Vanzari garsoniere ieftine Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
Pret: între - 40000
...
36.000 €

Vand garsoniera mare 36 metri patrati, decomandata, mobilata, utilata, zugravita recent, parchet nou, centrala termica gaze proprie, intretinere mica, bloc relativ recent, cu 3 nivele construit in 2010....

Suprafata 36 mp An 2010 Decomandat Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri; 23:34
...
22.500 €

gars. 25 mp, parter/4, renovata, mobilata si utilata complet aflata pe Drumul Cretestilor Nr. 19, dupa ora 14:00,

Suprafata 25 mp An 1984 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri; 20:42
...
38.000 €

Parc Morarilor, semistradal, cf2, bloc mixt, parter, 25mp, curata decent, g+f+p+t+um, libera, aproape spati comerciale si transport, cadastru, intabulare merita vazut disc.

Suprafata 25 mp Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri; 20:33
...
16.000 €

Tunsu Petre stradal, cf3, etaj 4, libera vedere spate, termopan, geam la baie, este pe mijloc, aproape magazine, cadastru intabulare disc

Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri; 19:18
...
38.850 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp. Garsoniera, suprafata utila cu balcon...

Suprafata 37 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri; 18:48
...
36.750 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp. Garsoniera, suprafata utila cu balcon...

Suprafata 35 mp An 2020
Militari Residence Bucuresti, ieri; 18:18
...
38.500 €

bloc reabilitat, renovata, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, ideal pentru inchiriat, libera, toate actele

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 19 min.
Bucuresti, ieri; 18:03
...
39.000 €

P/4, cf. 1, semidec., 26 mp, fara balcon, bl mixt, fara risc seismic, reabilitat termic, renovata, recent, geam la baie, bucat mobilata si utilata, masina de spalat, libera, ideala investitie, g, f, p,...

Suprafata 26 mp An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min.
Bucuresti, ieri; 18:01
...
29.990 €

vand garsoniera mobilata, bloc curat, zona linistita, strada Drumul Cretestilor;

Suprafata 19 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 5 M 18 min.
Bucuresti, ieri; 17:27
...
34.000 €

garsoniera confort 2, situata la etajul 1 din 10, in suprafata de 18 mp, renovata recent, libera, la cheie, particular,

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 17:25
...
38.500 €

vand garsoniera cf. 1, cu balcon, gresie, faianta, termopane pret disc.,

Suprafata 27 mp Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri; 14:42
...
36.000 €

garsoniera cf. 2, bloc stradal si linistit. Acces facil la mijloacele de transport si magazine. Mai multe detalii, telefonic;

Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri; 14:42
...
14.500 €

vand garsoniera cf. 3, cu balcon, mobilata, utilata, toate actele, gresie, faianta, parchet, termopane, pret 14500 euro disc.,

Suprafata 17 mp Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri; 14:40
...
24.500 €

vand garsoniera cf. 2, cu gaze, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, bl. reabilitat, Auto Nesti, la cinci minute metrou, zona foarte frumoasa si linistita, pret disc.,

Suprafata 24 mp Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri; 14:40
...
36.500 €

str. Focsani, garsoniera, cf. 1, mobilata, toate imbunatatirile, acte la zi, 6/10, 2 lifturi, ideal investitie

Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri; 13:38
...
20.500 €

garsoniera renovata complet. Gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Apa calda si caldura Radet. Etaj 2/4, bloc 1974. Pret = 20500 euro. Libera, Garsoniera renovata complet. Gresie, faianta,...

Suprafata 17 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri; 13:20
...
37.000 €

libera, garsoniera mobilata, utilata, bloc 1982, etaj 1/10, balcon inchis termopan, gresie, faianta, parchet, apropiere Liceul Dimitrie Bolintineanu, 10 min. Unirii, cadastru, intabulare Vand garsoniera...

Suprafata 28 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri; 13:19
...
39.000 €

P/4, ocazie, cf.1, semidec.26mp, fara balcon,bloc mixt, fara risc seismic, reabilitat termic,c-tie 1962, renovata recent, geam la baie, bucatarie mob si utilata, masina de spalat, libera, g,f,p,t, usa...

Suprafata 26 mp An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min.
Bucuresti, ieri; 12:43
...
35.000 €

Morarilor, cf2, bl. mixt, etaj 7, complet renovata total, g+f+p+t+um, mobilata si utilata nou, scara curata, bl. reabilitat termic, zona verde, cadastru intabulare, merita vazuta disc

Suprafata 24 mp Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri; 11:57
...
24.500 €

vand garsoniera cf. 2, cu gaze, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, bl. reabilitat, Auto Nesti, la cinci minute metrou, zona foarte frumoasa si linistita, pret disc.,

Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri; 08:40
...
34.500 €

garsoniera, cf. 2, curata, 6/10, libera, acte la zi,pret fix

Etaj 5 din 10 M 16 min.
Bucuresti, ieri; 08:38
...
23.000 €

Titan, Bdul 1 Decembrie 1918 nr.15 A, et 1/5, 16 mp, cf 3, bloc reabilitat, usa metal instalatii sanitare si electrice, centrala pe gaz, totul nou, bucatarie comanda sau schimb cu gars sau apart plus...

Suprafata 16 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri; 08:17
...
27.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera confort 3, renovata, mobilata si utialata modern in zona Vitan. Garsonierei i s-a creat baie proprie (exista bai comune pe holul imobilului si uscatorie). Aceasta...

Suprafata 15 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri; 08:03
...
27.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera confort 3, renovata, mobilata si utialata modern in zona Vitan. Garsonierei i s-a creat baie proprie (exista bai comune pe holul imobilului si uscatorie). Aceasta...

Suprafata 15 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri; 08:03
...
39.000 €

Situata la numai 4,5 km de Piata Unirii, cf.1, 35 mp, et.1/6, sd., necesita a fi zugravita, agentie Vizionarile se fac in baza unui contract pentru vizionare semnat anterior in valoare de 100 lei cu...

An 2012 Semidecomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, 20 Iun. '24 (20:10)
...
22.000 €

Kaufland, Lidl, Jysk, etc, bloc nou, 14 mp, decomandata, parter, chicineta, acte si vecini ok, centrala termica electrica, boiler, ideala pt. 1 persoana sau ca investitie, agentie Vizionarile se fac...

Suprafata 14 mp An 2010 Decomandat Etaj parter din 5 M 7 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (20:10)
...
37.000 €

10 minute de Piata Unirii, ideal investitie, cf.1, et.1, mobilata, utilata, balcon inchis, acte ok, agentie, comision minim

Suprafata 26 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 20 Iun. '24 (20:08)
...
33.000 €

aproape Parc Tei,Plumbuita,Facultatea de Constructii,cf. 2 semidec. 22 mp, etaj 6/10, bloc mixt 1975 reabilitat termic, pe mijloc, 2 lifturi,imb., g,f,p, termopan ,um,orientare S-E, cadastru, intabulare,i...

Suprafata 22 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 20 Iun. '24 (16:40)
...
25.000 €

De vanzare garsoniera confort 3, tip semidecomandat, situata la etajul 1/4, cu o suprafata de 15 mp, an constructie 1970. Bloc reabilitat termic. Necesita renovare, libera! Pret negociabil.

Suprafata 15 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (16:04)
...
35.000 €

ap. cu 1 camera, semidecomandat, confort 2, in zona Berceni, Obregia, imobil construit in 1970, et. 2 din 10, supraf. 18 mp, baie. Situat in apropiere de piata, statie STB, scoli, gradinita,

Suprafata 16 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 18 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (15:37)
...
37.500 €

garsoniera, cf. 1, fara imbunatatiri, toate actele la zi, ideal pentru investitie. Balcon, termopan, parchet,

Etaj 7 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (14:02)
...
15.000 €

vand garsoniera cf. 3, bl. reabilitat, cu centrala gaze, gresie, faianta, parchet, termopane, libera, renovata total, acte la zi,

Etaj 4
Bucuresti, 20 Iun. '24 (14:02)
...
36.500 €

Garsoniera, cf1, 1/10, mobilata, utilata, curata, acte la zi

Etaj 1 din 10
Bucuresti, 20 Iun. '24 (14:02)
...
26.000 €

direct dezvoltator, Rezidential Apusului 3, str. Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou, D+P+6E, bucatarie inchisa, geam la baie, constructie, compartimentare caramida, finisate complet,...

Suprafata 26 mp An 2024 Decomandat Etaj demisol din 6
Ilfov, 20 Iun. '24 (13:53)
...
37.000 €

direct dezvoltator, strada Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou D+P+6E, 32 mp, decomandata, bucatarie inchisa,compartimentare caramida, finisata complet, toate utilitatile. Strada Sergent...

Suprafata 32 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 6
Ilfov, 20 Iun. '24 (13:52)
...
40.000 €

Titan, Minis garsoniera cf. 1, etaj 8/10, libera, fara risc seismic, toate actele, Accepta credit

Suprafata 29 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 18 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (13:05)
...
39.800 €

Vectorial Broker va prezinta o garsoniera in Titan, reper 1 Decembrie, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 26 mp, cu 1 balcon. Locuinta este situata la etajul 9, intr-un imobil tip bloc garsoniere...

Suprafata 24 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (13:05)
...
31.500 €

2/10, decomandata, 18 mp utili, constructie 1974, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii sanitare si electrice schimbate, bloc izolat termic fara risc seismic, libera,...

Suprafata 18 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (12:42)
...
39.500 €

garsoniera cf. 1 semidecomandata, bloc 1980, etaj 10 din 19, bloc reabilitat termic, balcon inchis, termopan, fara imbunatatiri, acte,

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (12:27)
...
39.000 €

garsoniera cf. 1 in bloc cu 4 nivele, reabilitat termic, situat vav de gara Obor, pe marginea parcului Ozon, fara risc seismic, parter/4, 26 mp, imb., g, f, p, um, t, libera, cadastru, intabulare, energetic...

Suprafata 26 mp An 1960 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min.
Bucuresti, 20 Iun. '24 (11:15)
...
26.500 €

garsoniera semidec., aproape de parc si metrou, ideala pt. locuit sau investitie, curata, decenta, termopan, parchet, gresie, faianta, pret usor neg.,

Suprafata 17 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 19 Iun. '24 (22:33)
...
26.900 €

str. Avrig, 38 mp, necesita renovare. Proprietar. Va rog sunati la tel. Anuntul a fost repus pt ca intabularea nu era gata. bloc 82, 38 mp utili, accept credit. Colaborez cu agentii. 0770 116 389 Multumesc

Suprafata 38 mp An 1985 Decomandat Etaj 1 din 2
Bucuresti, 19 Iun. '24 (22:01)
...
35.500 €

garsoniera de vanzare, este mobilata, utilata,

Etaj 7 din 10
Bucuresti, 19 Iun. '24 (16:00)
...
150.000 RON

cf. 2, decomandat, etaj 6/10, libera, vis a vis de sectia 13 Politie si piata, bloc curat civilizat, sup. video, la 5 min. de metrou si 2 min. de STB 311, 101, 19, 40. In imobil se fac lucrari de renovare,...

Suprafata 20 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 19 Iun. '24 (15:21)
...
13.000 €

vand garsoniera cof3 zona Baduc centrala gaze gresie faianta parchet termopane libere toate actele cu balcon,

Suprafata 19 mp Etaj 1 din 4
Bucuresti, 19 Iun. '24 (13:51)
...
31.000 €

Se ofera spre vanzare Garsoniera situata in Drumul Taberei, pe strada Crinul de Padure, la doar 3 minute de Parcul Drumul Taberei si Piata Moghioros. Garsoniera este situata la etajul 1 din 10, are o...

Suprafata 17 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 19 Iun. '24 (13:36)
...
39.500 €

Va propun o garsoniera situata la etajul 1 al unul imobil de 4 nivele, un imobil solid contruit in zona centrala a Bucurestiului. Suntem in cvartalul de strazi dintre Bulevardul Unirii si Calea Calarasilor,...

Suprafata 17 mp An 1969 Decomandat Etaj 1 din 4 M 19 min.
Bucuresti, 19 Iun. '24 (11:49)
...
15.000 €

garsoniera demisol, toate actele, zona linistita, bloc reabilitat,

Suprafata 18 mp
Bucuresti, 19 Iun. '24 (11:28)
...
38.500 €

Garsoniera cf 2 etajul 3/4, suprafata 18 mp, termopan, gaze, libera, se vinde semimobilata, libera toate actele.

Suprafata 18 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 19 Iun. '24 (11:24)
...
40.000 €

vand sau schimb garsoniera noua, mobilata modern, bloc nou. Relatii la telefon

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 19 Iun. '24 (10:48)
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 3.487
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 5.589
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 6.940