Am gasit - 65 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
59.500 €

Aleea Compozitorilor cf 1 semidecomandat etaj 1/10 Usa metalica, termopan, aer conditionat ,geam la baie, contorizat liber acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 08:05
...
58.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 6/10 contorizat gaze, apometre, necesita renovare, liber toate actele acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 15:37
...
45.900 €

2 camere cf 2 semidecomandat etaj 6/10 termopan usa metalica liber contorizat cadastru intabulare pretu usor discutabil

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 15:24
...
59.900 €

2 camere, cf. 1 semidecomandat, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, geam la baie, liber, acte, cadastru, intabulare, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 15:23
...
49.900 €

Brasov linia 41 -Plazza Romania cf 1 semidecomandat etaj 2/9 gresie faianta parchet termopan usa metalica libera acte acc credit

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 9 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 May, 15:23
...
50.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat, etaj 9/9+the, gresie faianta parchet, termopan usa metalica, balcon inchis, acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 15:22
...
69.900 €

Linia 41 cf 1 semidecomandat etaj 2/4 cu balcon gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat liber acte acc credit

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 15:22
...
69.000 €

2 camre cf 1 semidecomandat etaj 4/9 bloc reabilitat gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat acte

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 9 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 14:33
...
61.500 €

2 camere cf 1 decomandat etaj 3/4 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat acte cadastru intabulare acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 14:14
...
75.000 €

2 camere cf 1 decomandat etaj 2/4 gresie faianta parchet termopan usa metalica reabilitat mobilat utilat acte acc credit

M 11 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:43
...
73.500 €

Moghioros Plazza Romania cf 1 decomandat etaj 2/4 reabilitat gresie faianta inst gaze termopan usa metalica

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:35
...
63.000 €

2 camere cf 1 circular 2/10 gresie faianta termopan bloc TD cu holul lung acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:28
...
61.500 €

Valea Ialomitei cf 1 semidecomandat p/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica acte acc credit

Suprafata 52 mp Semidecomandat Etaj parter din 10 M 2 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:06
...
58.500 €

Auchan linia 41 -Calugareasca cf 1 decomandat etj 1/4 fara balcon ctie 1977 curat contorizat liber pozitionat pe mijloc acte acc credit

Suprafata 49 mp An 1977 Decomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:10
...
52.000 €

cf. 2, termopan, usa metalica, eliberabil, cadastru, intabulare,

An 1974 Decomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:10
...
47.000 €

cf 2 decomandat etaj 7/10 gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, toate actele, acc. credit,

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:10
...
44.000 €

garsoniera cf. 1 semidecomandat, etaj 2/10, usa metalica, parchet, contorizata, libera, cadastru, intabulare, acc credit.

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 9 M 1 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 May, 12:10
...
350 €

2 camere, cf. 1, decomandat, etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, mobilat, utilat, poze reale, contract Anaf, liber din 1 iunie avans 1+1,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:10
...
35.000 €

Tip-Top Moghiros, cf. 2, semidecomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata utilata acte, cad, intabulare, 2 lifturi

Suprafata 20 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 May, 12:09
...
72.900 €

2 camere cf 1 sd 6/10, gresie faianta, parchet termopan, usa metalica, centrala mobilat, utilat liber 2 lifturi, acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:09
...
1.500 RON

garsoniera cf. 1 decomandat, p/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, contract Anaf, avans 1+1,

Suprafata 33 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 31 May, 12:09
...
75.000 €

Moghioros, Tip-Top, cf. 1 circular, 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond., acte, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 2 din 10 M 2 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:09
...
58.800 €

2 camere cf 1 circular p/10 liber contorizat geam la baie balcon inchis cadastru intabulare acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj parter din 10 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:09
...
51.000 €

Azzurro, Raul Doamnei, cf. 2, decomandat, etaj 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, toate actele, acc. credit,

Suprafata 42 mp An 1974 Decomandat Etaj 8 din 10 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:09
...
108.000 €

Afi Cotroceni cf 1 decomandat p/3 parchet masiv centrala beci 7mp termopan semobilat eliberabil toate actele

Suprafata 60 mp An 1960 Decomandat Etaj parter din 3 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:08
...
44.500 €

cf. 1 semidecomandat, etaj 5/9, situata pe mijloc, termopan, contorizata, libera, toate actele, acc. credit, ideal investitie,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 9 M 1 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 May, 12:08
...
185.000 €

spatiu comercial stradal 100m , liber acte la zi curent trifazic, izolare fonica, grup sanitar amenajat gresie faianta,

Suprafata utila 100 mp Sp. comercial
Vanzari spatii comerciale Bucuresti, 31 May, 12:08
...
62.000 €

2 camere cf 1 circular etaj 4/10, gresie faianta parchet, termopan, usa metalica, acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 4 din 10 M 11 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:08
...
62.500 €

2 camere, cf. 1 circular, 2/10, bloc tip Z, cu bucatarie mare, reabilitat termopan, gresie, faianta, parchet, mobilat, utilat, acte, liber, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:07
...
55.500 €

cf. 2 decomandat, etaj 4/10, renovat total, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, acte, acc. credit,

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:07
...
85.000 €

2 camere cf 1 decomandat renovat total, mobilat si utilat complet, parter inalt /10 , bloc construit in 1983, vedere dubla acte acc credit

Suprafata 50 mp An 1983 Decomandat Etaj parter din 10 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:07
...
58.000 €

Bulevardul Timisoara cf 2 semidecomandat gresie faianta parchet termopan usa metalica geam la baie mobilat utilat acte

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:07
...
82.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat p/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat lux acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 2 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:07
...
55.000 €

Favorit, Sibiu, stradal, cf. 1, circular, 8/10, gresie, faianta, termopan, liber, contorizat, 2 lifturi, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 8 din 10 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:07
...
63.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 1/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:07
...
85.000 €

2 camere cf 1 decomandat etaj 7/10, bloc numeric, c-tie 1980, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, 55 mp, acte, acc. credit,

Suprafata 55 mp An 1980 Decomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:07
...
72.500 €

zona 34, Piata Moghioros, cf. 1 semidecomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, cadastru, intabulare, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:06
...
65.900 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 5/10 bloc reabilitat caramida baie cu geam termopan usa metalica contorizat liber acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:06
...
80.000 €

3 camere cf 1 decomandat p/4 bloc caramida tip F centrala parchet masiv gresie faianta balcon inchis contorizat liber toate actele acc credit

An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 12:06
...
51.000 €

Lasermed, cf 1 semidecomandat 3/10, gresie faianta parchet termopan, usa metalica instalatii noi mobilat utilat libera, acte acc credit,

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 4 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 May, 12:06
...
54.000 €

cf. 1 decomandata, p/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, aer cond., libera, acte, acc. credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 6 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 May, 12:06
...
45.000 €

Lasermed, cf 1 semidecomandat, p/9, gresie faianta parchet mobilata, libera, acte acc credit,

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 9 M 4 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 May, 12:06
...
54.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 6/10 liber necesita renovare contor gaze apometre acte acc credit pret discutabil

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:06
...
60.000 €

2 camere, cf. 1 semidecomanat, etaj 2/10, gresie, faianta, termopan, usa metalica, partial, 2 lifturi, acte acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:05
...
66.000 €

Sibiu cf 1 circular etj 1/10 gresie, faianta ,parchet, termopan, usa metalica, instalatie electrica, calorifere noi,geam la baie ,liber ,acte, acc credit pret discutabil

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 1 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 12:05
...
46.500 €

cf 1 semidecomandat etaj 3/9 gresie faianta parchet termopan usa metalica toate actele acc credit

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 2 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 May, 12:05
...
48.900 €

cf 1 decomandata, gresie, faianta parchet, termopan usa metalica, geam la baie, ctie 1982, bucatarie utilata ideal investitie, inchiriere libera, contorizata acte,

Suprafata 31 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 10 M 8 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 May, 12:05
...
46.000 €

cf 1 semidecomandat gresie faianta, usa metalica, locuibila contorizata, cadastru intabulare, acc credit,

Suprafata 31 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 1 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 May, 12:05
...
52.000 €

stradal, cf. 1 semidecomandat, 1/10, gresie, faianta, parchet, termopan, tocarie noua, aer cond., libera, contorizat, renovat 2022, toate actele, acc. credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 9 M 10 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 May, 12:05
...
27.500 €

Moghiros, Parc, cf. 2, etaj 6/10, monolit, fost bloc pt. armata, parchet, gresie, faianta modeste la buc., apometre, contorizat, liber, acte,

Suprafata 20 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 3 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 30 May, 10:56