favorit, cf. 1, mici imbunatatiri, semistradal, 2 grupuri sanitare, 3 spatii de depozitare, zona linistita, scara curata, fara restantieri, acte pregatite

Suprafata 69 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 7 din 8 M 10 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 07:17
...
71.000 €

parter cu balcon, la 1 minut de statia de metrou Favorit, bloc tip Z, monolit, 2 lifturi, spatios si bine compartimentat, zona cu spatii verzi, toate actele sunt la zi, se accepta Noua Casa,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj parter din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 07:16
...
65.000 €

et. 1, 55 mp, semidecomandat, recent renovat, bloc stradal, reabilitat termic, bucatarie generoasa, balcon + spatii de depozitare, zona foarte buna, acces facil la arterele principale ale orasului, acte...

Suprafata 55 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 07:16
...
65.000 €

cf. 1, et 3/4, bucatarie 9 mp, fara balcon din constructie, contor de gaze separat, aprobare debransare, foarte curat, pretabil investitie, dar si pt. locuit, toate actele, accepta credit.

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 07:16
...
78.000 €

et. 6/8, cf. 1, semidecomandat, curat cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, bucatarie generoasa, contor de gaze (posibilitate centrala), balcon+multiple spatii de depozitare, bloc 1982, toate actele sunt...

Suprafata 68 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 13 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 07:16
...
72.900 €

et. 6/10, cf. 1, semidec., recent renovat, centrala termica proprie, se vinde ca in imagini, pretabil investitie dar si pt. locuit, Plaza Mall la 1 min., Piata Moghioros, parcul si metroul la 3-4 min.,

Suprafata 50 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 07:16
...
37.500 €

et 3/8, complet mobilata si utilata modern,nelocuita de la renovare, totul este nou si in garantie, electrocasnice incorporabile, frigider, centrala termica proprie, masina de spalat, toate actele la...

Suprafata 35 mp An 2021 Etaj 3 din 8
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 07:15
...
80.000 €

et. 2, cf. 1, semidecomandat, recent renovat, toate imbunatatirile, spatios si bine compartimentat, are balcon si spatii de depozitare, toate actele

Suprafata 50 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 14 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 07:15
...
78.000 €

cf. 1, complet mobilat si utilat, bucatarie pe mijloc, se vinde ca in imagini, pozitie deosebita, toate actele, accepta credit,

Suprafata 50 mp An 1982 Decomandat Etaj 7 din 8 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 07:15
...
80.000 €

et 8/10, cf 1, in spatele parcului Moghioros, nou renovat 2022, baie cu geam, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, vedere panoramica, toate actele, accepta credit.

Suprafata 51 mp An 1972 Circular Etaj 8 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 07:15
...
67.500 €

et. 9/10, cf. 1, decomandat, recent renovat, spatios si bine compartimentat, se vinde semimobilat, acces facil la Ratb si Metrou, Auchan si Parc Moghioros 3 minute, acte pregatite, accepta credit,

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 9 din 10 M 11 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 21 Mar, 08:46
...
85.000 €

2 camere in Titan,pe str Gheorghe Patrascu,in apropiere de Parcul Ior,de mijloace de transport in comun,inclusiv de metrou,de Arena Nationala,de Bulevardul Decebal,pretabil investie dar si pt locuit

Suprafata 47 mp Semidecomandat Etaj 2 din 3
Vanzari 2 camere Bucuresti, 21 Mar, 08:46
...
67.000 €

et. 1/4, cf. 1, decomandat, bucatarie generoasa izolat interior, fara modificari, parc Moghioros, Auchan, metrou la mai putin de 3 min., toate actele, accepta credit. Apartamentul se vinde nemobilat/...

Suprafata 49 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 4 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 21 Mar, 08:46
...
74.000 €

et 3/8,cf 1, Decomandat,pozitionat in plan secund fata de Bld 1 Mai, complet mobilat si utilat, renovat recent, bloc dupa cutremur, se vinde ca in imagini, toate actele la zi, accepta credit.

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 8 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 21 Mar, 08:46
...
350 €

et 3/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice si mobilier relativ noi, dormitor cu pat matrimonial si dressing, bucatarie complet utilata, balcon generos, 3-5 min Parc si Metrou, Contract...

Suprafata 55 mp Circular Mobilat Utilat M 5 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 21 Mar, 08:45
...
69.000 €

et. 5/10, cf. 1, 50 mp, bloc tip Z ,stradal, renovat recent, complet mobilat si utilat,se vinde ca in imagini, toate actele sunt pregatite, accepta credit Noua Casa.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 21 Mar, 08:45
...
47.000 €

et. 4/10, semidecomandata, recent renovata, pretabil investitie dar si pentru locuit, scara foarte curata, 2 lifturi, acces facil la metrou 5-7 min. Parcul Moghioros si Auchan 2-3 min., toate actele,...

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 21 Mar, 08:45
...
74.000 €

et. 8, cf. 1, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, are balcon si geam de aerisire la baie, toate actele sunt pregatite, zona verde, linistita, langa metrou, accepta credit,

Suprafata 50 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 1 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 21 Mar, 08:44
...
46.500 €

et. 5, decomandat, cf. 2, 36 mp, fara imbunatatiri, necesita renovat, investitie sau locuit

Suprafata 36 mp An 1973 Decomandat Etaj 5 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 21 Mar, 08:01
...
44.500 €

et. 5/10, semistradal pe Vladeasa, imbunatatiri (termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica mai vechi), ideal pt. investitie dar si pt. locuit, toate actele, accepta credit,

Suprafata 31 mp An 1980 Decomandat Etaj 3 din 10 M 9 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 20 Mar, 10:45
...
69.000 €

et. 5/10, cf. 1, partial renovat, bloc stradal, pozitionat langa statia de Metrou si Piata Valea Ialomitei, geam la baie, are balcon, acte la zi, accepta credit

Suprafata 51 mp Etaj 5 din 10 M 2 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 09:55
...
70.000 €

cf. 1, recent renovat, instalatii electrice, sanitare noi, posibilitate centrala termica, bloc reabilitat, scara foarte curata cu vecini civilizati, toate actele pregatite, accepta credit,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 09:55
...
63.000 €

et. 2/10, cf. 1, varianta circular, fara imbunatatiri, necesita renovat, spatios si bine compartimentat, balcon, spatii de depozitare, zona verde, linistita, scara curata, fara restantieri, toate actele...

Suprafata 50 mp Circular Etaj 2 din 10 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 09:55
...
70.000 €

et. 5, decomandat, fara imbunatatiri, necesita renovare, bucatarie generoasa, balcon, spatii de depozitare, are doar termopan inclusiv la balcon, toate actele, accept credit,

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 8
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 09:55
...
67.000 €

et 4/10, cf1, Decomandat, Bloc Tip Z, varianta cu bucatarie de 9m, Reabilitat Termic, curat cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, rulouri exterioare, apropiere Metrou,...

Suprafata 50 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 09:55
...
49.000 €

et. 4/4, cf. 1, decomandata, 33 mp, termopan si usa metalica, imbunatatiri minime, terasa refacuta 2020, scara curata, fara restantieri, zona verde, acces facil la Metrou Romancierilor, toate actele,

Suprafata 33 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
90.000 €

et 10, semidecomandat, 89 mp, 2 bai, 2 balcoane, recent renovat, suprafete mari, bloc reabilitat, izolat interior, contor separat de gaze posibilitate centrala, terasa renovata la reabilitate, toate actele...

Suprafata 89 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 11 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
47.000 €

et. 4/10, cf. 1, decomandata, 32 mp, bloc 1982, imbunatatiri decente, totul separat, geam de aerisire la baie, acces facil la STB si metrou (statia Favorit 5-7 min.), toate actele, accepta credit,

Suprafata 32 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
76.000 €

et 1/4, bloc tip P, decomandat, cu balcon, bloc reabilitat, doar termopan, toate actele, accept credit,

Suprafata 50 mp An 1971 Decomandat Etaj 1 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
59.000 €

metrou Favorit, et. 5/9, cf. 1, semidecomandat, imbunatatit minim, pretabil investitie dar si pt. locuit, vedere panoramica, foarte luminos (sud), spatii verzi, apropiere metrou Favorit, se poate achizitiona...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 5 din 9 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
1.650 RON

garsoniera in zona Favorit, et. 3, la cateva minute de Afi Cotroceni, nou renovata, complet mobilata si utilata ultramodern, balcon + spatii de depozitare, statie de metrou langa bloc, libera,

Suprafata 35 mp Mobilat Utilat M 1 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
125.000 €

et. 7/10, decomandat, cf. 1, 82 mp, bloc 1984, renovat, foarte spatios si foarte bine compartimentat, bucatarie 9,5 m, spatii de depozitare, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, vedere spate, acte pregatite,

Suprafata 82 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 10
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
76.000 €

proaspat renovat, totul este nou, pozitie deosebita, acces facil catre toate punctele de interes ale orasului, actele sunt pregatite. Oferta exclusiva.

Suprafata 51 mp An 1981 Decomandat Etaj 4 din 8 M 14 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
35.000 €

zona Plaza, Piata Moghioros, garsoniera in curs de renovare, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii electrice, sanitare noi, usi interior, pretabil pt. investitie dar si pt. locuit,

Suprafata 19 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
66.000 €

et. 2/4,bloc tip P,50 mp, decomandat,bloc reabilitatat, are balcon, bucatarie 9 m, foarte bine compartimentat, spatii de depozitare, geam de aerisire in grupul sanitar, zona verde, linistita, accepta...

Suprafata 50 mp An 1968 Decomandat Etaj 2 din 4 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
69.000 €

et. 5/10, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri majore, se pot face modificari, bloc reabilitat, zona verde, linistita, acte pregatite, accept credit.

Suprafata 62 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
48.000 €

1 Mai, Compozitorilor, str. Vladeasa, et. 8/10, decomandata, bloc dupa cutremur 1982, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit.

Suprafata 33 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 10 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
500 €

et. 7/10, apartament pozitionat chiar langa Afi Palace, nou renovat, proaspat zugravit, paturi matrimoniale, canapea extensibila, dressinguri, 2 balcoane, contract Anaf inclus, 3-5 min. metrou, liber,

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 20 Mar, 08:01
...
56.000 €

et. 1/4, cf. 1, decomandata, 42 mp, situata in imediata apropiere a statiei de metrou Lujerului, se vinde ca in imagini, stare foarte buna, acces facil catre punctele cheie ale orasului, toate actele

Suprafata 42 mp An 1990 Decomandat Etaj 1 din 4 M 13 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 19 Mar, 09:18
...
62.000 €

et. 4/10, cf. 1, semidecomandat, 49 mp, curat cu mici imbunatatiri, balcon+debara, pozitie deosebita, apropiere Metrou Favorit, pretabil investitie dar si pt. locuit, toate actele sunt la zi, accepta...

Suprafata 49 mp Etaj 4 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 19 Mar, 09:17
...
59.500 €

bloc stradal, reabilitat termic, vedere spate, metrou in apropiere, apartamentul necesita renovare, posibilitate centrala termica, zona linistita, accepta credit,

Suprafata 42 mp An 1960 Decomandat Etaj 2 din 4 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 19 Mar, 09:15
...
65.000 €

et. 3/10, cf. 1, semidecomandat, pozitionat langa statia de metrou, spatios si bine compartimentat, bloc reabilitat, zona linistita, toate actele.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 1 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 17 Mar, 18:27
...
85.000 €

bloc reabilitat, totul nou, proaspat renovata, pretabil pt. investitie in vederea inchirierii dar si pt. locuit, zona excelenta, acces facil catre toate arterele principale ale orasului,

Suprafata 37 mp An 1990 Decomandat Etaj 6 din 8 M 18 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 17 Mar, 18:27
...
349 €

et 4/10, cf 1, Proaspat Renovat, dormitor cu pat matrimonial si dressing, living cu canapea extensibila, bucatarie full echipata, balcon generos, spatii de depozitare,2 min statia de Metrou.Liber

Suprafata 50 mp Mobilat Utilat M 2 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 17 Mar, 13:03