Vanzari apartamente 3 camere Drumul Taberei - Ghencea

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 82 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Apartament 3 camere Drumul Taberei, Romancierilor
82.500 €

apartament cu 3 camere in zona Drumul Taberei, aproape de parc, restaurante, magazine si statii de RATB.

 • 80 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 24 feb, 10:15
Drumul Taberei, Frigocom, Bd. Timisoara
50.000 €

ofer apartament 3 camere semidecomandat, 49 mp utili, partial amenajat, gresie, faianta la baie si bucatarie, parchet, termopan, usa metalica,...

 • 49 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 25 feb, 07:16
Drumul Taberei
72.500 €

1 Mai Ghencea scoala 311 si 59 bloc 1983 cu 2 lifturi, fara imbunatatiri, necesita renovare, 2 grupuri sanitare.

 • 70 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 24 feb, 14:00
Drumul Taberei
+ Schita
78.000 €

Apartament cu 3 camere situat in Drumul Taberei in proximitatea statiilor de metrou la parterul unui imobil reabilitat termic in anul 2011,...

 • 67 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 20:50
Prelungirea Ghencea - Cartierul Latin
65.900 €

Bloc nou, an 2019,etaj 1, izolat termic, toate utilitatile:canalizare, apa, gaze, curent electric. Amplasat in apropiere de Penny, Mega Image,...

 • 76 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 07:46
Drumul Taberei
79.000 €

Parc Moghiors, Tg Neamt, cf. 1, semidecomandat etaj p/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii sanitare si electrice nou...

 • 68 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 24 feb, 12:52
Drumul Taberei, 70 mp
62.500 €

decomandat, etaj 7 din 10, fara imbunatatiri, spatios si foarte bine compartimentat, geam de aerisire, pretabil investitiestatia de metrou langa...

 • 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 25 feb, 09:09
Drumul Taberei, bloc 1982, 2 grupuri sanitare
73.000 €

et. 4/8, cf. 1, decomandat, curat cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, bloc 1982, instalatii sanitare si electrice noi, loc parcare, toate actele,...

 • 70 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 20 feb, 09:10
Drumul Taberei
60.900 €

va prezentam spre vanzare un apartament cu 3 camere, suprafata utila totala de 80 mp, disponibil intr-un imobil nou ce face parte dintr-un ansamblu...

 • 83 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 19 feb, 23:38
Drumul Taberei, bd. Timisoara, zona Frigocom
55.000 €

Concept Imobiliare va ofera spre vanzare un apt. 3 camere, circular, 52 mp, et. 7 constructie 1973, renovat clasic, curat si bine intretinut. Este...

 • 52 mp
 • An 1973
 • Etaj 7 din 10
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 10:13
Drumul Taberei, Azzurro, Chilia Veche
74.000 €

cf. 1, cu balcon, usa metalica, gresie, faianta, parchet partial, termopan, acte, bloc reabilitat, acc. credit

 • 70 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 18 feb, 12:00
Drumul Taberei
75.000 €

Prelungirea Ghencea, statia Ghidiceni, aproape de Raul Doamnei, bloc 2015, suprafata 67mp, amenajat, centrala proprie, toate utilitatile, parcare...

 • 67 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 17 feb, 09:10
Drumul Taberei
65.000 €

Favorit, Turnu de Apa, cf. 1 circular, etaj 3/10, usa metalica, geamuri termopan, aer conditionat, gresie, faianta, eliberabil 2lifturi, acte ocazie.

 • 65 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 24 feb, 06:05
Drumul Taberei, bloc dupa cutremur
77.000 €

semidecomandat, 2 grupuri sanitare, bucatare 10 m, bloc stradal, toate actele, accept credit.

 • 70 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 12:24
Drumul Taberei, Valea Argesului
67.000 €

apartament 3 camere decomandat, et. 2/10, intrare din strada cu vedere spate, fara imbunatatiri, balcon 10m, o baie cu geam, camara si debara,...

 • 70 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 25 feb, 07:15
Prelungirea Ghencea, stradal, STB
60.000 €

diverse facilitati, apartament la cheie, bl finalizat, pozitie stradala, langa statia ratb, multiple facilitati zonale, acte gata, dezvoltator,...

 • 76 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, 24 feb, 05:50
Romancierilor, Drumul Taberei
+ Schita
49.500 €

Proprietar vand apartament 3 camere, semidecomandat, situat in Romancierilor, Aleea Valea Boteni nr. 4, et. 9/10, bloc construit in 1972, statie de...

 • 55 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 21 feb, 08:55
Drumul Taberei
77.000 €

Titel Petrescu cf 1 semidecomandat ctie 1985 etaj 7/8 gresie faianta usa metalica 2 grupuri sanitare 1 balcon acte acc credit.

 • 72 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 24 feb, 12:51
Drumul Taberei, metrou T. Vladimirescu, Parc
+ Schita
71.500 €

Proprietar 3 camere conf.1, 9/10, 65mp, 71500 eur negociabil; Parc Drum.Taberei, metrou T.Vladimirescu 300m, Univ. Politehnica 1,5 km, Mall Afi,...

 • 65 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 24 feb, 14:15
Drumul Taberei, Valea Argesului apartament 3 camere de vanzare
58.900 €

Drumul Taberei vis-a-vis de Piata Argesului si la 1 minut de statia STB Valea Argesului apartament 3 camere de vanzare, confort 1, cu vedere mixta,...

 • 67 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 20 feb, 11:16
Drumul Taberei, Bucla
+ Schita
67.000 €

Raul Doamnei, confort 1 decomandat, etaj 2/4, balcon, liber, bloc reabilitat, acces facil mijloace de transport, Liceul Peadagogic, Gradinita, Parc...

 • 64 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 25 feb, 10:22
Drumul Taberei Scoala 311
+ Schita
73.000 €

Str. Sergent Latea Gheorghe, Apartament confort 1, decomandat, fara amenajari, 1 balcon, 2 grupuri sanitare, Orientare Sud, acces facil mijloace de...

 • 67 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 25 feb, 10:23
Drumul Taberei, Favorit, Sibiu, Haiducului
65.000 €

parter/10 respectiv et 3/10, cf 1, decomandat-Circular, bloc Tip Z, 2 lifturi, balcon tip logie, ambele fara imbunatatiri, zona verde, linistita,...

 • 64 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 25 feb, 09:10
Drumul Taberei
61.000 €

Auchan, Valea Calugareasca, 4 camere cf 2 gresie, faianta, parchet, 2 grupuri sanitare, geam la baie.loc parcare adp

 • 60 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 25 feb, 12:57
Prelungirea Ghencea, Cartierul Lain
+ Schita
69.900 €

ap. 3 camere cu mutare imediata, 100 mp, 2 bai, balcon cu iesire din bucatarie si living, 2 bai extrem de spatioase, acces rapid catre mijloacele...

 • 100 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bragadiru, 24 feb, 10:05
Drumul Taberei, Ghencea, ctie 1984
75.000 €

1 Mai, Compozitorilor, cf. 1, etaj 7/10, semidecomandat, termopan usa metalica parchet acte, acc credit.

 • 70 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 24 feb, 12:52
Dr. Taberei, Cetatea Histria
55.000 €

3 camere, conf. 2, semidec, constr. 1973, 45 mp, et. 4/10, imbunatatiri partiale, necesita zugravit, 5-7 minute pana la Parcul Moghioros, comision...

 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 25 feb, 17:45
Prelungirea Gencea
+ Schita
68.500 €

direct dezvoltator 3 camere decomandate, zidarie din caramida, bucatarie inchisa, contorizata individual, zona verde, STB, gradinite, scoala,...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 19 feb, 11:38
Drumul Taberei, zona Raul Doamnei
62.000 €

et, 7/10, cf. 1, decomandat, spatios si bine compartimentat, geam de aerisire in grupul sanitar, langa bloc viitoarea statie de metrou, acte...

 • 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 18 feb, 08:57
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
60.000 €

3 camere cf 1 semidecomandat gresie faianta termopan partial contorizat usa metalica mobilat utilat partial 2 balcoane acte in curs, cash vizionari...

 • 74 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, 24 feb, 12:52
Drumul Taberei
68.000 €

Str Garleni, Scoala 311, bloc 1984 curat, civilizat, etaj parter/10, apartament fara amenajari, termopan pe toate camerele, 2 grupuri sanitare,...

 • 65 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 25 feb, 10:22
Drumul Taberei
71.500 €

Dr. Taberei, Valea Argesului, decomandat, etaj 1/4, suprafata 70, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, inst. electrica...

 • 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 24 feb, 11:00
Drumul Taberei
75.000 €

Afi Controceni, Orizont cf 1 semidecomandat etaj 7/9 gresie faianta parchet termopan (dormitor) 2 balcoane mobilat utilat liber acte in curs acc...

 • 72 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 18 min.
Bucuresti, 25 feb, 04:45
Drumul Taberei, Romancierilor
95.000 €

decomandat, etaj 2/4, bloc foarte curat, renovat in intregime, schimbat instalatii electrice si sanitare, se vinde mobilat si utilat. Apartamentul...

 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 01:30
Prelungirea Ghencea, cartierul Latin
65.000 €

dezvoltator, reprezentare exclusiva, comision 0, apartament decomandat, imobil nou, finisaje la alegere, ac inclus in pret. Pretul nu include TVA...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 19 feb, 11:36
Drumul Taberei Raul Doamnei
70.000 €

oferta zonei, apartament 3 camere 70 mp, decomandat, et. 7/10, renovat, instalatii schimbate, imbunatatit, mobilat modern si utilat, balcon 9 mp,...

 • 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 25 feb, 07:16
Prelungirea Ghencea, bucatarie inchisa
+ Schita
80.000 €

Va propun un apartament cu 3 camere cu o suprafata utila de 80 mp. Apartamentul este situat in Prelungirea Ghencea, langa cartierul Latin....

 • 80 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 14 feb, 19:12
Drumul Taberei
+ Schita
77.500 €

De vanzare apartament 3 camere in suprafata de 69 mp, situat intr o zona foarte linistita, vis a vis de scoala Sf Andrei in cartierul Drumul...

 • 68 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 21 feb, 13:50
Prelungirea Ghencea, stradal, STB
63.900 €

diverse facilitati, ap. la cheie, 2 bai, bl finalizat, pozitie stradala, langa statia ratb, facilitati zonale, acte gata, dezvoltator, comision 0,...

 • 86 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, 15 feb, 08:52
Drumul Taberei
72.000 €

Ghencea bloc 1981 cu 2 lifturi, apartamentul dispune de 2 grupuri sanitare si se vinde mobilat si utilat, instalatie electrica si sanitare...

 • 69 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 17 feb, 13:59
Drumul Taberei
62.000 €

Bd-ul Timisoara, Plazza semistradal cf. 1 semidecomandat, etaj 3/9, neamenajata, 2 balcoane, 1 grup sanitar, bloc caramida, toate actele, acc credit,

 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, 24 feb, 07:55
Drumul Taberei, Moghioros
80.000 €

semistradal, 2 minute Piata, Parc, viitoarea statie metrou Moghioros, confort 1, logie 7mp, bloc reabilitat.

 • 63 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, 24 feb, 17:00
Drumul Taberei, Romancierilor
 

apartament confort.1, cu balcon, bloc anvelopat termic, complet termopane, usa metalica, liber-nelocuit, cu toate actele facuta, vedere mixta, zona...

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 14:37
Drumul Taberei
65.000 €

Drumul Taberei, 3 camere, decomandat, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, apartamentul este situat pe mijloc, anul 1973,...

 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 25 feb, 08:45
Drumul Taberei, Afi Orizont
75.000 €

apartament 3 camere, et. 7, 70 mp, 2 balcoane, liber, neamenajat, langa sectia financiara si viitoarea gura de metrou Orizont, parculete amenajate...

 • 70 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 18 min.
Bucuresti, 24 feb, 12:35
Prelungirea Ghencea, apartament 3 camere, 81mp
+ Schita
65.000 €

Apartament 3 camere in Sectorul 6, Prelungirea Ghencea cu o suprafata de 81mp la pretul de 65000 Euro+ Tva. Avans minim de 15%. Aer coditionat in...

 • 81 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 19 feb, 16:52
Valea Oltului, Lidl
65.000 €

vanzare, ap 3 camere, decomandat , usa metalica, termopan, gresie, faianta, parchet, semimobilat, loc parcare, situat in Bucuresti, zona Valea...

 • 72 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 10:12
Ghencea
+ Schita
60.900 €

un apartament cu 3 camere, situat in cartierul Prelungirea Ghencea, zona Cartierului Latin, intr-un bloc nou inedit, avand suprafata totala de 94...

 • 80 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 19 feb, 23:38
Drumul Taberei, Lovinescu
+ Schita
57.000 €

Valea Calugareasca, confort 1, circular, balcon, etaj 8/10, fara amenajari, liber, acte, acces facil parc Moghioros, liceu, mijloace de transport,...

 • 60 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 17 feb, 09:10
Drumul Taberei 1 Mai
75.000 €

7/10, 2 gr. sanitare, C tie 1980, liber, neamenajat, stradal, acces imediat stb, scoli, parcuri, gradinite, hipermarket.

 • 70 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 23 feb, 17:40
Apartament 3 camere str. Copacului, Green Grove Residence
90.000 €

Green Grove Residence este un proiect nou, modern, P+4, amplasat intr-o zona foarte linistita, in imediata apropiere a Bulevardului Timisoara....

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 09:40