Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 2032 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
20.000 €

cf. 2, balcon, bloc reabilitat termic, termopane, fara imb., agentie

 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 19:00
28.500 €

BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: 1. Beneficii oferite de zona: -La 2-3 minute de statie RATB 8, 23, 139, 141, 220 -Acces rapid la Metrou...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 18:58
39.000 €

langa Rond Cristalului, liber, toate utilitatile, accept prima casa, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bragadiru, azi, 18:52
110.000 €

proprietar ansamblu rezidential, S+P+3ET, iesire lac, vand duplex 2 camere, 60mp, 115.000 euro + TVA. 20% oferta reducere martie, aprilie.

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 18:51
64.900 €

bl. 1979, reabilitat, etajul 1/8 decomandat, posibilitati centrala, contorizat, dressing, balcon mare, apropiere Vitan mall, Pta Ramnicul Sarat,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 18:50
62.500 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, azi, 18:45
129.900 €

Direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, azi, 18:39
57.000 €

Petre Ispirescu, acces rapid linia 32, confort 1, bloc reabilitat

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 18:28
84.900 €

Direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, azi, 18:27
 

Constantin Brancusi, 2 camere confort 1, in zona parcului din cartierul ANL, C-tin Brancusi, cu imbunatatiri.

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • Titan ...7 min.
Bucuresti, azi, 18:25
47.000 €

Bd. 1 Mai- Kaufland, proprietar, fara imbunatatiri, comision 0, pret negociabil,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, azi, 18:25
105.000 €

direct dezvoltator, imobil nou, 2 camere, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, azi, 18:18
53.500 €

stradal, 6/8, cf 1, sdec, 52 mp, scara si vedere stradala, pozitie excelenta, balcon spatios, fara imbunat, doar parchet din lemn masiv, cadastru...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • Stefan cel Mare ...5 min.
Bucuresti, azi, 18:17
53.700 €

3 min. metrou Iancului, bloc reabilitat, terasa refacuta. Un apartament luminos, o casa calda si primitoare, cu camere mari, spatioase. Se poate...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Piata Iancului ...3 min.
Bucuresti, azi, 18:10
56.500 €

Mr. Bacila, Parc Plumbuita, adiacent, pozitie excelenta, v-a-v de ANL, cf. 1, bucatarie mare patrata, bloc nou, reabilitat termic, termopan, usa...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 17:52
51.000 €

vanzare ap 2 camere spatios, constructie 2018, finisaje lux incluse in pret. 67 mp. Loc de parcare inclus. Se accepta si Prima Casa la pretul de...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Popesti - Leordeni, azi, 17:21
55.000 €

apropiere metrou si parc Titan, cf 1, 51 mp, et 9/10, zona linistita, gradinita si scoala in apropiere, liber, cadastru si intabulare, se accepta...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Titan ...10 min.
Bucuresti, azi, 17:19
51.900 €

3 minute metrou Dristor, apropiere parc Titan, stradal pe Camil Ressu, 54 mp, cf 1, et 10, liber, se accepta credit.

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Dristor ...9 min.
Bucuresti, azi, 17:18
48.900 €

langa metrou Berceni si cu acces la Dimitrie Leonida, se vine la cheie, cu finisaje la alegere, apartament decomandat, balcon, in bloc nou cu lift...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • Dimitrie Leonida ...15 min.
Popesti - Leordeni, azi, 17:12
55.000 €

apartament decomandat, bloc tip P, caramida, bine intretinut, zona excelenta cu multa verdeata, eliberabil, toate actele pregatite pentrru vanzare,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1969
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 17:10
37.000 €

etaj 3, confort 1, cu balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, bucatariea mobilata, utilata, cadastru si intabulare, discutabil

Bucuresti, azi, 17:10
59.000 €

apartament 2 camere Floreasca, demisol inalt luminos, situat pe str Mozart. Sup 40 m2, curat, bloc linistit, vedere in gradina din spate. Liniste...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 4
 • Stefan cel Mare ...17 min.
Bucuresti, azi, 17:08
40.800 €

direct dezvoltator, Titan 4 Residence este dezvoltat pe o suprafata de 6000 m2, cuprinde 4 blocuri cu regim de inaltime D+P+4 etaje, un total de...

 • An constructie 2018
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 17:08
62.000 €

stradal, 8/10, cf 1, sdec, 56 mp, luminos, bloc 1982, reabilitat termic, renovat complet 2017, mobilat modern, utilat complet, investitie, g, f, p,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Piata Iancului ...13 min.
Bucuresti, azi, 17:06
58.324 €

Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 17:02
58.000 €

apartament de vanzare la etajul 8, confort 1, cu balcon, renovat modern, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, etc.,

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 17:02
63.500 €

mall Veranda, 7 min. de metrou, semistradal, pozitie de exceptie, et. 1, cf 1, dec, 52 mp, pe mijloc, bloc reabilitat termic, mobilat, utilat,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • Obor ...14 min.
Bucuresti, azi, 17:02
64.000 €

apartament de vanzare, confort 1, cu balcon, dispune de imbunatatiri vechi: termopane, parchet, gresie si faianta, imobilul este disponibil imediat...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 17:01
66.000 €

apartament de vanzare confort 1 sporit, cu balcon mare, zugravit recent cu lavabila, termopane, parchet, gresie si faianta, geam de aerisire la...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 17:01
51.000 €

apartament de vanzare confort 1 cu balcon, la etajul 4, cu imbunatatiri: termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica, zona foarte buna, pret...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 17:01
65.000 €

apartament confort.1, se vinde mobilat si utilat, cu toate imbunatatirile: centrala proprie, termopane, parchet, gresie, aer conditionat, usa...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 17:01
63.500 €

Bloc nou, langa metrou, vedere integral pe Iuliu Maniu sector 6, 2 camere decomandat de la 63.500 Euro, contorizare individula, finisaje la...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • Gorjului ...7 min.
Bucuresti, azi, 17:00
45.500 €

apropiere metrou, bloc 2012, 37 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica. Acte la zi. Acces rapid catre mijloacele de...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • Apărătorii Patriei ...5 min.
Bucuresti, azi, 16:53
55.000 €

Concept Imobiliare ofera spre vanzare un apartament de 2 camere conf. 1, parter in bloc tip td, bloc din 1974, are gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 16:48
59.900 €

5 minute metrou, 2 lifturi, scara curata, vedere superba, acte la zi, pret negociabil.

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Piaţa Sudului ...11 min.
Bucuresti, azi, 16:47
63.000 €

2 camere, et 4/9 semidecomandat amenajate modern, se vinde mobilat, utilat, bloc reabilitat, ceas de gaz, geam la baie, loc loc de parcare, cu...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
 • Jiului ...14 min.
Bucuresti, azi, 16:45
68.000 €

Afi Cotroceni, 2 camere, cf 1, decomandat, ctie 1980, etaj 2/10, contorizat, gresie, faianta, centrala, cadastru, intabulare, acc credit,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Politehnica ...14 min.
Bucuresti, azi, 16:44
52.000 €

1 Mai, Compozitorilor, stradal, cf 1, semidecomandat, etaj 5/10, usa metalica, termopan, parchet (sufragerie+hol), faianta, liber, contorizat,...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 16:43
56.000 €

34 semistradal cf. 1, decomandat, etaj 2/4, bloc tip P, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan mobilat utilat, acte, acc. credit,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 16:43
110.000 €

Mircea Voda, constructie monolit, decomandat, etaj 3, balcon inchis in termopan, bucatarie patrata, scara curata, ideal atat ca investitie cat si...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • Timpuri Noi ...6 min.
Bucuresti, azi, 16:39
56.000 €

acte gata, accept credit, statie autobuz in fata blocului, direct dezvoltator, decomandat, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 16:39
57.500 €

apartamentul se afla intr-un imobil vav de statuia de pe N. Grigorescu, stradal dar cu vederea catre spatele blocului. Locuinta este libera,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...3 min.
Bucuresti, azi, 16:38
70.500 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, azi, 16:30
64.000 €

etajul 5/10, semidecomandat, 52 mp, izolat termic, bloc monolit, monitorizat video, apropiere centre comerciale, statii Ratb, metrou.

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Dristor ...9 min.
Bucuresti, azi, 16:27
56.900 €

imobil nou, parcare inclusa in pret, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie,...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...14 min.
Bucuresti, azi, 16:24
57.000 €

apartament confort 1, cu balcon, la etajul 7, se vinde mobilat si utilat complet, modern, renovat recent cu toate imbunatatirile, zona foarte buna,

 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 16:21
46.000 €

apartament confort 1, cu balcon, stradal, temopan la sufragerie si bucatarie, gresie, faianta, usa metalica, parchet, orientare sud,

 • Suprafata 53 mp
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 16:21
68.000 €

decomandat, a.c. 2017, se preda cu finisaje si dotari de foarte buna calitate. Se accepta credit ipotecar si prima casa!

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 16:18
59.000 €

4/10, dec, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, loc parcare ADP, ap. Pe mijloc, stradal, bloc fara risc seismic,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 16:13
64.900 €

metrou 10 min.Kaufland,Mall Veranda 5 min.,bloc 1971 reabilitat termic fara risc seismic, renovat integral recent,g,f,p,termopan,um,ac,se vinde...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1971
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Obor ...17 min.
Bucuresti, azi, 16:11