Apartamente de vanzare 2 camere in zonele Colentina, Obor

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 33 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Colentina-Obor
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Obor, Kaufland, Colentina
65.000 €

Particular vand apartament comfort 1 sporit, decomandat, etaj 1 din 10, 55 mp, zona Obor, Kaufland, Colentina. Utilat. Cadastru, intabulare,...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 02:45
Colentina, ANL, strada Maior Bacila
48.000 €

ap la etajul 4/8, in imobil construit in 1986, cf 1, sdec 54 mp, fara imbunatatiri, necesita reamenajarea integrala, centrala termica, toate actele...

 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 12:55
Obor
77.000 €

vand apartament lux Obor, metrou, sos. Colentina

 • 55 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 10:37
Obor, 5 minute metrou, Colentina, Kaufland
52.500 €

Mall Veranda, piata Obor, 8/10, termopan, usa metalica, geam la baie, balcon mare, 2 lifturi, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, scara...

 • 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 13 dec, 12:04
Obor, 5 minute metrou, Colentina, Kaufland
+ Schita
55.000 €

Mall Veranda, piata Obor, 8/10, termopan, usa metal, geam baie, balcon spatios, 2 lifturi, bloc fara risc seismic, bloc reabilitat, scara curata,...

 • 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 13 dec, 12:03
Obor, Colentina, Doamna Ghica, parcul Plumbuita
+ Schita
55.000 €

semistradal, randul 2 de blocuri, 7/10, cf. 1, dec., 52 mp, pe mijloc, fara risc seismic, partial mobilat si utilat, investitie, luminos, orientat...

 • 52 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 13 dec, 11:18
Teiul Doamnei
43.000 €

2 camere, bloc anvelopat, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, liber, neg.

 • 48 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 12 dec, 22:50
Obor metrou
 

decomandat, termopan, usa metalica, intr-o pozitie de exceptie, bloc nestradal reabilitat. Ap. necesita renovare. Toate actele pregatite pt....

 • 55 mp
 • An 1963
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 12 dec, 16:20
Ferdinand, bl stradal reabilitat
58.000 €

etajul 3/4, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc stradal reabilitat de 4 nivele, zona linistita verde, aerisita.Acte efectuate,...

 • 52 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 12 dec, 16:19
Obor, metrou
53.900 €

ap. 2 camere decomandat, cu termopan si usa metalica, intr-o pozitie de exceptie, bloc nestradal reabilitat. Ap. necesita renovare. Toate actele...

 • 48 mp
 • An 1963
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 12 dec, 16:03
Ferdinand
59.000 €

ap. 2 camere, amenajat cu toate imbunatatirile gresie faianta parchet termopan, bloc stradal reabilitat de 4 nivele, zona linistita verde,...

 • 51 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 16 min.
Bucuresti, 12 dec, 16:02
Colentina, Fundeni, stradal, Avion
59.000 €

aproape Parc Plumbuita, Motodrom, 20 min metrou Obor, cf. 1 semi, 55 mp, bloc 1978 reabilitat termic, vedere deschisa, orientare v, imb, g, f, p,...

 • 55 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 12 dec, 15:33
Obor, Colentina, vav Magazinul Obor 2 min.
49.900 €

metrou, Acr, Stefan cel Mare, cf, 1 semi 54 mp, etaj 10/10, terasa fara probleme, pe mijloc, orientare sud-est, bloc 1971 fara risc seismic, imb,...

 • 54 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 12 dec, 15:32
Colentina Rau, Mc Donalds'. Maior Bacila
+ Schita
60.000 €

7/10, cf 1, sdec., 52 mp, bloc 1979, bloc fara risc seismic, mobilat utilat complet, vedere placuta, luminos, g+f+p+t, aer conditionat, usa...

 • 52 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 12 dec, 13:14
Colentina, metrou Obor
66.000 €

vanzare 2 camere decomandate etaj 1/10, bloc 1976, stradal vis-a-vis de Bucur Obor, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, bloc reabilitat la 200 m de...

 • 54 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 12 dec, 10:37
Obor, Colentina, Mall Veranda, langa Kaufland
56.000 €

semi stradal, 7 min. metrou Obor, Mall Veranda, Kaufland, Teiul Doamnei, bloc caramida reabilitat termic, IMB, GFP, UM, AC, termopan, Mobilat...

 • 53 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 11 dec, 19:17
Obor, Teiul Doamnei, Colentina, Complex Rosegarden
74.500 €

metrou Obor 7 min., Pipera 10 min, mall Veranda, bloc 2010 stradal, vedere spate, 2 lifturi, paza BGS, orientare est, pe mijloc, contorizat,...

 • 64 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 18 min.
Bucuresti, 11 dec, 18:48
Doamna Ghica, Cremenita
73.200 €

apartament la cheie, spatios, cu dressing situat intr-un imobil mixt, nou construit dotat cu lift, curte amenajata cu parcari, la cca.2 min. de...

 • 54 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 11 dec, 16:47
Colentina 117 Residence imobil 2019 tip boutique
59.500 €

imobil superb tip boutique p+4e , ridicat , la stadiu de rosu , cu termen de finalizare integrala la jumatatea anului viitor , construit de...

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 11 dec, 12:59
Obor-Stefan Cel Mare, Sos. Colentina
66.000 €

stradal, foarte bine amplasat, bloc reabilitat, vedere in lateral, metrou Obor 2 min. Kaufland, Mall Veranda, bloc fara risc seismic, pe mijloc,...

 • 52 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 10 dec, 13:08
Obor, Colentina stradal, complex Rose Garden
82.500 €

metrou Obor 7 min., Mall Veranda 5 min., Pipera 10 min., stradal vedere 2 lifturi, 2 terase mari, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan,...

 • 68 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 17 min.
Bucuresti, 10 dec, 13:08
Obor, str. Masina de Paine, Teiul Doamnei sectia 7
56.000 €

metrou Obor 7 min. Mall Veranda, 5min. bloc reabilitat termic, fara risc seismic, ap. de mijloc, balcon mare, baie cu fereastra, cadastru,...

 • 54 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 10 dec, 13:07
Obor, Colentina, Dna Ghica
55.000 €

vav Parcul Plumbuita, Metrou Obor 10 min. Pipera 10 min. langa BCR, planul 2, bloc fara risc seismic, pe mijloc, orientare est, termopan, AC,...

 • 54 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 10 dec, 12:58
Obor, M. Bravu, bd. Ferdinand x Dimitrov
52.900 €

in planul 2 bloc bloc civilizat, reabilitat termic, foarte bine pozitionat, metroul Obor la 3 min. Piata Obor la 2 min. mall Veranda la 5 min. Ap....

 • 47 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 10 dec, 12:57
Obor, Colentina, Ion Berindei vav de RoseGarden
62.000 €

metrou Obor 6 min. Kaufland, Mall Veranda 5 min., bloc reabilitat termic, f. civilizat, fara risc seismic, gresie, faianta, parchet, UM, termopan,...

 • 53 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 10 dec, 12:57
Colentina, parc Plumbuita, Rau
56.000 €

Str. Maior Bacila aproape de sos. Colentina, acces rapid catre parc, RATB, langa bl. ANL, bloc 1986, reabilitat termic, civilizat, dec. 53 mp, imb....

 • 53 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 10 dec, 12:57
Obor, Colentina complex Rose Garden
89.000 €

metrou Obor 7min, Pipera 10min. bloc nou, 2009, situat in planul secund, 2 lifturi, imb. gfp, um, ac, 2 terase mari, ap. are un loc de parcare...

 • 65 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 16 min.
Bucuresti, 10 dec, 12:55
Colentina
59.000 €

Colentina, stradal, 2 camere cf. 1 dec, etaj 3, liber, cadastru, intabulare, merita vazut, 59.000 euro

 • 52 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, 10 dec, 10:16
Colentina, Teiul Doamnei
61.500 €

Colentina, Teiul Doamnei, Nada Florilor. Adiacent 2 camere, confort 1, parter cu balcon, decomandat mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet,...

 • 56 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 09 dec, 10:45
Apartament 2 camere ansamblu nou Poseidon Residence
84.500 €

Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in cartierul Colentina, pe malul lacului Plumbuita, in ansamblul...

 • 55 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 15 din 17
Bucuresti, 21 nov, 19:10
Doamna Ghica, Cremenita
48.000 €

apartament la cheie, disponibil imediat, finisat, centrala termica proprie, situat la mansarda unui imobil mixt, dublu izolat, dotat cu curte...

 • An 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 03 iul, 12:29
Doamna Ghica-Cremenita
48.000 €

apartament 40 mp, disponibil imediat, finisaje de calitate superioara, imobil nou, curte comuna amenajata cu parcari, la cca.5 min. de mijloacele...

 • An 2017
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 iun, 10:07
Doamna Ghica, Cremenita
59.800 €

apartament modern, finisaje de calitate superioara, imobil nou, dubla izolatie, imobil mixt dotat cu curte amenajata cu parcari, la 2 min. De...

 • 46 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 09 mai, 14:49