Anunturi Imobiliare Inchirieri

...
500 €

Ion Mihalache, bloc 1984 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, loc parcare, adiacent Kiseleff, Banu Manta, Titulescu

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, ieri, 15:49
...
500 €

Decebal, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, adiacent Piata Muncii, Calea Calarasilor, Dristor, Piata Alba Iulia

Suprafata 85 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, ieri, 15:49
...
520 €

Plaza Residence, imobil 2022, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Militari, Iuliu Maniu, Grozavesti, Afi Cotroceni,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 15:48
...
380 €

Plaza Residence, imobil 2022, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Militari, Iuliu Maniu, Grozavesti, Afi Cotroceni, Politehnica,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:48
...
420 €

mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Mihai Bravu, Park Lake, 5 minute metrou Dristor,

Suprafata 58 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 15:48
...
500 €

Piata Alba Iulia, imobil 2010, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Decebal, Matei Basarab, Calea Calarasilor

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 15:48
...
400 €

Plaza Residence, imobil 2022, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Militari, Iuliu Maniu, Afi Cotroceni, metrou Lujerului,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:48
...
400 €

bloc 1995, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Nerva Traian, Timpuri Noi, Mihai Bravu, Octavian Goga,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:48
...
800 €

Piata Alba Iulia, Duplex vedere Bulevardul Unirii, mobilat, utilat complet, aer conditionat, adiacent Decebal, Mall Vitan, Burebista

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, ieri, 15:48
...
400 €

Mihai Bravu, New City Residence, imobil 2015, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Mall Vitan, Kaufland, Park Lake, 7 minute metrou Dristor

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:48
...
370 €

bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Unirii, Gheorghe Sincai, 5 minute Metrou Tineretului,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 15:48
...
380 €

Regie Residence imobil 2022, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Splaiul Independentei, Orhideea, Regie, Club IDM, 5 minute metrou Grozavesti,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:47
...
520 €

Novum Residence, imobil 2022, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, balcon, adiacent Militari, Lujerului, Grozavesti, 5 minute Metrou Politehnica

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 15:47
...
400 €

Calea Vacaresti, Tineretului City, imobil 2018, mobilata modern, utilata complet, centrala proprie, adiacent Mihai Bravu, Sun Plaza, Piata Sudului ,7 minute metrou Piata Sudului

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:47
...
455 €

Calea Victoriei, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala de bloc, adiacent Romana, Cismigiu, Sala Palatului, 7 minute metrou Universitate

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 15:47
...
600 RON

camera la curte cu toate conditiile, mobilata ca la bloc, pentru o doamna sau domnisoara,

Imobile diverse, camere cu chirie Bucuresti, ieri, 15:40
...
350 €

Garsoniera parter , complet mobilata si utilata , 38 mp , situata pe strada Agatha Barsescu/Dristor la 5 minute de metrou , zona linistita , disponibila de la 1 aprilie,

Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:39
...
270 €

2 cam. mobilate, utilate, aer conditionat, apropiere metrou, 7 min. centre comerciale, mijloace de transport, zona linistita, avans 1+1,

Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 15:37
...
300 €

Se inchiriaza garsoniera langa Parcul Teilor, in apropiere de supermarchet, scoli, gradinite. Centrala proprie, balcon. Prima inchiriere. Loc de parcare, 300 prima chirie +300 garantie

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:35
...
1.000 €

stradal,parter, spatiu comercial 78 mp, open space 41 mp, renovat, centrala proprie, loc parcare, stradal, 2 gr. sanitare, aer conditionat, intrare amenajata separat, pretabil, clinica, cabinet, salon...

Suprafata utila 78 mp Sp. comercial M 8 min.
Inchirieri spatii comerciale Bucuresti, ieri, 15:35
...
1.000 €

Ap 4 cam complet renovat situat in zona pasajului Marasesti la et1/8, su 100 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, receptie, mobilat de birouri.

Suprafata 100 mp Decomandat Mobilat Utilat partial M 14 min.
Inchirieri 4+ camere Bucuresti, ieri, 15:35
...
570 €

Ap 3 cam situat la et 5/8 al unui imob din 1990 situat in Mircea Voda - Unirii - Timpuri Noi, complet amenajat, mobilat si utilat, 80 mp, 2grs, termopan, AC,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, ieri, 15:34
...
200 €

inchiriez garsoniera utilata si mobilata, exclus agentie,

Suprafata 36 mp Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:34
...
349 €

et. 2, confort 1 sporit lux, ultramobilat modern, renovat nou, reabilitat termic, toata gama de electrocasnice, vesela etc., 2 ap. de aer conditionat, prima inchiriere, metrou, pret usor neg.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 15:31
...
900 €

apartament 2 cam., st.72 mp, et. 4/10, an 2022, mobilat si utilat complet, centrala proprie, prima inchiriere, totul absolut nou, loc parcare subsol,

Suprafata 72 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 15:25
...
380 €

Proprietar, inchiriez garsoniera dubla 38 m, pe strada Mozart -Parc Verdi. Garsoniera este la parter inalt / 2 si este complet mobilata si utilata. Beneficiaza de centrala proprie pe gaz.

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:24
...
400 €

Kaufland, semistradal, 1/10, cf.1, dec., 80 mp, 2 balcoane, vedere mixta, renovat recent, bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, liber, luminos, g+f+p+t+um+ac, contract la Anaf, zona...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, ieri, 15:23
...
250 €

Drumul Taberei - Romancierilor, garsoniera decomandata, confort 1, 3/4, mobilata si utilata, foarte curata, termopan, parchet, geam baie, libera, 3 - 4 minute metrou, 1+1 garantie.

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:23
...
300 €

Militari Lujerului spatiu comercial 16 mp din 2 camere, intrare separata din strada, vitrina, sistem alarma, vad. Actuala croitorie, pretabil orice, fara alimentatie. Pret 300E +tva.

Suprafata utila 16 mp Sp. comercial
Inchirieri spatii comerciale Bucuresti, ieri, 15:15
...
1.000 RON

camera mobilata, bucatarie in vila, Aparatorii Patriei, sector 4, 10 minute de metrou, soseaua Berceni, facturile de consum, intra in pret 1.000 Lei, fara garantie, sunati acum la telefon:0732918010

Imobile diverse, camere cu chirie Bucuresti, ieri, 15:07
...
700 RON

Inchiriez o camera din 4 la bloc, curata, TV, wi-fi, acces la bucatarie,

Imobile diverse, camere cu chirie Bucuresti, ieri, 15:06
...
420 €

apartament de 2 camere de inchiriat situat 13 Septembrie, stradal, Prosper Center, Drumul Sarii, intr-un bloc construit in 2000 la et. 3/8, 2 balcoane, mobilat, utilat modern, contract ANAF, liber, loc...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 15:06
...
1.100 RON

Inchirieri avantajoase. Berceni, Titan, Resita, Rahova, etc. Inchirieri ap si garsoniere incepand cu 1100 lei pana la 350 euro 2 camere cf 1!

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 14:55
...
270 €

proprietar, inchiriez garsoniera mobilata si utilata, situata intr-o zona linistita foarte aproape de metrou Piata Muncii si parc IOR,

Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 14:52
...

inchiriez apartament 2 camere;

Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 14:50
...
1.000 €

ofer spre inchiriere apartament duplex, cu 5 camere, suprafata 240 mp si terasa 100 mp in imobil situat in Bucuresti, sector 4, str. Marasesti nr. 34, la pretul de 1000 euro/luna. Tel.

Suprafata 240 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 4+ camere Bucuresti, ieri, 14:50
...
650 €

3 camere, bucatarie si 2 gr. sanitare, cu acces din bulevardul Unirii si cu ferestrele orientate catre acesta. Renovat in totalitate, nemboilat, bucatarie mobilata si utilata complet;

Suprafata 80 mp Decomandat Nemobilat Utilat
Inchirieri 3 camere Bucuresti, ieri, 14:48
...
550 €

decomandat, 56 mp, mobilat si utilat in Complexul Nusco Citta Pantelimon, centrala termica, incalzire in pardoseala, aer conditionat, loc de parcare. Pret 550 euro,

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 14:43
...
400 €

particular, p/2, amenajat, curte, centr. termica, aer cond.,

Suprafata utila 26 mp
Inchirieri spatii comerciale Bucuresti, ieri, 14:40
...
4.999 €

Va doriti o zona centrala pentru rezidenta familiei Dumneavoastra sau pentru activitate de birou? Va doriti o zona accesibila, dar in aceeasi maniera ferita de zgomotul specific zonei centrale? Cautarea...

Suprafata 600 mp 8 camere
Inchirieri case, vile Bucuresti, ieri, 14:39
...
3.925 €

Vila individuala, pozitionata intre case, intr-o zona linistita situata intre Parcul Kiseleff si Parcul Herastrau (la 750m distanta de fiecare) Recomandam aceasta proprietatea pentru inchiriere pe termen...

Suprafata 157 mp Curte 70 mp 5 camere M 14 min.
Inchirieri case, vile Bucuresti, ieri, 14:33
...
550 €

Ap 2 camere Aviatiei Aerogarii str.Marinarilor. Et 2/4 dec. cf1 st 54 mp 1 balcon Bloc din 1980 Mobilat si utilat complet, centrala termica proprie, toate utilitatile contorizate individual. Liber.

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 14:30
...
1.990 €

Va prezentam un apartament cochet cu 3 camere, complet mobilat si utilat premium, mobilier custom-made (in garantie) nemtesc, situat in complexul rezidential Greenfield, intr-un imobil de 5 etaje, usor...

Suprafata 77 mp Decomandat
Inchirieri 3 camere Bucuresti, ieri, 14:25
...
1.100 €

Imobiliare Nelbo inchiriaza casa, camere foarte spatioase, ideal inchiriere muncitori, avand 20 locuri cazare, baie cu 3 dusuri, 3 wc, uri, bucatarie utilata spatioasa, ca si punct de reper este la 2...

Suprafata 175 mp 2 camere Mobilata Utilata
Inchirieri case, vile Bucuresti, ieri, 14:20
...
8 €

Inchiriez hala de 400mp si birouri de circa 20mp fiecar, in Berceni, sector 4. Pret/mp.

Suprafata utila 500 mp Birouri
Inchirieri spatii comerciale Bucuresti, ieri, 14:20
...
375 €

inchiriez spatiu comercial de 75 mp. Pretabil mic depozit + birou sau microproductie + birou. Pretul este de 5 euro/ mp/ luna + TVA. Incinta Danubiana

Suprafata utila 75 mp Sp. industrial
Inchirieri spatii comerciale Ilfov, ieri, 14:20
...
480 €

proprietar, prima inchiriere, 2 camere complet mobilate cu bucataire utilata, loc de parcare subteran optional. Exclus fumatori si animale,

Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 14:15
...
700 €

3 camere plus bucatarie si terasa de 35 mp. Parter plus etaj. La parter avem doar 2 camere mici si baie iar pa etaj avem bucatarie, baie si dormitor mare de 30 mp si terasa de 35

3 camere Mobilata Utilata
Inchirieri case, vile Bucuresti, ieri, 14:12
...
270 €

Proprietar inchiriez garsoniera in vila,la curte cu foisor, vis-a-vis de Kaukland Oltenitei, Berceni, confort 1, utilata si contorizata full, centrala proprie, aer conditionat, smart TV, balcon, liniste,...

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 14:10
...
250 €

Garsoniera se afla in cartierul Palladium Residence, este la etajul 3/10, statia de metrou Teclu aproape

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 14:00