Garsoniere de inchiriat Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
...
330 €

Eminescu, bloc 1985, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Bd. Dacia, Stefan cel Mare, Piata Romana, 8 minute metrou Obor

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 22:20
...
300 €

Colentina, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, decomandata, adiacent Stefan cel Mare, Calea Mosilor, Mihai Bravu, 5 minute metrou Obor,

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi; 22:18
...
400 €

Plaza Residence, imobil 2022, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Militari, Iuliu Maniu, Afi Cotroceni, metrou Lujerului

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi; 22:18
...
370 €

Unirii, P-ta Alba Iulia, direct proprietar, decomandata, lux, complet mobilata si utilata, f. calduroasa, bloc 1988 termoizolat, ac. Pentru o singura persoana, nefumatoare, fara animale de casa.

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 21:55
...
500 €

Garsoniera in vila (demisol+ parter) P+1, utilata, mobilata, pretul chiriei include toate utilitatile.

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi; 21:20
...
290 €

dec., cf.1, p/p+2, imobil 2012, mobilata si utilata, centrala proprie, contorizata, internet+cablu tv, situata la 5 minute de metrou Muncii. Agentie,

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi; 18:35
...
1.200 RON

gars cf. 1, semidec. mobilata si utilata complet, masina de spalat, tv, frigider, ac, aspirator, cuptor microunde, etc, bloc curat civilizat reabilitat, suprav video, etaj 1/10, libera, plata 1+1, imobilul...

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 18:20
...
350 €

Mall Vitan, bloc 1995, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Nerva Traian, Dristor, 12 minute metrou Mihai Bravu,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi; 22:17
...
350 €

Campia Libertatii, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Mihai Bravu, Bd. Basarabia, 12 minute metrou Piata Muncii,

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi; 22:08
...
350 €

Universitatea de Constructii, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Teiul Doamnei, Doamna Ghica, Barbu Vacarescu

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 22:07
...
250 €

parc, 31 mp, sd, gresie, faianta, parchet, um, mobilata (pat, dressing), utilata, libera, intrare stradala, piata, scoli, Plazza Mall

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi; 21:51
...
320 €

Titan, metrou Nicolae Grigorescu, bloc reabilitat, et.9/10, 2 lifturi, garsoniera mobilata, utilata, totul nou, bloc curat, palier si intrare impecabile, prima inchiriere, nu se accepta fumatori

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi; 21:35
...
319 €

Proprietar inchiriez garsoniera decomandata pe Campia libertatii

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi; 16:10
...
380 €

metrou Nicolae Teclu, totul nou, prima inchiriere loc parcare propriu, constructie 2023, circuit inchis zona comerciala

Suprafata 38 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi; 15:05
...
300 €

pe strada Lotrioara, bloc mixt, reabilitat, etajul 5/10, complet mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, MSR, geam baie, libera, termen lung, agentie,

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi; 19:57
...
300 €

3 minute Metrou Obor, Stefan cel Mare, Studio, AC, Bloc 1983. Inchiriez Studio 38 mp cu balcon, contorizat, instalatii noi, Pat, TV, Masina de Spalat, Frigider, Aragaz, Mobilat, Utilat, et. 3/10, in LEI.

Suprafata 38 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi; 19:21
...
365 €

ID intern: 334281. Va propunem spre inchiriere o garsoniera, decomandat, confort 1, situata in zona Titulescu, reper primaria sect. 1, intr-un imobil construit in anul 1990 , disponibila la etajul 6 din...

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Neutilat M 11 min.
Bucuresti, azi; 18:42
...
250 €

bloc civilizat, anvelopat, lift nou. Parc in spate, Megaimage la parter. Gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer cond. Mobilat si utilat. A doua inchiriere. Doar agentii fara comision proprietar,

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 17:08
...
950 RON

garsoniera confort 2, etaj 4/7, lift, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, apometre, repartitor, masina de spalat, frigider, aragaz, cablu, internet, 7 min. metrou Sudului. Proprietar,

Suprafata 25 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 16:46
...
340 €

Proprietar, inchiriez Garsoniera cu terasa si curte, in complex rezidential alcatuit din vile/case, situat intr-o oaza de verdeata si liniste, zona semicentrala, pe Strada Prieteniei-Sp.Victor Babes.

Suprafata 27 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi; 16:40
...
330 €

Se inchirieaza garsoniera aproape metrou Dristor - Baba Novac,

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 16:34
...

inchiriez garsoniera cf. II, imbunatatiri, tot nou, bloc vizavi de statie metrou;

Bucuresti, azi; 16:34
...
250 €

et. 4/10, semidecomandata, se inchiriaza doar utilata cu aragaz, frigider, si masina de spalat, acces facil la mijloacele de transport in comun inclusiv la metrou, liber

Suprafata 32 mp Nemobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi; 16:30
...
425 €

1 minut metrou Mihai Bravu, Bloc 2021, Centrala Proprie, ctr Anaf. Inchiriez studio decomandat, 47 mp balcon, paza 24/24, et 4/11. contorizat, ac, mobilat, utilat, sala fitness, net cablu gratis, parcare

Suprafata 47 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi; 16:15
...
300 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera foarte draguta, curata, mobilata si utilata complet cu loc de parcare ADP, la etajul 6/9 35 mp situata pe strada Constantin Brancusi la 5 minute de metrou Titan,

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 16:05
...
300 €

Va propunem spre inchiriere o garsoniera situata in spatele Hotelului RIN, langa “ Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Ioan “ - 10 min pe jos la etajul 2/11, bloc nou, scara foarte curata, mobilata si...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 15:50
...
1.200 RON

proprietar, inchiriez garsoniera confort 2 in zona TiP-Top sector 6, vis a vis de parcul Moghioros si Piata Moghioros. Metroul, parcul si piata se afla la 3 minute de mers pe jos,

Suprafata 18 mp Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi; 15:18
...
330 €

garsoniera decomandata, 34 mp utili, mobilata si utilata, etaj 3, situata in blocul cu teatrul Nottara, la 3 minute de mers pe jos pana la metrou Piata Romana,

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 15:12
...
1.500 RON

Gorjului- 21 Sectia Politie, 1/ decomandata, et 2/4, libera, mobilata si utilata, termen lung.

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi; 15:05
...
300 €

inchiriez garsoniera in sector 4, Drumu Dealu Cucului nr. 22-25, Berceni (bloc nou), etaj 6,

Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 14:48
...
650 €

Double studio. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un studio dublu, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 51 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 14:45
...
1.500 RON

Garsoniera utilata, mobilata complet. Zona linistita, 2 minute piata Moghioros,metrou, 4 min parc dr. taberei. Pretul este fix! Rugam seriozitate. Pe termen lung, direct propietar.

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi; 14:30
...
800 RON

Proprietar, inchiriez garsoniera mobilata si utilata.. Relatii la telefon.

Suprafata 21 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 14:20
...
1.300 RON

stradal, pozitie buna, 10/12, cf.1, dec., 35 mp, vedere pe spate, bloc mixt, reabilitat termic, mobilata si utilata complet, libera, scara stradala, geam la baie, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat,...

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 14:17
...
280 €

Colentina stradal, metrou Obor 15 min., parc Plumbuita la 5 min., tramvai 21 la 2 min. bloc mixt reabilitat termic, et. 10/12, mobilata si utilata, decomandata, 35 mp, geam la baie, av. 1+1, libera,

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 14:11
...
1.300 RON

Argedava, 3/4,cf1, dec, 32mp,bloc mixt, constructie 2017, centrala termica proprie, mobilata modern, utilata complet, libera, g+f+p+t, usa metalica,aer conditionat, zona linistita, contract la Anaf,avans...

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 13:16
...
250 €

4/10, confort 2,fara balcon, semidec, 24mp, bloc mixt, reabilitat termic, 2lifturi, mobilata modern (pat matrimonial), utilata,libera, renovata, gresie,faianta, parchet, termopan, usa metalica, av 1+1,agentie.

Suprafata 24 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi; 13:08
...
1.200 RON

CEC Bank, 6/10, cf. 2, semidec., 20 mp, fara balcon, bloc reabilitat termic, renovata recent, mobilata modern, utilata, libera, usi int. si instal. noi, g, f, p, t, usa metalica, zona linistita, contract...

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi; 13:07
...
250 €

str.Brasoveni, aproape Parc Tei,Facultatea de Constructii, etaj 8/8,cf.1 semidec.,28mp.,bloc mixt 1985 reabilitat termic, pe mijloc,vedere deschisa, mobilata,utilata,imb.,g,f, termopan,um,ac,libera,av...

Suprafata 28 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 13:00
...
450 €

Direct proprietar, Mall Vitan, 6 minute metrou Mihai Bravu. Prima inchiriere Studio 44 mp Decomandat, Renovat Total de la Placa 2024, Instant, AC, Smart Tv 4k, Masina Spalat cu Uscator, Mobilat Utilat,...

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi; 13:00
...
425 €

1 minut metrou Mihai Bravu, bloc mixt 2021, centrala, ctr Anaf. Inchiriez studio decomandat 42 mp, cu balcon, paza 24/24, mobilat, utilat, et. 10/11. sala forta, net, cablu, spalatorie gratis, parcare

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi; 13:00
...
425 €

6 minute Decebal, Muncii, 3 min Metrou Dristor, Direct Proprietar Inchiriez Studio 42 mp Refacut Total de la Placa, mobilat, utilat, Pat Matrimonial si Canapea, Instalatii, Net, Nou 2023, et10/11, Parcare

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi; 12:51
...
350 €

Zona cartier Mall Vitan, str. Brailitei nr. 7, garsoniera confort 1 parter, baie separat, bucatarie separat, in spate la mall Vitan, acces metrou, mobilat si utilat, sector 3 Bucuresti, pret pe luna,

Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 12:50
...
250 €

4/4, terasa OK, cf 2, semidec, 20 mp, fara balcon, bloc reabilitat termic, renovata, mobilata modern, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, zona linistita, avans 1+1,...

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, azi; 12:49
...
400 €

Ofer spre inchiriere gars mobilata modern, utilata complet, renovata, are AC, contract ANAF inclus.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi; 12:48
...
390 €

9 minute Decebal, metrou Dristor, Rond Baba Novac, Piata Alba Iulia. Inchiriez studio 40 mp decomandat cu balcon, debara, ac, tv Smart 4k ultra HD, Wifi, renovat total de la placa, mobilat utilat nou...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi; 12:48
...
260 €

Campia Libertatii, la 5-7 minute de metrou, garsoniera, confort 1, etaj 4/10, bloc mixt, decomandata, reabilitat termic, mobilata si utilata modern, complet, termopan, ac, internet,

Suprafata 34 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 12:23
...

Garsoniera, fara balcon, etaj 9/10,an constructie 1979, complet utilata, mobilata modern,contract minim 1 an.

Suprafata 22 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 12:12
...
833 €

inchiriere studio modern situat in complexul rezidential Cloud 9,

Tur virtual Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi; 12:06
...
1.200 RON

metrou 1 Decembrie inchiriez garsoniera mobilata. Termen lung

Suprafata 20 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 12:05
...
1.100 RON

in apropiere de Parcul Titanii, mobilata si utilata, masina de spalat, frigider, aragaz, curata, etaj 2/10. Disponibila imediat,

Suprafata 20 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi; 11:51
...
350 €

Confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat modern si utilat complet, recent renovat, zona linistita, apropiere metrou, zona verde, negociabil.

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi; 11:33
...
380 €

inchiriez garsoniera, Campia Libertatii, 35 mp, etaj 3/9, anvelopat, complet mobilata si utilata. La 10 min. de metrou Piata Muncii

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, azi; 11:25
...
290 €

Garsoniera cf 1 decomandat, etaj p/4 cu balcon, bloc reabilitat mobilata utilata, contorizata libera avans 1+1,

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi; 11:21
...
400 €

1 minut metrou Mihai Bravu, Bloc Mixt 2020, paza24/24 ctr ANAF. Inchiriez Studio Dublu tip Loft 42 mp, Centrala Proprie, AC, Mobilat, Utilat, Parter/11. Sala forta Net Cablu Spalatorie Gratis, Parcare

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi; 11:15
...
1.500 RON

cf. 1, 35 mp, parter, 8, dec. mobilata, utilata, tv, spatioasa, 1-2 fete, doamne, eventual animalut, agentie

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi; 11:13
Articole recomandate
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 5.610
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 3.140
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 10.388

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare de inchirieri garsoniere Bucuresti

Cauti garsoniere de inchiriat in Bucuresti - Ilfov? Aici gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de proprietari sau agentii. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de garsoniera pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau moderna, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Inchiriaza rapid o garsoniera sau un studio, la cel mai bun pret

Pentru a gasi mai repede garsoniera de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile de inchirieri garsoniere Bucuresti dupa:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla garsoniera
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul garsonierei (decomandata / semidecomandata)
  • mobilata / nemobilata sau partial mobilata
  • optiuni interior (daca este dotata cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile garsonierei, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele in care se afla garsonierele de inchiriat (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Gaseste simplu si rapid garsoniere de inchiriat Bucuresti la cel mai bun pret!