Vanzari garsoniere ieftine Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
Pret: între - 40000
...
38.000 €

27 mp, et.7/8, semidecomandata, necesita renovare

Suprafata 27 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 7 din 8 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 23:47
...
30.400 €

particular, confort 2, etaj 3/10, 18 mp, curata, parchet, gresie, termopan, usa metalica, se vinde complet mobilata si utilata, ideal investitie , exclus intermediari,

Suprafata 18 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 21:02
...
26.000 €

Garsoniera renovata, bloc reabilitat, constructie 1980, apa calda si caldura RADET, plita electrica, mobilata/utilata,5 min.metrou,2 min.Lidl, 5 min.piata Trapezului,scoala, gradinita, ideal investitie.

Suprafata 16 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:16
...
33.000 €

Autostrada A1, ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator, decomandat cu bucatarie separata si balcon, etaj de la 1 la 5, accept credit.

Suprafata 31 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 21:15
...
39.000 €

Mobilata si utilata,ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator, decomandata cu bucatarie separata si balcon, etaj 3/5, preturile incep de la 33000 euro.

Suprafata 31 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 5
Bucuresti, ieri, 20:35
...
33.000 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandat cu bucatarie separata si balcon, etaj de la 1 la 1 pret pentru cash,

Suprafata 31 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 20:30
...
28.000 €

In Bucuresti sector 6, va propun spre vanzare o garsoniera confort 1decomandata, situata la etajul 3 intr-un bloc de 5 etaje (cu lift), bloc finalizat anul acesta. Garsoniera se vinde finisata la cheie:...

Suprafata 31 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 11:48
...
31.900 €

garsoniera de vanzare pe str. Turnu Magurele, confort 1, semidecomandata, bloc reabilitat, libera fara imbunatatiri cadastru intabulare

Suprafata 32 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:03
...
29.900 €

Piata Moghioros vis a vis Tip Top, gars. Supr 21mp et 4/10, se vinde mobilata si utilata, usa metalica ,termopane intretinere foarte mica ,Piata , metrou 2 min. pretabila chirie 200euro/luna

Suprafata 21 mp Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 19:51
...
36.000 €

bloc reabilitat, mobilata, partial utilata, gresie, faianta, parchet, temopane, libera, toate actele

Suprafata 20 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 18:48
...
33.000 €

Oferta de vanzare garsoniera decomandata, disponibila pentru mutare imediata in zona Militari Residence Pentru detalii suplimentare, ne puteti contacta la numarul din anunt.

Suprafata 31 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 18:42
...
40.000 €

vav piata, stradal, bloc reabilitat, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, fara balcon

Suprafata 33 mp An 1974 Decomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 18:36
...
36.000 €

direct dezvoltator,comision 0%,proiect nou cu regim de inaltime P+7 compus din 63 de apartamente,bloc finalizat, predare la cheie,compartimentari din caramida,posibilitate loc de parcare

Suprafata 32 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 7 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 18:30
...
29.900 €

Piata Moghioros, Tip Top, gars. 21 mp, et. 5, mobilata si utilata, termopan, usa metalica, intretinere mica, metrou, piata, cresa, metrou usor 41,

Suprafata 21 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 18:24
...
20.888 €

proprietar, garsoniera este zugravita acum, parchet, gresie, faianta, termopan, calorifere in baie si camera, acte si vecini ok, bloc curat, pretul nu este negociabil, nu va pierdeti timpul,

Suprafata 19 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:54
...
39.900 €

Preturi detaliate fara tva, direct dezvoltator: Studio = 39.900 euro ( pret pentru cash ) sau 45.428 euro ( pret pentru rate direct la dezvoltator ) 2 camere = 47.904 euro ( pret pentru cash ) sau...

Suprafata 40 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 6 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 17:36
...
22.000 €

Pret negociabil! Vanzare direct proprietar. Garsoniera de vanzare pe strada Valea Cascadelor 19, zona Militari, la 7 minute distanta de statia de metrou Pacii. Sunati-ma la tel. pt detalii.

Suprafata 22 mp An 1980 Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 16:00
...
36.000 €

Titan, parc IOR, Constantin Brancusi, cf. 1, 34 mp, dec., et. P/8, dec., bloc reabilitat, fara balcon, zona verde, cash, ocazie!

Suprafata 34 mp Decomandat Etaj parter din 8 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 15:42
...
18.000 €

10-20 minute de Piata Unirii cu STB 117 sau cu masina, Parc Humulesti, zona ok, bloc curat, luminat, imbunatatiri, vecini ok, acte ok, vedere spre parc, 15 mp, et. 4/4, sd. Penny si Lidl la 2-5 minute,

Suprafata 15 mp Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 15:32
...
21.000 €

Sos. Industriilor, sector 3, la 5 statii STB de metrou Pantelimon si 7 de Anghel Saligny, 19 mp, et. 1/4, dec., centrala proprie, imbunatatiri, rute STB 103, 246, statii la 2 minute,

Suprafata 19 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 15:32
...
40.000 €

Va propunem spre achizitie o garsoniera decomandata chiar langa foisorul de foc. Aceasta garsoniera, avand tavanul foarte inalt (4,5m) a permis construirea unei zone de dormit. Totodata, dispune de o...

Suprafata 26 mp An 1910 Decomandat Etaj parter din 3 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 15:30
...
36.000 €

ap. cu 1 camera, semidecomandat, confort 2, in zona Berceni - Obregia, imobil construit in 1970, et. 2 din 10, supraf. 20mp, baie. Situat in apropiere de piata, statie STB, scoli, gradinita

Suprafata 20 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:10
...
27.000 €

Renovata recent, instalatie sanitara schimbata-cupru, spatii depozitare, se poate vinde mobilata, utilata, loc parcare ADP, nu sunt probleme cu apa calda, caldura sau cu terasa blocului, COMISION 0%.

Suprafata 18 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 15:06
...
39.000 €

Garsoniera Va ofer spre vanzare o garsoniera ce se afla la etajul 8 din 9 al unui bloc de garsoniere situat in Drumul Taberei pe strada Brasov in imediata apropiere de Plaza Mall.

Suprafata 31 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 8 din 9 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:06
...
29.900 €

Drumul Taberei Valea Cricovului, cf.1, demisol inalt, libera, amenajata recent cu materiale de calitate, centrala termica proprie, acte, zona linistita, aproape de STB, Lidl, scoli, pret negociabil,

Suprafata 33 mp An 2010 Semidecomandat Etaj demisol din 4
Bucuresti, ieri, 15:01
...
37.000 €

Favorit o statie troleibuz sau 5 minute mers pe jos de metrou Favorit, strada Sibiu intersectie cu bd. 1 Mai, doua lifturi, vedere sud-vest. Pretul este valabil pentru cash. Pentru credit 38.000 euro

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 15:00
...
33.000 €

oferta de vanzare garsoniera decomandata, disponibila pentru mutare imediata in zona Militari Residence Pentru detalii suplimentare, ne puteti contacta la numarul din anunt.

Suprafata 31 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 14:45
...
35.000 €

garsoniera, cf. 1, 2/4, mobilata, utilata, centrala bloc 2015

Suprafata 24 mp
Bucuresti, ieri, 14:36
...
21.500 €

Berceni Drumul Cretestilor deomandat, mobilat, utilat, et.4/4, 21mp, 10 minute metrou, toate utilitatile.

Suprafata 21 mp Decomandat Etaj 4 din 4 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:31
...
37.500 €

Drumul Taberei Favorit Metrou str Sibiu cf1 mobilata utilata, libera

Suprafata 32 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 14:30
...
36.500 €

garsoniera cf. 1 semidecomandata, 33 mp SU. Bloc cu gaze, neamenajata. Metrou, parc, piata, STB. Ideala inchiriere. Libera. Toate actele. Pret negociabil. Bloc amplasat vav de parc IOR

Suprafata 33 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 13:36
...
39.999 €

1 Mai ,Ghencea ,confort 1, etaj 7 din 10 ,doua lifturi, fara imbunatatiri ,libera, negociabil

Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 13:33
...
27.500 €

garsoniera cf. 2, semidec., 20 mp st, etaj 3/10, bloc 1975. Bloc mixt, amplasat stradal vedere Alexandru Obregia 21. Fara imbunatatiri. Metrou 7 minute, cadastru intabulare, scoala, gradinita, piata,...

Suprafata 20 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 13:33
...
23.500 €

gars., cf. 2, curata, g, f, p, t, um, acte la zi,

Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 12:57
...
28.000 €

gars., cf. 2, fara imbunatatiri, bloc mixt, acte la zi, urgent,

Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:57
...
22.500 €

Electromagnetica, garsoniera, cf. 3, imbunatatiri, et p/4, mobilata, centrala, gaze acte la zi

Bucuresti, ieri, 12:57
...
38.500 €

garsoniera sos. Salaj, Fabrica de Paine, confort 1, etaj 1/4, 33 mp balcon, constructie 2022 cu predare imediata

Suprafata 33 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 12:46
...
37.500 €

garsoniera, stradal, confort 1, decomandata, etaj 2/4, 35 mp, constructie 2020, finisat la cheie, balcon,

Suprafata 35 mp An 2020 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 12:46
...
22.000 €

garsoniera, balcon 6 m, constructie 2014, finisat complet, impecabil, liber,

Suprafata 42 mp An 2015 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 12:46
...
22.000 €

Garsoniera Berceni metrou Dimitrie Leonida, etaj 2/4, 22 mp, constructie 1980,

Suprafata 22 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 12:46
...
35.990 €

Comision 0%. Va oferim spre vanzare o garsoniera decomandata, situata la etajul 1 al unui bloc cu 7 etaje finalizat in anul 2022. Garsoniera dispone de incalzire in pardoseala, tavan extensibil tip barissol,...

Suprafata 30 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 7 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 12:33
...
38.700 €

garsoniera confort 1 decomandata suprafata 35 mp etaj 4/10 bloc mixt constructie 1976 stradal reabilitat termic acces la mijloace de transport apropiere Mega Mall

Suprafata 35 mp An 1976 Decomandat Etaj 4 din 10 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:27
...
21.000 €

libera, garsoniera cu gaze, apa calda, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata, bloc cu locatari civilizati, acces imterfon, 10 min. Unirii, cadastru, intabulare,

Suprafata 17 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 12:01
...
29.000 €

vis a vis Tip Top gars. 21 mp, et. 5, metrou, termopan usa metalica, ac. Se vinde mobilata, zona cu multa verdeata, piata,

Suprafata 21 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:54
...
39.500 €

str. Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou, studio D+P+6E, 37mp, C+I, dormitor separat, constructie, compartimentare caramida, etajul 6, finisat complet, toate utilitatile

Suprafata 37 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 6
Ilfov, ieri, 11:29
...
34.500 €

Direct dezvoltator, strada Sergent Ilie Petre nr 48, complex rezidential nou D+P+6E, 32 mp, decomandata, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida, finisata complet, toate utilitatile.

Suprafata 32 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Ilfov, ieri, 11:28
...
23.000 €

vand garsoniera cf. 3, mobilata, utilata, apa calda, caldura, gaze, termopane, pret 23000 euro disc.,

Suprafata 17 mp Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 11:27
...
14.000 €

vand garsoniera cf. 3, cu gaze, centrala, termopane, libera, toate actele, pret 14000 euro disc.,

Suprafata 18 mp Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 11:27
...
35.000 €

vand garsoniera cf. 1, cu balcon, centrala, gaze libera,

Suprafata 33 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 11:27
...
12.000 €

vand garsoniera cof 3 libera cu gaze mobilata utilata termopane gresie faianta parchet um,

Suprafata 17 mp Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 11:26
...
38.500 €

vand garsoniera cf. 1 cu balcon, gresie, faianta, parchet, libera, toate actele, pret disc.

Suprafata 32 mp Decomandat Etaj 1 din 9
Bucuresti, ieri, 11:26
...
40.000 €

Bloc mixt ,decomandat, geam la baie, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.

Suprafata 32 mp An 1976 Decomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 11:21
...
27.500 €

Moghiros, Parc, cf. 2, etaj 6/10, monolit, fost bloc pt. armata, parchet, gresie, faianta modeste la buc., apometre, contorizat, liber, acte,

Suprafata 20 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 10:35
...
36.000 €

5 minute metrou, confort 1, decomandata, 4/4, termopan, fara alte imbunatatri, intabulare, cadastru, ideeal investitie.

Suprafata 35 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:35
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.563
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 5.863
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 437