Vanzari apartamente 3 camere Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 3 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
68.000 €

confort 1, semidecomandat, 4/9, 67 mp, geam la baie, 2 balcoane, spatii depozitare, fara imbunatatiri, intabulare, cadastru plata cash

Suprafata 67 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 9 M 12 min.
Bucuresti, azi; 14:08
...
90.000 €

de vanzare apartament 3 camere, Prelungirea Ghencea,

Suprafata 86 mp An 2020 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 24 Mai; 09:20
...
59.000 €

7/10 liber Agentie imobiliara comision 2%- Drumul Taberei- Raul Doamnei Apartament 3 camere, confort 2 , bloc 1972, etaj 7/10, 44 mp, balcon mic,termopan,liber.

Suprafata 44 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 14 Mai; 08:01
...
115.000 €

Bd. Timisoara, 3 camere, 2 bai, metrou valea ialomitei, comision 0%, finalizat Actele la zi, mutare rapida.

An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11 M 5 min.
Bucuresti, azi; 09:12
...
59.000 €

3 camere cf 2 semidecomandat etaj 7/10 termopan usa metalica fara amenajari orientare Est liber toate actele acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi; 17:18
...
85.000 €

Drumul Taberei, cf. 1, decomandat, 4/4, amenajat recent centrala termica, mobilat modern si utilat, acte pregatite pt vanzare, zona linistita, numeroase mijloace STB, supermarketuri, scoli

Suprafata 65 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 21 Mai; 08:01
...
90.000 €

ofer spre vanzare apartament 4 camere semidecomandat, la etajul 2, renovat recent, intr-un bloc reabilitat termic, pozitionat la 1 minut de statia de metrou Romancierilor si Scoala 169, toate actele,

Suprafata 64 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 19 Mai; 14:45
...
239.900 €

Valea Argesului, decomandat, etaj 4/5+ loc de parcare, mobilat si utilat, 2 bai, imbunatatiri personalizate, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, terasa, centrala termica, lift, acte

Suprafata 100 mp An 2015 Decomandat Etaj 4 din 5 M 10 min.
Bucuresti, 20 Mai; 11:32
...
90.000 €

confort 1 semidecomandat, 75 mp, etajul 7/8, cu gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii schimbate, decent, 2 gr. sanitare si 1 balcon, zona excelenta, merita vazut

M 13 min.
Bucuresti, azi; 10:13
...
82.000 €

Drumul Taberei Romancierilor cf.1/dec 2/4 amenajat (gresie faianta parchet termopan um+2xac dressing) modern acte pregatite zona buna langa metrou STB supermarket-uri scoli gradinite parc piata

Suprafata 65 mp Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 21 Mai; 08:01
...
140.000 €

Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea ,complex Primavara,cf 1, decomandat, etaj 11/14,90 mp, toate imbunatatirile, renovat recent, 2 gr sanitare, 2 balcoane, 3 AC, se vinde partial mobilat si utilat,Agentie

Suprafata 90 mp An 2008 Decomandat Etaj 11 din 14
Bucuresti, 15 Mai; 11:14
...
84.000 €

sect. 6, Prelungirea Ghencea Ghidiceni apartament 3 camere 70 mp, decomandat, et. 4/10, constructie 1975, curat, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aproape scoala, gradinita, STB,...

Suprafata 70 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi; 17:55
...
119.900 €

Ag imobiliara, comision 2%, Raul Doamnei, centrala proprie, orientare Vest, usa metalica, balcon inchis cu termopan-7mp,mobilat/utilat partial,alarma. Negociabil

Suprafata 88 mp An 2008 Semidecomandat Etaj parter din 6 M 6 min.
Bucuresti, 14 Mai; 08:01
...
80.000 €

Agentie imobiliara comision 2% - Ghencea -Vanzare apartament cu 3 camere semidecomandat, etaj 8/8 , an constructie bloc 1982, suprafata utila 69 m2, termopan,gresie,faianta,balcon,2 grupuri sanitare.

Suprafata 69 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 14 min.
Bucuresti, 23 Mai; 18:51
...
89.000 €

confort 1, semidecomandat, 5/8, 2 grupuri sanitare, g+f+p+t+um, intabulare, cadastru, accept , credit

Suprafata 76 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 9 min.
Bucuresti, azi; 08:05
...
86.000 €

Tudor Vladimirescu cf 1 decomandat 3/4 fara amenajari usa metalica termopan la balcon contorizat bloc de caramida liber acte acc credit

Suprafata 65 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 23 Mai; 11:49
...
79.800 €

Drumul Taberei - Parc Moghioros, 3 camere confort 1, in bloc reabilitat, p/4, balcon, 63 mp, contor gaz individual, vedere dubla, termopan, parchet, gresie, faianta, liber, scara curata, acte la zi,

Suprafata 63 mp An 1972 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 7 min.
Bucuresti, azi; 17:01
...
71.000 €

etajul 8/10, confort 1 decomandat, 72mp, bloc 1975 , fara imbunatatiri, 1 balcon si 1 gr sanitar, zona linistita, aproape de mijloacele de transport in comun, acte la zi, merita vazut !

M 3 min.
Bucuresti, azi; 10:13
...
96.000 €

et. 6/8, cf. 1, semidecomandat, curat cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, bucatarie generoasa, contor de gaze (posibilitate centrala), balcon+multiple spatii de depozitare, bloc 1982, toate actele sunt...

Suprafata 68 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 13 min.
Bucuresti, azi; 08:05
...
56.000 €

apartament confort 2, semidecomandat, etaj 4/10, necesita amenajari, bloc reabilitat, termopan, orientare sud, liber, acte, acces facil metrou, parc, scoala, negociabil,

Suprafata 45 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 20 Mai; 15:31
...
98.500 €

3 camere cf. 1 decomandat, P/4, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis, acte, acc. credit,

Suprafata 65 mp An 1976 Decomandat Etaj parter din 4 M 1 min.
Bucuresti, azi; 17:16
...
95.000 €

Auchan, Brasov, semistradal, cf. 1 decomandat etaj 2/4 bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan usa metalica, mobilat partial, utilat, liber, toate actele, acc. credit

Suprafata 67 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4 M 11 min.
Bucuresti, azi; 17:16
...
100.000 €

et. 3/8, cf. 1, decomandat, mici imbunatatiri, posibilitate centrala termica, 2 grupuri sanitare, bucatarie generoasa, pozitionat pe vest, scara curata cu 2 lifturi, toate actele la zi

Suprafata 77 mp Decomandat Etaj 3 din 8 M 10 min.
Bucuresti, azi; 14:20
...
74.000 €

Bucla, stradal, 8/10, decomandat, fara imbunatatiri, balcon mare, geam la baie, acte

Suprafata 70 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 20 Mai; 11:32
...
79.900 €

liber, amenajat (gresie, faianta, parchet, termopan, um+ac, usi lemn masiv), geam baie, bucatarie spatioasa, mobilat modern, acte, zona deosebita, apropiere piata, 2 min. metrou, STB,

Suprafata 67 mp An 1977 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 21 Mai; 09:05
...
88.000 €

chiar pe Al. Baiut, 10 minute parc, bloc 4 etaje, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat si utilat, liber, toate actele,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi; 10:09
...
76.000 €

Bucla Parc cf. 1, sd. 1/4, liber posibilitate montare centrala buc spatioasa balcon generos t, um, parchet partial acte zona linistita, aproape de metrou, numeroase mijloace STB, scoli, supermarket-uri

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 24 Mai; 16:07
...
80.000 €

Drumul Taberei Lasermed cf.1, circ., 8/10, bloc 2 lifturi, anvelopat, bucatarie spatioasa geam baie curat amenajat (g, f, p masiv, t, um), acte, zona buna aproape de STB, metrou, piata, parc, supermarket-uri,...

Suprafata 65 mp An 1973 Circular Etaj 8 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 21 Mai; 08:01
...
104.490 €

vand apartament cu 3 camere de lux, renovat complet in anul 2024 cu finisaje premium, in zona Drumul Taberei, langa statia de metrou Constantin Brancusi, 69 mp, etaj 2/10, posibilitate centrala,

Suprafata 69 mp An 1975 Decomandat Etaj 2 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 25 Mai; 10:24
...
103.000 €

et. 5/8, cf. 1, semidecomandat, curat cu mici imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, bucatarie, generoasa, posibilitate centrala, balcon + multiple spatii de depozitare, bloc 1980, toate actele sunt la zi,...

Suprafata 77 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 19 Mai; 14:45
...
137.000 €

Apartament 77 mp, 3 dormitoare, doua bai, bucatarie inchisa, balcon, camere mari, langa metrou, comision 0%

Suprafata 77 mp An 2023 Decomandat Etaj 9 din 11 M 11 min.
Bucuresti, azi; 13:27
...
75.000 €

Drumul Taberei Valea Ialomitei cf.1/sd p inalt/4 bl anvelopat vedere mixta, coloana de gaze pentru centrala termica (daca se doreste montarea acesteia) zona buna, langa metrou, piata, supermarket-uri

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 1 min.
Bucuresti, 14 Mai; 14:03
...
96.788 €

bloc nou, 3 camere, decomandat, parter (inalt), bucatarie inchisa, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, centrala proprie, tamplarie PVC cu geam tripan, optional loc parcare, finisaje incluse in pret

Suprafata 65 mp An 2024 Decomandat Etaj parter din 4 M 11 min.
Bucuresti, azi; 14:42
...
80.000 €

confort 1, 6/10, bloc reabilitat, termopan, fara alte imbunatatiri, intabulare, cadastru, accept credit.

Suprafata 65 mp Circular Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi; 08:05
...
96.788 €

bloc nou, 3 camere, decomandat, parter (inalt), bucatarie inchisa, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, centrala proprie, tamplarie PVC cu geam tripan, optional loc parcare, finisaje incluse in pret,

Suprafata 65 mp An 2024 Decomandat Etaj parter din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi; 18:12
...
84.000 €

Agentie imobiliara comision 2%, Drumul Taberei, Valea Argesului, Vanzare apartament 3 camere, semidecomandat, 68 mp, bloc 1974, P/4, balcon, centrala proprie si boxa, liber

Suprafata 68 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 6 min.
Bucuresti, 14 Mai; 08:01
...
95.000 €

cf. 1, decomandat, 75 mp, se vinde ca in imagini, mobilat-utilat, 2 bai, 2 balcoane, 2 aer conditionat, 1-2 minute statia de Metrou Valea Ialomitei toate actele, accepta credit

Suprafata 75 mp Decomandat Etaj 1 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 23 Mai; 20:28
...
84.900 €

et. 1, cf. 1, decomandat, 83 mp, spatios si foarte bine compartimentat, bucatarie generoasa, 2 grupuri sanitare, balcon+spatii de depozitare, acces facil la transportul in comun, toate actele, accepta...

Suprafata 83 mp An 2014 Decomandat Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi; 08:35
...
137.000 €

bd. Timisoara, 3 camere, 2 bai, metrou, comision 0%, finalizat, imobil nou, actele la zi,

Suprafata 76 mp An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11 M 12 min.
Bucuresti, azi; 15:48
...
115.000 €

Ag imobiliara-comision 2%-Prel Ghencea-Lidl-finalizat 2024, lift,2 grupuri sanitare,2 balcoane,finisaje Premium,tamplarie Veka,sanitare Grohe. Se poate achizitiona si loc de parcare subteran-10000€

Suprafata 87 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 14 Mai; 08:01
...
85.900 €

Proprietar, bloc tip A, reabilitat, certificat performanta energetica clasa B, repartitoare, liber. Necesita renovare pe gustul viitorilor proprietari. Exclud colaborarea cu intermediarii si agentiile....

Suprafata 67 mp An 1973 Decomandat Etaj 1 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 24 Mai; 14:10
...
150.166 €

apartament 3 camere tip A, in complex faza 5. Semifinisat

Suprafata 80 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 11
Bucuresti, 17 Mai; 08:55
...
71.900 €

apropiere Profi, Penny, 6 -7 minute metrou Valea Ialomitei, confort 1, bloc reabilitat, balcon inchis, termopan, parchet, gresie, faianta, aer conditionat

Suprafata 62 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 22 Mai; 12:44
...
73.000 €

Drumul Taberei, Valea Argesului cf. 1, semidec., 4/4, gresie, faianta, parchet, termopan, um, 2 x ac, boxa, acte, zona buna, numeroase STB, supermarket-uri, scoli, metrou,

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi; 10:45
...
127.500 €

et. 2, apartament 3 camere in bloc E special, suprafete mari, posibilitate recompartimentare, balcon 13 mp, boxa in acte, statia de Metrou Favorit la 2 min., Afi Cotroceni la 4-5 min., apartamentul trebuie...

Suprafata 105 mp Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi; 08:55
...
146.766 €

apartament 3 camere tip B in complex Plaza Residence faza 5. Situat pe bulevardul Timisoara nr 14.

Suprafata 81 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 11
Bucuresti, 17 Mai; 08:55
...
146.766 €

Apartament 3 camere tip B complex nou Faza 5

Suprafata 81 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 11
Bucuresti, 17 Mai; 08:55
...
85.000 €

confort 1, decomandat, 4/4 (fara probleme cu terasa), g, f, p, t, um, intabulare, cadastru, accept credit .

Suprafata 67 mp An 1980 Decomandat Etaj 4 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi; 09:00
...
72.000 €

Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, cf. 1, dec., 7/10, curat spatios, geam baie, spatii depozitare t, um, parchet, eliberabil, acte, zona buna, supermarket-uri numeroase, STB, scoli, statie metrou Raul...

Suprafata 70 mp An 1973 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 21 Mai; 08:01
...
76.500 €

3 camere, cf. 1 circular, p/10 cu balcon, fara amenajari recente, usa metalica, contorizat, eliberabil, acte in curs, acc. credit,

Suprafata 63 mp An 1974 Circular Etaj parter din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi; 09:00
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 11.528
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 10.300
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 5.550