Apartamente de vanzare 2 camere in zonele Colentina, Obor

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 63 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Colentina-Obor
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Doamna Ghica, Colentina, ap 2 cam p/10, pt. spatiu
62.000 €

Colentina, Dna Ghica va oferim la vanzare un ap 2 cam, cf. 1, stradal cu 2 gr. sanitare, pretabil pt. spatiu comercial,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 09:11
Colentina, Obor, Kaufland
56.000 €

cf. 1, curat, contorizat, bloc reabilitat, balcon icnhis, termopan, liber, toate actele, accept credit,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 19 oct, 22:14
Mihai Bravu, Mosilor, 1 min. metrou Obor
83.000 €

renovat complet, multiple imbunatatiri, nu necesita investitii suplimentare,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 19 oct, 21:55
Obor, Colentina, Tei, Doamna Ghica, semistradal
+ Schita
65.000 €

5/10, cf1, sdec, 56 mp, orientat pe sud, luminos, reabilitat termic, geam la baie, amenajat, g, f, p, t, um, aer conditionat, instal sanitare noi,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Obor ...18 min.
Bucuresti, 19 oct, 18:14
Obor, Colentina, Masina de Paine, vav Kaufland
52.900 €

Metrou Obor la 5min. Mall Veranda 2 min. pozitionare foarte buna, bloc tip R, reabilitat termic, Monolit, 5/10, 50mp, g, f, p, um, renovat,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 19 oct, 17:13
Doamna Ghica-Lacul Tei, parc Plumbuita
65.000 €

bloc stradal, reabilitat, foarte curat, vav de parc, confort 1, decomandat, etaj 5/10, se vinde mobilat si utilat, lux, loc de parcare, liber....

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 19 oct, 16:51
Colentina
+ Schita
65.000 €

2 camere, decomandat, suprafata utila de 53,05 mp, renovat recent aflat pe str Sinaia la et 7/10. Apartamentul se vinde mobilat si se accepta orice...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 19 oct, 14:53
Colentina
68.500 €

apartament 2 camere Doamna Ghica, Parc Plumbuita. Se accepta credit Prima Casa!! Apartament 2 camere o suprafata generoasa intr-un imobil nou...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 19 oct, 14:16
Colentina, Pescarilor
65.000 €

Vanzare ap. 2 camere, imobil constr. din caramida si beton S+2+M, la et. 1 apartament, balcon, finisaje de lux, sistem alarma, loc parcare,...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 19 oct, 13:12
Colentina Kaufland
52.000 €

la cateva minute de metrou Obor, confort 1 ecomandat, 52 mp, etajul 8/10, bloc monolit reabilitat, fara risc seismic, cu termopan fara alte...

 • Decomandat
Bucuresti, 19 oct, 11:34
Bucur Obor, Colentina
49.000 €

la cateva minute de metrou, confort 1 decomandat, 52mp, etajul 6/10, bloc reabilitat fara probleme, necesita renovare, zona linistita, acte la zi,...

 • Obor ...3 min.
Bucuresti, 19 oct, 10:04
Colentina, Dna Ghica, Bucur Obor, Tei,Plumbuita
46.990 €

2 camere decomandat Dna Ghica, Colentina, Bucur Obor, Tei, Plumbuita,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • Obor ...17 min.
Bucuresti, 18 oct, 12:40
Tei Colentina la 12 min de mers metrou Obor 2 camere de vanzare
52.000 €

Renet va propune spre vanzare un apartament de 2 camere decomandat cu o suprafata totala de 51 mp, situat la intersectia dintre Strada Teiul...

 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 18 oct, 11:17
Obor Avrig Primarie
58.900 €

ap 2 camere semidecomandat intr-un bloc reabilitat, termopane parchet masiv, fara alte imbunatatiri. Cadastru intabulare, liber. Metrou Obor 5...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Obor ...8 min.
Bucuresti, 18 oct, 10:39
Colentina, Obor, Kaufland
56.000 €

cf. 1, curat, contorizat, bloc reabilitat termic, termopan, balcon inchis, liber, toate actele, aproape metrou, accept credit,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 17 oct, 23:23
Colentina, Baicului
+ Schita
67.000 €

apartament 2 camere, parter inalt/P+6, imobil din 2008, 61 mp, living + bucatarie open space, semi-mobilat, loc de parcare, are parchet, gresie,...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, 17 oct, 18:12
Colentina, Doamna Ghica, Planorama, Scoala 145
+ Schita
54.000 €

4/4, terasa refacuta, cf. 1 sp, dec, 56 mp, centrala termica, loc de parcare, izolat pe interior si exterior, renovat, mobilat modern, utilat...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 17 oct, 16:22
Colentina, Fundeni, City Residence
39.000 €

Colentina, Fundeni, City Residence, 6/6, dec, 74mp, constructie 2013, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ferestre...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, 17 oct, 16:22
Colentina, Doamna Ghica, Rau, Mc Donald's
50.000 €

Colentina, Doamna Ghica, Rau, Mc Donalds, Scoala, 10/10, cf 1, bl fara risc seismic, reabilitat termic, mobilat si utilat complet, g, f, p, t, um,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 17 oct, 16:20
Colentina, D-na Ghica, amenajat, stradal
64.500 €

decomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii sanitare/ electrice noi, loc de parcare platit, balcon inchis,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 17 oct, 14:55
Colentina Doamna, Ghica stradal
64.500 €

apartament de lux, se vinde utilat, mobilat complect, parchet, usi noi, gresie, faianta, intrare stradala, bloc super civilizat, izolat, loc de...

 • An constructie 1976
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 17 oct, 13:45
Doamna Ghica, Plumbuita
73.500 €

apartament la cheie, modern compartimentat, finisaje de calitate superioara, centrala termica proprie, stradal, 2 min. mijloace de transport,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 17 oct, 12:59
Colentina Sectia 7 Politie
52.000 €

la 7 minute de Obor, confort 1 semidecomandat, 51 mp, etajul 4/10, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi, urgent, nediscutabil, merita vazut,

 • Obor ...10 min.
Bucuresti, 17 oct, 11:17
Obor, Primarie
+ Schita
50.500 €

aer conditionat, imbunatatiri, parchet masiv, direct proprietar, preferabil cash, urgent,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 17 oct, 11:10
Obor, Avrig, primarie, bloc reabilitat
58.900 €

etajul 7/10, semidecomandat, curat, termopan, parchet masiv balcon inchis, acte la zi, scara curata bloc civilizat, liber, 5 minute metrou Obor,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7
 • Obor ...6 min.
Bucuresti, 17 oct, 09:45
Bucur Obor, Colentina
56.000 €

chiar la Rose Garden, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, toate actele, risc seismic 2

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 17 oct, 08:30
Colentina
59.000 €

117 Residence situat in Mun Bucuresti sector 2 str Gorgan Spatul nr. 117, pune in vanzare un bloc de locuinte individuale, S/Ds+P+3E+4 Er,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 16 oct, 23:35
Colentina
69.000 €

117 Residence situat in Mun Bucuresti sector 2 str Gorgan Spatul nr. 117, pune in vanzare un bloc de locuinte individuale, S/Ds+P+3E+4 Er,...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 16 oct, 23:35
Obor, Colentina, stradal, vav Kaufland
+ Schita
55.000 €

5 min metrou, Mall Veranda, piata, etaj 8/10, bloc 1970 reabilitat termic, fara risc seismic orientare est, 2 lifturi, baie cu fereastra, curat...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Obor ...7 min.
Bucuresti, 16 oct, 16:26
Colentina, Maior Bacila
65.000 €

apartament luminos, 2 camere, predare la cheie, CT Viessmann, termopan, parchet, usi noi etc., pod/depozitare 15 mp, imobil nou finalizat 90%,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 16 oct, 15:55
Gara de Est- 2 camere bloc 4 nivele liber
54.900 €

Bd. Ferdinand, 2 camere spatioase, foarte bine impartit, baie cu geam, bucatarie spatioasa, balcon generos, neamenajat, reabilitat, liber.

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Piata Iancului ...17 min.
Bucuresti, 16 oct, 15:44
Obor, Colentina, stradal, Mall Veranda
+ Schita
63.999 €

4 min metrou, Kaufland, etaj 1/10, cf.1 dec, 53 mp, bloc din caramida 1971 reabilitat, fara risc seismic, pe mijloc, vedere deschisa, intrare...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1971
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • Obor ...8 min.
Bucuresti, 16 oct, 15:05
Baicului, Lidl
29.500 €

proprietar, vand apartament 2 camere, confort iii, etaj 2/4, liber, mobilat sau gol, bloc itb,

 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 16 oct, 15:02
Obor
75.999 €

apartament 2 camere renovat zona Obor str Masina de Paine complet mobilat si utilat recent reabilitare termica si de instalatii de scurgere zona...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Obor ...4 min.
Bucuresti, 16 oct, 14:55
Colentina, Fundeni
56.000 €

2 camere, nou, spatios, luminos, dormitor de 16 mp, vedere libera, spatii verzi. Situat stradal, intr-o zona rezidentiala, cu diverse facilitati...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 16 oct, 13:07
Colentina, Fundeni
55.500 €

2 camere, nou, spatios, luminos, dormitor de 16 mp, vedere libera, spatii verzi.Situat stradal, intr-o zona rezidentiala, cu diverse facilitati...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 16 oct, 13:06
Ghica
63.000 €

2 camere, 1999, etaj 1, supr. 91 mp, decomandat, 2 grupuri sanitare, ideal investitie, boxa, living 36 mp. 63.000 eur.

 • Suprafata 91 mp
 • An constructie 1999
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 16 oct, 12:36
Obor, Colentina,Mall Veranda,vav de Magazinul Obor
64.900 €

stradal, langa metrou Obor, Kaufland 2min. bloc reabilitat termic, 3/10 dec, baie cu fereastra, renovat integral, usi, instalatii noi, mobilat,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • Obor ...6 min.
Bucuresti, 16 oct, 11:28
Obor sos. Colentina langa Rosegarden stradal
59.900 €

aproape de metrou Obor, Ratb in fata blocului, 3/10 bloc 1971 reabilitat termic, dec, renovat recent, GFP, um termopan, baie cu fereastra, mobilat,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • Obor ...16 min.
Bucuresti, 16 oct, 11:26
Colentina, parc Plumbuita, Rau, Mc Donalds, Bacila
57.000 €

in planul 2, Linia Ratb 282, aproape de Sos. Colentina, bloc 1986, reabilitat termic recent, stradal, vedere sparte, parter/4, dec, 56 mp, renovat...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 16 oct, 11:25
Colentina, parc Plumbuita, rau, Mc Donalds
54.900 €

Str. Maior Bacila vav ANL, aproape de sos. Colentina, parc, Ratb, bloc 1986 2/4 dec., 56 mp, pe mijloc, baie cu fereastra, curat, um, termopan,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 16 oct, 11:25
Colentina intersectie cu Fundeni spital Sportului
57.500 €

langa parcul Motodrom, str. Lacul Amara cartier super civilizat, vecini buni, imobil nou locuit 90%, P+3ET+POD, caramida Porotherm, structura...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 oct, 11:24
Doamna Ghica
66.500 €

2 camere confort 1 sporit, 1987, etaj 3, 66 mp, 2 balcoane, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, AC, baie cu geam, loc de parcare,...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 oct, 11:19
Colentina, blocul cu Dristor Kebap
62.000 €

vand apartament 2 camere, ultralux, Colentina, blocul cu Dristor Kebap, an de constructie 1976, semidecomandat, suprafata aprox. 52 mp, complet...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Obor ...15 min.
Bucuresti, 16 oct, 11:13
Colentina
59.000 €

sos. Colentina nr. 93 bl. 92, et. 10, con balcon 6msq, izolatie termica, calastra nerenovat, liber, statie trollen, statie tramvat 21,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:24
Aleea Avrig, Bucur Obor
+ Schita
63.000 €

aprtamentul se afla intr-o locatie foarte linistita si este gol fara imbunatatiri. Cumparatorul il poate amenaja dupa gustul lui

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1966
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:20
Obor
58.500 €

Avrig, apartament 2 camere, etaj 7/8, bloc reabilitat, semidecomandat, Sc = 55 mp, Su = 49,38 mp (inclusiv balcon), bloc 1964

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • Piata Iancului ...9 min.
Bucuresti, 16 oct, 10:09
D-na Ghica, Sinaia, Parc Plumbuita
53.000 €

2 camere, decomandat, suprafata utila 38 mp, et. 10/10, an constructie 1977, renovat total (instalatii sanitare, electrice, gresie, faianta,...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 16 oct, 09:25
Doamna Ghica sosea, langa statii RATB
70.000 €

zona magazine, apart situat intr-unul din blocurile OD cu o singura scara la et 2, vedere la sosea in zona verde, cu magazine alimentare, banci,...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 15 oct, 21:04
Bucur Obor Colentina stradal
55.000 €

2 camere conf 1 decomandat, liber, cadastru intabulare, bloc reabilitat,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1968
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 15 oct, 16:24