Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 81 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Drumul Taberei, Romancierilor
 

apartament confort.1, cu balcon, bloc anvelopat termic, complet termopane, usa metalica, liber-nelocuit, cu toate actele facuta, vedere mixta, zona...

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 15:27
Drumul Taberei Scoala 311
+ Schita
73.000 €

Str. Sergent Latea Gheorghe, Apartament confort 1, decomandat, fara amenajari, 1 balcon, 2 grupuri sanitare, Orientare Sud, acces facil mijloace de...

 • 67 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 15:27
Drumul Taberei
68.000 €

Str Garleni, Scoala 311, bloc 1984 curat, civilizat, etaj parter/10, apartament fara amenajari, termopan pe toate camerele, 2 grupuri sanitare,...

 • 65 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 15:26
Prelungirea Ghencea
+ Schita
67.000 €

Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin, apartament 3 camere, 2 bai, 2 dresinguri, comision la vanzare 0%, loc de parcare inclus in pret, se acepta...

 • 105 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, azi, 09:35
Drumul Taberei
+ Schita
75.900 €

1 Mai (fosta Compozitorilor), si este confort I, decomandat, are suprafata de 75 mp, are doua grupuri sanitare si doua balcoane si este situat la...

 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 14:27
Drumul Taberei
75.000 €

Orizont -Casa de Pensi semistradal cf 1 semidecomandat etaj 7/8 gresie faianta parchet termopan (dormior) usa metalica usi interior schimbate...

 • 70 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 14:08
Drumul Taberei
75.000 €

Afi Controceni, Orizont cf 1 semidecomandat etaj 7/9 gresie faianta parchet termopan (dormitor) 2 balcoane mobilat utilat liber acte in curs acc...

 • 72 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 14:08
Drumul Taberei, Ghencea, ctie 1984
75.000 €

1 Mai, Compozitorilor, cf. 1, etaj 7/10, semidecomandat, termopan usa metalica parchet acte, acc credit.

 • 70 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 14:06
Drumul Taberei, Azzurro, Chilia Veche
74.000 €

cf. 1, cu balcon, usa metalica, gresie, faianta, parchet partial, termopan, acte, bloc reabilitat, acc. credit

 • 70 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 14:05
Drumul Taberei
77.000 €

Titel Petrescu cf 1 semidecomandat ctie 1985 etaj 7/8 gresie faianta usa metalica 2 grupuri sanitare 1 balcon acte acc credit.

 • 72 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 14:03
Drumul Taberei
+ Schita
64.900 €

Bd.1 Mai,circular, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, geam la baie, 2 lifturi, acte, accepta credit.

 • 60 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 13:29
Drumul Taberei, Favorit
+ Schita
65.500 €

Apartament zona Favorit, 3 camere, confort 1/circular, etaj 3/10, termopan, curat, intabulat, zona verde, mijloace transport, viitoarea statie de...

 • 64 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 13:14
Drumul Taberei
 

Drumul Taberei, Chilia Veche, parc Moghioros, etaj 2, confort 1, semidecomandat, liber, fara imbunatatiri, termopan, usa metalica, vedere parc,...

 • 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 12:52
Drumul Taberei, 15 min. metrou
+ Schita
82.500 €

decomandat, suprafata 99 mp, cu loc parcare subteran, teren in proprietate, 2 balcoane, amenajat cu termopan, pachet, gresie, fainta, cerntrala...

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:44
Apartament 3 camere decomandat Green Grove Residence - Comision Zero
99.000 €

Green Grove Residence este un proiect nou , modern ,P+4 , amplasat intr-o zona foarte linistita , in imediata apropiere a Bulevardului Timisoara ....

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:37
Drumul Taberei, bloc 1982, 2 grupuri sanitare
78.000 €

et. 2/10, cf. 1, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 aer conditionat, foarte curat,...

 • 70 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 11:30
Drumul Taberei Favorit
65.500 €

Favorit cf1 et 3/10 circular 2 lifturii scara civilizata termopan 3 a/c balcon inchis gresie faianta. Pozitie excelenta, acte. Pret discutabil.

 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 11:26
Drumul Taberei
56.000 €

Auchan, confort 1, 10/10, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, geam la baie, 2 lifturi, fara probleme cu terasa, acte.

 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 11:17
Drumul Taberei
65.000 €

Valea Oltului, confort 1, 9/10, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, semimobilat si semiutilat, balcon, acte, usor...

 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 11:16
Drumul Taberei, Ghencea, bloc special armata
78.000 €

et. 2/10, cf. 1,decomandat, 70 mp, bucatarie generoasa, 2 grupuri sanitare, zona linistita, acte pregatite, accept orice fel de credit.

 • 70 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 11:06
Drumul Taberei
74.000 €

Azuro Liceul Lovinescu et 3/10, confort 1 sporit renovat, semimobilat modern, amenajat frumos, bloc curat, acces usor piata, parc, statie stb.

 • 65 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 10:51
Drumul Taberei, Plaza, Bulevardul Timisoara
73.000 €

Drumul Taberei Plaza - Romancierilor etaj 4/10 dec., g, f, t, ac, usa metal, cadastru, intabulare, liber.

 • 70 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 10:41
3 Camere Drumul Taberei, Compozitori, imobil 1982, 2 grupuri sanitare
71.950 €

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un apartament cu 3 camere, confort 1, semidecomandat, situat in zona Compozitorilor - Drumul...

 • 71 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 10:01
3 Camere Drumul Taberei, Compozitori, imobil 1982, 2 grupuri sanitare
72.900 €

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un apartament cu 3 camere, confort 1, semidecomandat, situat in zona Compozitorilor - Drumul...

 • 71 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 10:01
Drumul Taberei, bloc dupa cutremur
74.000 €

semidecomandat, 2 grupuri sanitare, bucatare 10 m, bloc stradal, toate actele, accept credit.

 • 70 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 09:31
Drumul Taberei, zona Raul Doamnei
62.000 €

et, 7/10, cf. 1, decomandat, spatios si bine compartimentat, geam de aerisire in grupul sanitar, langa bloc viitoarea statie de metrou, acte...

 • 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 09:29
Plaza Romania /Drumul Taberei/ Bd Timisoara
75.000 €

3 cam. la parterul blocului MegaImage farmacie aprozar, Plaza Romania la 2 min de mers pe jos, statie metrou la 300 m de bloc la scara bloc...

 • 75 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 09:16
Prelungirea Ghencea - Cartierul Latin
66.900 €

Bloc nou, an 2019,etaj 1, izolat termic, toate utilitatile:canalizare, apa, gaze, curent electric. Amplasat in apropiere de Penny, Mega Image,...

 • 76 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 08:26
Romancierilor, Drumul Taberei
+ Schita
49.500 €

Proprietar vand apartament 3 camere, semidecomandat, situat in Romancierilor, Aleea Valea Boteni nr. 4, et. 9/10, bloc construit in 1972, statie de...

 • 55 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 07:56
Drumul Taberei 1 Mai
75.000 €

7/10, 2 gr. sanitare, C tie 1980, liber, neamenajat, stradal, acces imediat stb, scoli, parcuri, gradinite, hipermarket.

 • 70 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 06:15
Drumul Taberei
66.500 €

Raul Doamnei, balcon-termopan, liber, intabulare,

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 22:14
Drumul Taberei
64.900 €

Ialomitei Kaufland, 3/4, decomandat, reabilitat-termopan, parchet, liber,

 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 22:13
Drumul Taberei, Raul Doamnei,investitie sau locuit
62.900 €

et 7/10, cf 1, decomandat, 71 mp, fara imbunatatiri, viitoarea statie de metrou langa bloc, spatios si bine compartimentat, balcon generos, scara...

 • 71 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:26
Drumul Taberei, Romancierilor
72.900 €

modern, decomandat, mobilat/utilat complet, et.4/10, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, ac, balcon, izolat termic....

 • 67 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 13:42
Drumul Taberei, Favorit, strada Sibiu
66.900 €

apartament confort 1 circular, bloc monolit, gresie, faianta, parchet, termopan, spatios, luminos, bine impartit,scara curata cu doua lifturi. Fara...

 • 65 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 25 ian, 14:24
Drumul Taberei, Plaza
+ Schita
65.000 €

etajul 3/10, circular, bloc curat, 2 lifturi noi, necesita imbunatatiri, usa metalica, geam la baie, acte facute, accepta credit, usor negociabil.

 • 62 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 25 ian, 12:20
Prelungirea Ghencea, cartierul Latin
80.000 €

dezvoltator, reprezentare exclusiva, comision 0, apartament decomandat, imobil nou, finisaje la alegere, AC inclus in pret. Pretul include TVA si...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 25 ian, 12:00
Drumul Taberei
+ Schita
74.500 €

va prezentam spre vanzare un apartament cu 3 camere decomandat, suprafata utila totala de 83,01 mp, disponibil intr-un imobil nou ce face parte...

 • 83 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 25 ian, 11:06
Ghencea
+ Schita
79.998 €

Un apartament cu 3 camere, situat in cartierul Prelungirea Ghencea, zona Cartierului Latin, intr-un bloc nou inedit, decomandat, etaj 1 din 3,...

 • 80 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 25 ian, 10:42
Drumul Taberei
65.000 €

Drumul Taberei, 3 camere decomandat, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, apartamentul este situat pe mijloc, anul 1973,...

 • 67 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 24 ian, 13:35
Drumul Taberei
65.000 €

Drumul Taberei, 3 camere, decomandat, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, apartamentul este situat pe mijloc, anul 1973,...

 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 24 ian, 13:20
Drumul Taberei, Valea Argesului apartament 3 camere de vanzare
58.900 €

Drumul Taberei vis-a-vis de Piata Argesului si la 1 minut de statia STB Valea Argesului apartament 3 camere de vanzare, confort 1, cu vedere mixta,...

 • 67 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 24 ian, 13:10
Prelungirea Ghencea, bucatarie inchisa
+ Schita
80.000 €

Va propun un apartament cu 3 camere cu o suprafata utila de 80 mp. Apartamentul este situat in Prelungirea Ghencea, langa cartierul Latin....

 • 80 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 24 ian, 13:03
Drumul Taberei
60.000 €

Auchan, Valea Calugareasca, 4 camere cf 2 gresie, faianta, parchet, 2 grupuri sanitare, geam la baie.loc parcare adp

 • 60 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 24 ian, 11:16
Drumul Taberei
73.000 €

1 Mai Ghencea scoala 311 si 59 bloc 1983 cu 2 lifturi, fara imbunatatiri, necesita renovare, 2 grupuri sanitare.

 • 70 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 24 ian, 11:15
Drumul Taberei
75.000 €

apartament de 3 camere de vanzare in Drumul Taberei, spatios, cu zone de depozitare, bucatarie spatioasa de 7 mp + camara. Ap. este izolat la...

 • 66 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 24 ian, 10:15
Drumul Taberei, Ghencea
+ Schita
78.990 €

ap. 3 camere, spatios 65 mp utili+de curte individuala de 17,20 mp. Bloc P+4Et dotat cu lift, loc de joaca pentru copii, in Bucuresti, str....

 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 24 ian, 10:15
Drumul Taberei
73.500 €

apartament, 2 gr. sanit., 2 balcoane, spatios, luminos, bine impartit, scara curata. Blocul este foarte bine situat in planul doi de la intersectia...

 • 77 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 24 ian, 10:13
Drumul Taberei
88.000 €

Drumul Taberei 3 camere, Garaj, V. Argesului, confort 1, decomandat, bloc reabilitat, vedere est-vest, centrala termica, etajul 1 din 4, scara...

 • 65 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 24 ian, 03:05
Drumul Taberei, Mall Plaza, proprietar direct
74.800 €

apartament 3 camere, str. Brasov, Plaza Mall, renovat recent, termopan, gresie, faianta, marmura, usa metal, aproape de metrou,

 • 64 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, 24 ian, 00:55
Ramura Jiului, Drumul Taberei
+ Schita
80.000 €

comision 0% apartament cu 3 camere, decomandat, modern, spatios, finisat la cheie,

 • 78 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 23 ian, 15:42