Inchirieri garsoniere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 647 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: București
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Mihai Bravu - Piata Obor
240 €

Proprietar - garsoniera mobilata utilata, et 2, zona linistita, metrou 3 minute, STB, piata, magazine in apropriere.

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 22:59
Dristor
300 €

garsoniera confort 1, et 5/10, bloc linistit, supravegheat video, curat, vizavi se afla kauflandul de pe Mihai Bravu, acces la toate mijloacele de...

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 22:55
Piata Alba Iulia - Incity Residences
550 €

studio de lux situat in complexul InCity Residences, spatios, 50 mp utili, etaj 10/17, mobilier nou, masina de spalat vase, sala de fitness,...

 • 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 22:10
Rond Alba Iulia
250 €

Proprietar. Inchiriez garsoniera la Rond Alba Iulia. P/4, decomandata,conf 1 sporit, 42mp. Mobilata si utilata complet, cablu, net. Bloc reabilitat...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 23:05
Turda
285 €

Mihalache, mobilata, reabilitata termic, apometre, repartitoare, renovata, usa metalica, aer conditionat, masina de spalat, termopan, frigider...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 20:15
Beceni bd. Obregia 7B, 10 min. metrou, Sun Plaza
320 €

proprietar gars. lux, 36 mp, c-tie 2017, 3/6, ac, ms, ct, aragaz, frigider, rulouri exterioare, prima inchiriere, libera. 10 min. metrou P-ta...

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 18:45
Soseaua Colentina 53, Doamna Ghica, sector 2
1.200 Lei

Soseaua Colentina 53, Doamna Ghica, sector 2 inchiriez garsoniera in soseaua Colentina 53, Doamna Ghica. Garsoniera se afla stradal avand acces la...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:10
Stefan cel Mare, Parcul Circului, Nastase Pamfil
260 €

Bloc mixt, etajul 3, renovata, totul nou, ac, ms, tv Smart, mobilata si utilata modern, pet friendly, 5 minute de metrou Stefan cel Mare, contract...

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 21:35
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Lacul Tei
200 €

Teiul Doamnei, Lacul Tei la 3 minute facultatea de Constructi, inchiriem gars cf 1 decomandata mobilata complet, 4/10, masina spalat, aragaz,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 21:29
Militari, Lujerului Cora
220 €

Militari, Lujerului Cora 1 minut metrou, propune spre inchiriere o gars. cf 1, decomandata, mobilata tineresc, et. 2/10, masina spalat, aragaz,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 21:19
Militari, Lujerului
250 €

Militari Lujerului, Timonierului, 3 minute metrou propunem spre inchiriere garsoniera prima inchiriere mobilata nou, 10/11, masina spalat, aragaz...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 21:16
13 Septembrie
225 €

13 Septembrie, propunem spre inchiriere o gars cf 1, decomandata, mobilata complet, et. 4/9, masina spalat, aragaz, frigider, termopan, aer...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 21:16
Iancului, Pantelimon, vav Cimitirul Armenesc
200 €

bloc stradal din 1982, bloc mixt, amenajata modern, la 10 minute de metrou, chirie 1+1, nu se negociaza

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 15:23
Vatra Luminoasa
200 €

Garsoniera Vatra Luminoasa, parter inalt/10, bloc mixt, decomandata, amenajata, mobilata modern si complet, pozitie excelenta pe liniste, 5 minute...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 15:21
Dristor-Laborator
210 €

Inchiriez garsoniera la Dristor-Laborator, 3 min.de metrou Dristor 1-2, etaj 6/10, suprafata utila 27mp, gresie, faianta, parchet masiv raschetat...

 • 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 13:15
Tineretului, strada Piscului
260 €

complet utilata si mobilata: internet, usa metalica, termopan, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, masina de spalat, frigider, aragaz,...

 • 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 13:06
Drumul Taberei Frigocom
200 €

Drumul Taberei, Frigocom inchiriem o garsoniera cf 1 decomandat situata la parter/4, mobilata complet, tv, masina spalat aragaz frigider termopan...

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 21:15
Unirii, Nerva Traian, mall Vitan, M. Timpuri Noi
350 €

ultra lux, superb, mobilat, renovat 2018, 46 mp + terasa 6 mp, foarte mare si luminos, Mobexpert, Ikea, dressing imens, baterii Grohe, canapea...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 20:53
Titan garsoniera rafinata cu balcon zona Trapezului
310 €

Oferta inchiriere garsoniera, situata in zona Titan, in apropiere de piata Trapezului, pe strada Aleea Ninsorii Garsoniera este situata la etajul...

 • 32 mp
 • Decomandat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 20:23
Drumul Taberei, ansamblu nou Primavara
210 €

super oferta, bloc nou, contract anaf inclus in pret, confort 1, mobila noua, modern, utilata complet si nou (aragaz, frigider, masina de spalat,...

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:19
Drumul Taberei
230 €

Bd. Timisoara, la 5 min de metrou si Mall Plaza, totul nou, renovata nou, confort 1, moderna, utilata cu frigider incastrat, cuptor incastrat,...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 20:19
Plevnei, Giulesti
260 €

Garsoniera in bloc nou, moderna, 10 min metrou. Complet utilata si mobilata, centrala, renovata, etaj 2/4, bloc 2012, internet inclus in pret....

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:49
Piata Sudului metrou, direct proprietar
230 €

Libera, spatioasa foarte calduroasa, camera dispune de doua calorifere mari cu repartitoare. Et 4/4, nu sunt probleme cu terasa. Deschis la...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 12:20
Drumul Taberei
200 €

vis-a-vis Mall Plazza, parter din 9, balcon, mobilata si utilata modern, nou, curata, renovata, termopan, bloc reabilitat termic, contorizata,...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 11:05
Titan metrou aproape
1.000 Lei

Minis piata, parc, metrou, bloc reabilitat termic, mobilata si utilata modern, renovata total, contorizata, termopan, parchet, gresie, faianta, usi...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:43
Unirii
280 €

direct proprietar, zona centrala, foarte spatioasa et 4/8 , bloc 1989, G+F+P, AC, tv, internet, aragaz, frigider, Masina de spalat, libera,

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 20:02
13 Septembrie
650 Lei

garsoniera, cf. 3, Berceni, camera, baie proprie,

 • Mobilat
Bucuresti, azi, 19:55
Cotroceni, Dr. Lister, Arenele BNR
400 €

Garsonira parter inalt in vila p+2, acum renovata, spatioasa, camere inalte, hol locuibil, boxa la demisol curte in folosinta, imobil stradal,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 19:48
Brancoveanu, proprietar
750 Lei

10 min. metrou Brancoveanu, str. Peroni 52, confort 3, parter/4, aragaz cu butelie, frigider, masina de spalat, televizor si internet, apometre,...

 • 17 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 19:20
Vitan, Mihai Bravu
380 €

Particular, oferim spre inchiriere garsoniera eleganta, moderna, spatioasa, utilata si mobilata, totul nou. Aproape de metrou Mihai Bravu, et. 7/8,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 19:15
Vitan Mall
250 €

Unirii aproape, vis a vis de Mall, confort 1 decomandata, suprafata 42 mp, etaj 1din 4, mobilata si utilata total, renovata modern, contorizata,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:37
Militari Residence
240 €

particular, recent renovat, modern utilat cu spatiu de dormit separat de living, langa ballroom, et 3, fata spre parc, sala sport, piscina,...

 • 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:35
Piata Victoriei
270 €

ofer garsoniera pe termen lung, langa Piata Victoriei, bd. Titulescu colt cu Dr. Iacob Felix, proaspat renovata, prima inchiriere, mobilata si...

 • 26 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:56
Antiaeriana cu Alexandriei cu Magurele
280 €

prima inchiriere, garsoniera, ultra finisat, cu mobila si electocasnice noi, zona linistita, in cladire noua. In pretul chiriei intra utilitatile...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:50
Timpuri Noi, Tineretului, proprietar, garsoniera
300 €

particular, ofer spre inchiriere garsoniera spatioasa, complet utilata in zona linistita, 3 min M Timpuri Noi, 10 min M Tineretului, multiple...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 18:50
Aparatorii Patriei
280 €

Proprietar inchiriez garsoniera zona Aparatorii Patriei, la 5 minute de statia de metrou “Aparatorii Patriei”, utilat, mobilat.

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 18:37
Dorobanti, Perla
+ Schita
290 €

confort 1, dec., etaj 7/ 10, modernizata, mobilata modern, balcon mare inchis, bloc mixt, nou termoizolat, stradal, libera, internet si cablu tv...

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 18:37
Colentina
1.100 Lei

rond Doamna Ghica, decomandata, mobilata, 40 mp, etaj 11/12, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, libera

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:33
Iancului, Vatra Luminoasa
250 €

Pompiliu Manoliu mobilata nou, utilata, renovata, etaj p/10 balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 18:33
Timisoara, Mall Plaza, Afi Cotroceni
300 €

Drumul Taberei, Mall Plaza, Afi Cotroceni la 5 minute de mall-uri, 4/4, 31 mp, mobilata modern, bucatarie mobilata si utilata, gresie, faianta,...

 • 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 09:22
Foisorul de Foc
280 €

inchiriez 5 garsoniere complet mobilate si utilate, cu centrale termice proprii. Cladire noua 2015, doua etaje, cate doua garsoniere pe nivel

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:05
Piata Alba Iulia
225 €

confort 2, pe termen lung, unei persoane singure, fara animale de companie, etaj 2 din 10, 225 euro lunar, plus o luna garantie, exclus comision...

 • 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 08:05
Tineretului, Mega Image Sincai
250 €

parter inalt, renovata si utilata complet, bloc mixt, curat si civilizat. Gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, canapea extensibila....

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 23:46
Policlinica Titan
 

inchiriez la o familie gars. cf. 2, et. 8;

Bucuresti, azi, 18:32
Alba Iulia Unirii, In City Residence Studio lux
420 €

bloc nou 2010, complexul rezidential, (sala fitness World Class, spa, piscina), mobilata lux, utilata complet, ac, masina spalat, lcd, internet...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 18:19
Unirii
180 €

Nerva, Traian, Valeriu Braniste, confort 2, etajul 4/4, mobilata si utilata, libera, termen lung. Renovata total, totul nou.

 • 24 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:05
Colentina Mc Donalds str. Rascoala 1907 Pescarilor
310 €

va propunem o gars. deosebita, la prima inchiriere, unde te simti ca acasa, avand toate imb. renovata recent, usi, inst.electrice-sanitare noi,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:43
Crangasi, linia 41, Podu Grant, Ceahlau
250 €

gars. mobilata si utilata complet nou, totul este nou, renovata complet de la zero, schimabata inclusiv instalatia electrica, arata mult mai bine...

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 16:51
Floreasca
225 €

modern, 1/4 mobilat complet, bucataria utilata si mobilata complet, renovat. Dotari: masina de spalat, aer conditionat, tv.

 • 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 16:51
Universitate ultracentral, langa parc Cismigiu
250 €

inchiriez garsoniera ultracentral linga Universitate, proaspat renovata, mobilata modern pe comanda, usa metalica si geamuri termopan, parchet nou,...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 16:50
Petre Ispirescu
180 €

inchiriez garsoniera curata, et. 4,

 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:35
Militari, str. Timonierului
260 €

ofer spre inchiriere garsoniera complet mobilata si utilata

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 16:32
Drumul Taberei, langa Telekom
190 €

particular, confort 1, etajul 6/8, curata, termopane, masina de spalat, aragaz, frigider, usa metalica.

 • 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:20
Garsoniera in zona Gorjului, Militari
250 €

Va propunem spre inchiriere o garsoniera cu un design modern, aflat intr-o locatie linistita, in zona Gorjului Garsoniera a fost renovata recent,...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 16:17
Garsoniera in zona Pacii, Militari
300 €

Va propunem spre inchiriere o garsoniera cu un design modern, aflat intr-o locatie linistita, in zona Pacii. Garsoniera se afla la prima...

 • 44 mp
 • Decomandat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 16:16
Garsoniera in zona Gorjului, Militari
249 €

Va propunem spre inchiriere o garsoniera cu un design modern, aflat intr-o locatie linistita, in zona Gorjului Garsoniera a fost renovata 2019 si...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 16:15
Garsoniera in zona Veteranilor, Militari
280 €

Va propunem spre inchiriere o garsoniera cu un design modern, aflat intr-o locatie linistita, in zona Veteranilor Garsoniera a fost renovata in...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 16:15
Garsoniera in zona Gorjului, Militari
1.300 Lei

Va propunem spre inchiriere o garsoniera cu un design modern, aflat intr-o locatie linistita, in zona Gorjului Garsoniera a fost renovata in 2019...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 16:04
Afi Cotroceni, Favorit, metrou, nou
270 €

Garsoniera, Favorit/Metrou, 3-5 minute Afi Cotroceni, renovat recent nou, mobilier modern,utilat complet,toate utilitatile,aer conditionat,...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 16:03
Chisinau, particular
 

garsoniera, 9/10, stradal, aer conditionat, gresie, faianta, termopane, masina de spalat, frigider nou, mobila noua, bucatarie utilata;

 • Semidecomandat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:01
Garsoniera in zona Gorjului, Militari
300 €

Va propunem spre inchiriere o garsoniera cu un design modern, aflat intr-o locatie linistita, in zona Gorjului Garsoniera a fost renovata recent,...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 15:57
Cismigiu
200 €

4/6, renovata, moderna, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:57
Drumul Taberei, metrou Favorit, Afi Cotroceni
200 €

Str.Sibiu, 3 minute Metrou Favorit, Afi Cotroceni, etaj 1/9, confort 1, semidecomandat, mobilat-utilat complet, termopan, parchet, usa metalica,...

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 15:56
Garsoniera in zona Veteranilor, Militari
300 €

Va propunem spre inchiriere o garsoniera cu un design modern, aflat intr-o locatie linistita, in zona Veteranilor. Garsoniera a fost renovata...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 15:56
13 Septembrie, Sebastian, Prosper Plaza garsoniera
235 €

strada Dorneasca, decomandat, confort I, an constructie 1987, suprafata utila 42 mp, et. 4/8, mobilata, utilata, balcon. Agentie pret: 259 E,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:56
Basarabia, adiacent, Parcul National, Titan, Diham
200 €

Pantelimon, P/10, cf 1, sdec, 32 mp, balcon, bloc de garsoniere, reabilitat termic, curata, mobilata, utilata complet, libera, g, f, p, t, um,...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 15:55
Giulesti- Caramidariei 58H
150 €

mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, frigider, aragaz, hora, Tv, internet optional, 150 E + 100 E garantie.

 • 22 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:50
Sibiu, Drumul Taberei, Metrou Favorit, garsoniera
235 €

Agentia SM FAST IMOB va propune spre inchiriere Garsoniera- Sibiu- Drumul Taberei, 10 min Metrou Favorit. Strada Sibiu, confort I, semidecomandat,...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 15:50
Tineretului, Palatul Copiilor
250 €

Palatul Copiilor, garsoniera mobilata si utilata, lux, etaj 5/10 bloc mixt construit in anul 1985. Se afla in apropierea Parcului Tineretului in...

 • 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:42
Colentina Rau, Fundeni, Parc Motodrom, stradal
200 €

10/10, terasa O.K, cf. 1, semidec, 34mp, bloc mixt reabilitat termic, renovata, mobilata modern, utilata complet, libera, vedere superba (pe parc),...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:30