Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 2046 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
+ Schiță
39.500 €

direct dezvoltator, apartament cu 2 camere, decomandat,bucatarie inchisa, P+5, cu lift, cu finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, azi, 19:23
+ Schiță
42.000 €

Direct dezvoltator, apartament 2 camere,decomandat,Militari,la 150m de statia ratb138/178,se vinde la cheie,cu finisaje la alegere,cablu tv,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2
Bucuresti, azi, 19:18
50.800 €

ap. 2 cam, spatios, termopan, gresie, faianta, centrala term., cablu tv, internet, parchet, usa metalixa,contorizat total, intabulat, imbunatatiri,...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Popesti - Leordeni, azi, 19:13
57.000 €

confort 1, centrala proprie, parter inalt, scoala si transport in comun la trei minute de bloc,

 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Gorjului ...8 min.
Bucuresti, azi, 19:09
38.000 €

apartamentul se afla in apropiere de mijloace de transport in comun, piata, centre comerciale, scoli, gradinite.

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, azi, 19:09
32.500 €

Acces facil la mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. Exista posibilitatea platii cu credit, in acest sens oferim asistenta...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Apărătorii Patriei ...15 min.
Bucuresti, azi, 19:09
34.200 €

apartamentul beneficiaza de contorizare separata. Acces facil catre mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. comision 0%,

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, azi, 19:08
52.500 €

Imobilul este bransat la toate utilitatile iar apartamentul beneficiaza de contorizare separata. Comision 0%,

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Dimitrie Leonida ...4 min.
Bucuresti, azi, 19:08
37.000 €

vanzare 2 camere, acces facil catre mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. Comision 0%,

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 19:08
56.500 €

metrou Aparatorii Patriei, apartament 2 camere spatios, proiect deosebit, finisaje lux, bloc nou,

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • Aparatorii Patriei ...16 min.
Bucuresti, azi, 19:05
+ Schiță
35.000 €

Berceni, Aparatorii Patriei - metrou, apartament 2 camere tip studio, ideal investitie. Se preda complet finisat (gresie, faianta, parchet la...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Aparatorii Patriei ...9 min.
Bucuresti, azi, 19:05
47.500 €

apartament 2 camere decomandat, spatios, aproape de metrou, finisaje la alegere, credit - comision 0%

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Berceni ...1 min.
Bucuresti, azi, 19:04
39.500 €

Berceni, Soseaua Oltenitei, stradal, ocazie apartament 2 camere, bucatarie inchisa, finisaje la alegere

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 19:04
+ Schiță
45.900 €

apartament 2 camere decomandat in apropierea statiei de metrou, finisaje la alegere, comision 0%

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Aparatorii Patriei ...8 min.
Bucuresti, azi, 19:04
77.000 €

circular, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, aer conditionat, spatios, 60 mp,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Piata Iancului ...11 min.
Bucuresti, azi, 18:57
52.500 €

Colentina, Doamna Ghica, Rau, Mc Donald s, Scoala, 8/8,confort 1 bloc fara risc seizmic, bloc reabilitat termic, g, f, p, aer conditionat, usa...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 18:57
57.000 €

4/10, dec, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, loc parcare ADP, ap. Pe mijloc, stradal, bloc fara risc seismic,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Obor ...3 min.
Bucuresti, azi, 18:51
62.500 €

Teiul Doamnei, 5/10, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, pozitie buna, liber,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 18:50
39.000 €

Colentina, Fundeni, City Residence, 6/6, dec, 74mp, constructie 2013, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ferestre...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, azi, 18:50
41.500 €

confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, renovat recent, totul nou, cadastru, intab., acc. credit;

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Ștefan cel Mare ...18 min.
Bucuresti, azi, 18:46
57.000 €

Rau MC Donalds Bacila ,la 5 min. de tramvai, 6/8 bloc 1986 ,cf.1 dec, 56 mp, bloc 1986, pe mijloc,imb. termopan, um, centrala termica bucatarie...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 18:45
+ Schiță
37.500 €

Plumbuita,10 min., metrou, aproape Kaufland, Piata, Mall Veranda cf, 2 dec, 40 mp, bloc 1976 reabilitat termic, orientare sud, pe mijloc, imb, g,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Obor ...17 min.
Bucuresti, azi, 18:44
+ Schiță
44.999 €

Teiul Doamnei stradal, metrou Obor la 15 min., cf. 2, bloc monolit, vedere deschisa, baie cu fereastra, bucatarie patrata, pe mijloc, 2 lifturi,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 18:44
+ Schiță
62.000 €

Maior Bacila, Radovanu aproape Fundeni, Parc Lac Plumbuita, bloc reabilitat termic, pe mijloc, orientare S-E, imb., gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 18:44
+ Schiță
65.000 €

Parc,1 min metrou, 3 min., Mall Veranda, langa piata,aproape Stefan cel Mare, Mosilor, bloc reabilitat, 2 balcoane, baie cu fereastra,vedere...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Obor ...2 min.
Bucuresti, azi, 18:43
62.500 €

Facultatea de Constructii, 12 min, metrou Obor, cf, 1 semi, 56mp, bloc 1980 reabilitat termic, baie cu fereastra, bucatarie mare patrata, balcon...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Obor ...19 min.
Bucuresti, azi, 18:42
49.450 €

apartament pretabil Prima Casa. Oferta disponibila pana pe 11.03.2018! Se vinde complet finisat, centrala termica proprie, direct de la dezvoltator...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 1 din 5
 • Dimitrie Leonida ...11 min.
Bucuresti, azi, 18:37
76.125 €

decomandat, imobil nou, pret promo pentru avans 50% (78.750 euro pentru avans 25%), finisat "la cheie", ct proprie, tva 5% inclus, comision 0% - se...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Mihai Bravu ...6 min.
Bucuresti, azi, 18:37
46.900 €

apartament 2 camere, nou, balcon, finisaje incluse. TVA 5% inclus in pret. Accept credit, comision 0% direct de la dezvoltator,

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 1 din 5
 • Dimitrie Leonida ...0 min.
Bucuresti, azi, 18:37
45.900 €

imobil nou, ds+p+3e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar/ ipotecar, finalizare 2017, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop.,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel ultimul
 • In constructie
 • 1 Decembrie 1918 ...15 min.
Bucuresti, azi, 18:30
34.970 €

Apartamentul de tip studio este situat intr-un bloc nou cu acces imediat la statia de metrou Aparatorii Patriei, dar si la Ratb, Grand Arena,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Aparatorii Patriei ...2 min.
Bucuresti, azi, 18:28
47.900 €

apartament de tip studio, situat in bloc nou, p+4, lift hidraulic, finisaje de top, camere spatioase. pret cash: 47.900 euro; pret credit: 49.900...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Dimitrie Leonida ...12 min.
Bucuresti, azi, 18:28
+ Schiță
54.500 €

apartament total decomandat, finisaje de lux, tamplarie tripan, bucatarie inchisa, balcon inchis si incalzit, lift hidraulic. Bonus luna aprilie:...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 18:28
+ Schiță
46.900 €

spatios ingenios compartimentat, contorizare individuala, centrala proprie, finisaje incluse in pret. Dispune de o terasa generoasa;

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 18:27
97.000 €

bloc nou, birou vanzari, 3 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • Dristor ...5 min.
Bucuresti, azi, 18:27
66.900 €

et. 2/8, semidecomandat, vedere pe fata, bloc reabilitat, etajul 2, 60 mp, balcon mare, inchis, recent renovat, loc parcare, acte la zi, doar cash.

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Piața Unirii ...4 min.
Bucuresti, azi, 18:20
62.000 €

centrala, 67 m+boxa, decomandat, sufragerie 22 m, se vinde mobilat/utilat, bloc reabilitat, centrala proprie, renovat, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Piata Iancului ...10 min.
Bucuresti, azi, 18:17
36.500 €

Huedin, 2 camere confort 2, semidecomandat, etaj 1/4, fara imbunatatiri, curat,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 18:16
+ Schiță
75.000 €

apartament 2 camere, semidecomandat, an constructie 1990, suprafata utila 57 mp, renovat, bucatarie open space; 1 grup sanitar cu geam, acte la zi,...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1990
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Mihai Bravu ...12 min.
Bucuresti, azi, 18:15
61.900 €

instalatii electrice/sanitare noi, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, plafoniere, geam la baie, totul nou, acte la...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • Jiului ...12 min.
Bucuresti, azi, 18:15
52.000 €

apartamente 2 camere cu TVA 5% inclus si suprafete cuprinse intre 60 mpc si 65 mpc.

 • An constructie 2018
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 18:15
63.000 €

metrou Iancului, bl. reabilitat, amenajat bucatarie mare, vedere superba, liniste, parchet, termopan, bucatarie mare, liber apropiere metrou...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Piata Iancului ...8 min.
Bucuresti, azi, 18:14
55.000 €

apartamentul de 2 camere, decomandat, luminos, este amplasat intr-o zona linistita, de case, ce ofera acces facil care multiple centre comerciale,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 18:12
51.000 €

apartament 2 camere, mutare imediata, acte gata! Arhitectura deosebita. Se poate achizitiona prin orice forma de credit! Direct dezvoltator....

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 18:11
48.900 €

apartament 2 camere, decomandat, luminos, la 10 minute de metrou Dimitrie Leonida. Se preda la cheie, direct dezvoltator, comision 0

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Berceni ...5 min.
Bucuresti, azi, 18:11
56.500 €

apartament 2 camere amplasat excelent, la doar 300 metri de statia de metrou Dimitrie Leonida. Se accepta Prima Casa. Ansamblu rezidential nou....

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, azi, 18:09
44.500 €

apartament 2 camere amplasat excelent - la doar 300 metri de statia de metrou Dimitrie Leonida. Ansamblu rezidential nou. Centrala proprie de...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, azi, 18:09
33.500 €

apartament 2 camere, situat intr-un ansamblu rezidential nou in zona Luica. Apartamentul se vinde complet finisat cu materiale de cea mai buna...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 18:08
50.900 €

vand ap. 2 cam. cu gradina proprie situat la 9 min. de metrou. Se vinde complet mobilat si utilat contorizat individual. Merita vazut. Poze reale....

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • Dimitrie Leonida ...17 min.
Popesti - Leordeni, azi, 18:08
39.000 €

apartament 2 camere, decomandat, etj 1, Sos. Oltenitei, bloc nou se vinde complet finisat la alegerea clientului. Merita vazut, doar la plata cash.

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, azi, 18:08