Inchirieri apartamente 3 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 307 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Mosilor - Carol
400 €

5/8, bloc 1984, reabilitat -termopan, aer, mobilat, contract,

Bucuresti, 18 feb, 10:31
Drumul Taberei Romancierilor
250 €

3/10, termopan, parchet, mobilat clasic,

 • Semidecomandat
Bucuresti, 18 feb, 10:27
Militari, Lujerului
425 €

Imobil nou, centrala proprie, finisaje de calitate, 2 paturi duble, aer conditionat. Vec: Petrache Poenaru, Crangasi, Regie, Politehnica, Gorjului,...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...17 min.
Bucuresti, 18 feb, 10:16
Sura Mare, Eroii Revolutiei
400 €

inchiriez apartament 3 camere, mobilat, utilat, et 2, zona Sura Mare, statie metrou in apropiere,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Eroii Revoluției (M2) ...8 min.
Bucuresti, 18 feb, 10:15
Romana
500 €

Inchiriere apartament 3 camere, etajul 1 din 1 , in vila, partial mobilat, partial utilat, camere spatioase, balcon spatios, la doar cateva minute...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • Piața Romana (M2) ...8 min.
Bucuresti, 18 feb, 10:06
Unirii, 3 camere
450 €

inchiriez ap. cochet de 3 cam Unirii, Dimitrie Cantemir 5, bl. 6, et 10/10, semidec., 2 dormitoare, mob si utilat complet, doar sa te muti. Blocul...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii 2 (M1, M2) ...7 min.
Bucuresti, 18 feb, 09:56
Dorobanti, Perla
+ Schita
600 €

bloc stradal, vedere in spate, ideal pentru ca este ferit de zgomot, bloc reabilitat, ap. superb (modificat din 4 camere) living spatios (30 mp)...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • Stația Aviatorilor (M2) ...3 min.
Bucuresti, 18 feb, 09:45
Lighthouse Residence I 3 camere mobilat modern I Loc de parcare subteran și boxă
1.000 €

Situat in zona de nord a capitalei, la cativa pasi de parcul Herastrau si Cartierul Francez, acest apartament luminos este solutia ideala pentru...

 • Suprafata 88 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 09:40
Nerva Traian, pentru birouri
500 €

Apartament nemobilat cu 3 camere , 2 balcoane si 2 grupuri sanitare, situat la etajul 1 al unui bloc aflat in curs de reabilitare in zona Nerva...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...8 min.
Bucuresti, 18 feb, 09:40
Apartament mobilat, Dristor - Metrou, cu loc de parcare inclus
450 €

Situat pe b-dul Camil Ressu nr 6 , chiar la intersectia cu strada Dristorului si Ramnicu Valcea , vav de statia de metrou Dristor 1, apartamentul...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dristor ...3 min.
Bucuresti, 18 feb, 09:40
Dorobanti
+ Schita
500 €

Washington, apartament 3 camere, etaj 3/4, recent zugravit, cu imbunatatiri, centrala proprie, nemobilat, neutilat.

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Aviatorilor ...13 min.
Bucuresti, 18 feb, 09:40
Sebastian, Lidl
320 €

proprietar inchiriez apartament 3 camere pe str Spataru Preda, vis a vis de Lidl, bloc construit in anul 1986, cf. 1, suprafata 78 mp, mobilat,...

 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 08:55
Berceni
+ Schita
230 €

3 camere, circular, etajul 8/10, complet mobilat si utilat, strada Uioara, cartier Berceni.

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 08:40
Dristor, chiar la metrou vedere mixta prima chirie
600 €

apartament de 3 camere decomandat cu bucatarie mare si geam la baie. Apartamantul este renovat pentru prima chirie. Apartamentul este mobilat si...

 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Statie Metrou Dristor 1 M3 ...3 min.
Bucuresti, 18 feb, 08:39
Grozavesti
850 €

Orhideea Gardens, metrou Grozavesti 7 min, 3/10, centrala termica proprie, contorizat integral, bucatarie inchisa, finisaje de calitate (ID:...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Gara de Nord 1 (M1) ...15 min.
Bucuresti, 18 feb, 07:23
Crangasi
400 €

Metrou Crangasi 3 min, 1/8, centrala termica proprie, contorizat integral, bucatarie inchisa, finisaje de calitate (ID: DEX3C113395),

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Crângași ...8 min.
Bucuresti, 18 feb, 06:53
Tineretului
450 €

Metrou Tineretului 3 min, 4/8, termoficare, contorizat integral, bucatarie inchisa, renovat recent (ID: DEX3C113396)

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Tineretului (M) ...10 min.
Bucuresti, 18 feb, 06:48
Lujerului
300 €

Metrou Lujerului 5 min, 2/10, termoficare, contorizat integral, bucatarie inchisa, renovat recent (ID: DEX3C113565),

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Piața Gorjului ...9 min.
Bucuresti, 18 feb, 06:36
Crangasi
350 €

Metrou Crangasi 10 min, 4/4, termoficare, contorizat integral, bucatarie inchisa, renovat recent (ID: DEX3C113575),

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Crângași ...8 min.
Bucuresti, 18 feb, 06:29
Titan
490 €

Rasarit de Soare, metrou Titan 10 min, 7/11, centrala termica proprie, contorizat integral, bucatarie open-space, finisaje de calitate (ID:...

 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • Titan ...3 min.
Bucuresti, 18 feb, 06:18
Titan
300 €

Metrou 1 Decembrie 1918 7 min, 2/4,centrala termica proprie, contorizat integral, bucatarie inchisa, renovat recent (id: DEX3C113586),

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 18 feb, 06:07
Lujerului, Militari, Crangasi, Teatrul Masca
400 €

ap. 3 cam. semidec, mobilat si utilat complet nou nout, centrala proprie, ac, constr. 2011, la 7 min. metrou Lujerului, zona linistita, merita...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...1 min.
Bucuresti, 17 feb, 22:48
Calea Grivitei, Berzei
450 €

proprietar, 3 camere pe Calea Grivitei, Berzei (8 min Piata Victoriei), bloc vechi, fara risc seismic. Semidec., 86 mp, mobilat, utilat, centrala,...

 • Suprafata 86 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Gara de Nord ...7 min.
Bucuresti, 17 feb, 21:35
Universitate
450 €

inchiriere apartament 3 camere, complet mobilat si utilat, 2 dormitoare, 70 mp utili, balcon mic deschis, bloc reabilitat, la doar 2 minute de...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M2 Universitate ...3 min.
Bucuresti, 17 feb, 19:55
Calea Giulesti, bd. Constructorilor, Auchan
330 €

exclus agentii. Apartament 3 camere, 2/4, reabilitat, renovat, termopan, contorizat, mobilat, utilat, 2 TV, zona verde, intersectie cal. Giulesti...

 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 feb, 19:35
Brancoveanu, Nitu Vasile, metrou 10 minute
400 €

decomandat, bloc reabilitat, renovat recent gresie faianta parchet termopan usa metalica aer conditionat, mobilat si utilat, liber, loc parcare...

 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Sudului (M2) ...17 min.
Bucuresti, 17 feb, 18:53
Ibiza Sol, Blv Pipera, langa scoala Americana
650 €

Inchiriez apartament 3 camere,Lux,Ibiza Sol Residence, Blv Pipera, langa scoala Americana, etaj 3/3 cu lift, Modern si Lux (gresie, faianta,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 feb, 10:51
Drumul Taberei
1.800 Lei

apartament 3 camere in TD5, proaspat renovat, etaj 2/10, exact la viitoarea statie de metrou, liber la acest moment, bloc linistit, 7 min Mall Plaza.

 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 feb, 16:59
Dorobanti Capitale strada Roma/ Washington
+ Schita
1.000 €

particular, parter inalt/3, ap. renovat str. Roma, nemobilat, echipat (masina spalat, frigider, aragaz, masina spalat vase, AC). Balcon, baie...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • Metro M1 M2 Piața Victoriei ...10 min.
Bucuresti, 16 feb, 16:08
Drumul Taberei, Razoare/ Drumul Sarii
 

Inchiriere apartament in casa, 2 camere + birou + terasa, 65 mp, renovat, centrala, calorifere, utilitati individuale, curte comuna, 200 m statii...

 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • Cale acces A Statie Metrou Politehnica (M3) ...18 min.
Bucuresti, 16 feb, 15:00
Timpuri Noi
 

particular, ap. 3 camere, parter/8, amenajat, aer conditionat;

Bucuresti, 16 feb, 13:49
Unirii, Nerva Traian
600 €

3 camere, 1/8, 1996, 3 aere cond., jacuzzi, gresie, termopan, lux,

 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 feb, 13:42
Berceni, Cetatea Veche
300 €

inchiriez ap. 3 cam., an .1980, spatios, excelent pt. 2 cupluri, dotat cu centrala, 2 bai, parchet, frigider si aragaz microunde, 500 euro garantie,

 • Suprafata 78 mp
 • Mobilat
Bucuresti, 15 feb, 20:51
Nerva Traian
475 €

stradal, 7/8, decomandat, 2 gr sanitare, mobilat si utilat, sauna pe balcon, contract Anaf,

 • Suprafata 81 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...9 min.
Bucuresti, 15 feb, 19:32
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
 

3 camere, 1975, mobilat, utilat complet nou, et. 6/10, loc parcare. Exclus agentiile imobiliare;

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 17:59
Unirii, Calea Calarasi ( Hala Traian)
350 €

3 camere confort 1 semidecomandat, nemobilat, etaj 1/3, frigider, aragaz, masina de spalat. Pentru birouri. .

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • Piața Muncii ...18 min.
Bucuresti, 15 feb, 14:12
Doamna Ghica
+ Schita
649 €

inchiriere apartament 3 camere lux, complex Doamna Ghica Plaza.

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 14:00
Turda
800 €

apartament 3 camere decomandat, suprafata 100 mp. Zona Podul Grant, Parcul Regina Maria, 2 dormitoare, 1 living, 2 baie. Terasa de 50 metri...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Universitate - Spitalul Colțea ...1 min.
Bucuresti, 15 feb, 12:25
Tineretului, Vacaresti, etaj 3, langa parc
550 €

Va propun spre inchiriere un apartament de 3 camere situat in imediata vecinatate a Parcului Tineretului, mai exact pe Calea Vacaresti, cu vedere...

 • Suprafata 81 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1-M3 Mihai Bravu ...10 min.
Bucuresti, 14 feb, 18:28
Gara de Nord, Basarab
580 €

metrou la 5 minute, parter inalt in bloc nou, curte proprie 15 mp, veranda mare, mobilat, utilat full, nou, mai putin canapele in living, strada...

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 feb, 12:35
Spatiu birouri 3 cam, vila, intrari separate, Stefan cel Mare
600 €

Inchiriere apartament in vila, recent renovata, in apropiere metrou Stefan cel Mare, se inchiriaza incepand cu 1 februarie, apartament etaj 2/3 ,...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
 • Ștefan cel Mare ...3 min.
Bucuresti, 14 feb, 11:09
Spatiu Birouri Titan Metrou!! Apartament 3 camere 110 mp
600 €

Prima inchiriere! Apartament cu trei camere, semidecomandat, pretabil atat pentru spatiu comercial cat si pentru rezidential cu o suprafata utila...

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • Titan ...16 min.
Bucuresti, 13 feb, 11:28
Inchiriere apartament 3 camere semidecomandate, cu centrala, Apusului
300 €

OFERTA EXCLUSIVA. AVEM CHEILE PROPRIETATII. Inchiriere apartament 3 camere semidecomandate, cu centrala proprie, etaj 3/10, Apusului -...

 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Gorjului ...16 min.
Bucuresti, 13 feb, 08:08
Rosetti (Calderon 17)
700 €

comandat, complet renovat, mezanin/4, exclus intermediari,

 • Suprafata 56 mp
 • Utilat
Bucuresti, 11 feb, 10:57
Piata Iancului
650 €

cf. 1, la 250 m de gura de metrou, an 1979, living enorm cu semineu, bucatarie inchisa, 2 dormitoare, 2 bai, 2 balcoane, cu vedere panoramica. Este...

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, 08 feb, 09:07
Apartament cu 3 camere in vila Berceni
400 €

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 3 camere situat in zona Berceni, o zona foarte linistita la doar cateva minute de mijloacele de...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Apărătorii Patriei ...9 min.
Bucuresti, 06 feb, 16:27
Inchiriere apartament 3 camere decomandat, modern  Dristor, Kaufland
530 €

OFERTA EXCLUSIVA. Inchiriere apartament modern Dristor Kaufland. Va oferim spre inchiriere un apartament modern, situat in imediata...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dristor ...9 min.
Bucuresti, 04 feb, 14:00
Aviatiei, Pipera, Herastrau apartament 3 camere
840 €

lux modern, spatios, practic, calduros iarna, racoros vara, inconjurat de spatii verzi, ferit de zgomotul traficului, aproape de statia de metrou...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 30 ian, 14:22
Dorobanti Perla
450 €

confort i, decomandat, etaj 2 din 10, 66 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, nemobilat, utilat, stradal;

 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • Stația Aviatorilor (M2) ...13 min.
Bucuresti, 28 ian, 15:57
Calarasilor, Agricultori
550 €

inch. 3 camere, mobilate, utilate lux, living mare, balcon inchis, reabilitat termic, 5 min de st. metrou Muncii, 1997 construit, termoficare,...

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piata Muncii ...9 min.
Bucuresti, 27 ian, 14:13